Navigation

Witamy

01.12.2015

Zebranie Rodziców

Informujemy, że 8 grudnia o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców, podczas którego wychowawcy klas podadzą informację o zagrożeniu oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem uczniów za I semestr nauki.
01.12.2015

Spotkanie z Jankiem Melą

25 listopada uczniowie klasy IIIa pod opieką p. Małgorzaty Drzewieckiej uczestniczyli w spotkaniu z Janem Melą - założycielem Fundacji Poza Horyzonty.

  Było to bardzo ciekawe spotkanie z młodym człowiekiem, który wiele przeżył. Opowiadał o swoim życiu, o wypadku, który diametralnie je zmienił i o pokonywaniu barier. On sam jest doskonałym przykładem na to, że człowiek niepełnosprawny, inny może żyć pełnią życia i cieszyć się każdym dniem.

Jasiek uświadomił uczestnikom spotkania, że każdy powinien brać swój los w swoje ręce, bo nikt inny za niego tego nie zrobi.

  Szczerą opowieścią o sobie zrobił duże wrażenie na słuchaczach. Uczniowie naszego gimnazjum byli pod wielkim wrażeniem słów Jaśka Meli.

  Na zakończenie otrzymali pamiątkowy autograf dla swojej klasy.

26.11.2015

Mikołajki z robotami

Rada Osiedla, Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych, Gliwickie Centrum Edukacyjne, Gimnazjum nr 10 mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Gliwic na Mikołajki z robotami, które odbędą się 5 grudnia w Gimnazjum nr 10 w godz. 10.00 - 13.00. Zapraszamy!   

 

 

25.11.2015

Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego!

 Nauka języka angielskiego nie musi być tradycyjna.

Nasi nauczyciele języków obcych prowadzą zajęcia nowoczesnymi Technologiami Informacyjno-Komunikacyjnymi (TIK).

 Od pierwszych dni września klasa 1b realizuje innowację ICT in ELT tj. Technologie informacyjno - komunikacyjne w nauczaniu języka angielskiego.

 Klasa 1a realizuje TIK na zajęciach lekcyjnych. Każdy może zobaczyć dokonania uczniów poprzez obserwowanie blogów - zakładka w górnej części strony internetowej

 Klasa 1a: ict1agr1gim10gliwice.tumblr.com

 Klasa 1b: ictineltgim10gliwice.tumblr.com

 ZAPRASZAMY!

22.11.2015

Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark Bożonarodzeniowy - plakat
18.11.2015

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Pod podanym linkiem dostępny jest list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji przypadającego 20 listopada Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Pod linkiem znajduje się także wideo z przesłaniem Rzecznika Praw Dziecka. Link: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka-20-listopada
15.11.2015

Certyfikat MEN

Nasz szkoła, przez dwa lata, realizowała ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Projekt był nowatorskim przedsięwzięciem a jego celem było wprowadzenie w 1034 podmiotach ? szkołach i przedszkolach z całej Polski (6 600 uczestników), nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
Idea projektu - wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły, została z powodzeniem wprowadzona w Gimnazjum 10, za co szkoła i realizatorzy projektu otrzymali CERTYFIKATY.
 
Skład zespołu projektowego:
Uczniowie - Aleksandra Borowiecka i Michał Krajczy
Rodzice - Elżbieta Borowiecka, Joanna Jaworska i Dorota Krajczy
Nauczyciele - Janina Czempiel i Michaela Szczęsna
 
Całemu zespołowi gratulujemy sukcesu i dziękujemy za zaangażowanie w realizację zadań projektu.
 
Cerytikat1         Certyfikat2
14.09.2015

Egzamin gimnazjalny 2016

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości". Szczegółowe informacje na temat dostosowania warunków i form egzaminu do różnych niepełnosprawności znajdują się na stronie internetowej Centralnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) (www.oke.jaworzno.pl) i na stronie naszego gimnazjum w zakładce Egzamin gimnazjalny 3 kl.

Opinia, o której mowa, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny." tj. 30.09.2015

Opinię, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, tj. 15.10.2015

Gimnazjum nr 10 w Gliwicach powstało 1 września 1999 roku, a imię Ignacego Jana Paderewskiego otrzymało 6 listopada 2001 roku. 
Słowa naszego patrona: "Tym, co daje w życiu największe szczęście, jest praca twórcza" oraz przykład jego życia  stanowią wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli naszego gimnazjum. 
Naszym celem są nie tylko wysokie średnie. Chcemy dać naszym uczniom coś równie cennego. Chcemy im dać przekonanie, że są dla nas ważni, że są wartościowi, że każdego z nich stać na bardzo wiele.

 

 

 

 

Powrót