Navigation

Aktualności

22.08.2019

Dzień Otwarty dla Nauczycieli

05.08.2019

Wsparcie dla obcokrajowców

12.06.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, że uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się według następującego harmonogramu:

 • klasy 3.gimnazjum i klasa 8a o godzinie 8.30 na sali gimnastycznej
 • klasy 1-2 oraz 4-5 szkoły podstawowej o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami klas udadzą się do sal lekcyjnych.

09.06.2019

Warsztaty ekologiczne w projekcie "Skrzydlaci przyjaciele, czyli ochrona bioróżnorodności owadów zapylających na terenie szkoły"

W zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach realizowany jest grant wsparty środkami Funduszu Małych Grantów EKO-UNII, którego celem jest założenie na terenie szkoły ogrodu róż oraz ochrona bioróżnorodności owadów zapylających. Pierwszy etap projektu został zrealizowany -ogród róż pięknieje!!!

Obecnie w każdej klasie przeprowadzane są warsztaty ekologiczne, które mają na celu uwrażliwić uczniów na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego i jego zasobów, a konkretnie zwrócić uwagę na troskę o rodzinę owadów pożytecznych. Uczniowie sami budują domki dla owadów, pomagając im w ten sposób przetrwać okresy chłodów i zimowych mrozów. Wszystkie "hotele dla owadów" zostaną zamontowane w ogrodzie wokół szkoły. Zdjęcia

03.06.2019

Wycieczka dydaktyczna do Krakowa w ramach projektu Wzór na przyrodę

31 maja 2019 r. 50 uczniów SP15 ( klasa 4a, 4b i 5a, 8a) i Gimnazjum (klasa 3a, 3b i 3c), którzy są uczestnikami projektu Wzór na przyrodę i najaktywniej pracowali w ciągu roku w  projekcie,  wzięło udział w wycieczce dydaktycznej do Krakowa. 

Celem wycieczki było uczestniczenie w eksperymentach i pokazach fizycznych, które w praktyce ukazują prawa rządzące naturą. Pierwszym miejscem, które zwiedziliśmy był Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, gdzie wraz z przewodnikiem, udaliśmy się do parku, w którym uczniowie przeprowadzali doświadczenia z różnych działów fizyki. Samodzielne doświadczanie i przeżywanie zjawisk fizycznych wzbudzało wiele emocji, szczególnie u młodszych uczniów. Po przeżytych emocjach udaliśmy się na regenerację sił do naleśnikarni, gdzie spożyliśmy przepyszne naleśniki! Następnie udaliśmy się do Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Podczas obchodów Dnia Dziecka braliśmy udział w pokazach eksperymentów fizycznych Triki Fizyki, a następnie zostaliśmy zaproszeni do zwiedzania laboratoriów Instytutu, w których pracownicy przygotowali dla na równie ciekawe pokazy i eksperymenty fizyczne.

Zwieńczeniem wycieczki była wizyta w McDonald?s - w wiadomym celu!!!

Wycieczka dydaktyczna odbyła się w ramach projektu Wzór na przyrodę, była całkowicie bezpłatna dla uczniów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opiekunami podczas wycieczki byli p. Elżbieta Borowiecka, p. Stanisław Dumanowski i p. Barbara Olchawa. Zdjęcia - galeria

03.06.2019

Nagroda dla Stowarzyszenia EkoGim10

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie EkoGim10, które na co dzień współpracuje z naszą szkołą, wspierając m.in. jej ekologiczne inicjatywy, otrzymało dyplom i nagrodę za najlepiej funkcjonujące stowarzyszenie w konkursie podsumowującym projekt Ogrody Siedliskowe - Lokalne Centra Edukacji Przyrodniczej, dofinansowanym ze środków ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przypomnijmy, że w ramach projektu Ogrody Siedliskowe, na terenie przyszkolnym, powstały cenne siedliska, takie jak: las grądowy, czyżnie, łąka rajgrasowa oraz herbarium. Powstanie siedlisk zapoczątkowało nową formę aktywizacji społeczności lokalnej i uczniów wokół edukacji przyrodniczej, poprzez przeprowadzenie licznych warsztatów ekologicznych, co pozwoliło odciążyć naturalne miejsca przyrodnicze od natłoku osób odwiedzających.

Mamy nadzieję, że przyszkolny ogród w dalszym ciągu będzie rozrastał się o nowe i cenne okazy przyrodnicze, a uczniowie i mieszkańcy będą mogli cieszyć się długo tym zielonym zakątkiem w środku miasta.

Stowarzyszenie otrzymało dyplom oraz nagrodę w postaci budek lęgowych dla ptaków, które zostaną zamontowane na pobliskich drzewach.

Wręczenie nagród odbyło się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, a stowarzyszenie reprezentowały panie Barbara Olchawa i Barbara Zasadzeń. Dyplom

27.05.2019

Święto Wolności i Solidarności

27.05.2019

Plakat Dzień Dziecka

27.05.2019

Nowy grant dla ZSP12


Skrzydlaci przyjaciele, czyli ochrona bioróżnorodności owadów zapylających na terenie szkoły - nowy grant dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12

Miło nam poinformować, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach znalazł się    w gronie laureatów V edycji konkursu "Mały grant dla zrównoważonego rozwoju" organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA  i  otrzymał dofinansowanie w wysokości 1500 zł na realizację projektu -  Skrzydlaci przyjaciele, czyli ochrona bioróżnorodności owadów zapylających na terenie szkoły, którego ideą jest włączenie się w ogólnoświatowy ruch ochrony owadów poprzez stworzenie w aglomeracji miejskiej hotelu dla owadów na terenie przyszkolnego mini-ogrodu botanicznego.

W ramach projektu przekształcamy obecnie fragment trawnika i przygotowujemy go  do nasadzenia różnorodnych gatunków róż (rosarium), będących źródłem pokarmu i miejscem bytowania pożytecznych owadów zapylających. W pracach ziemnych bardzo pomagają nam uczniowie gimnazjum oraz nasi konserwatorzy, za co im bardzo dziękujemy.

 Ze środków Stowarzyszenia EkoGim10, które na co dzień wspiera działania szkoły, zakupione zostały hotele dla owadów, które w niedalekiej przyszłości zostaną zamontowane na terenie ogrodu szkolnego, pomagając owadom, w ten sposób, przetrwać okres zimowy. Wszystkie te działania mają na celu utworzenie w nietypowym miejscu (teren miejski) jak najdogodniejszych warunków życia dla różnych gatunków owadów, przyczyniając się tym samym do zachowania, ochrony i rozwoju bioróżnorodności gatunkowej rodziny owadów zapylających.

Celem projektu jest także przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych dla uczniów młodszych o roli i sposobach ochrony pożytecznych owadów, na których nasi uczniowie sami będą budowali budki dla owadów z gromadzonych obecnie materiałów naturalnych (szyszki, kora, gałązki, itp.) .

Autorką projektu i koordynatorem jest p. Barbara Olchawa. Zdjęcia - galeria

13.05.2019

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo firma VULCAN opracowała bezpłatny poradnik dla kandydatów i ich rodziców "Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku"

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajdą w niej Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.

Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl

09.05.2019

Zebranie Rodziców

Informujemy, że we wtorek 14 maja br. o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców. Podczas spotkania wychowawcy klas przekażą informacje na temat proponowanych ocen końcoworocznych, a także poinformują o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowania ucznia na koniec roku szkolnego.
30.04.2019

Uwaga klasy III gimnazjum i VIII kl. szkoły podstawowej - rekrutacja do szkół średnich

Od 13.05.2019 do 25.06.2019 rusza rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym terminarzem postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zawartego w komunikacie Śląskiego Kuratora Oświaty (załączniki lub bezpośrednio na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty)


Uczniowie III klasy gimnazjum - pobierz

Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej - pobierz

28.04.2019

Konkurs w języku angielskim

19 marca drużyna naszej szkoły w składzie Wiktoria Jańczak, Angelika Piazza i Michał Kucharski wzięła udział w IX Regionalnym Konkursie Zadań Interdyscyplinarnych im. Marii Goeppert Mayer zorganizowanym przez ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.  Konkurs odbywał się w j. angielskim i obejmował wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych ? fizyka, chemia, biologia i matematyka oraz znajomość faktów dotyczących życia i osiągnięć noblistki Marii Goepper Mayer.  Uczniów do konkursu przygotowywała p. Androna Cortez. Dyplom

19.04.2019

Życzenia świąteczne

Kochani Rodzice, Babcie i Dziadkowie, przyjaciele i Ci mniej przyjaźnie do nas nastawieni!

Z okazji zbliżających się Świąt  Wielkanocnych przesyłamy Wam najserdeczniejsze życzenia

oprawione garścią refleksji związanych z tym specyficznym czasem zadumy.

 

Życzymy Wam wiary- wiary w to, że Wasze dzieci będą uczęszczały do szkoły wolnej od  chaosu

i pochopnych, nieprzemyślanych reform.

Wiary, że będą uczyły się według podstawy programowej, która pozwoli im rozwinąć samodzielne, krytyczne myślenie, nauczy ich sposobów uczenia się  i nie będzie wymagała przyswajania natłoku nieprzydatnej, encyklopedycznej wiedzy, którą rychło zapomną.

Wiary w to, że państwo jest w stanie zapewnić każdemu uczniowi dostęp do nowoczesnych technologii, sfinansować ciekawe doświadczenia, projekty czyli przeznaczyć na edukację większe środki niż do tej pory.

 

Nadziei, że Waszymi dziećmi będą zajmować się wypoczęci ( nie biegający za godziwym wynagrodzeniem z placówki do placówki) nauczyciele, którym bez obaw o zdrowie i bezpieczeństwo powierzycie swoje pociechy.

Nadziei na pozytywną zmianę w oświacie dającą szansę Waszym dzieciom na cieszenie się dzieciństwem, zabawą i nawiązywaniem relacji rówieśniczych, nie mniej ważną od wielogodzinnego ślęczenia nad książkami i zadaniami oraz brania korepetycji.

Nadziei, że osoby decyzyjne pojmą, iż podstawa programowa powinna być dostosowana do ucznia przeciętnego, nie zaś wybitnie zdolnego. Wszak nie każdy uczeń musi ukończyć w przyszłości studia, lecz każde dziecko powinno czuć się ważne, kochane, akceptowane i spełnione ( w sytuacji zagrożenia porażką i rosnącymi wymaganiami programowymi staje się to trudne).

Nadziei, że nauczyciel (wychowawca) będzie miał czas porozmawiać z Waszym dzieckiem, wzmocnić Wasze działania wychowawcze i nie będzie zatracał się w pogoni za realizacją przeładowanej podstawy programowej.

 

Miłości, która uskrzydla i nadaje życiu blasku. Miłości do drugiego człowieka opartej na szacunku do jednostek i grup społecznych. Miłości, która nie zezwala na zaszczucie i poniżenie kogokolwiek. Miłości, która wybacza i przepełnia nadzieją i wiarą ?pomimo??

 

Dziękujemy Państwu  za wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Prosimy o próbę zrozumienia motywów naszego protestu tych jeszcze nieprzekonanych.

Kochamy swoją pracę, uwielbiamy uczyć Wasze dzieci. Nie zmieniliśmy pracy, ponieważ nauczanie jest naszą pasją. Poświęciliśmy się jej. Często z uszczerbkiem dla własnych rodzin ( brak czasu, kupowanie materiałów, których w szkole stale brakuje, przygotowywanie się do zajęć, sprawdzanie prac?itp.).

To my, w ramach wolontariatu, organizujemy zajęcia dodatkowe, sobotnie imprezy czy półkolonie. Tych działań mamy na swym koncie wiele.

Nie powtarzajcie za panią Szydło, że nie rozumiecie, dlaczego właśnie teraz strajkujemy.

Zastanówcie się, jak to się stało, że tak długo wytrzymaliśmy, wyrażając nasze niezadowolenie poprzez protesty i manifestacje, napotykając jednocześnie na mur obojętności ze strony rządzących.

Szanujemy Was i Wasze dzieci. Jednocześnie sami pragniemy zachować godność.

 

 


 

Z całego serca życzymy Wam radosnych Świąt,

wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

 

 

Nauczyciele z ZSP nr 12 w Gliwicach

 

 

 

06.04.2019

Strak nauczycieli - pilne

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów!

W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i aktualną interpretacją ZUS, za czas nieobecności pracownika w pracy w związku ze strajkiem nauczycieli, nie będzie przysługiwał zasiłek wypłacany przez ZUS, ponieważ:

"do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia."

Rodzice mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub opieki przysługującej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie). Informacja MEN - pobierz

 

04.04.2019

Strajk nauczycieli

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów

Na podstawie informacji uzyskanej ze strony związków zawodowych o przystąpieniu pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli i pracowników oświaty od dnia 08.04.2019 r. informuję, że zarówno Przedszkole Miejskie nr 7 jak i Szkoła Podstawowa nr 15 im. I. J. Paderewskiego będzie zamknięta, w związku z tym prosimy o nieposyłanie dzieci do szkoły i przedszkola.

W czasie trwania strajku, zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać, ponieważ  istnieje możliwość, że ponad 95% nauczycieli będzie strajkować, nie mogę również zagwarantować opieki Państwa dzieciom. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki dzieciom w okresie strajku.

W związku z powyższym informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się zamknięcie placówki przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie z § 3  pkt  3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz zwolnień od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić  pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 z późń. zmianami). Informacje na ten temat dostępne są pod adresem: https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania

Rodzice mają również prawo do pozostawienia dziecka w domu.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania placówki zostaną Państwu przekazane przez stronę internetową niezwłocznie po ich uzyskaniu.

 

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Szyszka

Dyrektor ZSP 12 w Gliwicach

01.04.2019

Organizacja pracy placówki podczas strajku nauczycieli

Szanowni Państwo,
zakończone referenda w sprawie strajku w oświacie potwierdziły, że wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe przystępują do protestu.


Obecnie dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych, przygotowując organizacyjnie placówki na czas protestu dokonują rozeznania, ilu nauczycieli nie będzie uczestniczyło w strajku czynnym. Na tej podstawie, w porozumieniu z innymi placówkami przygotują się do organizacji pracy placówki podczas strajku.


Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki, będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom, które zgłoszą się do szkoły.

Oczywiście w przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.
W przypadku przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych i drugich w szkołach, dyrektorzy już rozpoczęli analizę kadrową i działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki.


W ostateczności - przy braku możliwości zapewnienia opieki - rodzice zostaną o tym poinformowani na początku przyszłego tygodnia, tak aby mogli ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.


Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

 

Z poważaniem
Mariusz Kucharz
Naczelnik Wydziału Edukacji

20.03.2019

Zmiana terminu zebrania z Rodzicami

Informujemy, że w związku i informacją przekazaną Dyrekcji od Kuratorium termin najbliższego zebrania Rodziców musi ulec zmianie. Zebranie odbędzie się 2 kwietnia (a nie jak planowano 9 kwietnia) o godz. 16.30. Za zmianę terminu przepraszamy.
20.03.2019

Targi Edukacyjne

W DNIU 29.03.2019 ORGANIZOWANE JEST WYJŚCIE UCZNIÓW KLAS TRZECICH I ÓSMYCH NA TARGI EDUKACYJNE

Termin: 29.03.2019r. GODZINA 11.30 - 12.30

Miejsce : Hala sportowa CKZiU ul. Kozielska 1

04.03.2019

Zebranie Rodziców

Informujemy, że we wtorek 12 marca o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców. Zebranie przybierze formę konsultacji.
04.03.2019

Dni Otwarte

22.02.2019

Zasady naboru do Przedszkola Miejskiego nr 7

Zasady rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 7 z oddziałami zamiejscowymi, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach na rok szkolny 2019/2020 - pobierz
22.02.2019

Zaproszenie dla Rad Rodziców

Gliwicka delegatura Kuratorium oświaty w Katowicach organizuje Spotkania informacyjne dla Przedstawicieli Rad Rodziców.Tematykę tych spotkań będzíe stanowiła rekrutacja do szkół
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019-2020. Ich celem jest przedstawienie Państwu obowiązujących tym zakľesie przepisów,a także zapoznanie z ustalonymi terminami rekrutacji.
Spotkania odbędą się:
- we wtorek 26 lutego 2019 r., o goďz. 16.00 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, ul. Okrzei 20 (dla przedstawicieli Rad Rodziców z Gliwic i powiatu gliwickiego);

Zaproszenie kierowane jest do Rad Rodziców działających w szkołach prowadzących w tym roku szkolnym klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum.

Ze wzgIędu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy, aby jedną szkołę reprezentowały nie więcej niż trzy osoby.

30.01.2019

Zatorek - Konkurs plastyczny

 
Regulamin konkursu plastycznego Zatorek - pobierz

Co prawda centrum Gliwic znajduje się na Rynku, ale ZA TORAMI też tętni życie, warto tu zajrzeć, znajduje się tu bowiem wiele ciekawych i zagadkowych miejsc. Niektóre z nich związane są z historią Górnego Śląska, inne służą mieszkańcom do aktywnego wypoczynku. Swoją siedzibę mają tu instytucje, które dbają o naszą edukację i takie budynki, które po prostu warto zobaczyć, bo czymś niezwykłym się wyróżniają.

O tym wszystkim wie każdy mieszkaniec Zatorza i Szobiszowic, ale dla wielu innych gliwiczan nasze dzielnice nie są tak ciekawe, dlatego postanowiliśmy to zmienić, organizując konkurs zachęcający ich do odwiedzenia miejsc nam bliskich.

Zbliżają się ferie. To dobry czas, by podczas wspólnego spaceru z rodzicami zabawić się w detektywa i spróbować odkryć tajemnice najbliższej okolicy. 

Dla najaktywniejszej szkoły zostanie ufundowana nagroda rzeczowa, wspomagająca szkołę w edukacji przyrodniczo - ekologicznej.

 
 
 
 
 
 
 
 
16.01.2019

Zebranie Rodziców

Informujemy, że zebranie podsumowujące klasyfikację za I semestr nauki w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się we wtorek 22 stycznia o godz. 16.30 w salach lekcyjnych. Zachęcamy Rodziców uczniów wszystkich klas SP15 oraz klas trzecich gimnazjum do licznego udziału w zebraniu.
28.12.2018

Półkolonie zimowe 2019

Informujemy, że na terenie SP15 w pierwszym tygodniu ferii zimowych będą organizowane półkolonie zimowe. Regulamin i karta zgłoszenia dziecka do pobrania ze strony.

Regulamin półkolonii - pobierz

Karta uczestnika - pobierz

19.12.2018

Życzenia świąteczne

10.12.2018

Mikołajki 2018

8 grudnia 2018 r. jako co roku w naszej szkole obyły się spotkania mikołajkowe.

W godzinach od 10:00 do 12:00 na I piętrze naszej szkoły można było podziwiać roboty,a także spróbować własnych sił przy ich konstruowaniu.

Natomiast w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie mikołajkowe w ramach działania świetlicy integracyjnej Pod lipami. Swoje umiejętności przedstawił teatrzyk kukiełkowy, który przygotowywał przedstawienie podczas zajęć Scena jest nasza, prowadzonych przez opiekuna grupy Joannę Śliwińską. Kolejną atrakcją był występ zespołu Romane Cierchenia, który również rozpoczął swoją działalność w ramach świetlicy i ją kontynuuje. Dzięki sponsorom najaktywniejsi uczestnicy naszej świetlicy otrzymali paczki, które wręczył im nasz gość specjalny z Laponii - święty Mikołaj. Zdjęcia - galeria

10.12.2018

GLIWICKI TYGIEL KULTUR I SMAKÓW

W dniu 23 listopada 2018 r. na deskach sceny w Centrum Handlowym  Forum w Gliwicach odbył po raz trzeci dzień kultury i tradycji romskiej. W tym roku rozszerzyliśmy nasze działania w kierunku promowania innych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących nasze miasto: mniejszość niemiecka, mniejszość ukraińska.

Organizatorami naszego Tygla byli: Stowarzyszenie EkoGim10, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 oraz Centrum Handlowe Forum. Wsparcia finansowego udzielili: Śląski Urząd Wojewódzki przyznał środki w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014 - 2020 oraz Miasto Gliwice.

 • Nasz Tygiel był pełen kolorów i odcieni różnych kultur, pełen smaków, dźwięków i obrazów. Każdy z gości miał okazję spróbować smakołyków kuchni: romskiej, ukraińskiej i niemieckiej.

Podczas występów nasi goście mogli zobaczyć:

 • Występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 15, które przybliżyły nam kulturę ukraińską.
 • Dzieci z zespołu regionalnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 3 przedstawiły nam kulturę Śląska.
 • Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza zaprezentowali Balladę Cygańską
 • Zespół Romane Cierchenia, działający przy świetlicy integracyjnej Pod lipami przybliżył nam tradycyjny taniec i śpiew romski
 • Kolejną atrakcją było wręczenie nagród przyznanych za udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Romskie bajanie pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, który odbył się już trzeci raz.
 • Na zakończenie wystąpiła ze swoim recitalem Teresa Walerjańska, która przez całe życie pasjonowała się muzyką i kulturą mniejszości romskiej. Zdjęcia - pobierz
06.12.2018

Zebranie Rodziców

Informujemy, że 11 grudnia o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniu na I semestr bieżącego roku szkolnego.
03.12.2018

Mikołajki 2018

30.11.2018

Kawiarenka internetowa grudzień

30.11.2018

Jarmark Bożonarodzeniowy

25.11.2018

Wigilia dla ubogich i bezdomnych

19.11.2018

Masz tę moc

19.11.2018

Dzieciaki do Rakiet

Ogólnopolska akcja Dzieciaki do Rakiet - zagłosuj na swoją szkołę  - pobierz
16.11.2018

Gliwicki Tygiel kultur i smaków

 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, współorganizowanej przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 w Gliwicach, Stowarzyszenie EkoGim10 i CH Forum w Gliwicach

W programie:
16.00 pokazy muzyczno - taneczne zespołów z gliwickich placówek oświatowych
17.00 recital pani Teresy Waleriańskiej wraz z zespołem
17.30 finał konkursu plastycznego Romskie bajanie
18.30 kuchnia śląska według Remigiusza Rączki
19.45 zespół FRELE - światowe hity po naszymu
Ponadto przez cały czas:
- degustacja potraw kuchni romskiej, śląskiej, niemieckiej i ukraińskiej
- wystawa prac plastycznych laureatów konkursu Romskie bajanie
15.11.2018

Zamówienie na catering dla PM7

Zamówienie na Catering dla Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gliwicach - pobierz
15.11.2018

Romskie Bajanie

Rozstrzygnięcie III edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego Romskie bajanie  objętego patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty

W dniu 15 listopada 2018 r. o godz.: 9:00 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Romskie bajanie.

Na konkurs wpłynęło 221 prac z 25 szkół województwa śląskiego, w następujących kategoriach wiekowych:

 • 93 prace uczniów w kategorii wiekowej 6 - 8 lat
 • 105 prac uczniów w kategorii wiekowej 9 - 11 lat
 • 23 prace uczniów w kategorii wiekowej powyżej 12 lat.

Komisja w składzie:

 1. Zofia Trzeszkowska - Nowak, reprezentująca Radę Osiedla Zatorze, Dom Aktywnej Młodzieży
 2. Sylwia Rudowicz, reprezentująca Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach
 3. Magdalena Kwiatkowska, asystent edukacji romskiej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach
 4. Kinga Kamińska, reprezentująca Dom Aktywnej Młodzieży
 5. Agnieszka Jaworska - Chwalińska, reprezentująca Urząd Miasta w Gliwicach
 6. Gabriela Mnich - Witkowska, reprezentująca Szkołę Podstawową nr 6
 7. Agnieszka Wilczyńska, reprezentująca Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gliwicach

Przyznała nagrody i wyróżnienia:

 1. Aleksandra Brudło
 2. Kinga Czyż
 3. Lena Płatek
 4. Maja Łanica
 5. Julia Mendrygał
 6. Alicja Wszołek
 7. Zofia Garbaciak
 8. Maria Ryży
 9. Filip Korel
 10. Karolina Badziura
 11. Wiktoria Toborek
 12. Kinga Waliczek
 13. Zuzanna Przeworska
 14. Joanna Piaścik
 15. Julia Chomiczewska
 16. Lena Masal
 17. Julia Musik
 18. Zofia Dąbal.

Wszystkie wymienione osoby wraz z opiekunami i rodzicami zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się na scenie CH Forum, ul. Lipowa 1 w Gliwicach 23 listopada o godz.: 17:00. Prace konkursowe - galeria

12.11.2018

100.rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości - akademia

9 listopada 2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Cała społeczność szkolna wraz z gośćmi spotkała się na sali gimnastycznej, by wspólnie uczcić najważniejsze dla naszej historii święto - Święto Niepodległości. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy 2a, którzy przepięknie zaśpiewali piosenkę pt. Co to jest niepodległość? Następnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście stanęli razem, by o godz. 11.11 w łączności ze wszystkimi polskimi placówkami edukacyjnymi odśpiewać czterozwrotkowy Hymn Polski. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego cała szkolna społeczność utworzyła polskie barwy narodowe.

Później uczniowie klasy 4a i 3a gimnazjum wystąpili w bardzo pięknym programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem pani Małgorzaty Drzewieckiej. O oprawę muzyczną zadbała pani Aurelia Kobylińska, a pani Iwona Snopek i pani Joanna Śliwińska - o oprawę plastyczną akademii.

Zdjęcia - galeria

06.11.2018

Zebranie Rodziców

Informujemy, że w najbliższy wtorek, tj. 13 listopada, o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców.
06.11.2018

Świetlica - zajęcia Małego Przyrodnika

W trakcie zajęć Małego Przyrodnika, odbywających się w ramach świetlicy, dzieci prowadziły obserwacje mikroskopowe, podziwiając świat w mikroskali. Zajmowały się również ogródkiem szkolnym, ucząc się rozpoznawać (i smakować) różne zioła i wykonywać proste prace ogrodnicze. Niektórzy z zapałem zbierali liście i przygotowywali ogródek na nadejście zimy. Zdjęcia - galeria
06.11.2018

Interblok - zajęcia z gimnazjalistami

W trakcie zajęć Interbloku uczniowie mieli okazję prowadzić badania jak prawdziwi naukowcy - wykonywali analizy fizyko-chemiczne wody i gleby oraz izolowali DNA z cebuli. Zdjęcia
05.11.2018

I AM PROUD TO BE POLISH 100 KARTEK NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach wziął aktywny udział w konkursie I AM PROUD TO BE POLISH 100 KARTEK NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Głównym celem konkursu jest wspieranie postaw patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 2018.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie przez dzieci oraz uczniów 100 kartek pocztowych zawierających napis I AM PROUD TO BE POLISH oraz ilustracje związane z tematyką odzyskania niepodległości oraz akcent związanych z naszym miastem. Zdjęcia - galeria

Ostatecznie w zeszłym tygodniu udało się nam wysłać 100 kartek do szkół w całym kraju! Czekamy na kartki zwrotne innych szkół, które zostaną Państwu przedstawione w budynku SP 15 w formie galerii.

29.10.2018

KONKURS WIEDZY O ZAWODACH "Czy wiesz jaki to zawód"

16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU ODBYŁA SIĘ X EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZAWODACH, W KTÓRYM BRALI UDZIAL UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJALNYCH ORAZ KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
I MIEJSCE ZAJĘŁA WIKTORIA WĄSICKA Z KLASY IIIB, II MIEJSCE - PAULINA ORACZ Z KLASY VIIIA, III MIEJSCE EX AEQUO ZAJĘŁY KATARZYNA KĘPKA IIIB I AMELIA MIANECKA VIIIA. ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY. Filmik z konkursu: https://animoto.com/play/0uLtCPXm652wgul24xDFdQ
 
26.10.2018

X edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

W DNIACH 15 - 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU ODBYŁA SIĘ DZIESIĄTA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY. JAK CO ROKU NASZA SZKOŁA PODJĘŁA WIELE INICJATYW, KTÓRYCH CELEM BYŁO PRZYBLIŻENIE UCZNIOM TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z ORIENTACJĄ ZAWODOWĄ. ORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY W NASZYM GIMNAZJUM BYŁ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY PANI DOROTA ŚCIŚLEWSKA. TEGOROCZNE HASŁO OTK BRZMIAŁO -Bądź architektem swojego szczęścia.
24.10.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że 2 listopada br. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła będzie prowadzić zajęcia świetlicowe, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli dziecku nie ma kto zapwenić opieki w tym dniu i koniecznie dziecko musi przebywać w szkole, prosimy o wpisanie dziecka na listę wraz z podaniem godzin, w których ma być w świetlicy. Zapisy do piątku 26 października.
23.10.2018

Konkurs: Się gra się ma- Odlotowy Playroom

Świetlica szkolna w ZSP 12  została zgłoszona do udziału w ogólnopolskim konkursie Się gra się ma- Odlotowy Playroom! Ma on na celu promowanie zalet płynących ze wspólnej zabawy różnymi grami oraz podnoszenie u dzieci świadomości, że gry są wartościowym sposobem spędzania wolnego czasu.

Dzięki Państwa głosom świetlica może wygrać jedną z atrakcyjnych nagród (Odlotowy Playroom, 50 x wyposażenie świetlicy, 10 x zestawy gier Hasbro).

Jak głosować:

1. Wejdź na stronę https://www.siegrasiema.com/swietlice/248  

2. Kliknij Głosuj i gotowe

3. Głosuj codziennie do 19 listopada. Z jednego komputera można oddać tylko 1 głos dziennie.

4. Zachęć swoją Rodzinę i znajomych do głosowania.

 Z góry bardzo dziękujemy za zaangażowanie w imieniu dzieci uczęszczających na świetlicę.

23.10.2018

Apel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach informuje o bezpiecznym grzybobraniu oraz wszawicy. Stosowne komunikaty znajdują się poniżej:

Wszawica - broszura - plakat - ulotka

Grzyby - broszura

20.10.2018

Pasowanie na Przedszkolaka

19 października pozostanie w naszej pamięci na długo, bo to tego dnia nowe dzieci oficjalnie stały przedszkolakami Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gliwicach.

W jesiennych okolicznościach pogody wszystkie przedszkolaki wraz z Rodzicami spotkały się na terenie ogrodu naszego przedszkola. Każda z grup przygotowała krótki występ artystyczny, po którym następowała ceremonia pasowania na przedszkolaka, która została poprowadzona przez Dyrektora ZSP nr 12.

Przy okazji tak ważnej uroczystości, Rada Rodziców zorganizowała pełen atrakcji Dzień Ziemniaka ? pieczenie ziemniaków w ognisku, gry wielkoformatowe, ruchome koniki, wykonanie własnych  przypinek i oczywiście słodki poczęstunek i ciepłą herbatą dla całej rodziny. Zapraszamy również do GALERII.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym Rodzicom za pomoc!

