Navigation

10. Mapa moim przyjacielem

Innowacja przygotowuje młodzież do udziału w biegach i marszach na orientację oraz imprezach turystycznych. Realizowana jest przez panią Sylwię Libardi - Kłyś w latach 2014 - 2016.

Zdjęcia - galeria

Cele  innowacji

  • połączenie wiadomości i umiejętności z geografii, matematyki oraz rekreacji fizycznej
  • kontakt z naturalnym środowiskiem oraz umiejętność korzystania  z jego walorów
  • zapoznanie z przepisami i zasadami imprez na orientację
  • propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego
  • kształtowanie właściwych postaw i zachowań sportowych, etycznych i moralnych
  • podnoszenie samooceny uczniów i poczucia własnej wartości
  • zdrowa rywalizacja w duchu fair-play
  • wykorzystywanie technik informacyjnych do pogłębiania wiadomości

 

 

 

Powrót