Navigation

Witamy

22.08.2019

Dzień Otwarty dla Nauczycieli

05.08.2019

Wsparcie dla obcokrajowców

09.06.2019

Warsztaty ekologiczne w projekcie "Skrzydlaci przyjaciele, czyli ochrona bioróżnorodności owadów zapylających na terenie szkoły"

W zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach realizowany jest grant wsparty środkami Funduszu Małych Grantów EKO-UNII, którego celem jest założenie na terenie szkoły ogrodu róż oraz ochrona bioróżnorodności owadów zapylających. Pierwszy etap projektu został zrealizowany -ogród róż pięknieje!!!

Obecnie w każdej klasie przeprowadzane są warsztaty ekologiczne, które mają na celu uwrażliwić uczniów na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego i jego zasobów, a konkretnie zwrócić uwagę na troskę o rodzinę owadów pożytecznych. Uczniowie sami budują domki dla owadów, pomagając im w ten sposób przetrwać okresy chłodów i zimowych mrozów. Wszystkie "hotele dla owadów" zostaną zamontowane w ogrodzie wokół szkoły. Zdjęcia

03.06.2019

Wycieczka dydaktyczna do Krakowa w ramach projektu Wzór na przyrodę

31 maja 2019 r. 50 uczniów SP15 ( klasa 4a, 4b i 5a, 8a) i Gimnazjum (klasa 3a, 3b i 3c), którzy są uczestnikami projektu Wzór na przyrodę i najaktywniej pracowali w ciągu roku w  projekcie,  wzięło udział w wycieczce dydaktycznej do Krakowa. 

Celem wycieczki było uczestniczenie w eksperymentach i pokazach fizycznych, które w praktyce ukazują prawa rządzące naturą. Pierwszym miejscem, które zwiedziliśmy był Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, gdzie wraz z przewodnikiem, udaliśmy się do parku, w którym uczniowie przeprowadzali doświadczenia z różnych działów fizyki. Samodzielne doświadczanie i przeżywanie zjawisk fizycznych wzbudzało wiele emocji, szczególnie u młodszych uczniów. Po przeżytych emocjach udaliśmy się na regenerację sił do naleśnikarni, gdzie spożyliśmy przepyszne naleśniki! Następnie udaliśmy się do Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Podczas obchodów Dnia Dziecka braliśmy udział w pokazach eksperymentów fizycznych Triki Fizyki, a następnie zostaliśmy zaproszeni do zwiedzania laboratoriów Instytutu, w których pracownicy przygotowali dla na równie ciekawe pokazy i eksperymenty fizyczne.

Zwieńczeniem wycieczki była wizyta w McDonald?s - w wiadomym celu!!!

Wycieczka dydaktyczna odbyła się w ramach projektu Wzór na przyrodę, była całkowicie bezpłatna dla uczniów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opiekunami podczas wycieczki byli p. Elżbieta Borowiecka, p. Stanisław Dumanowski i p. Barbara Olchawa. Zdjęcia - galeria

03.06.2019

Nagroda dla Stowarzyszenia EkoGim10

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie EkoGim10, które na co dzień współpracuje z naszą szkołą, wspierając m.in. jej ekologiczne inicjatywy, otrzymało dyplom i nagrodę za najlepiej funkcjonujące stowarzyszenie w konkursie podsumowującym projekt Ogrody Siedliskowe - Lokalne Centra Edukacji Przyrodniczej, dofinansowanym ze środków ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przypomnijmy, że w ramach projektu Ogrody Siedliskowe, na terenie przyszkolnym, powstały cenne siedliska, takie jak: las grądowy, czyżnie, łąka rajgrasowa oraz herbarium. Powstanie siedlisk zapoczątkowało nową formę aktywizacji społeczności lokalnej i uczniów wokół edukacji przyrodniczej, poprzez przeprowadzenie licznych warsztatów ekologicznych, co pozwoliło odciążyć naturalne miejsca przyrodnicze od natłoku osób odwiedzających.

Mamy nadzieję, że przyszkolny ogród w dalszym ciągu będzie rozrastał się o nowe i cenne okazy przyrodnicze, a uczniowie i mieszkańcy będą mogli cieszyć się długo tym zielonym zakątkiem w środku miasta.

Stowarzyszenie otrzymało dyplom oraz nagrodę w postaci budek lęgowych dla ptaków, które zostaną zamontowane na pobliskich drzewach.