15.10.2018

Dzień Edukacji Narodowej

12 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dla wszystkich pracowników oświaty dniu odbyła się uroczysta akademia, podczas której w sposób szczególny gratulowaliśmy nauczycielom docenionym przez władze oświatowe. Pani dyrektor Aleksandra Szyszka została uhonorowana Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty, a pani Joanna Śliwińska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Panie otrzymały gromkie brawa i symboliczne kwiaty od całej szkolnej społeczności będące wyrazem uznania, dumy i radości. Równie gromkie brawa otrzymała pani Sylwia Libardi - Kłyś, której dziękowaliśmy za wieloletnią pracę na rzecz szkoły.

Następnie głos zabrała pani dyrektor, Aleksandra Szyszka, dziękując wszystkim za współpracę i współtworzenie życia szkolnego. Pani dyrektor złożyła pracownikom szkoły serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Po części oficjalnej głos zabrali nasi uczniowie, występując w krótkich scenkach inspirowanych wierszami Jana Brzechwy. Całość akademii uświetnił nasz szkolny chór, który zaprezentował zabawne piosenki o nauczycielach różnej specjalności. Nie zabrakło też życzeń płynących od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - Wiktorii Wąsickiej, Nikoli Soczyńskiej i Julii Szczepańskiej.

Ostatnim punktem programu, na który z niecierpliwością wszyscy czekaliśmy, był występ kabaretowy naszych nauczycieli, którzy tradycyjnie już bawią nas podczas akademii z okazji DEN. Na szkolnej scenie zobaczyliśmy: panią Małgorzatę Drzewiecką, panią Joannę Śliwińską (w podwójnej roli), pana Zygmunta Piórkowskiego i pana Stanisława Dumanowskiego. Występ naszych pedagogów bardzo spodobał się wszystkim widzom.

Podczas akademii głos zabrali także przedstawiciele Rady Rodziców, którzy na ręce pani dyrektor i pani wicedyrektor złożyli symboliczne podziękowania wszystkim nauczycielom  za trud włożony w nauczanie i wychowanie.  Zdjęcia - galeria

12.10.2018

TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

W dniach 8 - 12 października obchodziliśmy tydzień świadomości dysleksji.  Dla Rodziców przygotowane zostały najważniejsze informacje na temat dysleksji i ryzyka dysleksji. Konsultacje prowadziły panie Katarzyna Jakubowska (logopeda) i Dorota Ściślewska (psycholog).
 
11.10.2018

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

W dniu 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z ciekawostkami związanymi ze zdrowiem psychicznym, jego ochroną,  poznać najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia oraz dowiedzieć się, jak zadbać o swoją kondycję psychiczną. Zorganizowany został konkurs wiedzy związany z tematyką zdrowia psychicznego. Laureatami konkursu zostali: Wojciech Niedziela 3b, Wiktoria Wąsicka 3b, Karolina Dudek 3a, Daniel Bijak 3a, Martyna Behen 3a. Organizatorem i pomysłodawcą obchodów Szkolnego Dnia Zdrowia Psychicznego była psycholog szkolna p.Dorota Ściślewska.

08.10.2018

Kawiarenka

30.09.2018

VIII Światowy Dzień Tabliczki mnożenia 2018

28 września 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole święto Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Przygotowania do uroczystości rozpoczęliśmy już dzień wcześniej. Podczas zajęć Koła Matematycznego  w projekcie Wzór na przyrodę - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ? uczniowie klasy 4a i 4b przygotowali dekorację szkoły, aby wszyscy Uczniowie, Rodzice  i Pracownicy szkoły dowiedzieli się o tym ważnym dla nas święcie. W piątek, we wszystkich klasach, podczas lekcji matematyki odbywały się konkursy tabliczki mnożenia. Dla lepszego uczczenia święta niektórzy uczniowie kl. 4a, 4b i 5a postanowili przygotować wiersze, piosenki i opowiadania o liczbach, które prezentowali podczas lekcji. Nie zabrakło także odświętnych strojów ? koszulki, spodenki z matematycznymi działaniami podkreśliły wagę Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Podczas konkursu wyłoniono Mistrza Tabliczki Mnożenia.

Mistrzem Tabliczki Mnożenia został  Piotr Wójs z klasy 5a. Piotrkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zdjęcia

30.09.2018

Wyjazd uczestników projektu Wzór na przyrodę na Osobliwości Świata Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

26 września 2018 r. 50 uczniów z kl. 5a i 8a  SP oraz 3a, 3b i 3c gimnazjum wyjechało do Katowic na kolejną odsłonę Osobliwości Świata Fizyki. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu Wzór na przyrodę - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W tym roku uczniowie wzięli udział w pokazach doświadczeń fizycznych na temat potęgi ciśnień i wszechobecnych fal. Przekonali się, że ciśnienie jest nam niezwykle pomocne w codziennych czynnościach i niezbędne do życia, a wszechobecne fale są niezastąpione.  Zdjęcia - galeria

30.09.2018

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców odbędzie się 9 października (wtorek) o godz. 16.30. Zebranie ma formę konsultacji.
25.09.2018

Rekrutacja 2018/2019

UWAGA KLASY VIII SP I KLASY III GIMNAZJUM
informujemy, że na stronie https://men.gov.pl/rekrutacja można zapoznać się z materiałami MEN dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
18.09.2018

Piknik Militarny

14.09.2018

Informacja dla uczniów klas III gimnazjum oraz uczniów klasy VIII

INFORMACJE DYREKTORA CKE DOTYCZACE SPOSOBÓW DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, W TYM SPECYFICZNYCH TRUDNOSCI W UCZENIU SIĘ - pobierz
11.09.2018

Narodowe Czytanie 2018

Przedwiośnie Stefana Żeromskiego było lekturą Narodowego Czytania w 2018r. Uczniowie naszej szkoły czytali fragmenty dzieła 8 września.

Szkolne Narodowe Czytanie odbyło się w Biblioformu w CH Forum o godz. 12.00. Z trudnym tekstem zmierzyli się uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz klasy piątej i ósmej SP15. Młodzież bardzo dobrze przygotowała się do powierzonego jej zadania i z przyjemnością słuchaliśmy jej wystąpień. Młodzieży towarzyszyły panie: Małgorzata Drzewiecka oraz Grażyna Miętus. Zdjęcia - galeria
05.09.2018

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej - pobierz
04.09.2018

Zebranie Rodziców

Informujemy, że w najbliższy wtorek, tj. 11 września, o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców.
01.09.2018

Piknik Rodzinny

Piknik Rodzinny Bezpieczni na co dzień - pobierz
30.08.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów 3. klasy gimnazjum oraz uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej odbędzie się 3 września (poniedziałek) według następującego harmonogramu:

 • klasa 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 4B oraz 5A SP15 godzina 8.30
 • klasa 8A SP15 oraz klasy gimnazjum (3A, 3B, 3C) godzina 10.00

 

Dodatkowo informujemy, że Msza św. z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla uczniów klas 3. gimnazjum odbędzie się w poniedziałek 3 września o godz. 8.00 w kościele pw. Chrystusa Króla.

Natomiast Msza św. dla uczniów szkoły podstawowej odbędzie się w czwartek 6 września o godz. 17.00.

29.08.2018

Informacja dla Rodziców dzieci sześcioletnich

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, którzy wzięli udział w spotkaniu, poświęconym utworzeniu oddziału dla 6-5 latków w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ulicy Lipowej 29, wchodzącej w skład ZSP nr 12.

Rodziców, którzy nie mogli przybyć na spotkanie, a których dzieci urodziły się w roku 2012 informujemy, że na podstawie zebranych informacji możemy stwierdzić, że taki oddział z dniem 1 września 2018 roku będzie utworzony w budynku przy ul. Lipowej 29.

Jako placówka oświatowa jesteśmy przygotowaniu na otwarcie oddziału przedszkolnego zarówno pod wzglądem organizacyjnym, rzeczowym, jak i kadrowym.

Dzieciom oferujemy:

- nowoczesne sale dydaktyczne, wyposażone w sprzęt multimedialny  (tablice interaktywne, magiczny dywan);

- pełny zestaw pomocy dydaktycznych przystosowanych do nauki kodowania i realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego;

- komfortowe i dostosowane do wieku rozwojowego meble;

- zabawy ruchowe na powietrzu z uwzględnieniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zajęcia w przyszkolnym ogrodzie botanicznych i herbarium;

- imprezy w korelacji z uczniami klasy pierwszej, co pozwoli na integrację oraz współdziałanie nakierowane na wszechstronny rozwój dziecka;

- dostęp do pracowni tematycznych umożliwiających udział w doświadczeniach, pokazach naukowych;

- komfortowe warunki przestrzenne do zajęć dodatkowych.

Wierzymy, że razem z Rodzicami jesteśmy w stanie stworzyć dzieciom atrakcyjne warunki zabawy i nauki, dlatego prosimy o indywidualne przeanalizowanie możliwości przejścia Państwa dziecka z budynku przy ulicy Tarnogórskiej do budynku przy ulicy Lipowej.

Aby informacja ta trafiła do jak najszerszej grupy, przekazujemy ją wszystkim Państwu, których adresy mamy w systemie ATMS.

Wnioski do pobrania znajdują się w sekretariacie SP 15 przy ulicy Lipowej 29  i w PM7 przy ulicy Tarnogórskiej 107, ostateczny termin zwrotu dla osób zainteresowanych to czwartek 30 sierpnia 2018 r., godzina 12 - po tym terminie będą przyjmowane wnioski w miarę wolnych miejsc.

 

 

 

23.08.2018

Spotkanie informacyjne dla Rodziców dzieci sześcioletnich

Informujemy, że w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 12 w Gliwicach od roku szkolnego 2018/2019 zostanie otwarta tzw. zerówka dla dzieci sześcioletnich. Rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich 6-letnich dzieci do ZSP12 zapraszamy na spotkanie informacyjne w najbliższy poniedziałek 27 sierpnia na godz. 16.30 do siedziby ZSP12 przy ul. Lipowej 29.
20.08.2018

Muzyczne pożegnanie wakacji

14.08.2018

Egzaminy poprawkowe

Informujemy, że terminy egzaminów poprawkowych odbędą się według załączonego harmonogramu - pobierz harmonogram
14.08.2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - propozycja lektur

Lista lektur w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - lista
02.07.2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem rządowym. Ma on na celu wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości literackich i wydawniczych w szczególności lektur szkolnych. Wniosek złożony do Urzędu Miasta przez panią dyrektor Aleksandrę Szyszkę został pozytywnie rozpatrzony i  nasza placówka  została zakwalifikowana do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2018. Więcej informacji - pobierz
27.06.2018

Relacje z półkolonii

Informujemy, że relacje i zdjęcia z półkolonii są na bieżąco publikowane w zakładce Półkolonie (zakładka ta znajduje się u góry strony głównej, poziomo, pierwszy dolny wers).
25.06.2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość została podzielona na dwie tury. W pierwszej pożegnaliśmy się z uczniami klas trzecich i drugich gimnazjum oraz klasy siódmej szkoły podstawowej. Podczas uroczystości wystąpili uczniowie klasy 7a i 2a z przygotowanym programem artystycznym, na który złożyły się scenki kabaretowe i piosenki. Następnie Pani Dyrektor wyróżniła najbardziej zasłużonych w nauce i sporcie uczniów, a wszystkim uczniom klas trzecich wręczyła świadectwo ukończenia gimnazjum oraz pamiątkowy kubek. Po wręczeniu nagród uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do klas.

O godzinie 10.00 na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas pierwszych i klasy czwartej szkoły podstawowej oraz ich Rodzice. Program artystyczny przygotowała wraz z uczniami klas drugich pani Małgorzata Drzewiecka i pani Stanisława Zawadzka. Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor, gratulując wszystkim uczniom sukcesów w nauce i sporcie.  Następnie Pani Dyrektor wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz dypolmy. Po części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do sal lekcyjnych na ostatnie już, w tym roku szkolnym, spotkanie z wychowawcą. Zdjęcia

20.06.2018

Zakończenie roku szkolnego

Informujemy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się według następującego harmonogramu:

klasy 2. i 3. gimnazjum  oraz klasa 7 szkoły podstawowej - godz. 8.30 na sali gimnastycznej

klasy 1. i 4. szkoły podstawowej - godz. 10.00 na sali gimnastycznej.

 

20.06.2018

Gala Uczniów Wyróżnionych

19 czerwca, jak co roku, spotkaliśmy się na Gali Uczniów Wyróżnionych z uczniami, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli sukcesy w konkursach wiedzowych, artystycznych i sportowych oraz wolontariacie. Na Galę zostali zaproszeni Rodzice tych uczniów. Na program uroczystości złożyły się: program artystyczny w wykonaniu uczestników działającej przy naszej szkole świetlicy Pod lipami, występ Dawida Radeja z kl. 3a i pana A. Radeja, prezentacja osiągnięć uczniów, wręczenie listów gratulacyjnych Rodzicom oraz wręczenie podziękowań tym Rodzicom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz szkoły. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Zdjęcia
19.06.2018

Bezpieczne Wakacje

19.06.2018

Warsztaty przyrodnicze w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie w ramach projektu Wzór na przyrodę

13 czerwca 2018 r. grupa uczniów uczestniczących w projekcie Wzór na przyrodę - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ? wzięła udział w warsztatach w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie dotyczących survivalu i bushcraftu. Zielony survival (sztuka przetrwania) to nabycie umiejętności pozwalających na egzystencję w naturze, poza cywilizacją, dlatego uczniowie uczyli się jej podstawowych zasad: jak radzić sobie w trudnych warunkach, jak pozyskiwać wodę pitną, jak krzesać ogień, jakie umiejętności pozwalają przetrwać w dziczy. Bushcraft (w wolnym tłumaczeniu krzaczaste rzemiosło), to wędrówki po niedostępnych, dzikich terenach leśnych i imanie się zajęć pozwalających na przeżycie w dziczy. Uczniowie wysłuchiwali wielu cennych wskazówek, słuchali opowiadań doświadczonych przewodników oraz podejmowali proste czynności związane ze sztuką przetrwania. Po warsztatach wszyscy piekliśmy kiełbaski przy ognisku. Zdjęcia

15.06.2018

Kangur Matematyczny

Miło nam poinformować, że Tymoteusz Zadeberny, uczeń klasy 3a gimnazjum, uzyskał Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY. Tymek otrzymał dyplom oraz nagrodę książkową. Ucznia do konkursu przygotowała p. Barbara Olchawa. Tymkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

15.06.2018

Wyniki konkursu FOX

Znamy już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2018r. Naszą szkołę reprezentowało siedmioro uczniów: Hanna Borowiecka (3a gimnazjum), Tymoteusz Zadeberny (3a gimnazjum), Klaudia Domagała (3b gimnazjum), Aleksandra Mazurek (3b gimnazjum), Angelika Piazza (2b gimnazjum), Michał Kucharski (2a gimnazjum), Piotr Wojs(4a SP). W powiecie nasi uczniowie uzyskali następujące lokaty: Hanna Borowiecka - 10. miejsce, Tymoteusz Zadeberny - 19. miejsce, Klaudia Domagała - 26. miejsce, Aleksandra Mazurek - 26. miejsce, Angelika Piazza - 22. miejsce, Michał Kucharski -28. miejsce, Piotr Wojs - 28. miejsce. Wszystkim gratulujemy udziału w trudnym konkursie i życzymy wielu sukcesów.
12.06.2018

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus

W naszej szkole został przeprowadzony konkurs Olimpus Sesja Wiosenna. Z przyjemnością informujemy, że Hanna Borowiecka (3a, gimnazjum) została laureatem tego konkursu z języka angielskiego, natomiast Piotr Basałaj (4a, szkoła podstawowa) został laureatem z przyrody. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

          

 

 

 

 

12.06.2018

Wizyta Niemców i Hiszpanów w naszej szkole

 

W dniach od 27 - 30 maja odbyła się w naszej szkole Summer School projektu ESWER  Erasmus+.

W ramach tego spotkania odwiedziły naszą szkołę grupy uczniów z nauczycielami  ze szkoły niemieckiej w Moers i ze szkoły hiszpańskiej w Navarcles. Grupa naszych uczniów pod opieką p. Androny Cortez, p. Grażyny Beściak i p. Elżbiety Borowieckiej brała udział we wspólnych warsztatach, wycieczkach i spotkaniach.  Uczniowie z wszystkich krajów przygotowali szereg prezentacji, wykładów i modeli dotyczących różnych rodzajów energii odnawialnych i ich wykorzystania w chwili obecnej oraz w przyszłości.  Wszyscy uczestnicy summer school mieli okazję odwiedzić i zobaczyć pracę elektrowni szczytowo-pompowej na Górze Żar.  Wszystkie prelekcje i spotkania odbywały się w języku angielskim, który jest językiem projektu. Więcej informacji wkrótce w zakładce projektu Erasmus+

Zdjęcia

12.06.2018

SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA

09.06.2018  r na Stadionie Miejskim w Gliwicach odbyła się IV Spartakiada Przedszkolaka. Impreza ta jest przedsięwzięciem realizowanym przez Klub Sportowy Piast- Gliwice oraz GOM.

Celem imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz zapoznawanie najmłodszych z zasadami zdrowej rywalizacji i czerpania radości z ruchu na przekór dyskomfortowi ewentualnej porażki.Tradycyjnie już nasi uczniowie jako wolontariusze opiekowali się grupami przedszkolnymi i pomagali w organizacji imprezy. Swój czas  na rzecz organizacji wydarzenia dla najmłodszych poświęcili następujący uczniowie/uczennice:

7a- Kołkowska Angela, Wiewióra Olga, Ostrowski Jan

2 a- Grabowska Wanessa

2 b- Lachowicz Tamara, Chęciek Klaudia, Szczepańska Julia, Szwaja Patrycja, Wąsicka Wiktoria, Soczyńska Nikola, Kępka Katarzyna

2 c- Tabaka Paulina, Knor Krystian

3 a- Borowiecka Hania, Radej Dawid, Szwala Szymon, Jadczyk Tomasz

3 b- Palenta Ola, Uszyńska Nikola

3 c- Niedbała Bartek

W działaniach wspomógł nas również Bartek Ulewicz, za co mu serdecznie dziękujemy.

Podczas spartakiady było dużo dobrej zabawy. Wspaniale dopisała widownia, która zagrzewała drużyny do walki, kibicowała im z ogromnym oddaniem. Były okrzyki radości oraz łzy porażki?.ale w sumie impreza była fantastyczna.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim dzielnym wolontariuszom, którzy w upalny, wolny dzień pomagali w organizacji spartakiady. Jednak szczególnie ciepłe i serdeczne słowa podziękowania należą się trzem wspaniałym młodzieńcom, którzy założyli na siebie strój maskotki Klubu Piast, by w upale zabawiać najmłodszych oraz z entuzjazmem reagowali na każde pytanie opiekunek Chcesz zdjęcie z ptaszkiem? niezmordowanie pozując do zdjęć z najmłodszymi, ich mamami, wychowawczyniami oraz obecnymi tam dziewczętami. Tymi dzielnymi wolontariuszami są: Bartek Niedbała, Tomek Jadczyk i Janek Ostrowski . No cóż, trzeba przyznać, że chłopcy mają w sobie ten zwierzęcy magnetyzm.

Grupa wolontariuszy znajdowała się pod opieką dwóch pań-  Elżbiety Borowieckiej i Joanny Śliwińskiej. Zdjęcia

11.06.2018

Warsztaty ekologiczne

W naszej szkole dużo się dzieje! W ostatnich dniach mieliśmy przyjemność gościć naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, którzy przeprowadzili dla uczniów warsztaty ekologiczne, dotyczące szkodliwości smogu oraz segregacji śmieci. Serdecznie dziękujemy! Zdjęcia
08.06.2018

FESTYN RODZINNY 26 MAJA 2018

Jak co roku w naszej szkole organizowany jest Festyn Rodzinny, podczas którego można skorzystać z wielu atrakcji. W tym roku mogliśmy zjeść przepyszną grochówkę, grillowaną kiełbasę i kaszankę, a wielbiciele słodkości mogli rozkoszować się smakiem domowego ciasta, upieczonego przez rodziców naszych uczniów. W trakcie trwania imprezy goście mogli wziąć udział w zawodach sportowych, podczas których największą atrakcją był mecz piłki nożnej między uczniami klas pierwszych szkoły podstawowej a ich rodzicami. Przez cały czas trwania festynu mogliśmy oglądać występy naszych przedszkolaków i pierwszoklasistów, zobaczyliśmy pokaz  taneczny romskiego dziecięcego zespołu Terne Ćhawe ze świetlicy Amaro Strychos z Bytomia, obejrzeliśmy pokaz taneczny dziecięcej grupy tanecznej Szok oraz pokaz tańca brzucha w wykonaniu absolwentki naszej szkoły, usłyszeliśmy wokalne występy naszych uczniów, a także romskiego wokalisty            z Kędzierzyna  - Koźla - Tulipana, któremu towarzyszył zespół taneczny Romano Kheliben. Rodzice naszych uczniów mogli obejrzeć występy swoich pociech, które tworzą integracyjny zespół wokalno - taneczny Romane Cierchenia, działający przy świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich Pod Lipami, a także mogliśmy wysłuchać pokazu akordeonowego w wykonaniu Ersada Kaminskiego, absolwenta Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Występy na scenie zakończył pokaz karaoke, skierowany do wszystkich uczestników. Przez cały czas trwania festynu mogliśmy: obejrzeć działanie stacji meteorologicznej, wysłuchać odgłosu ptaków, kupić ekologicznie wyhodowane sadzonki, zaprojektować i pomalować koszulki, wziąć udział w warsztatach naukowych, zapleść wianki z żywych kwiatów, pomalować paznokcie lakierami firmy Avon, zrobić maseczki na ręce z firmy Mary Kay, a także zagrać w grę terenową z nagrodami. Fajną atrakcją była możliwość skorzystania z alkogoogli, gdzie każdy chętny mógł poznać jak zachowuje się człowiek za kierownicą po spożyciu alkoholu. Dodatkową atrakcją był pokaz sztuk walki. Przez cały czas trwania naszego Festynu można było wesprzeć gliwickie hospicjum poprzez zakup losów w loterii organizowanej przez hospicjum. Zdjęcia

07.06.2018

Zebranie Rodziców

Informujemy, że w najbliższy wtorek,tj. 12 czerwca o godz. 16.30 w salach lekcyjnych odbędzie się zebranie Rodziców podsumowujące klasyfikację roczną.
07.06.2018

Opinia Rodziców uczniów klas gimnazjalnych na temat funkcjonowania szkoły

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Rodziców uczniów klas gimnazjalnych znajdują się w pliku
06.06.2018

Konkurs plastyczny

06.06.2018

Konkurs Globetrotter

Miło nam poinformować, że zespół w składzie: Hanna Borowiecka, Bartłomiej Strzyż, Dominik Wąglorz zajął II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Irlandii Globetrotter
Konkurs anglojęzyczny z wiedzy o Irlandii odbył się 25.05.2018r. Zwycięskiej drużynie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
30.05.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że 1 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
29.05.2018

Sprawozdanie z wycieczki do Kotliny Kłodzkiej

W dniach 25 - 27 kwietnia odbyła się szkolna wycieczka dydaktyczno ? krajoznawcza  do Kotliny Kłodzkiej. Uczestniczyło w niej 32 gimnazjalistów i 11 uczniów klasy czwartej.

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Zamek Książ "szlakiem Daisy" (podziwialiśmy wspaniałą architekturę, bogate wnętrza i przepiękne tarasy) oraz Twierdzę Kłodzką - ta monumentalna budowla wywarła na nas niemałe wrażenie.

Podczas drugiego dnia byliśmy w Muzeum Zabawek w Kudowie, gdzie w trakcie warsztatów wykonaliśmy własną zabawkę. Była to świetna zabawa dla młodszych i starszych!

Potem przeszliśmy spacerem przez Park Zdrojowy do Kaplicy Czaszek w Czermnej.

Następnie odwiedziliśmy gospodarstwo Szlak Ginących Zawodów. W trakcie pobytu wzięliśmy udział w pokazie kowalstwa (wykucie podkowy) i garncarstwa (każdy z nas, pod okiem i z niewielką pomocą garncarza, samodzielnie wykonał glinianą miseczkę na kole garncarskim - własną cenną pamiątkę J). Jedliśmy przepyszny, tradycyjnie pieczony, wiejski chleb z masłem, które  własnoręcznie ubiliśmy w drewnianej maselnicy. Zwiedziliśmy także zabytkowy wiatrak i mini zoo.

Potem mnóstwo rozrywki w parku linowym - jeździliśmy na gokartach i pokonywaliśmy linowy tor przeszkód  - dla niejednego z nas było to ekstremalne  przeżycie! A na koniec dnia trochę relaksu- chwila odpoczynku w aquaparku, oferującym podstawowe wodne atrakcje.

Trzeciego dnia pojechaliśmy do Kopalni Złota w Złotym Stoku. Podziwialiśmy tam jedyny w Polsce podziemny wodospad, odbyliśmy przejażdżkę podziemnym tramwajem i wzięliśmy udział w płukaniu złota.

Spróbowaliśmy swych sił w Escape Room -  grze pełnej niespodzianek, łamigłówek i pułapek. Działając w kilkuosobowej grupie mieliśmy godzinę na wydostanie się z jednego z czterech zamkniętych pokoi, kryjących w sobie tajne przejścia, ukryte skrzynie oraz manualne i elektroniczne zagadki.

Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem Jaskini Niedźwiedziej, jednej z najdłuższych i najgłębszych jaskiń w Polsce. Niezwykle atrakcyjna trasa turystyczna z niepowtarzalną i dobrze zachowaną szatą naciekową oraz dużą ilością kości zwierząt epoki lodowcowej pozostawi w naszej pamięci niezatarte wspomnienia.

Powrót do domu umilił nam przystanek w Mc Donaldzie; dotarliśmy w rodzinne pielesze cali, zdrowi i pełni wrażeń. Już teraz z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczną wycieczkę.

 Z przyjemnością dodamy, że przez te trzy dni opiekowali się nami: panie - Anna Dobranowska, Elena Romanowa i Małgorzata Drzewiecka oraz pan Zygmunt Piórkowski. Zdjęcia z wycieczki

28.05.2018

Industriada

19.05.2018

KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY

Pod koniec kwietnia 2018 r. odbył się Konkurs Literacko - Plastyczny dla klas III i IV szkół podstawowych pt. "Kości Opowieści - odkryj w sobie literata".

Należało wybrać pięć spośród podanych obrazków i na ich podstawie zredagować opowiadanie. Treść opowiadania trzeba było zilustrować. (Zadanie dla wytrwałych)

  Naszą szkołę reprezentowała Oliwia Świstak, uczennica klasy IV a. Zdobyła w tym konkursie wyróżnienie. Oliwii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Oliwię do konkursu przygotowywała pani Małgorzata Drzewiecka.

16.05.2018

Konkurs z języka angielskiego Picture Dictionary

Chcesz poprawić oceny? Interesujesz się j. angielskim i masz zdolności plastyczne? Weź udział w konkursie! Szczegóły - pobierz

10.05.2018

Festyn

10.05.2018

EkoRajd 2018

9 maja odbył się VIII EkoRajd o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice - sprawozdanie w załączniku

Zdjęcia

10.05.2018

Sukces uczniów kl. 4 SP 15

Podczas VIII edycji EkoRajdu o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice, nasi uczniowie z kl. 4 zdobyli III miejsce. To ich wielki sukces, bo byli najmłodszymi uczestnikami zawodów - GRATULUJEMY.

Zdjęcia

07.05.2018

Spotkanie informacyjne dla Rodziców uczniów przyszłorocznych kl. 1. i 4.

Informujemy, że spotkanie Dyrekcji z Rodzicami dzieci będących od 1 września 2018 roku uczniami klasy pierwszej lub czwartej SP15 odbędzie się 20 czerwca o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej.
06.05.2018

Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja

Dnia 27.04.2018 przedstawiciele klasy 3b razem z wychowawczynią, Joanną Zadeberny przygotowali warsztaty dla klas pierwszych na temat dwóch świąt państwowych: Dnia Flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przed warsztatami uczniowie klasy 3b przygotowali dla wszystkich pierwszaków kotyliony, którymi dzieci zostały przyozdobione na początku zajęć. Następnie podzieliliśmy uczniów na grupy 5,6 osobowe, i każdy trzecioklasista dostał pod opiekę swoją drużynę. Pierwszym zadaniem każdego uczestnika było wykonanie biało-czerwonej chorągiewki. W międzyczasie dzieci wysłuchały garści informacji nt. dwóch świąt zaprezentowanych przez starszych kolegów. Uczniowie bardzo zaangażowali się w wykonanie swojej pracy i powstały różnorodne chorągiewki. Następnie grupy przeszły ze swoimi opiekunami po terenie szkoły i wręczyli wszystkim pracownikom po kotylionie.

Kolejnym punktem było ułożenie flagi narodowej z dzieci, które trzymały w rękach białe lub czerwone kartki - okazało się, że jest to dość karkołomne zadanie, ale zostało zakończone sukcesem.

Ostatnim zadaniem po powrocie do klasy było rozwiązanie przez dzieci quizu na platformie Quizizz. Zawodnicy odpowiadali na 10 pytań, które dla ułatwienia czytali starsi koledzy. Liczyła się wiedza, ale również szybkość odpowiedzi. Trzy drużyny osiągnęły wynik 100%, ale tylko jedna mogła stanąć na podium, czyli ta, która odpowiedziała na pytania najszybciej.

Zwycięzcy zostali obdarowani słodkościami.

Skład zwycięskiej drużyny, Miśki Ninja: Laura Knisz, Antonina Koszycka, Nina Nalepa, Michał Jaskulski, Jakub Pietruszka i Wiktor Starzyk - 9310 pkt.

2. miejsce: Koniczyny - Przemysław Biliński, Ksawier Jakielski, Igor Konopacki, Wojciech Marczewski, Igor Polanecki, Denis Wojtasik -  9070 pkt.

3. miejsce: Superagenci - Dominika Słuszniak, Igor Bondyra, Oliwier Bondyra, Marcin Krajewski, Aleksander Magnusek - 8390 pkt.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za dobrą zabawę.  Zdjęcia

 

Link do quizu - jeśli ktoś chce spróbować swoich sił

https://join.quizizz.com i kod 660465

04.05.2018

Spotkanie Pokoleń

Na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach, w dniu 23 kwietnia 2018 r. odbyło się  Spotkanie Pokoleń, uroczystość, która miała na celu uczczenie pamięci więźniów politycznych KL Auschwitz ? Birkenau i podobozów w Gliwicach, pomordowanych przez konwojentów SS w Marszu Śmierci na trasach ewakuacyjnych do innych obozów zagłady w styczniu 1945 r. Na uroczystości obecna była Kompania Honorowa i Orkiestra Górnicza oraz liczne reprezentacje szkół, w tym także i naszej. Pod pomnikiem ofiar II wojny światowej złożyliśmy wiązankę biało-czerwonych kwiatów i znicze. Zdjęcia

 

30.04.2018

Zebranie Rodziców i wykład

Informujemy, że 8 maja odbędzie się zebranie Rodziców informujące o zagrożeniach oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego 2017/2018. Zebranie rozpocznie się o godzinie 16.30 w świetlicy szkolnej wykładem z zakresu Cyberprzemocy. Po prelekcji zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas do sal lekcyjnych.
30.04.2018

Wzór na przyrodę - sprawozdanie z realizacji zajęć

Od 12 lutego 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne w ramach projektu Wzór na przyrodę. Więcej - pobierz Zdjęcia - galeria

Informujemy, że wiadomości z realizacji zadań w ramach projektu Wzór na przyrodę znajdują się w zakładce Wzór na przyrodę.

