Navigation

Witamy

20.02.2018

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr WNP /2/2018 dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych- pobierz

Zapytanie ofertowe odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ?Wzór na przyrodę? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

15.02.2018

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr WNP /1/2018

dotyczy zakupu zestawu do interaktywnego prowadzenia zajęć

(tablica interaktywna + projektor z głośnikami + laptop oraz: transport, montaż i usługa szkoleniowa) - pobierz

pdf

07.02.2018

Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego - etap rejonowy

Miło nam poinformować, że uczeń naszego gimnazjum Jarosław Lijko (kl.2b) zakwalifikował się do ostatniego, trzeciego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Jarka do Konkursu przygotowywała pani Elena Romanova. Gratulujemy Jarkowi i pani Elenie tego sukcesu i życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim.
07.02.2018

Projekt Wzór na przyrodę

Informujemy, że lista uczniów zakwalifikowanych do projektu Wzór na przyrodę znajduje się w zakładce projektowej (pasek poziomy, u góry strony).
26.01.2018

Wzór na przyrodę


Wzór na przyrodę  rozpoczynamy zajęcia w nowym projekcie

Od 12 lutego 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach rozpocznie się realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach projektu Wzór na przyrodę.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjentami Projektu są: Uczniowie i Uczennice klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 15 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach, uczniowie i uczennice II i III klas gimnazjalnych oraz nauczyciele szkoły i nauczyciele zatrudnieni do realizacji zadań projektowych.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2018  do 31.12.2019.

Celem Projektu jest poprawa efektów kształcenia  w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych  i języków obcych poprzez organizację:

*        zajęć wyrównawczych (Wsparcie i Pomoc) z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i z j. angielskiego dla uczniów mających trudności w nauce,

*        kół zainteresowań (Koła Praktyka-Wiedza-Nauka: matematyczne, języka angielskiego i przyrodnicze)

*        specjalistycznych zajęć wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce, oraz uczniów zdolnych.

W ramach projektu przewidziano także indywidualne konsultacje oraz warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i warsztaty na temat technik efektywnego uczenia się.

Zajęcia szkolne wzbogacone zostaną wycieczkami edukacyjnymi m. in. do Ogrodu Doświadczeń Stanisława Lema w Krakowie, do Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, lekcjami w terenie w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie oraz pokazami doświadczeń fizyczno-chemicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach Osobliwości Świata Fizyki.

 

Zakończył się etap składania deklaracji chętnych do udziału w projekcie. Trwają prace nad stworzeniem harmonogramu zajęć.

Realizacja zajęć rozpoczyna się 12 lutego 2018 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce projektowej Wzór na przyrodę.

 

 

19.01.2018

Nabór na stanowisko koordynatora projektu "Wzór na przyrodę"

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach zaprasza do składania ofert wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji KOORDYNATORA PROJEKTU WZÓR NA PRZYRODĘ

15.01.2018

Bezpieczni w Internecie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W GLIWICACH ZAPRASZA RODZICÓW WRAZ Z POCIECHAMI NA CIEKAWE WARSZTATY POŚWIĘCONE ZAGROŻENIOM PŁYNĄCYM Z SIECI BEZPIECZNI W INTERNECIE W SOBOTĘ 20.01.2018 START 9.30 Plakat

 

15.12.2017

Rodzina Zastępcza

10.12.2017

Erasmus+

SPOTKANIE NAUCZYCIELI W DUSSELDORF, NIEMCY

W RAMACH PROJEKTU ESWER  ERASMUS+

24-26.11.2017

W dniach 24-26 listopada p. Androna Cortez i p. Elżbieta Borowiecka wyjechały do Dusseldorfu na spotkanie nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół w Moers (Niemcy) i Navarcles (Hiszpania) w ramach projektu ESWER ERASMUS+.  Spotkanie miało na celu opracowanie planu pracy na drugi rok projektu 2017/2018.  Przypominamy, że projekt jest trzyletni i kończy się w 2019 roku, a dotyczy energii odnawialnych i ich wykorzystania.            

W ramach tego projektu został zaplanowany wyjazd naszych uczniów do Hiszpanii i Szkoła Letnia Summer School  w Polsce, na którą przyjadą uczniowie z nauczycielami z zaprzyjaźnionych szkół w maju przyszłego roku.  Oprócz pracy nad planami projektowymi nauczyciele mieli okazję zwiedzić Dusseldorf i odwiedzić trwające w tym okresie Weihnachtsmarkt - tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe, odbywające się w plenerze wielu niemieckich miast. Zdjęcia

11.10.2017

Międzynarodowy sukces świetlicy Pod lipami

Miło nam przekazać informację, że prowadzona przez naszą szkołę na polecenie Miasta Gliwice świetlica integracyjna Pod lipami została uhonorowana przez Kongres Rady Europy III nagrodą w międzynarodowym konkursie DOSTA!
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w Strasburgu 19 października 2017 r. Zaproszenie na tę uroczystość otrzymał Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz.
Jesteśmy dumni z tak wysokiej oceny naszych działań przez międzynarodowe gremium.
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem z naszych działań. Prezentacja - pobierz Oryginalna wiadomość - pobierz

28.11.2016

Reforma edukacji

Informacje na temat reformy edukacji znajdują się na stronie internetowej MEN - http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Broszura informacyjna na temat reformy edukacji - pobierz

Gimnazjum nr 10 w Gliwicach powstało 1 września 1999 roku, a imię Ignacego Jana Paderewskiego otrzymało 6 listopada 2001 roku. 
Słowa naszego patrona: "Tym, co daje w życiu największe szczęście, jest praca twórcza" oraz przykład jego życia  stanowią wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli naszego gimnazjum. 
Naszym celem są nie tylko wysokie średnie. Chcemy dać naszym uczniom coś równie cennego. Chcemy im dać przekonanie, że są dla nas ważni, że są wartościowi, że każdego z nich stać na bardzo wiele.

 

 

 

 

Powrót