Wręczenie nagród odbyło się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, a stowarzyszenie reprezentowały panie Barbara Olchawa i Barbara Zasadzeń. Dyplom

27.05.2019

Nowy grant dla ZSP12


Skrzydlaci przyjaciele, czyli ochrona bioróżnorodności owadów zapylających na terenie szkoły - nowy grant dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12

Miło nam poinformować, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach znalazł się    w gronie laureatów V edycji konkursu "Mały grant dla zrównoważonego rozwoju" organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA  i  otrzymał dofinansowanie w wysokości 1500 zł na realizację projektu -  Skrzydlaci przyjaciele, czyli ochrona bioróżnorodności owadów zapylających na terenie szkoły, którego ideą jest włączenie się w ogólnoświatowy ruch ochrony owadów poprzez stworzenie w aglomeracji miejskiej hotelu dla owadów na terenie przyszkolnego mini-ogrodu botanicznego.

W ramach projektu przekształcamy obecnie fragment trawnika i przygotowujemy go  do nasadzenia różnorodnych gatunków róż (rosarium), będących źródłem pokarmu i miejscem bytowania pożytecznych owadów zapylających. W pracach ziemnych bardzo pomagają nam uczniowie gimnazjum oraz nasi konserwatorzy, za co im bardzo dziękujemy.

 Ze środków Stowarzyszenia EkoGim10, które na co dzień wspiera działania szkoły, zakupione zostały hotele dla owadów, które w niedalekiej przyszłości zostaną zamontowane na terenie ogrodu szkolnego, pomagając owadom, w ten sposób, przetrwać okres zimowy. Wszystkie te działania mają na celu utworzenie w nietypowym miejscu (teren miejski) jak najdogodniejszych warunków życia dla różnych gatunków owadów, przyczyniając się tym samym do zachowania, ochrony i rozwoju bioróżnorodności gatunkowej rodziny owadów zapylających.

Celem projektu jest także przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych dla uczniów młodszych o roli i sposobach ochrony pożytecznych owadów, na których nasi uczniowie sami będą budowali budki dla owadów z gromadzonych obecnie materiałów naturalnych (szyszki, kora, gałązki, itp.) .

Autorką projektu i koordynatorem jest p. Barbara Olchawa. Zdjęcia - galeria

13.05.2019

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo firma VULCAN opracowała bezpłatny poradnik dla kandydatów i ich rodziców "Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku"

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajdą w niej Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.

Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl

30.04.2019

Uwaga klasy III gimnazjum i VIII kl. szkoły podstawowej - rekrutacja do szkół średnich

Od 13.05.2019 do 25.06.2019 rusza rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym terminarzem postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zawartego w komunikacie Śląskiego Kuratora Oświaty (załączniki lub bezpośrednio na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty)


Uczniowie III klasy gimnazjum - pobierz

Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej - pobierz

23.10.2018

Apel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach informuje o bezpiecznym grzybobraniu oraz wszawicy. Stosowne komunikaty znajdują się poniżej:

Wszawica - broszura - plakat - ulotka

Grzyby - broszura

25.09.2018

Rekrutacja 2018/2019

UWAGA KLASY VIII SP I KLASY III GIMNAZJUM
informujemy, że na stronie https://men.gov.pl/rekrutacja można zapoznać się z materiałami MEN dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
14.09.2018

Informacja dla uczniów klas III gimnazjum oraz uczniów klasy VIII

INFORMACJE DYREKTORA CKE DOTYCZACE SPOSOBÓW DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, W TYM SPECYFICZNYCH TRUDNOSCI W UCZENIU SIĘ - pobierz
05.09.2018

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej - pobierz
14.08.2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - propozycja lektur

Lista lektur w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - lista

Gimnazjum nr 10 w Gliwicach powstało 1 września 1999 roku, a imię Ignacego Jana Paderewskiego otrzymało 6 listopada 2001 roku. 
Słowa naszego patrona: "Tym, co daje w życiu największe szczęście, jest praca twórcza" oraz przykład jego życia  stanowią wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli naszego gimnazjum. 
Naszym celem są nie tylko wysokie średnie. Chcemy dać naszym uczniom coś równie cennego. Chcemy im dać przekonanie, że są dla nas ważni, że są wartościowi, że każdego z nich stać na bardzo wiele.

 

 

 

 

Powrót