29.04.2018

Sukcesy artystyczne

Miło nam poinformować, że uczniowie naszego gimnazjum odnieśli sukces w II Międzyszkolnym Konkursie Projekt okładki do mojej ulubionej książki. Prace konkursowe przygotowali: Łukasz Wiecheć z klasy 2b gimnazjum, Patrycja Sikorska z klasy 3b gimnazjum oraz Laura Dyjas z klasy 3b gimnazjum. Łukasz i Patrycja wykonali projekt okładki do książki o przygodach Harry'ego Pottera, a Laura przygotowała zakładkę do książki.  Łukasz zdobył I miejce, a Patrycja Wyróżnienie. Wręczenie dyplomów i nagród miało miejsce 26 kwietnia w ZSP 3 w Gliwicach. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Zdjęcia

29.04.2018

Wykład na Uniwersytecie Śląskim

24 kwietnia uczniowie projektu Erasmus+ brali udział w zajęciach zorganizowanych przez Katedrę Mikrobiologii Wydziały Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Uczniowie mieli okazję poczuć się jak prawdziwi naukowcy, weryfikując problem badawczy: "Czy w jogurcie naturalnym występują bakterie?"
W trakcie zajęć uczniowie przygotowali preparaty z jogurtu i przeprowadzili barwienie grama. Poznali, czym się różnią bakterie gram-dodatnie od gram-ujemnych oraz oglądali wybarwione mikroorganizmy pod mikroskopem. Zwiedzili również laboratoria badawcze Katedry Mikrobiologii. Zdjęcia
26.04.2018

Festyn

JUŻ NIEDŁUGO !!!!!!

FESTYN RODZINNY

26 MAJA 2018

START: 12:00              META: 18:00

24.04.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że 2 maja 2018 r. jest dla uczniów ZSP12 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
24.04.2018

Nabór do SP15

Poniżej publikujemy wszystkie potrzebne druki przy naborze do SP15

Karta informacyjna ucznia

Deklaracja Rodziców do SP15

Deklaracja udziału dziecka w zajęciach świetlicowych

Lista ulic z rejonu SP15

Wniosek o objęcie dziecka zajęciami z języka mniejszości narodowej - język niemiecki

Jednocześnie informujemy, że te same załączniki znajdują się w zakładce SP15 oraz na nowej stronie internetowej ZSP12.

24.04.2018

Informacja dla uczniów klas trzecich gimnazjum

Przypominamy, że rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 trwa od 18 maja do 19 czerwca 2018. Proszę zapoznać się z harmonogramem (załączniki).

Informacje na temat dni otwartych gliwickich szkół ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie Zespołu Szkolnych Doradców Zawodowych Miasta Gliwice:

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolnych-Doradc%C3%B3w-Zawodowych-Miasta-Gliwice-619866151483363/ i u szkolnego doradcy zawodowego p. Doroty Ściślewskiej

Załącznik nr1

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

20.04.2018

Projekt unijny ESWER Erasmus+

W dniach od 18 do 26 marca 2018r. grupa 7 uczestników projektu ESWER pod opieką dwóch nauczycieli wzięła udział w wizycie szkolnej w S.I.S Navarcles w Hiszpanii.  Wizyta pozwoliła na  poznanie się uczniów z dwóch szkół partnerskich, biorących udział w projekcie, wspólne zajęcia integracyjne, wycieczki, zajęcia warsztatowe oraz poznanie kultury hiszpańskiej przez uczniów polskich.  Zajęcia i warsztaty obu grup -  polskiej i hiszpańskiej -  dotyczyły energii wodnej.  Uczestnicy spędzili też trzy dni w Barcelonie.  Szczegółowe sprawozdanie z wyjazdu znajduje się w zakładce szkolnej Erasmus+. Zdjecia - galeria

 

16.04.2018

Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

6 kwietnia w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się uroczysta Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Na Galę został zaproszony uczeń naszego gimnazjum, Yaroslav Liiko oraz Pani Elena Romanowa, która przygotowywała Jarka do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego na wszystkich etapach. Na program spotkania złożyły się artystyczne występy oraz składanie gratulacji wszystkim laureatom i ich nauczycielom. Serdecznie gratulujemy raz jeszcze Jarkowi i Pani Elenie Romanowej sukcesu i życzymy kolejnego w przyszłym roku szkolnym.

Relacja ze strony Kuratorium 

List Gratulacyjny

List do Pani Dyrektor

Zdjęcia

03.04.2018

Podziękowanie

03.04.2018

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziów odbędzie się 10 kwietnia o godz. 16.30 w salach lekcyjnych. Spotkanie wychowawców z Rodzicami ma formę konsultacji.
25.03.2018

Podsumowanie akcji "Kalendarz w każdej klasie" - konkursy

W grudniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w trzech konkursach organizowanych przez Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Motto konkursów brzmiało: Bo czasami, żeby zatroszczyć się o siebie, trzeba zrobić coś dla innych. Martyna Kubec, uczennica klasy 2a gimnazjum, wzięła udział w konkursie literackim i zdobyła w nim II miejsce, Michał Kucharski (2 a gimnazjum) i Julia Szczepanik (2b gimnazjum) wzięli udział w konkursie recytatorskim, a Łukasz Wiecheć (2b gimnazjum) w plastycznym oraz Aleksandra Prokopowicz (2a gimnazjum) w konkursie literackim. Wszystkim uczestnikom konkursów bardzo dziękujemy za udział, a Martynie serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do konkursów Organizatorzy złożyli podziękowanie.
20.03.2018

Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego

Miło nam poinformować, że uczeń klasy 2b gimnazjum, Yaroslav Liiko, został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Do Konkursu Jarka przygotowywała Pani Elena Romanowa. Obojgu serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.
14.03.2018

Spotkanie z Kombatantami

We wtorek, 06 marca 2018 r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum mieli niezwykłą okazję udziału w żywej lekcji historii. Na spotkanie z młodzieżą przybyli do naszej szkoły panowie Mieczysław Petryna i Lucjan Klej. Pan Mieczysław (lat 95) jest weteranem 12 pułku ułanów i wieloletnim członkiem Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, a pan Lucjan (79 lat) w wieku dwóch lat został wraz z rodziną deportowany na Syberię. Obaj panowie należą do Śląskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Usłyszeliśmy niezwykle ciekawe, a jednocześnie tragiczne wspomnienia z czasów II wojny światowej i po jej zakończeniu. Zdjęcia

14.03.2018

Dni otwarte w SP15

3 marca w naszej szkole odbył się Dzień Otwartych Drzwi.

Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali wiele tematycznych niespodzianek. Podczas zwiedzania przyszli uczniowie przekonali się, że:
- dobra zabawa może być nie tylko w naszym ojczystym języku, ale również po angielsku, niemiecku, rosyjsku,
- fizyka to nie trudna nauka, ale ciekawe doświadczenie
- tablica multimedialna wykorzystana może być do rysowania, pisania, grania,
- w naszej szkole można się wybrudzić i dobrze bawić podczas lepienia z różnych mas,
- na gry i zabawy zawsze znajdzie się czas, a przede wszystkim aktywność fizyczna jest ważnym aspektem w naszym życiu.

Na II piętrze można było pobawić się robotami, które zostały "przyprowadzone" z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kolejny Dzień Otwartych Drzwi będzie miał miejsce już 17 marca (sobota) w godz. od 10.00 do 13.00. Serdecznie zapraszamy! Zdjęcia - galeria
08.03.2018

Zebranie Rodziców

Informujemy, że w najbliższy wtorek, tj. 13 marca, odbędzie się zebranie Rodziców. Na spotkanie w formie konsultacji zapraszamy na godz. 16.30 do sal lekcyjnych.
28.02.2018

Stypendium Szkolne Prezydenta Miasta Gliwice

Miło nam poinformować, że Stypendium Szkolne Prezydenta Miasta Gliwice za I semestr 2017/2018 otrzymali:

 • Michał Kucharski- uczeń  klasy 2a, za bardzo wysokie wyniki w nauce,
 • Laura Giela- uczennica  klasy 4a, za bardzo wysokie wyniki w nauce,
 • Piotr Basałaj- uczeń  klasy 4a, za bardzo wysokie wyniki w nauce,
 • Yaroslav Liiko- uczeń klasy 2BG, za sukces w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Rosyjskiego

 Nagrodzonym  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

25.02.2018

Dni Otwarte SP15

25.02.2018

Sukces w konkursie z języka angielskiego

Miło nam poinformować, że16 lutego drużyna z ZSP12 w składzie Hanna Borowiecka, Bartłomiej Strzyż i Tymoteusz Zadeberny z klasy 3a, zajęli II miejsce w VIII Regionalnym Konkursie Zadań Interdyscyplinarnych w Języku Angielskim im. Marii Goeppert Mayer w I LO im Mikołaja Kopernika w Katowicach. W konkursie wzięło udział 40 drużyn z różnych szkół województwa śląskiego. Konkurs przybliżał uczniom postać noblistki, Marii Goeppert  Mayer oraz jej osiągnięcia w dziedzinie fizyki, obejmował też zadania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w języku angielskim. Uczniów do konkursu przygotowywała pani Androna Cortez.  Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Dyplom

25.02.2018

Podziękowanie

W grudniu uczniowie, rodzice i pracownicy ZSP nr 12 w Gliwicach wzięli udział w zbiórce na rzecz potrzebujących (ubogich, bezdomnych, osób w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej). Zebraliśmy bardzo dużo ubrań męskich, kobiecych i dziecięcych oraz produktów spożywczych, słodyczy i trochę chemii gospodarczej. Przygotowaliśmy paczki spożywcze dla będących w potrzebie uczestników wigilii, która odbyła się w SP nr 15 21.12.2017 r. Starsi uczniowie posortowali zebrane dary i popakowali w kartony i worki. Odzież kobiecą i dziecięcą, większość słodyczy przekazaliśmy osobom znajdującym się aktualnie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gliwicach. Odzież męską, zebrane produkty spożywcze i chemię przekazaliśmy zaś Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta w Bojkowie ( w styczniu otrzymaliśmy podziękowanie).
Szkolny Klub Wolontariatu serdecznie dziękuje za wsparcie wszystkim zaangażowanym w zbiórkę osobom. Zdjęcia i podziękowanie - galeria
 
25.02.2018

Spotkania z Seniorami - sprawozdanie

W tym roku szkolnym dwukrotnie mieliśmy przyjemność gościć w szkole zaprzyjaźnione grono Seniorów z Kawiarenki Aktywnego Seniora (Zatorze i okolica) prowadzonej przez pana Wiesława Golca oraz panią Zofię Trzeszkowską- Nowak.
25.11.2017 nasza młodzież wspólnie z Seniorami szalała na parkiecie. Potańcówka zorganizowana przez Radę Osiedle Zatorze w ZSP 12 po raz kolejny pokazała, że ruch zbliża, a brak porozumienia między pokoleniami jest mitem.
24.01.2018 Seniorzy zostali zaproszeni przez dzieci i młodzież na Dzień Babci/ Dzień Dziadka. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali przygotowaną (pod okiem pani Justyny Skowronek i pani Żanety Mateli) część artystyczną, starsi uczniowie (wolontariusze) zajęli się obsługą imprezy. Po występach najmłodszych starsi uczniowie mieli okazję obserwować szarmancję, czar i urok kontaktów damsko- męskich w wykonaniu dwóch przystojnych, elokwentnych i dowcipnych mężczyzn, którzy prześcigali się w prawieniu komplementów zebranym paniom i udowadnianiu im, że tak naprawdę tylko metryka zdradza ich wiek. Apelujemy do wszystkich Uczmy się od Seniorów jak sprawić, by płeć przeciwna czuła się przy nas wyjątkowo.
Dziękujemy Seniorom za to, że dzielą się nami swoimi pasjami i radością życia.
Cieszymy się na kolejne spotkania- Szkolny Klub Wolontariatu. Zdjęcia - galeria
24.02.2018

Sprawozdanie z wycieczki do Londynu

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO LONDYNU  04.12.2017 ? 09.12.2017 - pobierz

Zdjęcie grupowe - pobierz

20.02.2018

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr WNP /2/2018 dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych- pobierz

Zapytanie ofertowe odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ?Wzór na przyrodę? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

20.02.2018

Noc Biologów

W ramach projektu Erasmus+ uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Nocy Biologów, imprezie przygotowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Młodzież wzięła udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Po zajęciach uczestnicy podziwiali pięknie ustrojone Katowice. Zdjęcia - galeria
15.02.2018

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr WNP /1/2018

dotyczy zakupu zestawu do interaktywnego prowadzenia zajęć

(tablica interaktywna + projektor z głośnikami + laptop oraz: transport, montaż i usługa szkoleniowa) - pobierz

pdf

07.02.2018

Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego - etap rejonowy

Miło nam poinformować, że uczeń naszego gimnazjum Jarosław Lijko (kl.2b) zakwalifikował się do ostatniego, trzeciego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Jarka do Konkursu przygotowywała pani Elena Romanova. Gratulujemy Jarkowi i pani Elenie tego sukcesu i życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim.
07.02.2018

Projekt Wzór na przyrodę

Informujemy, że lista uczniów zakwalifikowanych do projektu Wzór na przyrodę znajduje się w zakładce projektowej (pasek poziomy, u góry strony).
02.02.2018

Półkolonie zimowe

Minął pierwszy dzień półkolonii zimowych, podczas których dzieci od najmłodszych do najstarszych atrakcyjnie spędziły czas, dzieląc go pomiędzy zajęcia plastyczne, zabawy z tabletem w języku angielskim, zabawy na świeżym powietrzu, a najmłodsi poznali słówka z języka rosyjskiego, co było dla nich wielką nowością, ponieważ wcześniej nigdy nie mieli z nim styczności. Wielkim atutem dla tych dzieci było to, że te informacje przekazała im rdzenna  Rosjanka Pani  Elena, która pracuje w naszej szkole. Między zajęciami wszyscy uczestnicy zjedli przepyszny obiad z podwieczorkiem.

W drugim dniu półkolonii wszystkie grupy wybrały się na kryte lodowisko, gdzie spędziły czas, ucząc się jazdy na łyżwach, a także doskonaliły wcześniej zdobyte umiejętności. Po powrocie zjedliśmy smaczny obiad i podwieczorek. Potem nastąpił czas wspólnych zabaw, podczas których dzieci uczyły się współpracy w grupie.

Trzeciego dnia grupa I i II wybrała się do Willi Caro, gdzie spędziła czas, poznając historię plemiona Gotów, a na zakończenie spotkania wszyscy wykonali przy pomocy mazaków i plasteliny fibulę wizygocką z ok. VI wieku n. e. Fibula  to ozdobna, metalowa zapinka do spinania szat. Po powrocie dzieci kończyły swoją fibulę, a później z zapałem tworzyły  nowe prace plastyczne oraz grały w przeróżne gry planszowe.

W czwartek 1 lutego dwie młodsze grupy pojechały do Teatru Nowego w Zabrzu obejrzeć sztukę Idziemy po skarb, która nawiązywała do przyjaźni i poszukiwania skarbu. Aktorzy w bardzo przystępny sposób przekazali najważniejszą prawdę o bogactwie, którego tak poszukiwali główni bohaterowie sztuki, a mianowicie, że szczera i prawdziwa przyjaźń jest warta więcej niż wszystkie skarby świata.

Starsza grupa spędziła ten dzień na kręglach, a później uczestniczyła w zajęciach sportowych.

Zdjęcia - galeria

26.01.2018

Bezpieczeństwo zimą

Poradniki bezpiecznych zachowań związane z tematyką zimową przesłane przez Komendanta Centrum Ratownictwa Gliwice - poradnik 1  poradnik 2
26.01.2018

Wzór na przyrodęWzór na przyrodę  rozpoczynamy zajęcia w nowym projekcie

Od 12 lutego 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach rozpocznie się realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach projektu Wzór na przyrodę.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjentami Projektu są: Uczniowie i Uczennice klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 15 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach, uczniowie i uczennice II i III klas gimnazjalnych oraz nauczyciele szkoły i nauczyciele zatrudnieni do realizacji zadań projektowych.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2018  do 31.12.2019.

Celem Projektu jest poprawa efektów kształcenia  w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych  i języków obcych poprzez organizację:

*        zajęć wyrównawczych (Wsparcie i Pomoc) z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i z j. angielskiego dla uczniów mających trudności w nauce,

*        kół zainteresowań (Koła Praktyka-Wiedza-Nauka: matematyczne, języka angielskiego i przyrodnicze)

*        specjalistycznych zajęć wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce, oraz uczniów zdolnych.

W ramach projektu przewidziano także indywidualne konsultacje oraz warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i warsztaty na temat technik efektywnego uczenia się.

Zajęcia szkolne wzbogacone zostaną wycieczkami edukacyjnymi m. in. do Ogrodu Doświadczeń Stanisława Lema w Krakowie, do Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, lekcjami w terenie w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie oraz pokazami doświadczeń fizyczno-chemicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach Osobliwości Świata Fizyki.

 

Zakończył się etap składania deklaracji chętnych do udziału w projekcie. Trwają prace nad stworzeniem harmonogramu zajęć.

Realizacja zajęć rozpoczyna się 12 lutego 2018 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce projektowej Wzór na przyrodę.

 

 

19.01.2018

Nabór na stanowisko koordynatora projektu "Wzór na przyrodę"

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach zaprasza do składania ofert wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji KOORDYNATORA PROJEKTU WZÓR NA PRZYRODĘ

15.01.2018

Bezpieczni w Internecie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W GLIWICACH ZAPRASZA RODZICÓW WRAZ Z POCIECHAMI NA CIEKAWE WARSZTATY POŚWIĘCONE ZAGROŻENIOM PŁYNĄCYM Z SIECI BEZPIECZNI W INTERNECIE W SOBOTĘ 20.01.2018 START 9.30 Plakat

 

03.01.2018

Zebranie Rodziców

Informujemy, że 16 stycznia o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców podsumowujące klasyfikację za I semestr nauki.
22.12.2017

Bal karnawałowy

Rada Rodziców  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  przy ul. Lipowej 29 wraz z Radą Osiedla Zatorze zapraszają na Bal Karnawałowy w dniu 10 lutego 2018r.

Koszt balu to 80 zł od pary (w cenie - ciepły posiłek, kawa, herbata, zimne napoje, pieczywo, muzyka), ponadto każda para przynosi przekąski, aby można było stworzyć szwedzki stół.

Dla rodziców z małymi dziećmi możliwość opieki na miejscu za dodatkową opłatą przez zatrudnione zawodowe opiekunki. Zapisy przyjmuje i informacji udziela przewodniczący Rady Rodziców pan Longin Wiecheć, tel. 885 350 654.

Potwierdzenie uczestnictwa  to wpłata na konto  98 1750 0012 0000 0000 3693 1768 do dnia 12.01.2018r. W tytule wpłaty prosimy podać nazwisko i imię osoby wpłacającej z dopiskiem bal karnawałowy.

21.12.2017

Życzenia świąteczne

20.12.2017

Szkolny Konkurs Czytelniczy

W piątek 15 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy. Do konkursu przystąpili wszyscy chętni uczniowie z klasy 4a, 2 i 3 gimnazjum. Każda klasa zmagała się z inną lekturą. Uczniowie klasy czwartej sprawdzili swoją wiedzę z lektury Akademia Pana Kleksa. Oto lista zwycięzców: 1.miejsce - Laura Giela, 2.miejsce - Anastazja Anioł - Chojnacka, 3.miejsce - Bartosz Wyszomirski, wyróżnienie - Oliwia Świstak.

Uczniowie klas drugich gimnazjum przystąpili do testu sprawdzającego znajomość treści dramatu A. Mickiewicza Dziady cz. II. Jury postanowiło wyróżnić dwie uczennice, które zdobyły największą liczbę punktów. Są to: Wiktoria Wąsicka z klasy 2b oraz Karolina Dudek z klasy 2a.

Natomiast uczniowie klas trzecich gimnazjum sprawdzali swoją wiedzę ze znajomości opowiadania Stary człowiek i morze. Jury nie przyznało żadnemu uczestnikowi 1.miejsca. 2. miejsce zdobył Bartłomiej Strzyż, 3. miejsce otrzymał Tymoteusz Zadeberny, a wyróżnienie uzyskał Dominik Wąglorz. Wszyscy wyróżnieni są uczniami klasy 3a. 

Uczestnikom rywalizacji dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

15.12.2017

Rodzina Zastępcza

10.12.2017

Erasmus+

SPOTKANIE NAUCZYCIELI W DUSSELDORF, NIEMCY

W RAMACH PROJEKTU ESWER  ERASMUS+

24-26.11.2017

W dniach 24-26 listopada p. Androna Cortez i p. Elżbieta Borowiecka wyjechały do Dusseldorfu na spotkanie nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół w Moers (Niemcy) i Navarcles (Hiszpania) w ramach projektu ESWER ERASMUS+.  Spotkanie miało na celu opracowanie planu pracy na drugi rok projektu 2017/2018.  Przypominamy, że projekt jest trzyletni i kończy się w 2019 roku, a dotyczy energii odnawialnych i ich wykorzystania.            

W ramach tego projektu został zaplanowany wyjazd naszych uczniów do Hiszpanii i Szkoła Letnia Summer School  w Polsce, na którą przyjadą uczniowie z nauczycielami z zaprzyjaźnionych szkół w maju przyszłego roku.  Oprócz pracy nad planami projektowymi nauczyciele mieli okazję zwiedzić Dusseldorf i odwiedzić trwające w tym okresie Weihnachtsmarkt - tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe, odbywające się w plenerze wielu niemieckich miast. Zdjęcia

30.11.2017

Zebranie Rodziców

Informujemy, że 5 grudnia o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców. Podczas zebrania Rodzice zostaną poinformowani o zagrożeniach oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem swoich dzieci za I semestr nauki.
29.11.2017

Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego - etap szkolny

Miło nam poinformować, że Hanna Borowiecka, uczennica klasy 3a, zakwalifikowała się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Hanię do konkursu przygotowywała pani Androna Cortez. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
29.11.2017

Świąteczna zbiórka

28.11.2017

Gliwicki Tygiel. Romowie

GLIWICKI TYGIEL. ROMOWIE

 25 listopada 2017 roku w ramach Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich i polskich z terenu Osiedla Zatorze w Gliwicach odbyło się drugie spotkanie promujące kulturę i tradycję romską, które zostało sfinansowane ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Nasze spotkanie swoją wizytą uświetnili:

 • Zespół Romano Kheliben z terenu Kędzierzyna ? Koźla, zaprezentował pokaz tańca romskiego. Zespół istnieje od 2005 r. promuje kulturę romską, wziął udział w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Opolskie Szmaragdy, zdobywali wyróżnienia i nagrody w konkursach dla dzieci szczególnie uzdolnionych  w kategoriach taniec i śpiew.
 • Pan Adam Bartosz - wybitny etnograf, cyganolog, przez 32 lata był dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Jego zainteresowanie historią i kulturą Romów zaowocowało stworzeniem oryginalnej kolekcji romskiej w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, którą później wykorzystał do urządzenia w 1990 r. pierwszej w świecie stałej ekspozycji Historia i kultura Cyganów/Romów, obecnie uważanej za stałe muzeum romskie.
 • Pani Urszula Strzelczyk - Raduli - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, autorka wielu artykułów naukowych, opiekun roku oraz grup seminaryjnych, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ds. awansu  zawodowego nauczycieli, od 2013 roku  członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez wiele lat współpracowała z organizacjami romskimi w całej Polsce oraz realizowała wiele projektów na rzecz społeczności romskiej.
 • Teresa Waleriańska - wyjątkowo uzdolniona światowej sławy artystka, jako altowiolistka przez lata grała w Filharmonii Zabrzańskiej, występowała na całym świecie, m. in. w Zawiązku Radzieckim, Niemczech, na Węgrzech, Japonii. Występowała u boku takich sław jak: Kaja Danczowska czy Waldemar Malicki. Była wokalistką zespołu Alfa oraz śląskiego zespołu Kamraty. Zafascynowana tematyką romską tworzy przepiękne utwory i piosenki.
 • dziecięcy zespół Romane Cierchenia działający przy świetlicy Pod Lipami przedstawił: występ  wokalny przygotowany przez panią Ewę Koligot i Ersada Kamińskiego, pokaz taneczny pod kierownictwem Ingi Mirgi, fragmenty wierszy poetek romskich Bronisławy Wajs ? Papuszy i Teresy Mirgi
 • rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu plastycznego Romskie Bajanie i wręczenie nagród
 • Ersad Kamiński, który wykonał utwory na akordeon we własnej aranżacji : Czardasz, Medeno kolo
 • kursy zawodowe dla Romów  - pan Arkadiusz Wiecha z Narodowego Forum Doradztwa Kariery z Krakowa przedstawił Romom możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez kursy zawodowe, co zaowocowało sporym zainteresowaniem.

Podczas trwania imprezy można było obejrzeć wszystkie prace nadesłane na drugą edycję konkursu plastycznego Romskie Bajanie oraz zakupić świąteczne ozdoby zrobione przez dzieci. Zdjęcia - galeria

27.11.2017

Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego - etap szkolny

Miło nam poinformować, że Jarosław Lijko, uczeń klasy 2b, zakwalifikował się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Jarka do konkursu przygotowywała pani Elena Romanova. Obojgu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
20.11.2017

Warsztaty ceramiczne

Szkolny Klub Wolontariatu został wyróżniony w programie Aktywni Społecznie. Nagrodą był udziałw warsztatach ceramicznych. Pierwsze zajęcia odbyły się 03.10.2017 i wtedy grupa ustaliła, że stworzą anioły. Na kolejnych zajęciach (10.10.2017 r.) młodzież malowała swoje dzieła, a okazało się to sprawą trudną, gdyż barwa farb nie przypominała tej uzyskanej po wypaleniu. Jak na twórców aniołów przystało młodzież wykazała się dużą wiarą i zaufała pani prowadzącej zajęcia,  która zapewniała, że, nakładając szaroburą maź po wypaleniu, ich oczy zachwyci turkus. Musieliśmy poczekać na wypalenie naszych arcydzieł i w środę (14.11.2017 r) uczniowie zaczęli odbierać od pani pedagog swoje figurki. Jedne były prześliczne, inne intrygujące, a niektóre zaś rodzące niepokój Co też w duszy komu gra?

Zresztą sami zobaczcie. Możecie spróbować dopasować dzieło do autora- zapraszamy. Zdjęcia

17.11.2017

Gliwicki Tygiel. Romowie

16.11.2017

Mikołajki 2017

16.11.2017

Jarmark Bożonarodzeniowy

Od 6 grudnia do 22 grudnia na gliwickim Rynku odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy - plakat
13.11.2017

Akademia z okazji Święta Niepodległości

10 listopada 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji święta 11 Listopada ? 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przedstawiciele klasy 3c gimnazjum przy prezentacji multimedialnej przybliżyli uczniom całej szkoły wydarzenia historyczne, które towarzyszyły Polakom przed odzyskaniem niepodległości. Chór szkolny składający się z przedstawicieli klasy 4a, 7a, 3a i 3b zaśpiewał pieśni patriotyczne, które towarzyszyły Polakom w tamtych czasach.
Akademia została przygotowana przez p. Ewę Głuc i p. Stanisławę Zawadzką. Zdjęcia
12.11.2017

IX EkoTurniej szkół podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice

8 listopada 2017 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach odbyła się IX edycja EkoTurnieju szkół podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice. W tym roku do konkursu zgłosiło się 11 drużyn ze szkół podstawowych z Gliwic oraz powiatu gliwickiego. Szczegółowa relacja znajduje się tutaj.      Zdjęcia - galeria

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

06.11.2017

Nagroda Prezydenta Miasta Gliwice

Miło nam poinformować, że Pani Barbara Olchawa otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Uroczysta Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczone zostały nagrody dla wyróżnionych pedagogów, miała miejsce 18 października - relacja.

Pani Barbarze Olchawie serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów.

06.11.2017

Sprawna Szkoła

We wtorek 31.10.2017 r. odwiedziła nas pani Agnieszka Filipkowska, która poprowadziła trzy warsztaty dla naszej młodzieży. Pani Agnieszka opowiedziała nam z jakimi problemami na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. Dowiedzieliśmy się, jak jest różnica między psem asystującym a przewodnikiem. Uczyliśmy się, jak oferować swą pomoc, by druga strona chciała z niej skorzystać oraz sprawdzaliśmy, jak w praktyce pomóc pokonać przeszkody osobie na wózku,  mogliśmy też doświadczyć, jak trudno poruszać się osobie niewidomej w nieznanym terenie. W grupach opracowywaliśmy listy zawodów, które mogą wykonywać osoby z różnymi zaburzeniami lub niepełnosprawnością. Pani Agnieszka cierpliwie odpowiadała na nasze pytania. Przede wszystkim zaś zrozumieliśmy, że wspaniale jest mądrze pomagać innym, z wdzięcznością przyjmować oferowaną pomoc, gdy coś nas ogranicza oraz cieszyć się życiem, które jest piękne i fascynujące niezależnie od tego, czy jesteśmy w pełni sprawni czy też nie.

Bardzo dziękujemy pani Agnieszce Filipkowskiej za te ciekawe zajęcia. Zdjęcia
06.11.2017

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców odbędzie się we wtorek, 14 listopada o godz. 16.30 w salach lekcyjnych.
30.10.2017

Warsztaty

W dniu 28.10 2017r. w naszej szkole odbyły się niezwykle ciekawie zorganizowane przez Firmę KALANDER z Gliwic warsztaty czerpania papieru. Organizatorem spotkania była Rada Osiedla Zatorze. Wszyscy uczestnicy własnoręcznie wykonali kartkę papieru, którą mogli zabrać na pamiątkę. Zdjęcia

19.10.2017

II etap konkursu EkoTurniej 2017

Miło nam poinformować, że do II etapu IX Otwartego EkoTurnieju Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice 2017, zakwalifikowały się drużyny z następujących  szkół:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Daszyńskiego 424, Gliwice
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 , Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10, ul. Ligonia 36, Gliwice
 3. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Sobieskiego 14, Gliwice
 4. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85, Gliwice
 5. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Marcina Strzody 4, Gliwice ( dwie drużyny)
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska  39
 7. Szkoła Podstawowa w Kotulinie, ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin

 Wszystkim drużynom gratulujemy i zapraszamy wraz z opiekunami do II etapu konkursu, który odbędzie się 8.11.2017 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29 w Gliwicach, o godz. 11.00. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie.

