Navigation

Ćwiczę z Moodlem. E-SZKOŁA

Zajęcia realizowane są na platformie edukacyjnej Moodle w pracowniach komputerowych. Prowadzone są przez nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w latach 2014 - 2017.

Cele innowacji

  • zwiększenie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi dzięki diametralnej zmianie formuły nauczania
  • efektywne wykorzystanie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi i zasobami Internetu
  • uatrakcyjnienie procesu nauczanie o nowe formy pracy
  • kształtowanie umiejętności przystosowania się ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym
  • rozwijanie twórczego myślenia i samodzielności u uczniów
  • kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej uczniów
  • stosowanie zintegrowanej wiedzy matematyczno ? przyrodniczej w praktyce
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi
  • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

 Zdjęcia - galeria

Powrót