19.10.2017

Spotkanie z piłkarzami Piasta Gliwice

W ramach akcji promującej zdrowy i aktywny styl życia 14.10.2017 gościliśmy w naszej szkole trenera futsalowej drużyny Piasta Gliwice Klaudiusza Hirscha oraz  brazylijskich graczy Gustawo Machado oraz Lucasa Bonifacio. Uczniowie klas pierwszych i czwartej mieli okazję podziwiać umiejętności piłkarskie, spróbować swoich sił w grze. Był także czas na autografy i zdjęcia z zawodnikami. Zdjęcia - galeria

18.10.2017

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na program artystyczny złożyły się teksty satyryczne, krótki pokaz mody nauczycielskiej oraz wiersze i piosenki dedykowane nauczycielom. Akademię przygotowali gimnazjaliści z klas 2a, 3a i 3b oraz uczniowie klas 1a i 4a Szkoły Podstawowej nr 15 pod kierunkiem pań: Małgorzaty Drzewieckiej i Stanisławy Zawadzkiej.

  Na zakończenie uroczystości niespodziankę uczniom zrobili nauczyciele - Joanna Śliwińska, Jolanta Skiba-Lidecka, Małgorzata Drzewiecka i Zygmunt Piórkowski, prezentując skecz kabaretowy "Dzieciaki i prochy". Zdjęcia - galeria

18.10.2017

Sukces w konkursie ogólnopolskim

Miło nam poinformować, że uczeń klasy 2b, Łukasz Wiecheć, został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego pod hasłem Idźcie i naśladujcie! dla upamiętnienia 75. rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty i Róży Stein. Łukasz wziął udział w części plastycznej konkursu i uzyskał 3 miejsce w kategorii klas gimnazjalnych. Uroczysta Gala Konkursowa odbyła się 12 października w Lublińcu, na której obecni byli także Rodzice Łukasza. Gratulujemy, a Łukaszowi życzymy kolejnych sukcesów. Dyplom. Praca Łukasza - zdjęcie

Relacja z Gali Konkursowej - pobierz                          Zdjęcia z Gali - galeria

16.10.2017

Noc Naukowców

14 października uczniowie naszej szkoły, jak co roku, bardzo aktywnie brali udział w Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. I tym razem przygotowano mnóstwo atrakcji promujących nauki matematyczno ? przyrodnicze, min: wystawy naukowe, warsztaty, pokazy doświadczeń, pomiary kamerami, prezentacje multimedialne, gry i konkursy. Uczniów najbardziej zaciekawiły warsztaty, podczas których sami przeprowadzali eksperymenty, min.: Jak chłodzić, to tylko wrzątkiem; Spojrzeć okiem predatora, czyli zdjęcie do albumu rodzinnego kamerą termowizyjną oraz Powietrze, woda, ogień: żywioły w służbie człowieka.Zdjęcia - galeria
11.10.2017

Międzynarodowy sukces świetlicy Pod lipami

Miło nam przekazać informację, że prowadzona przez naszą szkołę na polecenie Miasta Gliwice świetlica integracyjna Pod lipami została uhonorowana przez Kongres Rady Europy III nagrodą w międzynarodowym konkursie DOSTA!
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w Strasburgu 19 października 2017 r. Zaproszenie na tę uroczystość otrzymał Pan Prezydent Zygmunt Frankiewicz.
Jesteśmy dumni z tak wysokiej oceny naszych działań przez międzynarodowe gremium.
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem z naszych działań. Prezentacja - pobierz Oryginalna wiadomość - pobierz

08.10.2017

Pasowanie na Pierwszoklasistę i Przedszkolaka

7 października 2017 roku miało miejsce z Zespole Szkolno ? Przedszkolnym Nr 12 w Gliwicach niecodzienne wydarzenie : Pasowanie Pierwszoklasistów SP 15 oraz Pasowanie Przedszkolaków PM 7. Uroczysta akademia odbyła się na sali gimnastycznej, a poprowadzili ją uczniowie klasy trzeciej gimnazjum. Następnie każda klasa pierwsza wystąpiła z programem artystycznym, a publiczność gromkimi brawami nagradzała piękne występy najmłodszych uczniów naszej szkoły. Występ przygotowali również przedszkolacy, którzy z odwagą i humorem wypowiadali bezbłędnie wyuczone kwestie. Później nadszedł najważniejszy moment uroczystości ? pasowanie. Pasowania na Pierwszoklasistę i Przedszkolaka dokonała wraz z Panią Dyrektor, Aleksandrą Szyszką, Pani Krystyna Sowa -  Przewodnicząca Komisji Edukacji,  Kultury i Sportu oraz Radna.

Po uroczystości pasowania z krótkim apelem ekologicznym wystąpili uczniowie klasy czwartej, po czym przedstawiciele każdej klasy pierwszej, czwartej i siódmej SP15 udali się na tereny zielone przy ZSP12, aby posadzić drzewko. Później uczniowie uczestniczyli w bogatym programie integracyjnym: udali się na doświadczenia chemiczne, bawili się w Wiosce Indiańskiej, uruchamiali roboty i bawili się zadaniami z języka angielskiego. Dla każdego przygotowany był poczęstunek ? pyszna szarlotka! Impreza okazała się bardzo udana mimo niesprzyjającej pogody. Zapraszamy do galerii zdjęć.

08.10.2017

Osobliwości Świata Fizyki 2017

29 września  uczniowie naszej szkoły wyjechali do Katowic do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, na pokaz doświadczeń fizycznych organizowanych w ramach Osobliwości Świata Fizyki. Podczas spotkania mieli okazję wysłuchać wykładów oraz podziwiać eksperymenty z zakresu trzech zagadnień:  Elektromagnetyzm wokół nas, Fizyka na wakacjach, Ciepło, zimno, gorąco, mróz!. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała i z niecierpliwością czekamy do następnego roku! Zdjęcia - pobierz

05.10.2017

Zebranie Rodziców

Informujemy, że w najbliższy wtorek, 10 października, o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców w formie konsultacji. Zebranie poprowadzą wychowawcy klas w salach lekcyjnych.
03.10.2017

Recykling daje owoce

Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 prowadzi ogólnopolską akcję ekologiczną pt. Recykling daje owoce, którego organizatorem jest podróżnik i ekolog z Wrocławia Pan Dominik Dobrowolski a partnerem Europejska Platforma Recyklingu z Warszawy. Każdy, kto dostarczy do szkoły elektrośmieci, otrzyma w zamian soczyste i zdrowe owoce. Plakat

29.09.2017

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dzisiaj z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia zorganizowaliśmy w szkole konkurs na najlepszego rachmistrza.
W zawodach wzięło udział 15 uczniów z klas gimnazjalnych oraz klas szkoły podstawowej.
Zwycięzcą konkursu został Tymoteusz Zadeberny. Drugie miejsce zajęli ex equo: Hania Borowiecka i Dominik Wąglorz.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, mając nadzieję, że nauczyciele docenią Waszą sprawność rachunkową.
Dziękujemy za udział w konkursie. Wszystkich uczniów już dzisiaj zapraszamy do udziału w następnych zawodach rachunkowych jeszcze w tym roku! Zdjęcia
10.09.2017

Narodowe Czytanie 2017

Wesele Stanisława Wyspiańskiego było lekturą Narodowego Czytania w 2017r. Akcję zaplanowano na 2 września, przed rozpoczęciem roku szkolnego, dlatego nasza szkoła dołączyła do akcji tydzień później, tj. 9 września.

Szkolne Narodowe Czytanie odbyło się w Biblioformu w CH Forum o godz. 12.00. Z trudnym tekstem zmierzyli się uczniowie klas trzecich i drugich gimnazjum oraz klasy siódmej SP15. Młodzież bardzo dobrze przygotowała się do powierzonego jej zadania i z przyjemnością słuchaliśmy jej wystąpień. Młodzieży towarzyszyły panie: Małgorzata Drzewiecka oraz Grażyna Miętus. Zdjęcia - galeria

07.09.2017

Wycieczka do Londynu

W dniach 4.12.- 9.12.2017 organizowana będzie wycieczka do Londynu dla uczniów klasy 7 SP i klas gimnazjum. W ciągu czterech dni pobytu uczniowie będą mieli okazję zobaczyć charakterystyczne obiekty stolicy Wielkiej Brytanii m. in. Tower of London, St. Paul's Cathedral oraz gmachy parlamentu. Ponadto młodzież obejrzy zbiory w Muzeum Historii Naturalnej, Tate Modern czy Galerii Narodowej. Zakwaterowanie u rodzin brytyjskich stworzy okazję do porozumiewania się w języku angielskim oraz zapoznania się z kulturą kraju.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku lub na stronie biura podróży - https://wycieczkiszkolne.atas.pl/londyn-rodziny-4415

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do organizatorki - Joanny Zadeberny.

07.09.2017

Zebranie Rodziców

Uprzejmie informujemy, że zebranie Rodziców odbędzie się 12 września (wtorek) o godz. 16.30 w salach lekcyjnych. Po zebraniach klasowych odbędą się wybory do Rady Rodziców.
04.09.2017

Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

4 września o godz. 9.15 na sali gimnastycznej odbyła się akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Na akademię przyszli uczniowie klasy czwartej i siódmej SP15 oraz drugich gimnazjum. Uczniowie klasy 2b pod kierunkiem pani Grażyny Miętus przygotowali krótki program artystyczny, na który złożyły się trzy scenki z życia szkoły oraz piosenka. Pani dyrektor przedstawiła zmiany, które dokonały się w szkole w wyniku reformy oświaty, po czym uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami klas. Natomiast uczniowie klas pierwszych SP15 swoją akademię z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego mieli w piątek, 1 września o godz. 17.00. Zdjęcia - galeria
24.08.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się według następującego porządku:

1 września na godz. 17.00 zapraszamy uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr15 wraz z ich Rodzicami; spotkanie rozpocznie się od akademii na sali gimnastycznej

4 września (poniedziałek) na godz. 9.15 zapraszmy uczniów klasy czwartej i siódmej Szkoły Podstawowej nr15 oraz uczniów klas drugich i trzecich Gimnazjum nr10. Uczniowie klasy czwartej, siódmej szkoły podstawowej oraz drugiej gimnazjum spotykają się na sali gimnastycznej na akademii rozpoczynającej nowy rok szkolny, natomiast uczniowie klas trzecich gimnazjum spotykają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 4 września o godz. 8.00 w kościele pw. Chrystua Króla w Gliwicach. Na mszę św. zaproszeni są wszyscy uczniowie SP15 oraz G10.

Listy uczniów klasy 1a, 1b, 4a, 7a - pobierz

 

17.08.2017

Muzyczne pożegnanie wakacji

Plakat - pobierz
14.07.2017

Zapytanie ofertowe

Gliwice dn. 12.07.2017r.

Nr sprawy: G10.26.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8

Gimnazjum nr 10

im. Ignacego Jana Paderewskiego

44-100 Gliwice ul. Lipowa

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

Remont pomieszczeń na II piętrze budynku Gimnazjum nr 10 w Gliwicach

celem dostosowania ich do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

45.21.42.00  2 : roboty budowlane

-        Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w czynnej placówce oświatowej związanych z dostosowaniem dwóch sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych na II piętrze budynku Gimnazjum nr 10 w Gliwicach do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej.

Szczegółowy opis planowanej inwestycji zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez RENSTUDIO, Szymon Rendchen pn. ?Remont pomieszczeń  na II piętrze budynku Szkoły celem dostosowania ich do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej? w zakresie obejmującym remont sal lekcyjnych nr 202 i 203 oraz korytarza  z częścią klatki schodowej wraz z ich wyposażeniem.  Przygotowany został przedmiar robót określający zakres rzeczowy planowanych prac remontowych i dostawy wyposażenia, który należy traktować jako pomocniczy przy przygotowywaniu oferty.

Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w zakresie robót remontowo-budowlanych w czynnych obiektach zgodnie z symbolem PKOB 1263 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. Dz. U. Nr 12, poz. 1316) oraz dokonania wizji lokalnej na etapie przygotowywania oferty.

 II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

 2. Potencjał techniczny

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.


3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 III. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:

- najniższej ceny (dla każdej części zamówienia oddzielnie)

 

IV. Oferty częściowe:

Zamawiający ze względu na termin realizacji zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych w ograniczonym zakresie dopuszczając podział na części:

-        roboty ogólnobudowlane (naprawa i renowacja tynków, renowacja powłok malarskich, wymiana drzwi do węzłów sanitarnych, częściowa wymiana osprzętu instalacji elektrycznej z wyłączeniem posadzek)

-        posadzkarskie

-        dostawa i zabudowa wyposażenia

 

 V. Termin realizacji zamówienia:

 Czas  realizacji zamówienia przedmiotu umowy określa się do dnia 28.08.2017

 

VI. Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:

-        propozycję cenową  wraz z kalkulacją lub kosztorysem ofertowym

-        wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej

 

VII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy przesłać pisemnie na adres Zamawiającego: 44 - 100 Gliwice ul. Lipowa 29  lub złożyć osobiście w księgowości szkoły do dnia 21.07.2017 r. do godziny 13.00

 

VIII. Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić zapytanie ofertowe pod nazwą:

Remont Pomieszczeń na II piętrze budynku Gimnazjum nr 10 w Gliwicach celem dostosowania ich do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej

 

IX. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania
z przedstawionej propozycji.

 

X. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Wojciech Mrozowski Tel. 502 371 800

Załączniki do zaproszenia:

- projekt budowlany

- przedmiar robót

- wzór propozycji cenowej

 

 

Aleksandra Szyszka

Dyrektor Gimnazjum nr 10

Im. I. J. Paderewskiego

w Gliwicach

11.07.2017

Egzaminy poprawkowe

Informujemy, że terminy egzaminów poprawkowych odbędą się według następującego harmonogramu - pobierz
07.07.2017

9. dzień letnich półkolonii

Zdjęcia z przedostatniego dnia letnich półkolonii - pobierz
06.07.2017

Wisła

Na środę została zaplanowana wycieczka do Wisły. Wjechaliśmy autokarem na Przełęcz
Salmopolską, gdzie podzieliliśmy się na dwie grupy. Starsi poszli pieszo przez Trzy Kopce do Wisły, a młodsi obejrzeli skocznię w Wiśle- Malince, spacerowali nad zaporą na Jeziorze Czerniaskim, a po przyjeździe do Wisły brali udział w warsztatach w starej szkole "U Niedźwiedzia", gdzie, między innymi, uczyli się pisać gęsim piórem. Następnie wszyscy zjedli obiad i, korzystając z pięknej pogody, odpoczywali nad Wisłą, a później uczyli się tańców i przyśpiewek góralskich na wiślańskim
rynku. Uczestnicy wycieczki wrócili do Gliwic trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń i bardzo zadowoleni. Zdjęcia
06.07.2017

Półkolonie letnie -dzień siódmy

W kolejny dzień półkolonii towarzyszyła nam pochmurna pogoda, lecz okazała się ona idealna do zwiedzania Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz zagrody Niezłe Ziółka. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez edukatorów. Grupa młodsza spędziła miło czas w niewielkim gospodarstwie, gdzie poznawali tajniki uprawy i stosowania ziół oraz hodowli zwierząt gospodarskich. Druga grupa w tym czasie podziwiała widoki z wieży na Sośniej Górze oraz rozwiązywała zagadki o ptakach w grze terenowej. Po ciekawych zajęciach edukacyjnych wszyscy spotkaliśmy się na ognisku w ŚOB, gdzie każdy samodzielnie przygotował sobie posiłek. Na koniec jeszcze wizyta na placu zabaw, który okazał się doskonałym miejscem do zabawy dla młodszych i starszych uczestników. zdjęcia

03.07.2017

5. i 6. dzień półkolonii

30 czerwca należał do wyjątkowo udanych, ponieważ spędziliśmy go na zabawach w parku wodnym w Tarnowskich Górach. Korzystaliśmy z wielu atrakcji: basenu sportowego, rwącej rzeki, fali morskiej, zjeżdżalni, jacuzzi, solanki.

Po powrocie około godziny 14 zjedliśmy pyszny obiad. Następnie braliśmy udział w zajęciach plastycznych sportowych na terenie szkoły i na boiskach.

Natomiast 3 lipca udaliśmy się do Europy Centralnej, aby podziwiać Kolejkowo. Kolejkowo to najmniejsza makieta kolejowa w Polsce. Mamy tam szansę przenieść się do świata pomniejszonego 25 razy. Przedstawiona rzeczywistość została odwzorowana bardzo dokładnie, dlatego mamy okazję zobaczyć życie na wsi i w mieście. Po makiecie Kolejkowa płynie statek, zmianie ulegają pory dnia, zapalają się latarnie uliczne oraz światła w budynkach, przeżywamy burzę, widzimy, jak pada deszcz. Dzięki opowieściom pani przewodnik półtoragodzinna wizyta w Kolejkowie nie nudzi, tylko zachwca i przyciąga uwagę.Makieta przedstawia też miniatury budowli, np. gliwickiego dworca kolejowego wraz z peronami, gliwickiego ratusza oraz kamienic. Twórcy makiety wymyślili miasteczko westernowe ?Dzikie Gliwice?, znajdziemy tam saloon, szeryfa, Indian, braci Wright przy budowie pierwszego na świecie samolotu oraz miniaturę statku ?Western River?, pływającego po Missisipi. Po bardzo udanej wizycie w Kolejkowie ruszyliśmy do szkoły, aby brać udział w zająciach z języka angielskiego na tabletach, udać się do pobliskiego parku na plac zabaw, po czym zjeść obiad i wypoczywać na boisku szkolnym w sposób aktywny. Zdjęcia

29.06.2017

Półkolonie letnie-dzień czwarty

29 czerwca spędziliśmy na ściance wspinaczkowej przy ul. Jasnej w Gliwicach. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i udaliśmy się do dwóch różnych sal. Kilkunastometrowe drogi wspinaczkowe o różnych stopniach trudności pozwoliły nam poznać technikę wspinania się oraz wyzwolić dawkę adrenaliny. Niektórzy z nas bardzo szybko wykazali się zwinnością, co nie uszło czujnym okom instruktorów, którzy nie tylko dbali o nasze bezpieczeństwo, ale także szczegółowo uczyli nas, jak należy się wspinać. Wszyscy chętni uczestnicy półkolonii otrzymali bezpłatne wejściówki na dwugodzinny trening na ściance, aby rozwijać siłę i nabierać zwinności. Zdjęcia
29.06.2017

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Słońce, dobry humor i pomysłowość to przepis na udaną wycieczkę! W środę uczestnicy półkolonii letnich mieli okazję poznać uroki Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedziliśmy Jaskinię Głęboką, wspinaliśmy się po zboczu Góry Zborów pod opieką instruktorów, ochłodziliśmy się w wywierzysku, a na koniec podziwialiśmy wspaniałe widoki spod ruin zamku w Olsztynie. Zdjęcia
27.06.2017

Półkolonie letnie - dzień drugi

Wtorek, 27 czerwca 2017 r. to drugi dzień półkolonii letnich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach. Dzień ten upłynął nam na miłych zajęciach na kręgielni, do której dotarliśmy pieszo, zażywając dla ochłody pod miejską fontanną kilka chwil relaksu. Na kręgielni spędzlilśmy niecałe dwie godziny, bawiąc się i rywalizując między sobą podczas rzucania piłkami w kręgle. Następnie udaliśmy się na Plac Piłsudskiego, gdzie moczyliśmy się w cudownie chłodnej wodzie wytryskującej z fontanny. Po tym miłym orzeźwieniu poszliśmy na plac zabaw do Parku Chopina. Później wróciliśmy do szkoły, aby zjeść obiad, po czym braliśmy udział w zajęciach rekreacyjnych i sportowych na terenie gimnazjum. Zdjęcia
26.06.2017

Półkolonie letnie

Pierwszy dzień półkolonii rozpoczęliśmy od spotkania z przedstawicielami Policji, którzy przypomnieli nam o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, jazdy na rowerach i zachowania bezpieczeństwa nad wodą.

Następnie braliśmy udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, informatycznych i sportowych na terenie szkoły i na boiskach. O godzinie 14.00 zjedliśmy obiad. Jutro w planach wyjście na kręgle i spacer po Parku Chopina. Zdjęcia - galeria

25.06.2017

Harmonogram zajęć

Informujemy, że półkolonie rozpoczynają się w poniedziałek 26 czerwca o godz. 8.00. Harmonogram zajęć - pobierz
24.06.2017

Zakończenie roku szkolnego - akademia

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość została podzielona na dwie tury. W pierwszej pożegnaliśmy się z uczniami klas pierwszych i drugich. Podczas uroczystości wystąpili uczniowie klasy 1a pod kierunkiem pani Małgorzaty Drzwieckiej z przygotowanym programem artystycznym, na który złożyły się scenki kabaretowe i piosenki. Następnie Pani Dyrektor wyróżniła najbardziej zasłużonych w nauce i sporcie uczniów. Po wręczeniu nagród uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do klas po świadectwa. Zdjęcia

O godzinie 10.30 na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas trzecich. Program artystyczny przygotowała wraz z uczniami klas drugich i trzecich pani Androna Cortez. Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor, gratulując wszystkim uczniom ukończenia szkoły, sukcesów w nauce i sporcie. Pani Dyrektor odczytała tekst z przesłaniem na temat dobra, które ofiarowane osobie w potrzebie wraca po pewnym czasie do tych, które to dobro okazali. Pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom wszelkiej pomyślności w nowej szkole. Następnie Pani Dyrektor wręczyła każdemu uczniowi świadectwo ukończenia gimnazjum oraz dypolmy wyróżnionym uczniom. Po części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do sal lekcyjnych na ostatnie już spotkanie z wychowawcą. Zdjęcia

22.06.2017

Informacja dla uczniów, którzy nie uzyskali promocji do klasy drugiej gimnazjum

Informujemy, że uczniowie gimnazjum, którzy nie otrzymali promocji do klasy drugiej i muszą powtarzać rok nauki w klasie siódmej SP, mogą skorzystać z oferty Szkoły Podstawowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Okrzei. Mogą też ubiegać się o miejsce w klasie siódmej szkoły podstawowej w obwodzie zamieszkania.
21.06.2017

Gala Uczniów Wyróżnionych

20 czerwca jak co roku spotkaliśmy się na Gali Uczniów Wyróżnionych z uczniami, którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli sukcesy w konkursach oraz wolontariacie oraz z ich Rodzicami. Na program uroczystości złożyły się: przedstawienie w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowanych pod kierunkiem pani Jolanty Skiby-Lideckiej, wręczenie listów gratulacyjnych Rodzicom oraz wręczenie podziekowań tym Rodzicom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz szkoły. Następnie odbyło się spotkanie dla Rodziców uczniów klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do SP15. Zdjęcia
20.06.2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 23 czerwca (piątek) według następującego porządku:

 • o godz. 8.00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Gliwicach odbędzie się msza św.
 • o godz. 9.00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych i drugich
 • o godz. 10.30 - uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich
20.06.2017

FOX

Miło nam poinformować, że Eryk Holesz, uczeń klasy 3b wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX i uzyskał wynik dobry, co daje mu 30. miejsce w regionie i 7. miejsce w powiecie. Eryk otrzymał w nagrodę pendrive 8GB oraz dyplom.

Eryka przygotowywała do konkursu pani Joanna Zadeberny.
20.06.2017

Globetrotter

W dniu 31.05.2017 drużyna w składzie: Hanna Borowiecka kl. 2a, Szymon Szczepanowski kl. 3a i Eryk Holesz kl. 3b wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Szkocji Globetrotter, zorganizowanego przez Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Gliwicach. W wyniku rywalizacji nasi uczniowie zajęli I miejsce, zdobywając atrakcyjne nagrody. Zdjęcia Uczniów do konkursu przygotowały: pani Androna Cortez i Joanna Zadeberny.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

18.06.2017

Tymoteusz Zadeberny wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym

Miło nam poinformować, że uczeń Tymoteusz Zadeberny z kl. 2a otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Tymoteusza do konkursu przygotowała p. Barbara Olchawa.

Tymkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

12.06.2017

EkoGim10 laureatem EkoAktywnych 2017

Stowarzyszenie EkoGim10 zostało laureatem konkursu EkoAktywni 2017, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych z województwa śląskiego i miał na celu przyznanie nagród za prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekologicznej, promowania ochrony środowiska naturalnego i profilaktyki zdrowotnej w regionie. Oceny zgłoszonych 31 wniosków dokonało Jury Konkursu, które brało pod uwagę realizowane projekty i programy, ich różnorodność i atrakcyjność oraz referencje - EkoGim10 otrzymało je od Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza.
Nagrodę w postaci czeku o wysokości 5 000 zł odebrała Janina Czempiel - prezes Stowarzyszenia EkoGim10, podczas imprezy EkoAktywni z Pasją, która odbyła się 10 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie w ramach regionalnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
Pani Janinie Czempiel oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia EkoGim10 zaangażowanym w realizacje konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Zdjęcia
12.06.2017

Sukces zespołu EkoGim10

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym DOBRE RADY NA ELEKTRODPADY - ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2017, którego organizatorem była firma AURAEKO z Warszawy, honorowym patronem był Główny Inspektor Ochrony Środowiska a partnerem biznesowym firma LG Electronics Mława. Zespół EkoGim10 pojechał do Warszawy na uroczystą Galę, podczas której otrzymał nagrody indywidualne (czytniki e-book/tablety, plecaki, koszulki, upominki), bilety wstępu do Centrum Nauki KOPERNIK a szkoła otrzymała telewizor firmy LG Electronics.
 
Skład zespołu EkoGim10: Daniel Bijak kl.1a, Wojciech Cynk kl.1a, Ola Prokopowicz kl.1a, Anna Grad kl.1b i Michał Jastrzębski kl.3a oraz opiekunowie: Janina Czempiel i Barbara Olchawa. Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 
W Warszawie naszą szkołę reprezentowała Pani Joanna Zadeberny wraz z zespołem EkoGim10.
Sprawozdanie - pobierz  Zdjęcia - galeria
 
09.06.2017

Klasiaki finał

W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyły się Mistrzostwa Gimnazjum nr 10 w koszykówce o Puchar Przechodni Dyrektora - Klasiaki.

I miejsce zdobyła reprezentacja klasy 2a w składzie: Piotr Mazur, Artur Sobieszczuk, Dominik Wąglorz, Tymoteusz Zadeberny, Patryk Elbin, Alan Kuba, Robert Staniszewski.

II miejsce zajął zespół z  klasy 2b: Alessandro Kłobucki, Michał Sykała, Mateusz Bednarski, Krzysztof Roczniok (1a), Kacper Piętka (1a), a III miejsce zespół z klasy 3b: Tomasz Prokop, Krzysztof Kliś, Maciej Wietrzyński, Natalia Jedynak, Magdalena Żychajło.

Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw został Piotr Mazur z klasy 2a zdobył 32 punkty, przed Alanem Kubą (22 pkt) i Arturem Sobieszczukiem (20 pkt).

            Zwycięska drużyna otrzymała puchar, a wszyscy uczestnicy dyplomy i słodycze. Zdjęcie1 Zdjęcie 2

08.06.2017

Dzień Dziecka w przedszkolu

1 czerwca  odwiedziliśmy naszych młodszych kolegów i koleżanki z Przedszkola nr 7. W tym dniu zamiast codziennych zajęć zaproponowaliśmy przedszkolakom Dzień Dziecka na sportowo. Przygotowaliśmy sprawnościowe tory przeszkód, na których mogli się sprawdzić. Dzieci chętnie się bawiły,  nam  dopisywał dobry humor, a ich uśmiechnięte buzie były najlepszym dowodem na to, że zabawa była udana. Zdjęcia - galeria

08.06.2017

Wycieczka w ramach Erasmus+

W ramach realizacji projektu unijnego Erasmus+ akcja KA2 w dniach 13-19 maja grupa uczniów naszego gimnazjum wyjechała do Niemiec , do miasta Dusseldorf.   Nasi uczniowie wspólnie ze szkołą w Moers i ze szkołą w Navarcles realizują międzynarodowy projekt ESWER ? European Students Work on Energy Revolution.   Uczniowie z tych trzech szkół spotkali się po raz pierwszy razem na szkole letniej, żeby podzielić sięz kolegami i koleżankami wiedzą, którą zdobywali przez cały rok. Uczestnicy projektu prezentowali  efekty swojej pracy i zajmowali się zagadnieniami dotyczącymi aktualnej sytuacji energetycznej krajów uczestniczących w projekcie.  Uczniowie wspólnie spędzali czas, ćwiczyli umięjętności komunikacyjne w języku obcym, uczestniczyli w wycieczkach naukowo- krajoznawczych oraz  zajęciach warsztatowych.  Zdjęcia - galeria

03.06.2017

Z językiem obcym w przyszłość

Dnia 23 maja uczniowie 3. i 2. klas naszego gimnazjum wzięli udział w I edycji międzyszkolnego konkursu j. angielskiego Z językiem obcym w przyszłość, zorganizowanego przez TEB Edukacja. Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Eryk Holesz kl. 3b, Szymon Szczepanowski kl. 3a, Hanna Borowiecka kl. 2a, Michał Warda kl. 3a, Tymoteusz Zadeberny kl. 3a oraz Samson Kustra kl. 3a.

Drugi etap konkursu odbył się 26 maja w siedzibie organizatora przy ul. Akademickiej. W konkursie zwycięzcą został Eryk Holesz, a Szymon Szczepanowski zajął II miejsce.

Uczniów do konkursu przygotowywały p. Joanna Zadeberny i p. Androna Cortez. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dyplomy

02.06.2017

Festyn

W sobotę 27 maja odbył się na terenie naszej szkoły Rodzinny zatorski festyn dla zdrowia, którego głównym organizatorem była Rada Rodziców działająca przy Gimnazjum nr 10 w Gliwicach oraz Rada Osiedla Zatorze. Podczas tego niecodziennego wydarzenia można było uczestniczyć w następujących zabawach i warsztatach:  konsultacjach z dietetykiem, konkursach fitness Pure Jatomi  oraz Mrs. Sporty, konkursach sportowych i ekologicznych, zabawach w wiosce indiańskiej, czy konsultacjach z   pracownikami Natur House. Uczestnicy festynu mogli wziąć udział w loterii fantowej, posilić się pysznym ciastem w kawiarence, kiełbaskami z grilla, popcornem, watą cukrową, lodami czy grochówką. Ponadto można było podziwiać występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz absolwentów naszej szkoły: Ersata Kamińskiego, Natalii Moskal, Bartka Gadawskiego. Można było także  zapoznać się z ofertami edukacyjnymi szkół ponadgimnazjalnych, np. szkół mundurowych, ZSTI, ZSTiO, GCE, IILO.

Festyn cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców naszej dzielnicy, jego bogata oferta nie pozwoliła nikomu się nudzić. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

Wszystkim osobom, instytucjom, firmom zaangażowanych w przygotowanie Festynu serdecznie dziękujemy.

Pragniemy wyrazić gorące i serdeczne podziękowania Wszystkim Sponsorom za wsparcie rzeczowe i finansowe przy organizacji Festynu. Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa... wtedy proste - dziękujemy - zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.

01.06.2017

Zebranie Rodziców

Informujemy, że 6 czerwca o godz. 16.30  salach lekcyjnych odbędą się zebrania Rodziców z wychowawcami klas. Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki klasyfikacji rocznej.
28.05.2017

Industriada

24.05.2017

Festyn

23.05.2017

GIM10 METEO-trwają prace w projekcie

Uczniowie klasy 1a Gimnazjum nr 10 w Gliwicach, pod opieką p. Dumanowskiego i p. Olchawy, realizują od dwóch miesięcy projekt GIM10 METEO. Projekt jest laureatem konkursu grantowego Eko Odkrywcy 4, którego organizatorami są Henkel Polska Sp. z o.o. (właściciel marki Persil), drogerie Rossmann oraz Fundacja Nasza Ziemia. Głównym celem projektu jest budowa przyszkolnego ogródka meteorologicznego wyposażonego w podstawowe przyrządy do pomiaru zjawisk atmosferycznych oraz prowadzenie obserwacji pogodowych przez uczniów z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego, ich analiza i graficzna prezentacja. Udało nam się zrealizować kolejny etap projektu, czyli umieszczenie klatki meteorologicznej w przyszkolnym ogródku oraz zarejestrować stację pogody w międzynarodowym systemie Weather Underground, łączącym stacje meteorologiczne i monitory jakości powietrza z całego świata. Dzięki temu będziemy mogli wkrótce, na naszej stronie internetowej, na bieżąco śledzić aktualny stan pogody, jakości powietrza oraz prognozy na najbliższe dni. W pracach nad budową  i montażem klatki meteorologicznej nieoceniona okazała się pomoc naszych panów konserwatorów i uczniów z innych klas - za co serdecznie dziękujemy! Zdjęcia - galeria

23.05.2017

Kapitan Henryk Kustra - msza pogrzebowa

22 maja o godz. 16 w Kościele Garnizonowym pw. Św. Barbary w Gliwicach odbyła się msza święta pogrzebowa za duszę śp. zmarłego tragicznie w Canberze, w Australii kpt. Henryka Franciszka Kustrę, uczestnika bitwy pod Monte Casino. Z niezwykłą osobowością pana kapitana i jego ciekawym życiorysem mieliśmy okazję zetknąć się podczas jego wizyty w Gliwicach 3 lata temu. Tym razem delegacja uczniów z naszego Gimnazjum wraz z panem Zygmuntem Piórkowskim wzięła udział we wspomnianej mszy, oddając cześć pamięci pana Henryka.

23.05.2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców w związku z reformą edukacji - pobierz
23.05.2017

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Informujemy, że na stronie https://slaskie.edu.com.pl (podobnie jak w latach poprzednich) znajdują się oferty szkół, terminy i zasady rekrutacji (w tym specyfika rekrutacji do oddziałów np. sportowych i dwujęzycznych), opisy szkół i oddziałów oraz inne. Na tej samej stronie kandydaci mogą się zalogować i przygotować dokumentację niezbędną do ubiegania się o miejsce w publicznych szkołach gliwickich a także w większości szkół w województwie śląskim.

11.05.2017

Trzydniowa wycieczka szkolna

W dniach 26 - 28.04.2017 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pań -  Anny Dobranowskiej, Elżbiety Borowieckiej, Małgorzaty Drzewieckiej i pana Stanisława Dumanowskiego wybrali się na wycieczkę po Kielecczyźnie.

Program był bardzo bogaty, zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc i świetnie się bawiliśmy - więcej - czytaj   Zdjęcia - galeria
11.05.2017

Klasiaki

W dniach 4, 5 i 10 kwietnia odbyła się runda wiosenna III Mistrzostw Gimnazjum nr 10 o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły w piłce nożnej 5-osobowej chłopców - więcej - czytaj

Zdjęcia - galeria

10.05.2017

Półkolonie letnie

PÓŁKOLONIE LETNIE W NASZEJ SZKOLE

26.06.2017 -  07. 07.2017 r.

 

W dniach  26.06.2017 -  07. 07.2017 r. dla uczniów naszej szkoły oraz uczestników zajęć świetlicy integracyjnej Pod lipami organizowane będą BEZPŁATNE półkolonie letnie.

Zajęcia, wyjścia i wycieczki poprowadzą: Sylwia Libardi - Kłyś (vice dyrektor, nauczyciel matematyki, geografii i wf), Stanisław Dumanowski (nauczyciel informatyki i techniki), Barbara Zasadzień (nauczyciel biologii), Elżbieta Borowiecka (nauczyciel wf i edb), Grażyna Miętus (nauczyciel j. polskiego), Joanna Śliwińska (pedagog szkolny), Irena Cicha (nauczyciel bibliotekarz), Joanna Zadeberny (nauczyciel j. angielskiego), Anna Dobranowska (nauczyciel wf), Magdalena Kwiatkowska i Anna Magdalewicz  (asystentki edukacji romskiej).

Wszystkich chętnych prosimy o pobieranie kart kolonijnych i oddawanie wypełnionych do sekretariatu szkoły.

O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Karta półkolonie - pobierz

Półkolonie _kryteria_naboru - pobierz

Półkolonie_regulamin - pobierz

04.05.2017

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców odbędzie się we wtorek 9 maja o godz. 16.30 w salach lekcyjnych. Podczas spotkania zostaną podane informacje na temat zagrożeń oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem na koniec roku szkolnego 2016/2017.
27.04.2017

Zapisy do SP15

27.04.2017

"Niezłe Ziółka" w Mikołowie

W środę pomimo deszczowej pogody grupa uczniów z naszej szkoły wraz z panią Barbarą Zasadzień oraz Magdaleną Kwiatkowską, wzięła udział w wycieczce do zagrody i ogrodnictwa ekologicznego Niezłe Ziółka w Mikołowie. Celem zajęć było zapoznanie się z ekologiczną uprawą roślin, w tym przede wszystkim ziół, ich szerokiego zastosowania i różnorodności. Zajęcia prowadzone przez Panią Weronikę Papiesz odbywały się na terenie ich uprawy oraz w zagrodach, gdzie szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się hodowane tu zwierzęta - królik, przepiórki, owce, kury czy kozy.
Każdy przygotował sadzonkę mięty, którą mógł zabrać do swojej domowej uprawy. Wspólnie natomiast uczestnicy wycieczki przygotowali ziołową sałatkę, sól ziołową oraz napój z miętą i melisą. Z zagrody udaliśmy się do pobliskiej restauracji, gdzie samodzielnie mieliśmy okazję przygotować pyszną oraz co najważniejsze zdrową pizzę i oczywiście cieszyć się jej wspaniałym smakiem!
Na koniec odwiedziliśmy jeszcze Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, w którym powitały nas łany kwitnących pierwiosnków. Dzięki wystawie fotograficznej każdy mógł nie tylko podziwiać piękne zdjęcia ptaków, ale także poszerzyć wiedzę na ich temat. Z wieży widokowej obserwowaliśmy krajobraz Śląska i omówiliśmy jego geograficzne i geologiczne położenie, a wśród skał wapiennych tworzących suchą rzekę szukaliśmy skamieniałości.
Wycieczka była bardzo udana i cieszyła się dużą aprobatą wśród uczestników, co jest najlepszym dowodem, że warto aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu niezależnie od pogody! Zdjęcia
27.04.2017

Eko_Rajd

Już po raz siódmy odbył się EkoRajd o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice, którego organizatorem było Gimnazjum nr 10 im. I.J. Paderewskiego a partnerami: Miasto Gliwice, Stowarzyszenie EkoGim10, Rada Osiedlowa ZATORZE i Dom Aktywnej Młodzieży z Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Sprawozdanie - pobierz    Zdjęcia - galeria

EkoRajd na stronie UM
https://gliwice.eu/aktualnosci/zycie-i-styl/vii-ekorajd-o-puchar-prezydenta-miasta-gliwice.

27.04.2017

Zbiórka ZSEE

27.04.2017

Zielone Czeki 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - Zielonych Czeków. Jest to nagroda dla osób/zespołów wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa. Nominowanym do nagrody został zespół: Aleksandra Szyszka, Janina Czempiel i Barbara Olchawa  więcej - pobierz
25.04.2017

Rekrutacja do SP 15

Wnioski o przyjęcie ucznia do klas IV i VII w roku szkolnym 2017/2018

przyjmowane są w sekretariacie szkoły

w terminie

od 3 kwietnia do  25 kwietnia do godziny 15.00

Szczegóły w zakładce SP15

Informujemy, że prowdzone są także zapisy do I klasy Szkoły Podstawowej nr 15 w Gliwicach

25.04.2017

Aktywna niedziela w walce z cukrzycą

Uczestnicy świetlicy integracyjnej Pod Lipami oraz uczniowie naszego gimnazjum w niedzielę 23 kwietnia aktywnie zaangażowali się w akcję Uciec przed cukrzycą, która odbyła się w CH FORUM organizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice w ramach kampanii społecznej Pozytywni.Gliwice.pl.

Wśród bogatego programu tego wydarzenia znalazły się występy wokalno-taneczne dzieci z świetlicy przy akompaniamencie Kazimierza Kamińskiego. Bogactwo barw strojów naszych małych artystów przyciągnęło uwagę znacznego grona publiczności. Ponadto gimnazjum reprezentowała także solistka - Wiktoria Bartosiewicz, która zaśpiewała utwór Alleluja w polskojęzycznej wersji.

Uczniowie klasy IIIa - Krzysztof Grażyński, Adrian Gajewski oraz Wojciech Hombek wraz z panią Barbarą Zasadzień promowali także aktywnie zdrowy tryb życia oraz szerzyli wiedzę o leczniczych właściwościach ziół. Na przygotowanym stanowisku edukacyjnym nie tylko można było zobaczyć ciekawe rośliny, ale przede wszystkim poznać ich zapach, smak i nauczyć się je wykorzystywać kulinarnie. Przygotowali oni ulotki informacyjne oraz konkursy dla dzieci i dorosłych, w których wygrać można było drobne upominki - sadzonki ziół czy przybory szkolne.

Zachęcamy do zobaczenia galerii zdjęć z tego wydarzenia. Podziękowanie 1        Podziękowanie 2

25.04.2017

Święto Narodowe Trzeciego Maja i Dzień Flagi

W związku ze zbliżającymi się świętami  narodowymi, w dniu 24 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. W ten sposób uczciliśmy Święto Narodowe Trzeciego Maja i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  Uczniowie wszystkich klas drugich i trzecich przygotowali pod kierunkiem pana Zygmunta Piórkowskiego scenkę ilustrującą moment uchwalenia Konstytucji 3 maja,  a w krótkiej prezentacji przypomnieliśmy sobie historyczne okoliczności tego wydarzenia. O oprawę muzyczną zadbała pani Stanisława Zawadzka. Wszyscy zgromadzeni włączali się w śpiew pieśni patriotycznych. Uroczystość stała się okazją do wręczenia nagrody w szkolnym konkursie historycznym ?Od Chrztu do Niepodległości?, sprawdzającym znajomość dat z historii Polski. Zwycięzcą został Dominik Wąglorz z klasy 2A.Gratulujemy! Zdjęcia
24.04.2017

Konkurs 'Master of English Grammar'

Dnia 31.03.2017 czworo uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w I edycji międzyszkolnego konkursu Master of English Grammar organizowanego przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach.
Hanna Borowiecka i Tymoteusz Zadeberny startowali w kategorii Freshers dla klas 1 i 2, zdobyli pierwsze doświadczenia i otarli się o podium w wyrównanej rywalizacji. Natomiast w kategorii Experts - klasy 3 - startowali: Szymon Szczepanowski i Eryk Holesz, i Eryk uzyskał tytuł Mistrza Gramatyki Angielskiej z najlepszym wynikiem w swojej grupie. Eryka do konkursu przygotowała pani Joanna Zadeberny.
Zwycięzcy serdecznie gratulujemy. Dyplom 1              Dyplom 2              Zdjęcie
09.04.2017

Zabawy z Nauką - spotkanie szóste

8 kwietnia odbyło się szóste spotkanie pod nazwą Zabawy z Nauką. Dzieci w wieku od 6 do 14 lat rozpoczęły zajęcia od obejrzenia przedstawienia pt. Smerfy, a następnie wzięły udział w konkursach z nagrodami. Pierwsza konkurencja polegała na udzieleniu odpowiedzi do obejrzanych scen, druga - na narysowaniu zdarzeń, postaci związanych z tematem przedstawienia. Dzieci były bardzo zaangażowane, każde zostało nagrodzone. Kolejnym punktem programu były zajęcia taneczne, podczas których dzieci świetnie się bawiły pod kierunkiem instruktorki. Na koniec dzieci wzięły udział w doświadczeniach biologicznych oraz wypełniały karty pracy na temat zdrowej żywności. Czas spędzony w Gimnazjum nr 10 szybko minął, a na następne spotkanie Rada Osiedla Zatorze zaprasza 29 kwietnia, także do siedziby G10. Zapraszamy! Zdjęcia - galeria - link
09.04.2017

Artykuł MSI

04.04.2017

Warsztaty Ekologiczne

Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 zaprosił do szkoły edukatora z firmy ENVIROPOL i ASEKOL z Gliwic, w celu przeprowadzenia warsztatów ekologicznych dla klas: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3c, na temat elektroodpadów i promowaniu postaw proekologicznych. Więcej - czytaj  Zdjęcia - galeria

04.04.2017

Zabawy z Nauką - spotkanie piąte

Zajęcia artystyczne - tworzenie ozdób świątecznych, zajęcia z robotyki, doświadczenia fizyczne i chemiczne  były przedmiotem piątego już spotkania pod nazwą Zabawy z Nauką. Zajęcia adresowane były do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat. Dzieci bardzo chętnie włączyły się w zaproponowane przez organizatorów - Radę Osiedla Zatorze - zabawy. Pełne wrażeń i z wypiekami na twarzach opuściły mury Gimnazjum nr 10. Zapraszamy na kolejne spotkanie już w najbliższą sobotę, 8 kwietnia w godz. od 10.00 do 12.00. W programie przewidziano zabawy taneczno - muzyczne oraz przedstawienie Chcecie bajki? Oto bajka połączone z konkursami teatralnymi. Zapraszamy! Zdjęcia - galeria
01.04.2017

Wycieczka do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach

30 marca 2017 r. klasa 1a,  pod opieką p. Ewy Głuc i p. Stanisława Dumanowskiego uczestniczyła w wycieczce do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w projekcie GIM10 METEO realizowanego w naszej szkole w ramach  konkursu Eko Odkrywcy 4 więcej - czytaj    zdjęcia - galeria
30.03.2017

Targi Edukacyjne 2017

Gliwicki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Miastem Gliwice organizuje
Gliwickie Targi Edukacyjne - Education Fair 2017 skierowane do uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych oraz rodziców zainteresowanych ofertą edukacyjną przygotowaną przez gliwickie szkoły ponadgimnazjalne.
Gliwickie Targi Edukacyjne odbędą się 28 kwietnia 2017 r.(piątek) w godzinach od 10.30 do 17.00 w Hali Sportowej Górne Wały przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11,
(wejście z ulicy Zygmunta Starego).
W trakcie Targów odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz obejrzeć stoiska wystawiennicze gliwickich szkół i placówek oświatowych. Dodatkowo rodzice będą mogli skorzystać z punktu konsultacyjnego, w którym dyżur pełnić będą przedstawiciele Delegatury Gliwice Kuratorium Oświaty. Będą oni odpowiadać na pytania związane z reformą systemu edukacji.
Uroczyste otwarcie Targów odbędzie się o godz. 10:00. Po tej uroczystości, od godz. 10.30, hala Targów zostanie otwarta dla ogółu odwiedzających, tj. uczniów szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami oraz rodziców.
Tegoroczne Targi zostały pomyślane jako przedsięwzięcie umożliwiające zorganizowanie przez szkoły gimnazjalne pozaszkolnych zajęć w ramach doradztwa edukacyjno ? zawodowego.
Dlatego też harmonogram odwiedzania Targów przewiduje, iż udział w nim wezmą uczniowie wszystkich III klas gimnazjum.Lista wystawców - pobierz

27.03.2017

Hiszpanie w Gliwicach

W dniach 8-12 marca Gimnazujm nr10  odwiedziła grupa uczniów wraz z nauczycielami z Navarcles (Katalonia) w Hiszpanii.  Wizyta odbyła się w ramach projektu Erasmus+, w którym nasza szkoła uczestniczy razem ze szkołą w Navarcles oraz ze szkołą w Moers w Niemczech.  Grupa pochodząca z Katalonii liczyła 8 uczniów i 2 nauczycielki-opiekunki.  Uczniowie i uczennice z Hiszpanii byli gośćmi w polskich domach.  Grupa uczniów z naszej szkoły biorąca udział w projekcie Erasmus+ pokazała kolegom i koleżankom z zagranicy nasze miasto i szkołę.  Oglądnęliśmy przygotowane na tę okazję prezentacje o Śląsku i Katalonii, a także byliśmy na wspólnej wycieczce w Krakowie.  Uczniowie spotkali się również na lodowisku i przy Radiostacji Gliwickiej.  Wspólnie spędzony czas był bardzo udany, a nowo nawiązane przyjaźnie kontynuowane dalej na Facebooku.

Załączone zdjęcia są dowodem na to, jak fajnie bawiliśmy się razem. Zdjęcia

27.03.2017

Szkoła Podstawowa nr 15 w Gliwicach

25.03.2017

Zabawy z Nauką - spotkanie czwarte

W sobotę 25 marca w godz. od 10.00 do 12.00 w siedzibie Gimnazjum nr 10 w Gliwicach odbyło się czwarte spotkanie adresowane do dzieci w wieku od 6 do 14 lat pod nazwą Zabawy z Nauką. Na program złożyły się zajęcia taneczno - muzyczne Posmak świata oraz szereg zajęć z wykorzystaniem języka angielskiego. Dzieci wzięły udział w doświadczeniach chemicznych po angielsku, śpiewały karaoke po angielsku oraz grały na tabletach w proste gry. Organizatorzy spotkania przygotowali także pokaz baniek oraz dla chętnych dzieci malowanie twarzy. Czas spotkania szybko minął, dzieci wyszły ze szkoły pełne wrażeń. Zdjęcia - galeria

Na kolejne spotkanie Rada Osiedla Zatorze zaprasza w najbliższą sobotę, tj. 1 kwietnia w godz. 10.00 - 12.00. W programie przewidziano doświadczenia chemiczne i fizyczne Ciekawa Przyroda cz. 2 oraz zajęcia artystyczne - przygotowanie ozdób z szarego papieru, a także roboty.

22.03.2017

EkoGim10 na łamach prasy

Artykuł o działalności EkoGim10 znajduje się na stronie Miejskiego Serwisu Internetowego Gliwice 12/2017. Zachęcamy do jego lektury.
https://www.gliwice.eu/aktualnosci/zycie-i-styl/gimnazjum-nr-10-jest-eko
21.03.2017

Przywitaj wiosnę ekologicznieSzkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 wesoło powitał WIOSNĘ i zorganizowała szkolny EkoApel dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły.
PROGRAM
1. Ciekawostki ekologiczne.
2. Dobre Rady - 10 sposobów na to, jak samemu można chronić środowisko.
3. Prezentacja multimedialna przedstawiająca działalność EkoGim10.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród za najciekawszą stylizację wykonaną z materiałów wtórych:
I miejsce - Przemysław Wiszniewski kl. 1c
II miejsce - Artur Sobieszczuk kl. 2a
III miejsce - Patryk Elbin kl. 2a i Bartłomiej Strzyż kl. 2a
5. Bicie rekordu liczby pi - Mariusz Białek kl.1a pobił znowu swój własny wynik i tym razem przedstawił nam 220 cyfr po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi. Mariusz otrzymał nagrodę z rąk organizatora i Pani Dyrektor.
6. Apel Pani Dyrektor do uczniów na temat wiosennego przebudzenie do nauki.
 
Apel przygotował EkoGim10 pod opieką Janiny Czempiel i Barbary Olchawy. Zdjęcia - galeria
20.03.2017

Ruszyły prace w projekcie GIM10 METEO

 

Klasa 1a pod opieką p. Stanisława Dumanowskiego i p. Barbary Olchawy rozpoczęła realizację projektu GIM10 METEO w ramach konkursu EkoOdkrywcy 4, którego organizatorem jest Formatic Piotr Karpiński z siedzibą w Warszawie przy wsparciu Fundacji Nasza Ziemia, a fundatorem nagród w konkursie jest Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Rossmann. Więcej - pobierz

Zdjęcia - galeria

18.03.2017

Zabawy z Nauką - spotkanie trzecie

18 marca odbyło się trzecie już spotkanie pod nazwą Zabawy z Nauką. Dla dzieci w wieku od 6. do 13. roku życia organizatorzy przygotowali zajęcia z geografii, zabawy na orientację w terenie, podczas których dzieci i ich rodzice poznawali szkołę, rozwiązując zadania na spostrzegawczość, a na I piętrze odbyły się zajęcia z robotyki - zabawy robotami zbudowanymi i zaprogramowanymi przez uczniów G10. Wszystkie dzieci były bardzo zadowolone. Czekamy na Was w najbliższą sobotę 25 marca, na lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przygotowaliśmy także zajęcia taneczno - muzyczne. Zapraszamy! Zdjęcia - galeria
17.03.2017

Mariusz Białek - WIELKI REKORDZISTA

Mariusz Białek z kl. 1a pobił swój własny rekord i dzisiaj popisał się znajomością aż 208 cyfr po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi (Ludolfiny). Sędziowie i kibice byli pod bardzo wielkim wrażeniem - BRAWO, BRAWO, BRAWO

Liczba Pi z dokładnością do 208 miejsc po przecinku:
Liczba pi: 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 105 820 974 944 592 307 816 406 286 208 998 628 034 825 342 117 067 982 148 086 513 282 306 647 093 844 609 550 582 231 725 359 408 128 481 117 450 284 102 701 938 521 105 559 644 622 948 954 930 381 964 4?

Według zapowiedzi Mariusza to nie koniec i kolejne bicie rekordu odbędzie się 21 marca na lekcji nr 2 w świetlicy szkolnej.
14.03.2017

Światowy Dzień Liczby Pi

Dzień Liczby Pi - święto obchodzone corocznie, głównie w kręgach akademickich i szkolnych. Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data 14 marca zapisywana jest w USA jako 3.14.( więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Liczby_Pi)

Dzisiaj biliśmy szkolny rekord w znajomości rozwinięcia dziesiętnego liczby - (inaczej Ludolfiny). Rekordzistą został uczeń klasy 1a Mariusz Białek, który podał bezbłędnie 50 cyfr po przecinku: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 ...

Każdy, kto chciałby pobić rekord Mariusza pani Janina Czempiel zaprasza w piątek na lekcji nr 5 do sali 203 - czekają nagrody!

Liczba Pi z dokładnością do 200 miejsc po przecinku:

Liczba Pi 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196...

11.03.2017

Zabawy z Nauką

11 marca z inicjatywy Rady Osiedla Zatorze w murach Gimnazjum nr 10 w Gliwicach odbyło się drugie spotkanie pod nazwą Zabawy z Nauką. Na program adresowany do dzieci w wieku od 6. do 13. roku życia składały się zajęcia muzyczno - taneczne, warsztaty teatralne, samodzielny występ aktorski uczestników zabawy, zajęcia w szkolnej bibliotece oraz zabawy matematyczne połączone z zabawą na tablicy interaktywnej. Podczas dwugodzinnego spotkania każde dziecko było bardzo aktywne i uśmiechnięte.  Zdjęcia - galeria  Więcej zdjęć znajduje się tutaj link

Na kolejne spotkanie organizatorzy zapraszają w najbliższą sobotę 18 marca w godz. 10.00 - 12.00. W programie przewidziano zajęcia z geografii, gry na orientację w terenie oraz pokaz robotów. Zapraszamy dzieci w wieku od 6. do 14. roku życia.

04.03.2017

Zabawy z nauką

4 marca w godz. od 10.00 do 12.00 w siedzibie Gimnazjum nr 10 w Gliwicach odbyło się pierwsze spotkanie dla dzieci w wieku od 6. do 12. roku życia pod nazwą Zabawy z Nauką. Dzieci wzięły udział w doświadczeniach przyrodniczych, fizycznych, chemicznych i biologicznych, rozwiązywały
zagadki matematyczne oraz geograficzne. Dla młodych miłośników kolcków LEGO został przygotowany pokaz robotów, zbudowanych przez uczniów Gimnazjum nr 10 pod kierunkiem pana Stanisława Dumanowskiego. Program zajęć był bardzo bogaty, a dzieci opuściły mury G10 pełne wrażeń. Organizatorem spotkania była Rada Osiedla Zatorze.
Kolejne spotkanie już 11 marca, a w programie warsztaty teatralne oraz zajęcia muzyczno - taneczne. Zapraszamy! Zdjęcia - galeria
27.02.2017

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców odbędzie się 7 marca o godz. 16.30. Zebranie będzie miało formę konsultacji.
27.02.2017

Zabawy z nauką

23.02.2017

Spotkanie z absolwentami PM 18

21.02.2017

Relacja o EkoWalentynkach w G10

EkoWalentynki 2017 w Gimnazjum 10 w Gliwcach - relacja na stronie organizatora akcji
http://www.cycling-recycling.eu/wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=989

 

18.02.2017

Podziękowanie od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Gliwicki oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przesłał podziękowanie za życzliwość i współpracę - pełna treść
18.02.2017

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

10 lutego odbył się coroczny Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów naszego gimnazjum. Zwycięzcy turnieju otrzymali  puchary, a wszyscy uczestnicy dyplomy i słodycze. Nagrodą za zajęcie I miejsca w rywalizacji par mieszanych było zaproszenie na pizzę do Pizzerii Saluto.

 W kategorii chłopców I miejsce zajął Szymon Szczepanowski z kl.3a, II m-ce Tymek Zadeberny z kl. 2a, III m-ce Dawid Cieślik z kl. 2c.

 W kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła Nikola Soczyńska z kl.1b, II m-ce Karolina Jakielska z kl. 2a, III m-ce Wiktoria Bartosiewicz z kl. 3c.

Zwycięzcami par mieszanych zostali Karolina Jakielska i Alan Kuba z kl. 2a przed Olą Palentą (2b) i Krzyśkiem Roczniokiem (1a) - II m-ce , Nikolą Soczyńską (1b) i Alessandro Kłobuckim (2b) ? III m-ce.  Zdjęcia- galeria

14.02.2017

Szkolne Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Miło nam poinformować, że Stypendium Szkolne Prezydenta Miasta Gliwice za I semestr 2016/2017 otrzymali:

Michał Kucharski- uczeń  klasy 1a za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz

Daria Bury uczennica  klasy 1b za bardzo wysokie wyniki w nauce.

 Nagrodzonym  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

07.02.2017

Dzień Seniora - sprawozdanie

04.02.2017 r  w Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach spotkaliśmy się z okazji Dnia Seniora pod hasłem Dzień Babci i Dziadka. Tego dnia nie zabrakło śmiechu ani nadziei. Więcej

07.02.2017

EkoWalentynki 2017

Szkolny Klub Ekologiczny i Stowarzyszenie EkoGim10 prowadzi akcję EkoWalentynki 2017. Każdy, kto dostarczy do szkoły zużyte baterie lub elektrośmieci, otrzyma słodkiego lizaka w kształcie serca. ZAPRASZAMY. Plakat
05.02.2017

Zabawy na śniegu

Tej zimy warunki pogodowe sprzyjają grom i zabawom na śniegu. W mini konkursie lepienia figur śniegowych zorganizowanym podczas lekcji wf wyróżnienia zdobyli:

- w kategorii najoryginalniejsza ? uczniowie klasy 3a

- w kategorii najwyższa ? uczniowie klasy 1c

- w kategorii najładniej ozdobiona  i klasycznie foremna - uczniowie klasy 2b

Każdy uczestnik konkursu otrzymał symboliczną nagrodę ? słodki przysmak.

01.02.2017

Zebranie Rodziców

Informujemy, że we wtorek 7 lutego o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców, podsumowujące klasyfikację za I semestr nauki.
31.01.2017

Na zimowych półkoloniach

Po raz kolejny młodzież chętnie skorzystała z oferty zimowych półkolonii zorganizowanych w naszej szkole. Pierwszy dzień spędziliśmy na poznawaniu się i integracji w czasie zajęć prowadzonych przez Panią Zofię Trzeszkowską-Nowak z Domu Aktywnej Młodzieży w Gliwicach. Poznawaliśmy budowę romańskich katedr i próbowaliśmy zbudować jedną z nich wraz z Panem Zygmuntem Piórkowskim oraz prowadziliśmy wiele pachnących i smakowitych doświadczeń wraz z Panią Barbarą Zasadzień. Oczywiście znalazł się czas także na śnieżną zabawę!

Drugi dzień półkolonii spędziliśmy na aktywnym wypoczynku w Dolinie Sportowej w Bytomiu. Niewielki stok okazał się być idealnym miejscem do nauki jazdy na nartach oraz oczywiście świetnej zabawy! Wszyscy uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił na stoku i rozgrzać się przy gorącej herbacie. Po powrocie do szkoły odbyła się krótka pogawędka z policjantami z pobliskiego komisariatu o bezpieczeństwie podczas ferii. Zdjęcia - galeria

31.01.2017

Noc Biologów

13 stycznia grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w wycieczce na zajęcia organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach Nocy Biologów. Wykłady, laboratoria i konkursy przybliżyły uczniom zagadnienia dotyczące różnorodności gatunków zwierząt, ich przystosowania do środowiska życia oraz zagrożeń. Wyjazd zorganizowały: Barbara Zasadzień oraz Barbara Olchawa. Zdjęcia - galeria
31.01.2017

Dzień Seniora

Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach
organizuje spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału we wspólnej zabawie.
 
W programie:
1. "Szkoła przetrwania"- przedstawienie w wykonaniu uczniów
2. "Wywiadówka"- skecz w wykonaniu nauczycieli
3. Warsztaty integracyjne (dla chętnych)-prowadząca pani Zofia Trzeszkowska -Nowak
4. Występ zespołu "TON" (zespól uświetniający wesela, zabawy i imprezy okolicznościowe)
5. Słodki poczęstunek, kawa, herbata
 
Zapraszamy do Gimnazjum nr 10 (ul. Lipowa 29) w Gliwicach dnia 04.02.2017 r. na godz. 10.00
31.01.2017

Uroczyste zakończenie projektu Na cyfrowych ścieżkach

10 stycznia uczniowie kl. 2a pod opieką p. Ireny Cichej i p. Barbary Olchawy wzięli udział w uroczystym zakończeniu projektu edukacyjnego Na cyfrowych ścieżkach, które odbyło się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.Więcej - pobierz. Dyplom Pani B. Olchawa, dyplom T. Zadeberny, dyplom A. Kuba.   Zdjęcia - galeria
10.01.2017

Półkolonie zimowe 2017

Lista uczniów zakwalifikowanych na półkolonie zimowe organizowane w naszym gimnazjum - pobierz
10.01.2017

Zagrożenie smogowe a obowiązek szkolny

Informujemy, że jeżeli rodzice uczniów naszej szkoły zadecydują o nieposyłaniu swoich dzieci do szkoły ze względu na zagrożenie smogowe, to nieobecność ich dzieci będzie usprawiedliwiona na pisemną prośbę rodzica.

30.12.2016

Akcja Listy do św.Mikołaja zakończona!

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom, którzy włączyli się w szkolną zbiórkę żywności i świątecznych upominków dla potrzebujących rodzin, prowadzoną przez fundację Listy do Mikołaja. Dzięki Waszej hojności przygotowaliśmy trzy obszerne paczki, które tuż przed Wigilią trafiły do domów potrzebujących osób. Mamy nadzieję, że wywołaliśmy uśmiech na ich twarzach i w chociaż niewielkim stopniu pomogliśmy przeżywać beztroskie, radosne święta.
Inicjatorami akcji na terenie szkoły byli: Barbara Zasadzień oraz Jarosław Ostryński. Zdjęcia - galeria
21.12.2016

Życzenia świąteczne

20.12.2016

Wycieczka do Londynu

2 grudnia 2016 o godz. 10.00 dziewięcioosobowa grupa uczniów Gimnazjum nr 10 ruszyła autokarem na podbój jednej z najatrakcyjniejszych stolic Europy i świata - Londynu. Więcej - pobierz          zdjęcia - galeria
14.12.2016

Listy do Mikołaja

Idą święta! To radosny i wyjątkowy czas, który najczęściej spędzamy w rodzinnym gronie!

Chcąc podzielić się radością z osobami potrzebującymi, na terenie naszego gimnazjum zorganizowaliśmy zbiórkę żywności i drobnych upominków dla ubogich rodzin, aby pomóc im przeżywać prawdziwe, beztroskie święta!

Przyłącz się do zbiórki i podaruj coś od siebie!

Zbiórka w szkole trwa do 19 grudnia!

Zbieramy m. in. :

 • zabawki

 • książki

 • gry

 • artykuły szkolne

 • ubrania dostosowane do wieku osób opisanych w listach zamieszczonych w załączniku

 • kosmetyki i przybory toaletowe

 • niewielkie artykuły gospodarstwa domowego (np. Kubki i inne rzeczy nadające się na prezenty)

 • słodycze

 • żywność o długim terminie przydatności

Akcja koordynowana przez fundację Listy do Mikołaja. Szkolnymi koordynatorami akcji są pani Barbara Zasadzień i pan Jarosław Ostryński.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc!  Szczegóły - pobierz

07.12.2016

Mikołajki w naszej szkole

3 grudnia już po raz trzeci w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach, przy ul. Lipowej, spotkali się miłośnicy robotów na  Mikołajkach z Robotami. W organizacji imprezy wspomogli nas: Rady Osiedli Zatorze i Szobiszowice, Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Samochodowych.

W odwiedziny na ul. Lipową przyszło wielu gości, z których najmłodszy robo-fanatyk miał rok, a najstarszy prawie 80 lat.

Na wszystkich, którzy nas odwiedzili, czekało wiele atrakcji. Można było: pobawić się robotami zbudowanymi z klocków Lego Mindstorms, zobaczyć, jak działa drukarka 3D, pouczyć się angielskiego  z pomocą sympatycznego, mówiącego robocika, wziąć udział  w konkursach z nagrodami i zobaczyć wiele ciekawych urządzeń, o istnieniu których często mogliśmy nawet nie wiedzieć.  Dzięki Radom Osiedli Zatorze i Szobiszowice na wszystkich odwiedzających czekał słodki poczęstunek, napoje oraz nagrody w konkursach.

Wszystkim, którzy wspomogli nas w organizacji imprezy, serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że wszyscy, zarówno goście, jak i organizatorzy dobrze się bawili - zdjęcia
06.12.2016

Półkolonie zimowe

W dniach 16.01-20.01. 2017 r. szkoła organizuje dla chętnych uczniów półkolonie. W ramach zajęć przewidziano: gry i zabawy sportowe, wyjście na lodowisko i do kina oraz wiele innych atrakcji. Zajęcia są bezpłatne - wszystkie koszty pokrywa Urząd Miejski w Gliwicach oraz sponsorzy, których udało się szkole pozyskać. Jeżeli Państwo są zainteresowani, bardzo prosimy o wypełnienie deklaracji udziału dziecka (kartę). Jeśli liczba chętnych przewyższy ilość miejsc, zostanie powołana komisja rekrutacyjna.

Serdecznie zapraszamy.

Karta półkolonie - pobierz

Kryteria naboru - pobierz

Program zajęć -pobierz

Regulamin - pobierz

06.12.2016

Projekt naszych uczniów

Projekt uczniów z Gimnazjum nr 10 w Gliwicach GIM10Meteo (grupa starsza) został zakwalifikowany do finału konkursu Ekoodkrywcy - http://www.ekoodkrywcy.pl/pl_PL/#present-finalists
Mamy szansę otrzymać dofinansowanie w kwocie 3.000 zł na budowę przyszkolnego ogródka meteorologicznego.
Bardzo prosimy o wsparcie naszego projektu i z góry dziękujemy.

28.11.2016

Zebranie Rodziców

Informujemy, że we wtorek 6 grudnia o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną lub/i nieklasyfikowaniu za I semestr nauki.

Szanowni Rodzice!

W dniu zebrania Rodziców rozpocznie się w naszej szkole akcja zatytułowana Drugie Życie Książki. Akcja polega na wymianie książki lub książek. Zasady udziału w wymianach są proste: wystarczy przynieść jedną, a maksymalnie dziesięć książek. Ważne: tomy muszą być w dobrym stanie. Kto przyniesie wydawnictwa wydane przed 1995 rokiem, będzie mógł wymienić je tylko na inne książki wydane do 1995 roku. Osoby, które przyniosą nowe książki (wydane po 1995 roku) ? mogą wybierać do woli, zarówno spośród nowych, jak i starszych tomów. Zachęcamy do licznego udziału w akcji!

28.11.2016

Reforma edukacji

Informacje na temat reformy edukacji znajdują się na stronie internetowej MEN - http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Broszura informacyjna na temat reformy edukacji - pobierz

28.11.2016

Na cyfrowych ścieżkach - projekt klasy 2a

Uczniowie klasy 2a pod opieką pani Barbary Olchawy rozpoczęli udział  w projekcie edukacyjnym Na cyfrowych ścieżkach  - projekt przygotowywany przez Muzeum w Gliwicach,  Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej i Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej.Więcej - pobierz

Zdjęcia - galeria

23.11.2016

Jarmark Bożonarodzeniowy

23.11.2016

Czy znasz ten zawód?

JAK CO ROKU W NASZEJ SZKOLE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY ODBYŁ SIĘ KONKURS WIEDZY O ZAWODACH CZY ZNASZ TEN ZAWÓD? LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:

Miejsce I  Eryk Holesz kl 3b

Miejsce II  Wiktoria Adamczyk kl 3c

Miejsce III  Szymon Szczepanowski kl 3a

ORGANIZATOREM KONKURSU BYŁA PANI DOROTA ŚCIŚLEWSKA. ZWYCIEZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY.  Zdjęcia - galeria

https://animoto.com/play/Y5GUDKowlRIKCIvV1ZDb1w

Gliwickie Targi Zawodów - zdjęcia

16.11.2016

Oferta przetargowa

Oferujemy do sprzedaży telewizor LG 4K ultra HD 55 cal, model 49UF6407. Oferty w formie elektronicznej, prosimy przesyłać do 30 listopada 2016 r. na adres Gimnazjum 10 w Gliwicach - sekretariat@g10.gliwice.eu
15.11.2016

Mikołajki z robotami

14.11.2016

Święto Niepodległości

10 listopada 2016 r. odbyła się w naszym gimnazjum akademia upamiętniająca 98 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Przedstawiciele klasy 3b i 1a przybliżyli widzom jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszego kraju. Ich występ miał również na celu uświadomienie rangi tego wydarzenia    i jego skutku - wolności naszego narodu.

Słowo ilustrowane było muzyką - usłyszeliśmy pieśni patriotyczne, które przez wiele lat towarzyszyły Polakom w momentach trudnych, ale i radosnych.

Przedstawienie adresowane było do młodzieży z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Akademia została przygotowana przez panią Małgorzatę Drzewiecką.

Pieśni patriotycznych nauczyła młodzież pani Stanisława Zawadzka.

Autorką dekoracji była pani Joanna Polewik.  Zdjęcia - galeria

10.11.2016

Gliwicki tygiel. Romowie

  5 listopada 2016 r. w Gimnazjum nr 10 odbyło się spotkanie poświęcone promocji kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących nasze miasto. Spotkanie zatytułowano Gliwicki tygiel. Romowie.Więcej Zdjęcia - galeria

07.11.2016

Wyniki konkursu plastycznego "Romskie Bajanie"

W sobotę, 5 listopada w Gimnazjum nr 10 wręczono nagrody laureatom wojewódzkiego konkursu plastycznego "Romskie bajanie".
Na konkurs wpłynęło 318 prac z 45 szkół województwa śląskiego. Konkurs rozgrywany był w 3 kategoriach wiekowych: klasy 1-3 szkół podstawowych, klasy 4-6 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych.
W gronie laureatów znalazły się następujące osoby:
Klasy 1-3:
Kamil Kaczyński - 1 miejsce
Jan Jasiński - 2 miejsce
Bartosz Forysiak - 3 miejsce
Dominika Mikuła - wyróżnienie
Nikola Połcik - wyróżnienie
Zofia Drewnowska - wyróżnienie
Zuzanna Zadruska - wyróżnienie
Klasy 4-6:
Julia Soczyńska- 1 miejsce
Nadia Kamińska - 1 miejsce
Zofia Trzepizur - 1 miejsce
Ewa Słotwińska - wyróżnienie
Jeremiasz Brzeziński - wyróżnienie
Małgorzata Lula - wyróżnienie
Wiktoria Makowska - wyróżnienie
Szkoły gimnazjalne:
Patrycja Janus - 1 miejsce
Agata Bromer - 2 miejsce
Kinga Grzebieluch - 3 miejsce
Nikodem Czyżewski - 3 miejsce
Magdalena Lach - wyróżnienie
Wiktor Feliks - wyróżnienie
 
Natalia Poloczek - nagroda specjalna od redakcji Małego Misia
Wszystkim laureatom gratulujemy!
 
Protokół z obrad Komisji - pobierz
Zdjęcia nagrodzonych prac:
1. Kategoria kl. 1-3 SP
2. Kategoria kl. 4 - 6 SP
3. Kategoria - klasy gimnazjum
 
02.11.2016

Romskie bajanie

Miło nam poinformować, że na konkurs plastyczny Romskie bajanie organizowany przez Gimnazjum nr 10 w ramach kampanii wpłynęło 318 prac z 45 szkół całego województwa śląskiego.
Komisja, złożona z niezależnych ekspertów reprezentujących GOM, MDK,MBP, Marco, GCOP oraz asystenta edukacji romskiej miała twardy orzech do zgryzienia. Po burzliwych obradach w 3 kategoriach (klasy I-III SP; klasy IV-VI SP, szkoły gimnazjalne) wyróżniono łącznie aż 20 prac!
O tym, kto zwyciężył, będzie się można dowiedzieć już 5 listopada o godz. 11.00, podczas spotkania "Gliwicki tygiel. Romowie", które organizujemy w siedzibie szkoły (Gliwice, ul. Lipowa 29). Podczas imprezy będzie można również podziwiać wyróżnione prace.
Wszystkich serdecznie zapraszamy. Zdjęcia konkursowe, w tym nagrodzone prace - galeria

Zdjęcia z prac komisji - galeria

31.10.2016

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców odbędzie się 8 listopada (wtorek) o godz. 16.30 w salach lekcyjnych.
23.10.2016

Komputery za tonery

W ogólnopolskiej akcji pt. Komputery za tonery nasza szkoła zajęła II miejsce. Wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki tonerów i kartridżów, bardzo dziękujemy i zapraszamy do przyłączenia się do tegorocznej XVII edycji akcji ekologicznej.  Dyplom
23.10.2016

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że poniedziałek, 31 października, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
19.10.2016

Sprawozdanie z EkoTurnieju 2016

18 października na terenie naszej szkoły odbyła się kolejna edycja konkursu wojewódzkiego EkoTurniej o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice. W tym roku do konkursu przystąpiło 11 drużyn ze szkół podstawowych z Gliwic, Knurowa oraz z Kotulina. Szczegółowa relacja znajduje się tutaj.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Zdjęcia - galeria

 Telewizyjna relacja z EkoTurnieju: https://www.youtube.com/watch?v=RvmxSuPlwkQ

19.10.2016

Informacja dla uczniów klas trzecich

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8 serdecznie zaprasza uczniów klas trzecich na spotkanie informacyjne dot. rekrutacji do programu Matury Międzynarodowej (klasa pre-IB w 2017/2018) w I LO w Gliwicach przy ulicy Zimnej Wody 8. Spotkanie odbędzie się 26 października o godzinie 17.00 w sali 215.
17.10.2016

Dzień Edukacji Narodowej

13 października odbyło się w naszej szkole spotkanie całej szkolnej społeczności z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości wystąpili: samorząd szkolny, aktorzy szkolnego koła teatralnego pod kierunkiem pani Jolanty Skiby - Lideckiej ... więcej zdjęcia - galeria


16.10.2016

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniach 17 - 23 października 2016 nasza szkoła jak co roku organizuje wiele atrakcji w ramach trwającego OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY. Hasłem przewodnim będzie w tym roku Bądź autorem swojej kariery. W programie między innymi: konsultacje dla rodziców (wtorek 16.30 - 17.30, sala 112), konkurs dla klas trzecich Czy znasz ten zawód? (piątek 23.10.2016 6. lekcja), pokaz filmów. Organizatorem OTK w naszej szkole jest szkolny doradca zawodowy p.Dorota Ściślewska. Serdecznie zapraszamy.

08.10.2016

Recykling daje owoce

Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 prowadzi ogólnopolską akcję ekologiczną pt. Recykling daje owoce, którego organizatorem jest podróżnik i ekolog z Wrocławia Pan Dominik Dobrowolski a partnerem Europejska Platforma Recyklingu z Warszawy. Każdy, kto dostarczy do szkoły elektrośmieci, otrzyma w zamian soczyste i zdrowe owoce.Plakat - pobierz
06.10.2016

Pasowanie

28 września 2016 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych oraz zajęcia integracyjne dla pełnoprawnych już uczniów naszego gimnazjum - więcej

Zdjęcia - galeria

03.10.2016

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców w formie konsultacji odbędzie się we wtorek 11 października o godz. 16.30 w salach lekcyjnych.
03.10.2016

Klasiaki - runda jesienna

W dniach 15, 20, 23 i 30 września odbyły się III Mistrzostwa Gimnazjum nr 10 o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły w piłce nożnej 5-osobowej chłopców - sprawozdanie
30.09.2016

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW przesłane przez Biuro Ubezpieczeniowo- Konsultingowe "KONSTANTA - Gliwice" - pobierz
29.09.2016

XXIV Zlot Młodzieży

24 września z inicjatywy pani Sylwii Libardi - Kłyś odbyła się wycieczka integracyjna uczniów klas pierwszych do Toszka w ramach XXIV Zlotu Młodzieży. Impreza ta, dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice, corocznie przyciąga młodzież uczącą się w gliwickich szkołach podstawowych i gimnazjum.  Uczniowie brali udział w rozgrywkach sportowych, takich jak: Piątki piłkarskie, Dwa ognie, Indywidualny tor przeszkód, Kolarski tor przeszkód. Uczestnicy Zlotu mogli upiec kiełbaski na grillu, a także skorzystać z oferty kulinarnej bufetu. Uczniowie pod opieką pani Sylwii Libardi - Kłyś, pani Grażyny Miętus i pana Stanisława Dumanowskiego wzięli udział w licznych zawodach sportowych, próbowali swoich sił na scenie, śpiewając i tańcząc. Galeria - zdjęcia   Dyplom 1

Dyplom 2

26.09.2016

Kolejna odsłona Osobliwości Świata Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

20 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły, pod opieką p. Anny Bałeckiej i p. Barbary Olchawy uczestniczyli w pokazach doświadczeń fizycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach corocznych spotkań pod nazwą Osobliwości Świata Fizyki. Tym razem pokazy dotyczyły sił we wszechświecie, zasad zachowania energii oraz równowagi panującej we wszechświecie. Tematyka pokazów była związana z programem nauczania, więc oglądanie tych spektakularnych doświadczeń to dla uczniów dobra formą przyswojenia i utrwalenia zagadnień z dziedziny fizyki. Zdjęcia - galeria
26.09.2016

EkoTurniej już po raz VIII w naszej szkole!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół podstawowych do udziału w VIII EkoTurnieju o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice. Konkurs odbędzie się 18 października od godziny 11.00 do 15.00 na terenie Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego.
Na wszystkich uczestników czeka wspaniała zabawa oraz cenne upominki!
Zaproszenie - pobierz i regulamin konkursu - pobierz
 
Partnerami wydarzenia są m.in. Samorząd Miasta Gliwice, EkoGim10, Rada Osiedla Zatorze, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i wiele innych.
 
Zapraszamy!
18.09.2016

Świetlica integracyjna

Od dnia 12 września kontynuujemy działalność Świetlicy Pod lipami. Oferujemy uczniom bogaty program obejmujący zajęcia sportowe (piłka nożna), plastyczne, robotyczno-informatyczne, modelarskie, muzyczne, teatralne i taneczne. Zajęcia odbywają się popołudniami w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty. Zaplanowane mamy też wyjścia do kina, na kręgle, paintball, lodowisko, wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach i do stadniny koni oraz wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Zorganizujemy Dzień historii i tradycji romskiej, Mikołajki oraz liczne konkursy z nagrodami.

W dniu 16.09.2016 r. uczestnicy i sympatycy Świetlicy Pod lipami udali się do kina. Młodsze dzieci obejrzały Epokę lodowcową, a starsi Legion samobójców.

18.09.2016

Wycieczka do Londynu

Gimnazjum nr 10 organizuje w grudniu sześciodniową wycieczkę autokarową z dofinansowaniem do Londynu. Cena 760zł od osoby. Wszelkie informacje można znaleźć w załączniku, szczegóły można uzyskać u pani Joanny Zadeberny, sala 202. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt i wpłacenie zaliczki w kwocie 200 złotych jak najszybciej.
12.09.2016

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 30 września br. w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A (I piętro, pokój 119) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2016 r. (za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016).

Przypominamy, że stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych, zamieszkali na terenie miasta Gliwice.

Formularz wniosku - pobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta - pobierz

Zasady udzielania stypendium - pobierz

12.09.2016

Egzamin gimnazjalny

UWAGA KLASY III

Szczegółowy opis sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów ze specjalnymi poptrzebami edukacyjnymi znajduje się na stronie CKE pod linkiem: https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20160909%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20Egzamin%20gimnazjalny.pdf

Rodzicom uczniów ze stwierdzoną dysleksją przypominamy, że należy do szkoły dostarczyć opinię uprawniającą do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do 15 października 2016, w/w opinia powinna być wystawiona przez poradnię najpóźniej do 30 września 2016r.

09.09.2016

Zebranie informacyjne Rodziców

Uprzejmie informujemy, że zebranie Rodziców odbędzie się 13 września (wtorek) o godz. 16.30 w salach lekcyjnych. Po zebraniach klasowych odbędą się wybory do Rady Rodziców.
04.09.2016

Narodowe Czytanie

3 września 2016 r. odbyła się kolejna edycja akcji ogłoszonej przez Kancelarię Prezydenta RP. Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza uczniów i uczennic Gimnazjum nr 10 odbyło się podobnie jak w roku 2015 w Biblioforum. W przyjaznym otoczeniu tego oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej uczniowie zaprezentowali wybrane przez siebie fragmenty tej powieści. Czytanie, po krótkim wstępie pani M. Drzewieckiej, rozpoczęła pani bibliotekarka, a następnie 16 uczniów naszej szkoły, reprezentantów niemalże każdej klasy, przystąpiło do indywidualnej prezentacji fragmentów powieści. Spotkanie zakończyła pani Małgorzata Drzewiecka, wybierając fragment nawiązujący do tytułu powieści. Drugim opiekunem młodzieży była pani Grażyna Miętus. Zdjęcia - galeria
25.08.2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017:

1. godz. 8.30 - klasy II i III

2. godz. 10.00 - klasy I

Jednocześnie informujemy, że w piątek 2 września o godz. 8.00 w kościele pw. Chrystusa Króla zostanie odprawiona Msza św. z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

18.08.2016

Koncert

08.08.2016

Oferta pracy

Pilnie poszukujemy pracownika na stanowisko woźny-konserwator w wymiarze 3/4 etatu.

Dokumenty, tj. list motywacyjny i CV prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.

Praca od 01.09.2016r.

01.08.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
15.07.2016

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Roboty remontowo - budowlane związane z modernizacją Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - pobierz

Informujemy, że w zakładce Zamówienia publiczne znajdują się wszystkie pliki związane z przetargiem nieograniczonym na Roboty remontowo - budowlane związane z modernizacją Gimnazjum nr 10 w Gliwicach.

15.07.2016

Komunikat o unieważnieniu przetargu

Oznaczenie sprawy: G10.26.1.2016

 Na podstawie art. 93 ust.1. pkt.1 unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n. :
Roboty remontowo - budowlane związane z modernizacją Gimnazjum nr 10 w Gliwicach

Dyrektor
Gimnazjum nr 10
w Gliwicach

07.07.2016

Drugi tydzień półkolonii

Dzień szósty - relacja, zdjęcia

Dzień siódmy - relacja, zdjęcia

Dzień ósmy - relacja, zdjęcia

Dzień dziewiąty - relacja, zdjęcia

Dzień dziesiąty - relacja, zdjęcia

04.07.2016

Piąty dzień półkolonii

Relacja z piątego dnia półkolonii - pobierz, zdjęcia - galeria
01.07.2016

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Roboty remontowo - budowlane związane z modernizacją Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - pobierz

Informujemy, że w zakładce Zamówienia publiczne znajdują się wszystkie pliki związane z przetargiem nieograniczonym na Roboty remontowo - budowlane związane z modernizacją Gimnazjum nr 10 w Gliwicach.

01.07.2016

Spotkanie z weteranem II wojny światowej

29 czerwca 2016 r. odbyło się interesujące spotkanie z Panem Pułkownikiem Bernardem Zdzisławem Skarbkiem i jego rodziną, którzy przylecieli z Australii. Spotkanie organizowane przez Radę Osiedla Zatorze miało miejsce w Hotelu Mikulski, a byli na nie zaproszeni także przedstawiciele naszego Gimnazjum. Uczniów reprezentowali - Hania Borowiecka i Tymoteusz Zadeberny. Pan Pułkownik Skarbek jest weteranem II wojny światowej i uczestnikiem słynnej bitwy pod Monte Casino, który po wojnie osiadł w Australii. W skierowanych do Pana Pułkownika życzeniach napisaliśmy: Cieszymy się, że mogliśmy osobiście spotkać człowieka, który walczył o wolność dla  naszej Ojczyzny - Polski. Życzymy Panu Pułkownikowi jak najlepszego zdrowia i pogody ducha. Pragniemy, by pamięć o dokonaniach Pańskiego pokolenia była żywa i pozostała w sercach młodych Polaków.  

Podczas spotkania śpiewaliśmy patriotyczne pieśni i wysłuchaliśmy ciekawych wspomnień Pana Bernarda. Zdjęcia - galeria

01.07.2016

Półkolonie - dzień czwarty

Sprawozdanie z czwartego dnia półkolonii - pobierz, zdjęcia - galeria

Wycieczka do Kręgielni - informacje szczegółowe

01.07.2016

Półkolonie dzień trzeci

Relacja z trzeciego dnia półkolonii - pobierz, zdjęcia - galeria
29.06.2016

Relacja z drugiego dnia półkolonii

Relacja z drugiego dnia półkolonii znajduje się tutaj

Wycieczka do Muzeum Śląskiego w Katowicach - informacje szczegółowe

Zdjęcia w galerii

Zdjęcia - galeria

28.06.2016

Egzaminy poprawkowe

Informujemy, że egzaminy poprawkowe odbędą się według podanego harmonogramu - pobierz
28.06.2016

Półkolonie letnie dzień 1

27.06.2016 r- pierwszy dzień półkolonii letnich w Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach.

Po zapoznaniu z regulaminem półkolonii oraz zasadami bezpiecznego i higienicznego wypoczynku, resztę dnia poświęciliśmy na gry i zabawy integracyjne, starając się lepiej poznać.

Braliśmy udział w zabawach językowych (j. niemiecki na wesoło, gry towarzyskie z wykorzystaniem języka angielskiego).

Pani Joanna Usarek- Gorol zapoznała nas z zabawami skautowymi.

Odbyły się zajęcia plastyczne, a nawet konkurs rysunkowy.

Wszyscy bawiliśmy się na dworze, grając w piłkę nożną, badmintona, ringo lub skacząc przez skakankę.

Gdy zgłodnieliśmy, zjedliśmy obiad. Gdy pot ściekał nam z czoła, cudownie smakował kompot.

Było OK.   Zdjęcia - galeria

26.06.2016

Spartakiada Przedszkolaka

Spartakiada Przedszkolaka jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Gliwicki Klub Sportowy PIAST-Gliwice oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Spartakiada ma zasięg miejski, tzn. uczestniczyć w niej mogą wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola znajdujące się na terenie miasta Gliwice.  Nasi uczniowie zajmowali się przedszkolakami podczas tej imprezy. Podziękowania 1 i 2 oraz relacja z MSI

26.06.2016

Gala projektu edukacyjnego Marco

W czwartek, 23 czerwca 2016 r. w Gliwickim Teatrze Muzycznym odbyła się uroczysta Gala pilotażowego projektu edukacyjnego Marco Business School. Uczniowie z 19 gliwickich szkół, w tym również naszego Gimnazjum odebrali z rąk pana Marka Ślibody ? Prezesa firmy Marco, Certyfikaty Uczestnictwa w projekcie. Przez miniony rok uczestnicy projektu starali się zrozumieć, czym jest społecznie odpowiedzialny i innowacyjny biznes oraz przeprowadzili akcję społeczną. Nasi uczniowie w ramach akcji społecznej przygotowali charytatywne przedstawienie Przedsiębiorczy Wacław, o czym już pisaliśmy. Od października rusza kolejna edycja Marco Business School. Zdjęcia wkrótce.

26.06.2016

Gimnazjum nr 10 Laureatem VII konkursu z okazji Dni Dobrych Uczynków

W maju 2016 r. Dom Aktywnej Młodzieży w Gliwicach ogłosił VII Konkurs Dni Dobrych Uczynków. Nasza szkoła wzięła udział w obu kategoriach: "Działanie Jednorazowe" oraz "Działanie Długofalowe". Działaniem jednorazowym zgłoszonym przez nas był nasz Rodzinny Festyn Ekologiczny. Działaniem Długoterminowym, zgłoszonym przez Szkolny Klub Wolontariatu, były Dni Seniora,organizowane w naszej szkole cyklicznie od kilku lat.
16 czerwca 2016 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Dom Aktywnej Młodzieży zorganizowały uroczystość podsumowania obchodów Dni Dobrych Uczynków w naszym mieście.

Szkolny Klub Wolontariatu reprezentowany przez siedmiu uczniów naszej szkoły miał zaszczyt odebrać dyplom dla Laureatów VII konkursu z okazji Dni Dobrych Uczynków w kategorii "Działanie Długoterminowe". Nagrodą jest udział grupy wolontariuszy (we wrześniu lub październiku 2016 r) w warsztatach tworzenia nadruków na koszulkach (ufundowany przez Liceum Plastyczne "Animator").
Zainteresowani uczniowie już zaczęli szkicować wzory nadruków.
Serdecznie gratulujemy tym, którzy poświęcają swój czas i energię działając na rzecz innych. Zdjęcia

24.06.2016

Szkolne Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Stypendium Szkolne Prezydenta Miasta Gliwice

za II semestr roku szkolnego 2015/2016 otrzymali:

 • Aleksandra Borowiecka, uczennica klasy, 2a za bardzo wysokie wyniki w nauce,
 • Kiriłł Kobierski, uczeń klasy 3a, za sukcesy naukowe ,
 • Hanna  Borowiecka,uczennica kl.1a, za bardzo wysokie wyniki w nauce,
 • Tymoteusz Zadeberny, uczeń klasy 1a, za bardzo wysokie wyniki w nauce,
 • Aleksandra Bajorek, uczennica klasy 3c, za osiągnięcia sportowe,
 • Ewa Jaworska, uczennica klasy 2c, za osiągnięcia sportowe ,
 • Emilia Kamińska, uczennica klasy 3b,  za osiągnięcia sportowe,
 • Agnieszka Kozioł, uczennica klasy 2c, za osiągnięcia sportowe,
 • Edyta Wlach, uczennica klasy 3b, za osiągnięcia sportowe,
 • Jakub Kanciała, uczeń klasy 3a,  za osiągnięcia sportowe

 Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

24.06.2016

Półkolonie letnie - harmonogram zajęć i listy grup

Harmonogram półkolonii znajduje się w pliku, listy z podziałem na grupy - pobierz
23.06.2016

Ekologicznie na Zatorzu - podsumowanie projektu

Dobiega końca realizacja projektu  Ekologicznie na Zatorzu -  projektu realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie, prowadzonego przez Cen­trum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny RAMŻA. Środki na realizacje zadań projektowych pozyskało Stowarzyszenie EkoGim10 działające przy Gimnazjum nr 10 w Gliwicach. Więcej - pobierz               Zdjęcia - galeria

20.06.2016

Przedsiębiorczy Wacław dla Szymona

W środę 15 czerwca w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II odbyła się premiera spektaklu Przedsiębiorczy Wacław organizowanego wspólnie przez pana Daniela Niewińskiego - pracownika Marco, uczniów naszego Gimnazjum biorących udział w Marco Business School  - Ola Borowiecka, Emilia Kamińska, Ewa Marzec, Wiktoria Litaszeńko, Marta Sobczyk, Jakub Krawczyk, Kiriłł Kobierski, Karol Szymacha i pana Zygmunta Piórkowskiego. Przedstawienie zostało poprzedzone koncertem gitarowym pana Wojtka Paprockiego. Spektakl został powtórzony w czwartek 16 czerwca.

Wejściówkami na spektakl były cegiełki, ze sprzedaży których cały dochód, 2046,78 PLN trafił do Szymona Motala - chłopca cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe. Zdjęcia - galeria

20.06.2016

Mały Grant Europy Centralnej

W związku z organizacją półkolonii integracyjnych dla dzieci romskich i polskich z terenu Osiedla Zatorze, Stowarzyszenie EkoGim10 wzięło udział w konkursie Małych Grantów Europy Centralnej, opisując zaplanowane przez nas działania. Jury uznało, iż nasza propozycja zajęć dla dzieci i młodzieży warta jest ich wsparcia. W niedzielę 19.06.2016 r. o godz 15.00 w Europie Centralnej odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających otrzymanie dofinansowania projektu.
Dziękujemy pani Zofii Trzeszkowskiej z Rady Osiedla Zatorze za wsparcie naszych działań i pomoc w ich realizacji.
Dzieciom i młodzieży biorącej udział w półkoloniach życzymy udanej zabawy.  Zdjęcia - galeria
20.06.2016

Podziękowanie

Dom Aktywnej Młodzieży składa podziękowanie za występ artystyczny podczas VII gali z okazji Dnia Dobrych Uczynków.

Cieszymy się, że nie brakuje w Państwa szkole "perełek" artystycznych, które uświetniają wiele uroczystości.  Dyplom

20.06.2016

Gry planszowe

19.06.2016

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Informujemy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego będzie przebiegać w następującym porządku:

 • o godz. 8.00 odbędzie się Msza Św. w kościele pw. Chrystusa Króla
 • o godz. 9.00 odbędzie się akademia na sali gimnastycznej dla uczniów klas pierwszych i drugich
 • o godz. 10.45 odbędzie się akademia na sali gimnastycznej dla uczniów klas trzecich

Po akademii uczniowie udają się do klas wraz z wychowawcami po odbiór świadectw

17.06.2016

Półkolonie letnie

Przypominamy, że w dniach 27.06.2016 r. - 08.07.2016 r. w naszej szkole zorganizowane zostaną półkolonie letnie.

W ramach półkolonii zaplanowaliśmy:

-        zajęcia integracyjne,

-        zajęcia sportowe i rekreacyjne,

-        zajęcia plastyczne,

-        zajęcia informatyczno- robotyczne,

-        zajęcia muzyczno- taneczne,

-        wyjście na kręgle,

-        wyjazd na Kąpielisko Leśne

-        dwie wycieczki całodzienne.

Lista uczestników półkolonii - pobierz

17.06.2016

Zwiastuny

23 maja 2016r w Teatrze Muzycznym odbyła  się Gala Młodych Talentów. Uczniowie naszego gimnazjum otrzymali 2 statuetki za osiągnięcia modelarskie. Więcej - pobierz  zdjęcia - galeria

15.06.2016

Sukces sportowy dziewcząt

Drużyna dziewcząt, reprezentująca naszą szkołę w Gliwickiej Gimnazjalnej Lidze Koszykówki, zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach ligi. Naszą szkołę reprezentowały:Ola Borowiecka, Ewa Jaworska, Hanna Borowiecka, Natalia Śluz, Anna Słodczyk, Kamila Kowzan, Ola Drążkiewicz, Wiktoria Bartosiewicz, Beata Górowska i Emilia Kamińska. Dyplom - pobierz
15.06.2016

Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne

Informujemy, że egzaminy sprawdzające odbędą się w piątek 17 czerwca, a egzminy klasyfikacyjne w poniedziałek 20 czerwca.
15.06.2016

Gliwicka Młodzieżowa Liga w Biegach na Orientację

Miło nam poinformować, że w klasyfikacji generalnej Gliwickiej Młodzieżowej Ligi Biegu na Orientację reprezentacja naszego gimnazjum zajęła drugie miejsce, wyprzedzając zarówno gimnazja, jak i szkoły ponadgimnazjalne. Punkty dla naszego zespołu zdobywali:Jakub Kanciała, Oskar Rakowski, Jakub Jamka, Tomasz Piętka, Alessandro Kłobucki i Robert Staniszewski. Opiekunem młodzieży była pani S. Libardi - Kłyś. Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
14.06.2016

Lekcja muzealna

13 czerwca uczniowie naszej szkoły byli wraz z panią Joanną Polewik w Muzeum Tatuażu na dwóch wystawach: Historii Tatuu oraz Słowiańskie Sacrum. Zdjęcia - galeria
13.06.2016

Finał konkursu Zbieramy makulaturę - oszczędzamy lasy

W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz trzeci uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji zbierania makulatury, której organizatorem jest STENA RECYCLING Sp. z o.o. z Warszawy. W ramach konkursu zebraliśmy 1420 kg makulatury. Koordynatorem akcji na terenie szkoły była p. Barbara Olchawa. Wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki  makulatury serdecznie dziękujemy. Dyplom

13.06.2016

Sukces zespołu EkoGim 10

Miło nam poinformować, że nasz szkoła zajęła I m. w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym DOBRE RADY NA ELEKTRODPADY - ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE, którego organizatorem była AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz AURAEKO BATERPAK Organizacji Odzysku Opakowań S.A. z Warszawy, a honorowym patronem konkursu był Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Zespół EkoGim10 otrzymał zaproszenie do Warszawy na uroczystą galę, upominki indywidualne od AURAEKO i  partnerów biznesowych konkursu, bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik i nagrodę główną telewizor LG firmy  LG Electronics z Mławy. Podczas gali odbyła się publiczna prezentacja sprawozdania konkursowego zespołu EkoGim10, która wzbudziła podziw i uznanie wszystkich zaproszonych gości.

Skład zwycięskiego zespołu: Katarzyna Wojda, Julia Łyczba, Wiktoria Bartosiewicz, Ewa Jaworska i Tymoteusz Zadeberny oraz  opiekunowie: Janina Czempiel i Barbara Olchawa.

Szczegółowa relacja z gali na stronie: http://www.auraeko.pl/aktualnosci/225-viii-final-drne-2016 oraz na stronie https://www.facebook.com/auraekopl

Dyplomy - pobierz               Zdjęcia - galeria

Sprawozdanie konkursowe - pobierz

11.06.2016

Wycieczka rekreacyjno - edukacyjna do Warszawy

10 czerwca 25 uczniów naszej szkoły wzięło udział w wycieczce do Warszawy zorganizowanej przez p. Elżbietę Borowiecką i p. Barbarę Olchawę. Część uczniów pod opieką pani Borowieckiej podziwiała uroki Starego Miasta, natomiast 5 uczniów z p. Olchawą udało się na uroczystą galę wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie ekologicznym. Po południu wszyscy udali się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie wśród licznych eksponatów mieli szansę poczuć się jak prawdziwi naukowcy.  Zdjęcia - galeria

11.06.2016

Zebranie Rodziców

W najbliższy wtorek, tj. 14 czerwca o godz. 16.30 odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie Rodziców.
11.06.2016

Tymoteusz Zadeberny - wyróżniony w matematycznym konkursie

Miło nam poinformować, że Tymoteusz Zadeberny, uczeń klasy 1a uzyskał Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2016. Opiekunem konkursu na terenie szkoły była pani Barbara Olchawa. Tymkowi i pani Olchawie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dyplom Tymka - pobierz

11.06.2016

Nasi uczniowie i pan Z. Piórkowski w przedstawieniu Marco Business School

Uczniowie Gimnazjum nr 10 w Gliwicach przedstawiają autorski spektakl pt. Przedsiębiorczy Wacław.

Spektakl to owoc pomysłu na akcję społeczną w ramach projektu edukacyjnego Marco Business School - (http://edu.labels.pl/).

Młody chłopak, który postanawia założyć własną firmę, w ogóle nie ma o tym pojęcia. Z pomocą przychodzą mu siły.. niespodziewane. Całość okraszona jest odrobiną absurdu i oderwania od rzeczywistości, nie zapominając przy tym, by skrytykować dzikich, wizytówkowych dyrektorów i ludzi, którzy zapomnieli w biegu po złoto o innych ludziach.

NAJWAŻNIEJSZE:
Podczas spektaklu odbędzie się zbiórka na rzecz Szymona Motala. Liczymy na Waszą ofiarność - razem, możemy zrobić wiele dobrego!

 Strona spektaklu na fb https://www.facebook.com/events/233056477076134/

 

06.06.2016

EkoGim10 laureatem EkoAktywnych 2016

Stowarzyszenie EkoGim10 zostało laureatem konkursu EkoAktywni 2016, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych, prowadzących działalność proekologiczną o charakterze lokalnym i regionalnym i miał na celu zachęcenie ich do dalszego promowania zielonego stylu życia oraz nagrodzenie za dotychczasową pracę. Oceny zgłoszonych wniosków dokonało Jury Konkursu, które brało pod uwagę realizowane projekty i programy, ich różnorodność oraz atrakcyjność promocji poprawy stanu środowiska naturalnego.
Nagrodę w wysokości 3 500 zł odebrały Janina Czempiel i Barbara Olchawa.  Zdjęcia - galeria
Szczegóły o Gali można przeczytać na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci/1901-13-laureatow-konkursu-ekoaktywni-2016   Artykuł w MSI - pobierz

03.06.2016

Industriada 2016

Już wkrótce Święto Szlaku Zabytków Techniki INDUSTRIADA 2016

02.06.2016

Dzień Dziecka

1 czerwca Rada Rodziców naszej szkoły zorganizowała słodki upominek dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Na 4 godzinie lekcyjnej młodzież zebrała się na boisku, aby przez godzinę bawić się, wypoczywać i cieszyć Dniem Dziecka. Po złożeniu życzeń przez panią dyrektor rozdano uczniom słodycze i przy dźwiękach muzyki młodzież miło spędziła czas. Wszystkiego dobrego! Zdjęcia - galeria

Radzie Rodziców dziękujemy za pamięć i zaangażowanie.

30.05.2016

Międzynarodowy Festiwal Rysowania

Międzynarodowy Festiwal Rysowania zawita do Zabrza już po raz 19. W hali MOSiR-u fani rysowania wezmą udział w tradycyjnym konkursie już 3 czerwca. W tym uczniowie naszego Gimnazjum. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie sport. Nie zabraknie też muzyki granej na żywo.

Patronem honorowym wydarzenia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańska-Szulik. Na Festiwal zapraszają nauczyciele i uczniowie zabrzańskiego Plastyka.

30.05.2016

Ekologicznie na Zatorzu


W Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach  ruszyła realizacja projektu Ekologicznie na Zatorzu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie, prowadzonego przez Cen­trum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny RAMŻA. Środki na realizację zadań pozyskało Stowarzyszenie EkoGim10 w Gliwicach, które koncentruje swoją działalność przede wszystkim w obszarze ekologii, współpracując z lokalnymi instytucjami oraz samorządami, kierując je do uczniów i rodziców Gimnazjum nr 10 oraz gliwickiej społeczności lokalnej. Więcej - pobierz
24.05.2016

HAPPY MOTHER'S DAY - Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki uczniowie przygotowali kartki z życzeniami w języku angielskim na zajęciach w ramach  ICT in ELT tj. Technologie Informacyjno - Komunikacyjne w nauczaniu języka angielskiego pod opieką pani Barbary Daniel.

 

Wszystkim mamom życzymy HAPPY MOTHER'S DAY!  Życzenia - galeria

22.05.2016

Wycieczka do Zakopanego

Chociaż wiosna już od kilku tygodni rozgościła się za oknami naszych domów, o czym przypominają nam łany kwiatów i śpiew ptaków, to uczniowie naszego gimnazjum, którzy mieli okazję wziąć udział w wycieczce do Zakopanego, mogli podziwiać górski krajobraz jeszcze w zimowej scenerii.
Od poniedziałku do środy (16-18 maja) intensywnie przemierzaliśmy najpopularniejsze szlaki i chociaż śnieg nie raz nas zaskoczył, to wszyscy spragnieni byliśmy górskiej przygody!
Uczestnicy wycieczki zdobyli szczyt Gubałówki, przemierzyli Dolinę Kościeliską, podziwiali Smreczyński Staw, wyglądali przez Okna Pawłowskiego i oczywiście zrobili zakupy na słynnej ulicy Krupówki. Wieczory spędzone w pensjonacie również nie były nudne, ponieważ odbyła się dyskoteka i wyjazd do Aquaparku Zakopane.
Organizatorami i opiekunami wycieczki byli: Joanna Zadeberny, Anna Dobranowska, Stanisław Dumanowski, Małgorzata Drzewiecka i Barbara Deja.
Wszystkim uczestnikom wycieczki dziękujemy i zapraszamy na kolejne wyjazdy! Zdjęcia - galeria
20.05.2016

Sprawozdanie z Ekologicznego Festynu Rodzinnego na Zatorzu

W sobotę 14 maja odbył się na terenie naszego gimnazjum Ekologiczny Festyn Rodzinny dla wszystkich mieszkańców osiedla Zatorze. Program imprezy był bardzo obszerny, a w organizację festynu zaangażowało się bardzo wiele instytucji, dlatego z całą pewnością można uznać, że był udany. Trudnego zadania opracowania sprawozdania z tak bogatej w wydarzenia imprezy podjęła się pani Joanna Śliwińska, której relację zamieszczamy i zapraszamy do jej lektury. Zdjęcia - galeria
16.05.2016

Półkolonie letnie

Informujemy, że w dniach 27.06.2016 r. - 08.07.2016 r. w naszej szkole zorganizowane zostaną półkolonie letnie.

W ramach półkolonii zaplanowaliśmy:

-        zajęcia integracyjne,

-        zajęcia sportowe i rekreacyjne,

-        zajęcia plastyczne,

-        zajęcia informatyczno- robotyczne,

-        zajęcia muzyczno- taneczne,

-        wyjście na kręgle,

-        wyjazd na Kąpielisko Leśne

-        dwie wycieczki całodzienne

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z kryteriami naboru na półkolonie letnie oraz pobranie karty zgłoszenia dziecka na półkolonie u pedagoga szkolnego (p. Joanna Śliwińska) lub bezpośrednio ze strony internetowej szkoły.

16.05.2016

Biegamy z Sercem

Uczennice i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w niedzielę 8 maja w Pikniku Charytatywnym zorganizowanym przez Fundację Biegamy z Sercem. Głównym celem pikniku była zbiórka funduszy na sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnej młodzieży, a także udział w biegach rekreacyjnych i zawodach sportowych. Wszyscy nasi zawodnicy wykazali się wspaniałą kondycją i wolą walki,  a najlepszy rezultat w biegu na 1000m osiągnął Jarek Wilczek, który uplasował się na 3. miejscu.   Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Zdjęcia - galeria

12.05.2016

Ekologiczne spotkanie ze Strażą Miejską w Gliwicach

12 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ekologicznej prelekcji wygłoszonej przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gliwicach. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Ekologicznie na Zatorzu -  projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podczas pogadanki uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat  prawnych aspektów ochrony środowiska oraz zapoznać się z działaniami Straży Miejskiej w zakresie ochrony środowiska na terenie Gliwic. Zdjęcia - galeria

12.05.2016

EkoGim10 w akcji

Uczniowie szkoły i EkoGim10 przez cały rok skutecznie prowadzili akcje ekologiczne. Ich finał nastąpił w maju.
1. Akcja Komputery za Tonery - zebrano i przekazano do recyklingu 1 800 sztuk tonerów i kartridżów.
2. Projekt Dobre Rady Na Elektroodpady - zebrano i przekazano do recyklingu 1 300 kg elektroodpadów i 1 420 kg zużytych baterii.
3. Akcja Sprzątanie świata - zebrano 30 worków materiałów wtórnych ? szkło, papier, plastik, inne.
4. Akcja Zbieramy makulaturę - oszczędzamy lasy - zebrano i przekazano do recyklingu 3 000 kg makulatury.
5. Akcja Recykling daje owoce i EkoWalentynki - zebrano i przekazano do recyklingu 280 kg elektrośmieci i zużytych baterii.
6. Akcja Elektrośmieci oddajesz - Pieniądze dostajesz - zebrano i przekazano do recyklingu 420 szt. płytek CD
 
Wszystkim uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły, zaangażowanym w prowadzenie selektywnej zbiórki materiałów wtórnych bardzo dziękujemy i zachęcamy do kontynuowania działań.
Opiekunkami Szkolnego Klubu Ekologicznego EkoGim10 są Panie: Janina Czempiel i Barbara Olchawa.
Zdjęcia - galeria
11.05.2016

Zakończenie GIMGRY

21.04.2016 klasa 1b wraz ze swoją wychowawczynią Joanną Zadeberny oraz panem Stanisławem Dumanowskim w roli fotoreportera i opiekuna wyruszyła na finał GimGry, czyli wieloetapowej gry miejskiej dla gimnazjalistów, do Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej mieszczącej się przy Placu Inwalidów Wojennych 3. Więcej - pobierz   zdjęcia - galeria
08.05.2016

Zapraszamy na Festyn

W najbliższą sobotę, tj. 14 maja w godz. 14.00 - 20.00 odbędzie się na terenie Gimnazjum nr 10 przy ul. Lipowej 29 EkoFestyn połączony z dniem otwartym dla rodziców uczniów szkół podstawowych. Szczegóły na plakacie
05.05.2016

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

6 maja rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim. Proces rekrutacji będzie wspomagany przez system informatyczny. Kandydaci i ich rodzice na stronie slaskie.edu.com.pl będą mogli zapoznać się z ofertą większości szkół ponadgimnazjalnych w naszym województwie (w tym wszystkich prowadzonych przez miasto Gliwice) oraz wypełnić wniosek do wybranych przez siebie oddziałów i szkół. Tradycyjnie wniosek o przyjęcie kandydat składa w szkole "pierwszego wyboru".

Strona slaskie.edu.com.pl jest dostępna od dzisiaj, tj. 5 maja

04.05.2016

Akademia z okazji Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia uczciliśmy w naszej szkole dwa ważne święta - Święto Flagi, przypadające na 2 maja oraz uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uroczystość przygotowali uczniowie pod kierunkiem pana Zygmunta Piórkowskiego, którzy przenieśli wydarzenia rozgrywające się pod koniec 18. wieku w realia współczesne. Po akademii wszyscy uczniowie przeszli na tylne boisko szkoły, by,  otrzymawszy kartki papieru - białą lub czerwoną, utworzyć żywy napis G10 w barwie biało - czerwonej. Zdjęcia - galeria
04.05.2016

Zebranie Rodziców

Informujemy, że we wtorek 10 maja o godz. 16.30 odbędą się zebrania Rodziców, podczas których podana zostanie informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniu na koniec roku szkolnego 2015/2016.
28.04.2016

Dzień Otwarty

27 kwietnia mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszego gimnazjum szóstoklasistów SP7 oraz SP18 wraz z opiekunami. Podczas spotkania przyszli gimnazjaliści brali udział w zajęciach doświadczalnych z fizyki, chemii, zwiedzali szkołę podczas gry terenowej przygotowanej przez uczestników koła regionalnego, korzystali z nowoczesnych technologii podczas zajęć z języka angielskiego, kreatywnie się bawili, uczestniczyli w pokazie robotów, poznawali pracę Szkolnego Koła Ekologicznego EkoGim10. Wzięli także udział w konkursach przygotowanych przez uczniów uczestniczących w zajęciach z innowacji teatralnej, którzy wcześniej wystawili dla swoich młodszych kolegów i koleżanek zabawne przedstawienie na podstawie bajek. Zdjęcia - galeria

 

28.04.2016

Informacja dla Rodziców uczniów VI klasy szkoły podstawowej

Informacje na temat oferty edukacyjnej Gimnazjum nr 10 w Gliwicach, Regulamin rekrutacji oraz Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy gimnazjum znajdują się w pionowej zakładce Rekrutacja.


Informujemy także, że Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów szkół podstawowych odbędzie się    14 maja (sobota) w godzinach od 14.00 do 19.00 podczas Festynu. Serdecznie zapraszamy!

28.04.2016

Sprawozdanie z EkoRajdu 2016

27 kwietnia odbył się w naszej szkole EkoRajd. Szczegółowa relacja znajduje się tutaj

zdjęcia - galeria

EkoRajd relacja w TV.Gliwice
https://www.youtube.com/embed/_8KE5oL0zSA?autoplay=1Ekologicznie

27.04.2016

Konferencja przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa śląskiego

25 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć w murach Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa śląskiego. Więcej - pobierz     zdjęcia - galeria

27.04.2016

Święta Narodowe w naszej szkole

W poniedziałek 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Flagi, a dzień później Święto Konstytucji 3 Maja. Chcemy w związku z tym szczególnie uczcić nasze symbole narodowe, dlatego już w najbliższy piątek, 29 kwietnia na jednej z lekcji spróbujemy ułożyć żywy napis na tylnym boisku szkolnym o treści ?G10?, w biało czerwonych barwach. Każdy otrzyma białą lub czerwoną kartkę papieru i będzie mógł stać się częścią napisu. Następnie wykonamy pamiątkowe zdjęcie z okna szkoły. Tego dnia odbędzie się też akademia z okazji Święta 3-go maja. Powiedz TAK dla BIAŁO-CZERWONEJ.

25.04.2016

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W ramach jego obchodów uczniowie klasy IIa i IIc mieli okazję wziąć udział w zajęciach zorganizowanych na terenie Biblioforum, czyli jednego z gliwickich oddziałów biblioteki. Korzystając z jej bogatych zasobów, przygotowali oni przewodniki po krajach skandynawskich, a w czasie prezentacji swoich prac zdobyli wiele ciekawych wiadomości!  Zdjęcia
24.04.2016

Rowerowa Gra Miejska 2016

23 kwietnia 2016 r. odbyła się Rowerowa Gra Miejska Gliwice 2016, zorganizowana przez Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy przy PTTK w Gliwicach. Partnerami Gry byli: Urząd Miasta i Rady Osiedlowe Gliwic, Gliwicka Rada Rowerowa, Miejski Zakład Usług Komunalnych, Miejska Biblioteka Publiczna, szkoły. Więcej - pobierz

Zdjęcia - galeria

Relacja TV Imperium z Rowerowej Gry Miejskiej

http://tvimperium.pl/gliwicki-przeglad-sportowy/rowerowa-gra-miejska-gtk-w-ii-lidze-cenne-punkty-piasta/

20.04.2016

IV edycja Rowerowej Gry Miejskiej Gliwice'2016

Już 23 kwietnia (sobota) odbędzie się IV edycja Rowerowej Gry Miejskiej Gliwice'2016, którą współorganizuje Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 ( baza na terenie Gimnazjum 10). Zapraszamy do licznego udziału w imprezie. Start: Rynek godz. 9.00 Zakończenie: Giełda samochodowa godz. 13.00.


1. Film promujący GRĘ
https://www.youtube.com/watch?v=BPnDGIrnV9A
2. Regulamin GRY
https://drive.google.com/file/d/0BwDNNCfLLrjGUkxjUVNaUVJfbDg/view
3. Plakat GRY
https://drive.google.com/file/d/0BwDNNCfLLrjGeTlwR3NOZkVUUnM/view
15.04.2016

Egzamin gimnazjalny

W dniach od 18 kwietnia do 20 kwietnia uczniowie klas trzecich przystąpią do egzaminu gimnazjalnego według następującego harmonogramu - link

Przypominamy, że trzecioklasiści w dniach egzaminu gimnazjalnego przychodzą do szkoły o godz. 8.30.

Dla uczniów klas pierwszych i drugich dni egzaminu gimnazjalnego są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

13.04.2016

Pan Zygmunt Piórkowski - nagrodzony!

8 kwietnia 2016 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie
odbyło się spotkanie podsumowujące z laureatami konkursu na opracowanie
materiałów edukacyjnych dla szkół. Opracowane materiały dotyczyły
upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Wśród nagrodzonych znalazł
się pan Zygmunt Piórkowski, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Zdjęcia

Dyplom                                             

Więcej informacji na stronie NIDhttp://10361.skroc.pl

12.04.2016

Uroczyste zakończenie tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych

11 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przemiotowych dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego.W trakcie spotkania podsumowano wyniki z terenu Delegatury oraz wręczono uczniom zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, a nauczycielom - listów gratulacyjnych. Na uroczystość został zaproszony Kiriłł Kobierski, uczeń klasy 3a, który jest Laureatem wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego.
Opiekunką merytoryczną Kiriłła była pani Helena Majecka.

Obojgu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Zdjęcia - pobierz

List gratulacyjny dla Kiriłła   List gratulacyjny dla pani H. Majeckiej  1. List gratulacyjny dla Pani Dyrektor

2. List gratulacyjny dla Pani Dyrektor

11.04.2016

Targi Edukacyjne 2016

8 kwietnia w hali Górne Wały odbyły się Targi Edukacyjne Education Fair 2016. W trakcie Gliwickich Targów Edukacyjnych odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą  gliwickich szkół średnich i gimnazjów.

Uroczyste rozpoczęcie Targów odbyło się o godz. 9.00 pokazem doświadczeń chemicznych w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach.

Podczas Targów młodzież naszego gimnazjum promowała naszą szkołę, rozdając gościom ulotki o szkole.

Pragniemy również poinformować, że pomysłodawczynią na organizację naszego stanowiska podczas Targów była pani Joanna Śliwińska, której gratulujemy ciekawego i kreatywnego konceptu. Zachęcamy do zobaczenia zdjęć w galerii
11.04.2016

Mistrzowie poprawnej polszczyzny

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie naszych gimnazjalistów. Zespół w składzie: Aleksandra Borowiecka, Ewelina Kocharyan (3a) oraz Dawid Szwala (3c) zdobył 2. miejsce w Międzyszkolnym konkursie Mistrz Poprawnej Polszczyzny. Konkurs organizowany był przez Gimnazjum nr 4 w Gliwicach. Mistrzom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dyplom
11.04.2016

ANGLOJĘZYCZNY CZŁOWIEK NAUKI I TECHNIKI

Miło nam poinformować, że uczennica Natalia Moskal z klasy 3c zajęła III miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie ?Anglojęzyczny człowiek nauki i techniki?.

Organizatorem konkursu było Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Natalia w swojej pracy zaprezentowała naukowca - Isaac Pitman.

Gratulujemy!


Więcej - pobierz

10.04.2016

Nasz Ogród siedliskowy - nagrodzony!!!

21 marca,  przy okazji obchodów Pierwszego Dnia Wiosny odbyło się wręczenie podziękowań i upominków dla Gimnazjum nr 10 w Gliwicach, które wzięło udział w projekcie "Ogrody siedliskowe ? lokalne centra edukacji przyrodniczej", dofinansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przygotowany przez panie Aleksandrę Szyszkę, Barbarę Olchawę i Barbarę Deję przyszkolny ogród siedliskowy został wyłoniony jako zwycięzca w dwóch kategoriach - najlepiej funkcjonujący pod względem przyrodniczym i edukacyjnym oraz najprężniej działający. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Relacja ze strony Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

http://www.obmikolow.robia.pl/index.php?id=337&id_skr=2237

06.04.2016

Zaproszenie na EkoRajd

Samorząd Miasta Gliwice oraz Stowarzyszenie EkoGim10 przy Gimnazjum nr 10

im. I.J. Paderewskiego i Górnośląskie Centrum Edukacyjne zapraszają uczniów szkół podstawowych

i gimnazjalnych na VI EkoRajd o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice, który odbędzie się 27.04.2016 r. o godz. 11.00

 •  dla uczniów szkół podstawowych w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach przy ul. Lipowej 29
 •  dla gimnazjalistów w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach przy ul. Okrzei 20
05.04.2016

Zaproszenie na Dzień Seniora 16.04

Szkolny Klub Wolontariatu

serdecznie zaprasza

wszystkich chętnych Seniorów,

na spotkanie, które odbędzie się

16.04.2016 r. w godz. 10.00- 12.00

w świetlicy Gimnazjum nr 10. Program spotkania

05.04.2016

Ogród Siedliskowy

Wiosenne słońce zbudziło przyrodę ze snu zimowego. Pąki drzew zaczęły się rozwijać, a kwiaty cieszą nas swoim barwnym urokiem. Chcąc poczuć wiosnę, uczniowie Gimnazjum nr 10 przyłączyli się do porządkowania terenu szkoły i nasadzeń nowych roślin. W wyznaczonym skwerze swoje miejsce znalazły między innymi buki, leszczyny, trzmieliny, cisy oraz derenie. Na trawnikach wysiane zostały także specjalne mieszanki roślin kwiatowych, które, mamy nadzieję, że już wkrótce zakwitną, a ich zapach napełni nas zawsze pozytywną energią!  Zdjęcia
04.04.2016

Zebranie Rodziców - zmiana terminu

Informujemy, że termin zebrania z Rodzicami uległ zmianie ze względu na to, że uczniowie klas trzecich 12 kwietnia przystąpią do sakramentu Bierzmowania. W związku z tym wydarzeniem zebranie Rodziców odbędzie się 14 kwietnia o godz. 16.30 w salach lekcyjnych.
31.03.2016

Sukces Kiriłła

Miło nam poinformować, że uczeń Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach, Kiriłł Kobierski już po raz drugi został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego.
Podobnie jak w ubiegłym roku w zawodach finałowych uzyskał 100% punktów.
Ucznia do konkursu przygotowywała pani Helena Majecka.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!  Zdjęcie

25.03.2016

Życzenia świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Dyrekcja szkoły składa serdeczne życzenia Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom i ich Rodzicom oraz wszystkim sympatykom naszej szkoły.

25.03.2016

Życzenia świąteczne w języku angielskim

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych uczniowie klasy 1a składają życzenia na Kartkach Świątecznych, wykonanych na zajęciach języka angielskiego prowadzonymi nowoczesnymi Technologiami Informacyjno - Komunikacyjnymi (TIK) pod kierunmiem pani Barbary Daniel.

Klikając w poniższy link, uczniowie zachęcają również do nauki słówek i gier związanych ze świętami.

https://quizlet.com/129498106/easter-wielkanoc-flash-cards/

24.03.2016

Ciekawy konkurs dla wszystkich gimnazjalistów Zdjęcia zajęcia

Zespół Szkolnych Doradców Zawodowych miasta Gliwice wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach serdecznie zapraszają uczniów gliwickich gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie Zdjęcia zajęcia. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne wykonanie zdjęcia wybranego zawodu w formacie 20x30. Fotografia powinna być oryginalna, własnoręcznie wykonana przez uczestnika i nigdzie wcześniej nie publikowana. Zachęcamy uczniów, którzy lubią fotografować i mają pomysł na wykonanie zdjęcia przedstawiającego wybrany zawód. Konkurs trwa od 18 marca do 20 maja 2016r. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze szkolnym doradcą zawodowym p.Dorotą Ściślewską.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia wraz oświadczeniem zgody

17.03.2016

Targi Edukacyjne

Gliwicki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Miastem Gliwice organizuje Gliwickie Targi Edukacyjne - Education Fair 2016 skierowane do rodziców, uczniów i uczennic wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Gliwickie Targi Edukacyjne odbędą się 8 kwietnia 2016 r.(piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w Hali Sportowej Górne Wały przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, wejście z ulicy Zygmunta Starego.

W trakcie Targów odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą  oraz obejrzeć  stoiska wystawiennicze gliwickich szkół i placówek oświatowych i porozmawiać w punktach konsultacyjnych.

Uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i gimnazjów odwiedzą Targi w zorganizowanych grupach. Rodziców i pozostałych uczniów zainteresowanych ofertą gliwickiej oświaty, zapraszamy do odwiedzin stoisk po uroczystości otwarcia Targów, która jest planowana na godz. 9.00.

14.03.2016

Zaproszenie na Dzień Seniora

Serdecznie zapraszamy na Dzień Seniora, który odbędzie się 16.04.2016 r. (w godz. 10.00- 12.00) w Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach ul. Lipowa 29.

Przewidziane atrakcje to:

- występ zespołu TON (zespołu naszego absolwenta Bartka Gadawskiego)

- kabaretowe wersje baśni dla dzieci w wykonaniu naszych uczniów

- słodki poczęstunek.

14.03.2016

Młodzież dla Seniorów

Dnia 10.03.2016 r. mieliśmy ogromną przyjemność gościć przesympatyczną grupę aktywnych seniorów.

Impreza została zorganizowana przez Radę Osiedla Zatorze oraz młodzież uczącą się w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach oraz ich nauczycieli.

Koordynatorką spotkania była pani Zofia Trzeszkowska Nowak.

Z założenia spotkanie miało być okazją do świętowania Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn, więc otworzył je występ uczniów w satyrycznym przedstawieniu ?Biuro matrymonialne?. Następnie o poprawę krążenia naszych gości i ich pozytywne nastawienie do życia zadbała uczennica klasy III c Natalia Moskal, wykonując taniec orientalny. Na zakończenie z zachwytem wysłuchaliśmy opowieści, wierszy i pieśni w wykonaniu pana Wiesława Machnika. Cześć z nich była zaprezentowana w gwarze śląskiej i ?niekerzy gorole? wspomagali się wolnym tłumaczeniem w wykonaniu sąsiadów. Goście przy kawce lub herbatce degustowali pyszne wypieki naszych kochanych mam oraz uczennic (gorąco dziękujemy za zaangażowanie)

Było miło, sympatycznie, barwnie, ciekawie- .... i po raz kolejny przekonaliśmy się, że młodzież i seniorów więcej łączy niż dzieli. Zdjęcia - galeria

 

10.03.2016

WAŻNE INFORMACJE DLA KLAS III

Od września 2015 roku w naszej szkole realizowany jest w klasach II i III program zajęć z orientacji zawodowej Co dalej po gimnazjum. Celem programu jest rozwijanie u młodzieży gimnazjalnej umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej, co daje w efekcie bardziej świadomy wybór dalszej drogi edukacyjnej.

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu, gdzie znajdują się aktualne informacje na temat REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

http://doradztwogim10.tumblr.com/

09.03.2016

Kariera zawodowa młodego człowieka, a trendy na rynku pracy

Wejście na rynek pracy i wybór swojej ścieżki zawodowej to dla młodego człowieka nie lada wyzwanie. Pomocne mogą okazać się warsztaty, na które zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Odbywają się one dzięki współpracy z Zespołem Szkolnych Doradców Zawodowych. Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 marca 2016 r. o godzine 16.30, w BIBLIOFORUM, ul.Lipowa 1

Harmonogram - pobierz

04.03.2016

Wyniki konkursu z okazji Dnia Tolerancji

W czasie obchodów Szkolnych Dni Tolerancji uczniowie mogli wyrazić swój pogląd na temat tolerancji w wybrany przez siebie sposób. Spośród oddanych prac trzy zasłużyły na nagrodę - dwoje uczniów Karol Szymacha III a i Ola Wątroba III a napisało rozprawkę na temat tolerancji, zaś uczeń kl I c- Bartosz Ulewicz wykonał pracę plastyczną poświęconą temu zagadnieniu.
Dziękujemy za chęć podzielenia się swoimi przemyśleniami i gratulujemy! Konkurs przygotowała pani pedagog, Joanna Śliwińska.
02.03.2016

Kwiatami Malowane

Idzie wiosna - padający śnieg i deszcz coraz częściej ustępuje miejsca promieniom słońca, a radosny śpiew ptaków jest najlepszym zwiastunem zbliżających się cieplejszych dni. Chcąc więc przygotować się do kolejnego letniego sezonu w Gimnazjum nr 10, zaczęliśmy planować budowę kolejnej kolekcji roślin obejmujących tym razem ozdobne krzewy, byliny i rośliny jednoroczne. W ten sposób narodził się projekt Kwiatami Malowane. Jego celem jest nasadzenie ozdobnych roślin na pasie trawnika znajdującym się wzdłuż placu rekreacyjnego z północno-zachodniej strony szkoły.
Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i sympatyków naszej szkoły do głosowania na projekt Kwiatami Malowane na stronie:
http://www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/715
co umożliwi nam pozyskanie funduszy na zaplanowane działania!
Codziennie w dniach od 3 do 7 marca każdy z nas może oddać jeden głos, który przybliży nas do realizacji planów.

Za wszystkie głosy dziękujemy!! :-)  Zdjęcie
18.02.2016

Półkolonie na lodowisku

Nasz szkoła organizuje półkolonie podczas ferii zimowych. Dla chętnych uczniów odbywają się ciekawe, bezpłatne zajęcia. W pierwszym dniu atrakcją było wyjście na kręgle, a w kolejnym  możliwość dobrej zabawy na lodowisku Tafla. Przed nami kolejne dni z atrakcjami. Zdjęcia - galeria

18.02.2016

SZKOLNE DNI TOLERANCJI

W tym roku szkolnym w dniach 27.01-05.02.2016 r. w naszej szkole obchodzone były Dni Tolerancji.Więcej - pobierz, zdjęcia - galeria
17.02.2016

Szkoła Biznesu Marco - kolejne zajęcia

Podczas ostatnich zajęć w siedzibie Marco, w ramach Marco Bussiness School, nasi uczniowie mieli ćwiczenia praktyczne z rekrutacji, czyli pozyskiwania nowych pracowników.  Relacja z poprzednich zajęć w szkole autorstwa naszej uczennicy, Oli Borowieckiej, została zamieszczona na blogu Marco Bussiness School,  a na profilu fb firmy Marco można znaleźć informację o projekcie i naszej relacji.

 

10.02.2016

Marco Business School - projekt edukacyjny w naszej szkole

W naszym Gimnazjum ruszyły w tym roku szkolnym zajęcia organizowane przez firmę Marco pod nazwą Marco Bussiness School. Grupa młodzieży z klas trzecich pod opieką pana Zygmunta Piórkowskiego bierze udział w ciekawych lekcjach w siedzibie firmy oraz na terenie szkoły.Więcej - pobierz. Zdjęcia - galeria
09.02.2016

Podziękowanie

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach przesyła podziękowanie za włączenie się do akcji Kalendarz w każdej klasie - pobierz
08.02.2016

Warsztaty dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza rodziców na spotkanie pt. "Popołudnie z kawą dla zmęczonych rodziców. Pomoc w rozumieniu problemów wychowawczych", które odbędzie się 2 marca 2016 r. w godz. 16.30-19 na terenie Poradni. W ramach spotkania - wykład "Dziecko w kryzysie" oraz 5 warsztatów tematycznych dla rodziców dzieci w różnym wieku. Szczegółowe informacje na www.poradnia.gliwice.pl oraz w załączniku
Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr 32/ 231 05 69

05.02.2016

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców w formie konsultacji odbędzie się po feriach zimowych 8 marca o godz. 16.30.
04.02.2016

Sukcesy w ogólnopolskich konkursach j. angielskiego

Chętni uczniowie naszej szkoły brali udział w dwóch Ogólnopolskich Konkursach Języka Angielskiego EDI PINGWIN oraz PIONIER. Uzyskane wysokie wyniki przez uczniów w tych olimpiadach świadczą o bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. GRATULUJEMY!

Najlepszy wynik uzyskała uczennica  Hanna Borowiecka z klasy 1A, która zajęła 5. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego PIONIER. Zgodnie z regulaminem konkursu otrzymała ona Dyplom Laureata oraz Książkę. Drugi, najwyższy wynik uzyskał Tymoteusz Zadeberny, także uczeń klasy 1A, który za 9. miejsce w kraju otrzymał Dyplom Wyróżnienia.

Na wyróżnienie zasługują także następujący uczniowie: Dawid Szwala (3c), Aleksandra Borowiecka (3a), Emilia Kamińska (3b), Michał Łapiński (3c), Kiriłł Kobierski (3a), Jakub Krawczyk (3a), Jakub Jamka (3a) oraz Rafał Wieja (3b).

Wszystkim szkolnym Anglikom życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego, a paniom Barbarze Daniel i Andronie Cortez dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursów.

01.02.2016

EkoGim10 uczy tańczyć

Przez cały tydzień, podczas przerw lekcyjnych, szkolni ekolodzy zapraszali uczniów do tańca integracyjnego BELGIJKA. Był to też majowo ? kwietniowy przedsmak miejskiej akcji Pozytywny dzień w szkole, realizowanej w ramach kampanii Pozytywni.Gliwice.pl. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz Tomkowi Piętce z kl. 1c, który zapewnił nagłośnienie. Zdjęcia
29.01.2016

EkoWalentynki

Szkolny Klub Ekologiczny i Stowarzyszenie EkoGim10 prowadzi akcję Eko-Walentynki 2016 w naszej szkole, w dniach 2.02.2016 - 2.05.2016 w godz. 8 - 15. Więcej - plakat i karta imprezy

18.01.2016

I REGIONALNY KONKURS KOLĘDY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ

I część Regionalnego Konkursu Kolędy Niemieckojęzycznej odbyła się 7.01.2016 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Gliwicach. W wydarzeniu wzięły udział Julia Bill oraz Aleksandra Kycia, uczennice klasy 1a gimnazjum, które zajęły II miejsce. Dziewczyny do konkursu przygotowały panie Stanisława Zawadzka oraz Magdalena Bartosiewicz. Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Więcej - pobierz
18.01.2016

Podziękowanie za włączenie się do akcji zbierania kluczy dla Kliniki BUDZIK

Dyrektor Gliwickiego Ośrodka Metodycznego złożył na nasze ręce podziękowania za przyłączenie się do akcji zbiórki złomu kluczowego na potrzeby kliniki BUDZIK. Wszystkim, którzy przyłączyli się do projektu, serdecznie dziękujemy  i zachęcamy do dalszych działań propagujących ideę pomocy potrzebującym. Dyplom

11.01.2016

Zebranie Rodziców

Informujemy, że zebranie Rodziców, podsumowujące klasyfikację za I semestr nauki, odbędzie się 19 stycznia (wtorek) o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej. Zebranie rozpoczniemy od wysłuchania koncertu w wykonaniu zespołu absolwenta naszej szkoły. Dobrowolne składki z tego koncertu zostaną przekazane na cel charytatywny. Po koncercie zapraszamy do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami klas.
29.12.2015

Wystawa 7 miliardów Innych

21 grudnia uczniowie z klasy 3c, 2b, 2a pod opieką swoich wychowawców zwiedzali wystawę 7 miliardów Innych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.Więcej - pobierz zdjęcia - galeria

29.12.2015

Góra grosza

Uczniowie i pracownicy naszej szkoły włączyli się do zbiórki w ramach  akcji Góra grosza na rzecz Towarzystwa Nasz Dom. Akcją koordynował Szkolny Klub Wolontariatu pod kierunkiem pani Joanny Śliwińskiej. więcej Skan potwierdzenia wpłaty - pobierz

29.12.2015

Zmiana adresu szkoły

Informujemy, że od 4 stycznia 2016 r. jedynym oficjalnym adresem mailowym szkoły będzie: sekretariat@g10.gliwice.eu
28.12.2015

Szlachetna paczka

Uczniowie i pracownicy Gimnazjum nr 10 dołączyli do zbiórki organizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta Gliwice w ramach przygotowania szlachetnej paczki dla trzyosobowej rodziny. Więcej - pobierz Akcją koordynował Szkolny Klub Wolontariatu pod kierunkiem pani Joanny Śliwińskiej. Podziękowanie

24.12.2015

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia
23.12.2015

Listy do Mikołaja

"Witaj Święty Mikołaju, Nazywam się Patrycja i samotnie wychowuje 5-letnią córeczkę Oliwię..." - tak rozpoczynał się jeden z trzech listów, wybranych przez naszą szkołę z przedświątecznej akcji Listy do Mikołaja. Ich wzruszająca treść z prośbą o drobne upominki świąteczne poruszyła serca uczniów naszego gimnazjum. W ciągu ostatniego tygodnia zbieraliśmy więc słodycze, zabawki, żywność i kosmetyki dla potrzebujących rodzin. Zorganizowana została także sprzedaż ciast i babeczek przygotowanych przez uczniów klasy IIIb oraz IIb, którym za szczególne zaangażowanie serdecznie dziękujemy! W niniejszej akcji pozyskaliśmy 137,40zł, które w całości zostały wykorzystane na zakupienie upominków dla wytypowanych rodzin. Uczniom klasy IIa dziękujemy za spakowanie i przygotowanie wszystkich zebranych rzeczy do wysyłki. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu w wigilijny wieczór gwiazdy dla czyimś niebie zabłysną jaśniej, a przesłane upominki sprawią prawdziwą radość!
Koordynatorami akcji w Gimnazjum nr 10 byli Jarosław Ostryński i Barbara Deja.  List - pobierz Zdjęcia
20.12.2015

Miejskie konkursy plastyczne

W grudniu uczennice naszej szkoły wzięły udział w kilku miejskich konkursach palstycznych.

01 XII 15 Milena Matusz i Ewa Marzec w konkursie: Ręcznie zdobiona kartka świąteczna.

15 XII 15 Wiktoria Jamków i Ola Bajorek w konkursie  Ręcznie malowana bombka.

17 XII 15 Milena Matusz i Ewa Marzec wzięły udział w konkursie  Aniołkowe spotkania 8

Zdjęcia

20.12.2015

Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej "Łabędź" w Gliwicach

17 grudnia 2015 r. klasa 2a wraz z p. Ewą Głuc i p. Barbarą Olchawą udała się do Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego TECHNIKA w Gliwicach, które było inicjatorem powstania Centrum Edukacji Ekologicznej Łabędź. Centrum działa przy Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, w którym uczniowie mieli okazję przejść od miejsca przyjęcia odpadów, gdzie poznali podział elektroodpadów na grupy, przez stanowisko ważenia odpadów i ich selektywnego gromadzenia, do hali przetwarzania odpadów. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach, podczas których mogli wykazać się swoją wiedzą z zakresu ekologii. Zdjęcia

16.12.2015

Żyj smacznie i zdrowo

Nasze gimnazjum po raz kolejny przyłączyło się do akcji Żyj smacznie i zdrowo, która już po raz szósty została zorganizowana przez firmę Winiary i Banki Żywności pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jej celem jest kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży, zwrócenie ich uwagi na produkty spożywcze wysokiej jakości oraz oczywiście zachęcenie do większej aktywności fizycznej ;-)
Na lekcjach biologii uczniowie klas II, korzystając z dostarczonych materiałów edukacyjnych, poznają proste przepisy na smaczne i zdrowe potrawy, planują śniadania, które mają zapewnić im energię na cały dzień oraz zagłębiają się w tajniki zachowania zdrowia i urody na wiele lat. Dyplom
16.12.2015

Angielskie życzenia świąteczne - 2 edycja

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie klas 3a, 3b i 3c składają życzenia na Kartkach Świątecznych wykonanych na zajęciach języka angielskiego nowoczesnymi Technologiami Informacyjno - Komunikacyjnymi (TIK).

Pani Barbara Daniel od zeszłego roku szkolnego wprowadza uczniów wyżej wymienionymi zajęciami w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

 MERRY CHRISTMAS !

Kartki - galeria

10.12.2015

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

W środę 9 XII 2015 r. w godzinach popołudniowych odbyła się kolejna, coroczna edycja Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego organizowanego dla uczniów naszej szkoły. Więcej. Zdjęcie1  Zdjęcie2

10.12.2015

Gliwicki Laur Nauki

2 grudnia w Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO odbyła się uroczystość pod nazwą Gliwicki Laur Nauki, na który zostali zaproszeni laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015, laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów wiedzowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice wyróżnionych uczniów. Wśród zaproszonych uczniów był uczeń naszego gimnazjum Kiriłł Kobierski, który otrzymał gratulacje z rąk Prezydenta Miasta Gliwice Pana Zygmunta Frankiewicza. Kiriłłowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów - dyplom List gratulacyjny dla Rodziców Kiriłła - pobierz

02.12.2015

Spotkanie Mikołajkowe

Zaproszenie dla Rodziców i uczniów - pobierz
01.12.2015

Zebranie Rodziców

Informujemy, że 8 grudnia o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców, podczas którego wychowawcy klas podadzą informację o zagrożeniu oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem uczniów za I semestr nauki.
01.12.2015

Spotkanie z Jankiem Melą

25 listopada uczniowie klasy IIIa pod opieką p. Małgorzaty Drzewieckiej uczestniczyli w spotkaniu z Janem Melą - założycielem Fundacji Poza Horyzonty.

  Było to bardzo ciekawe spotkanie z młodym człowiekiem, który wiele przeżył. Opowiadał o swoim życiu, o wypadku, który diametralnie je zmienił i o pokonywaniu barier. On sam jest doskonałym przykładem na to, że człowiek niepełnosprawny, inny może żyć pełnią życia i cieszyć się każdym dniem.

Jasiek uświadomił uczestnikom spotkania, że każdy powinien brać swój los w swoje ręce, bo nikt inny za niego tego nie zrobi.

  Szczerą opowieścią o sobie zrobił duże wrażenie na słuchaczach. Uczniowie naszego gimnazjum byli pod wielkim wrażeniem słów Jaśka Meli.

  Na zakończenie otrzymali pamiątkowy autograf dla swojej klasy.

29.11.2015

Sukces Magdaleny Kisło

Miło nam poinformować, że Magda Kisło z kl. 2b zajęła  I miejsce w konkursie plastyczno - fizycznym Plakat z naukowcem, zorganizowanym w ramach projektu Noc Naukowców Politechniki Śląskiej  przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Wizja Magdy, dotycząca pracy naukowca, przedstawiona na plakacie, wykonanym dowolną techniką, została nagrodzona dyplomem oraz nagrodą rzeczową. Opiekę nad konkursem sprawowała p. Barbara Olchawa. Magdzie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  Dyplom

29.11.2015

Występ romski

W dniu 27.11.2015 r. nasze Gimnazjum odwiedził dziecięcy wokalno - taneczny zespół romski Romano Kheliben z Kędzierzyna - Koźla. Więcej - pobierz   Zdjęcia - galeria
26.11.2015

Mikołajki z robotami

Rada Osiedla, Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych, Gliwickie Centrum Edukacyjne, Gimnazjum nr 10 mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Gliwic na Mikołajki z robotami, które odbędą się 5 grudnia w Gimnazjum nr 10 w godz. 10.00 - 13.00. Zapraszamy!   

 

 

25.11.2015

Jestem, więc myślę kreatywnie

Kreatywność nie jest darem wyłącznie nielicznych jednostek,ale naturalną zdolnością wszystkich ludzi. Twórcze myślenie można rozwijać. W naszej szkole od września realizowana jest innowacja pedagogiczna uaktywniająca i rozwijająca kreatywność i twórcze podejscie do problemów. Uczniowie uczą się generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podchodzenia do problemów,wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej. Realizatorem zajęć jest szkolny psycholog.

Zapraszamy na podstronę blogi

25.11.2015

Co dalej po gimnazjum

Celem programu jest rozwijanie u młodzieży gimnazjalnej umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej, co daje w efekcie bardziej świadomy wybór dalszej drogi edukacyjnej

Realizatorem zajęć jest szkolny doradca zawodowy, pani Dorota Ściślewska.

 

Zapraszamy na podstronę blogi

25.11.2015

Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego!

 Nauka języka angielskiego nie musi być tradycyjna.

Nasi nauczyciele języków obcych prowadzą zajęcia nowoczesnymi Technologiami Informacyjno-Komunikacyjnymi (TIK).

 Od pierwszych dni września klasa 1b realizuje innowację ICT in ELT tj. Technologie informacyjno - komunikacyjne w nauczaniu języka angielskiego.

 Klasa 1a realizuje TIK na zajęciach lekcyjnych. Każdy może zobaczyć dokonania uczniów poprzez obserwowanie blogów - zakładka w górnej części strony internetowej

 Klasa 1a: ict1agr1gim10gliwice.tumblr.com

 Klasa 1b: ictineltgim10gliwice.tumblr.com

 ZAPRASZAMY!

22.11.2015

Zajęcia w Biblioforum

17 listopada nasi uczniowie brali udział w zajęciach w BIBLIOFORUM, których tematem był EXlibris. uczniowie wykonywali prace, które zostaną wystawione w galerii w FORUM, oto niektóre z nich - galeria
22.11.2015

Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark Bożonarodzeniowy - plakat
18.11.2015

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Pod podanym linkiem dostępny jest list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji przypadającego 20 listopada Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Pod linkiem znajduje się także wideo z przesłaniem Rzecznika Praw Dziecka. Link: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka-20-listopada
15.11.2015

Certyfikat MEN

Nasz szkoła, przez dwa lata, realizowała ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Projekt był nowatorskim przedsięwzięciem a jego celem było wprowadzenie w 1034 podmiotach ? szkołach i przedszkolach z całej Polski (6 600 uczestników), nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
Idea projektu - wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły, została z powodzeniem wprowadzona w Gimnazjum 10, za co szkoła i realizatorzy projektu otrzymali CERTYFIKATY.
 
Skład zespołu projektowego:
Uczniowie - Aleksandra Borowiecka i Michał Krajczy
Rodzice - Elżbieta Borowiecka, Joanna Jaworska i Dorota Krajczy
Nauczyciele - Janina Czempiel i Michaela Szczęsna
 
Całemu zespołowi gratulujemy sukcesu i dziękujemy za zaangażowanie w realizację zadań projektu.
 
Cerytikat1         Certyfikat2
14.11.2015

EkoGim10 - listopadowe działania

 Dnia 10 listopada miało miejsce spotkanie uczniów klas 2 i 3 z Panem Dominikiem Dobrowolskim - ekologiem i podróżnikiem z Wrocławia. Prelekcja pt. EkoRejs przybliżyła nam problem zaśmiecania polskich rzek i Morza Bałtyckiego odpadami plastikowymi. Ta niecodzienna lekcja biologii i ekologii pokazała, jak groźne są skutki dla życia zwierząt w środowisku wodnym, kiedy wyrzucamy odpady do akwenów wodnych.
Pan Dominik Dobrowolski jest również pomysłodawcą ogólnopolskiej akcji ekologicznej Recykling daje owoce, którą obecnie przeprowadzamy w szkole. Przypominamy, że każdy, kto w listopadzie dostarczy do szkoły: elektrośmieci, baterie, tonery, płytki CD lub makulaturę otrzyma soczyste, polskie owoce.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WŁĄCZENIA SIĘ DO EKOLOGICZNEJ AKCJI.
 
 Za owocną, dwuletnią, współpracę Pana Dominika Dobrowolskiego ze szkołą podziękowała Pani Dyrektor Aleksandra Szyszka i opiekunki EkoGim10 - Janina Czempiel i Barbara Olchawa.
O wydarzeniach ekologicznych w Gimnazjum 10 można również przeczytać na stronach:
 
09.11.2015

Teatralno - muzyczno - ekologiczny Dzień Seniora

W sobotę, 7 listopada, miała miejsce, pierwsza w tym roku szkolnym, cykliczna impreza środowiskowa pt. Dzień Seniora. Organizatorem wydarzenia było Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką Joanny Śliwińskiej.
W programie znalazło się:
1. Przedstawienie uczniowskie pt. Szkoła w wykonaniu uczniów kl. 3a i 2c, a w reżyserii Elżbiety Borowieckiej.
2. Przedstawienie nauczycielskie pt. Wywiadówka w wykonaniu nauczycieli Gim10, a w reżyserii Jolanty Skiby - Lideckiej.
3. Koncert zespołu TON, którego liderem jest absolwent Gim10, Bartek Gadawski.
4. Promocja akcji ogólnopolskiej Recykling daje owoce przeprowadzona przez Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10.
Dziękujemy uczestnikom za przybycie a rodzicom Gim10 za przygotowanie słodkiego poczęstunku.

Zdjęcia

09.11.2015

Narodowe Święto Niepodległości

 6 listopada 2015 r. odbyła się w naszym gimnazjum akademia upamiętniająca 97. rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Przedstawiciele klasy 2b, 3a i 3b w formie krótkiego "spacerku" po historii Polski                              przybliżyli widzom jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszego kraju, uświadamiając równocześnie rangę tego wydarzenia i jego skutek - wolność narodu.

Słowo ilustrowane było muzyką - chór szkolny zaśpiewał pieśni patriotyczne, które przez wiele lat towarzyszyły Polakom w momentach trudnych, ale i radosnych.

Przedstawienie adresowane było do młodzieży z klas pierwszych, drugich i trzecich.

 Akademia została przygotowana przez panie Małgorzatę Drzewiecką i Stanisławę Zawadzką.

Uczniowie wystąpili w strojach z epoki wypożyczonych dzięki współpracy z Teatrem Nowym w Zabrzu. Zdjęcia

09.11.2015

Cykl spotkań w gliwickim muzeum

W sobotę, 7 listopada, uczniowie  naszego gimnazjum pod opieką pani Joanny Polewik zwiedzali dwa muzea gliwickie i  uczestniczyli w następnym z cyklu spotkań, które przybliżają świat samurajów. Zwiedzałyśmy w Zamku Piastowskim wystawy: ?Gliwice miasto wielu kultur?, oraz ?Ulicami w gliwicką przeszłość?.
W Willi Caro natomiast: Świat japońskich rycerzy ? duch wojownika
 i kunszt artysty
, Posłuchałyśmy opowieści do których ilustracjami są drzeworyty znajdujące się na wystawie.  Poznałyśmy dzieje 47 roninów, a także sławną japońską wojowniczkę ? Tomoe Gozen.

Po zwiedzaniu na warsztatach każdy wykonał niepowtarzalną maskę samuraja. Zdjęcia - galeria

04.11.2015

Warsztaty Ceramiczne

W dniu 26.10.2015 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów wzięła udział w warsztatach ceramicznych w Forum Ceramików przy ul. Ziemowita. Warsztaty były nagrodą za zajęcie (w ubiegłym roku szkolnym) I miejsca w działaniach długoterminowych w ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariatu. Warsztaty obejmowały zdobycie podstawowej wiedzy na temat technik lepienia, sposobu suszenia i wypalania oraz ewentualnego ozdabiania prac. Młodzież z zapałem i ogromną inwencją twórczą przystąpiła do realizacji swoich pomysłów. Za dwa tygodnie mamy się zgłosić po odbiór wysuszonych i wypalonych prac. Zdjęcia
03.11.2015

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców odbędzie się we wtorek 10 listopada o godz. 16.30 w salach lekcyjnych.
03.11.2015

EkoTurniej o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice

Już po raz siódmy odbył się EkoTurniej o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice, którego organizatorami byli: Urząd Miasta Gliwice, Gimnazjum nr 10 im. I.J. Paderewskiego, Stowarzyszenie EkoGim10 i Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Więcej

Notatka zamieszczoną na stronie UM - pobierz        Zdjęcia (galeria)

28.10.2015

EkoTurniej dla gimnazjalistów

Z przyjemnością informujemy, że drużyna naszej szkoły w składzie:
1. Karol Szymacha kl.3a
2. Ewelina Kocharyan kl. 3a
3. Szymon Bijański kl. 3a
4. Krzysztof Kochański kl. 3a
zdobyła I miejsce w VII edycji EkoTurnieju o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice i otrzymała puchar, dyplom oraz nagrody rzeczowe. Ponadto Ewelina Kocharyan wykazała się szczególnie wysokim poziomem wiedzy ekologicznej za co została nagrodzona dodatkowym upominkiem.
Turniej odbył się 28.10.2015 r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach. Zawodnicy do turnieju przygotowani zostali przez panią Janinę Czempiel. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Dyplom1     Dypolm2       Zdjęcie drużyny
28.10.2015

Turniej piłki nożnej 5-osobowej chłopców

W dniach 16, 19, 21, 26 X 15 r. odbyła się runda jesienna Turnieju piłki nożnej 5-osobowej chłopców Klasiaki.

W rozgrywkach brało udział 7 zespołów - reprezentacji klas : 1a,1b,1c,2a,2c,3a,3c.

Po rozegraniu wszystkich spotkań tej rundy na prowadzeniu znajduje się reprezentacja

klasy 3c w składzie: Ziąber K., Zapała D., Dylong R., Kluj S., Sosna B., Łakomiec M., Cap P., Glinka M., Romański K.

Najwięcej strzelonych bramek ma na koncie zawodnik zespołu 2a - Marek Natonek (14 bramek) oraz  Michał Seńko (uczeń kl.2b) -12 goli.

Runda wiosenna spotkań rozpocznie się w IV 2016 r.
25.10.2015

Noc Naukowców

17 października uczniowie naszej szkoły udali się na kolejne naukowe przygody w ramach X jubileuszowej edycji Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. Jak co roku mogli zobaczyć wiele atrakcji: wystawy naukowe, warsztaty, pokazy doświadczeń, fizycznych, chemicznych, pokaz bolida, zwiedzanie CyfroBiblioteki. Galeria

25.10.2015

Lekcja muzealna

W drugiej połowie września uczniowie naszego gimnazjum odbyli spacer archeologiczny po Gliwicach. Udali się ulicami w gliwicką przeszłość... więcej

22.10.2015

Recykling daje owoce

Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 prowadzi ogólnopolską akcję ekologiczną pt. Recykling daje owoce, którego organizatorem jest podróżnik i ekolog z Wrocławia Pan Dominik Dobrowolski a partnerem Europejska Platforma Recyklingu. Każdy, kto w dniach 2-10.11.2015 r. dostarczy do szkoły elektrośmieci, otrzyma w zamian pyszne owoce. Szczegóły na plakacie.
21.10.2015

Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi

Dnia 15.10 2015 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi.

Postanowiliśmy zainicjować obchody tego dnia w naszej szkole, aby zwrócić wszystkim dziewczynom oraz kobietom pracującym w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach uwagę na fakt, że Polska ciągle jest w niechlubnej czołówce państw o największej umieralności kobiet chorujących na raka piersi. Szkolny Klub Wolontariatu opracował w oparciu o materiały dostępne w INTERNECIE broszurę na temat konieczności samobadania piersi oraz przedstawiającą w sposób prosty i obrazowy zasady prowadzenia takiego badania. Każda z dziewcząt i kobiet obecna tego dnia w szkole otrzymała taką broszurkę.

Wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z terminologią związaną z wykrywaniem (np. mammografia) i ewentualnym leczeniem (np. mastektomia, Amazonki) raka piersi (gazetka szkolna).

Zwracaliśmy też szczególną uwagę na rozbudzanie większej świadomości u kobiet, np.:

Nie każdy guz to rak

 Rak to nie wyrok

Mamy nadzieję, że udało się nam zachęcić płeć piękną do systematycznego samobadania piersi oraz do większej dbałości o własne zdrowie.

21.10.2015

Pasowanie na gimnazjalistę

15 października 2015r. w naszej szkole odbyło się Pasowanie na gimnazjalistę uczniów klas 1a, 1b oraz 1c.

Uroczysty ten dzień zaczął się od przedstawienia pt. 3 lata w gimnazjum, w którym uczniowie starszych klas pod kierunkiem pani Elżbiety Borowieckiej pokazali, co pierwszoklasistów czeka przez kolejne trzy lata.

Następnie przedstawiciele każdej z klas pierwszych zaprezentowali swoją klasę: klasa1a ułożyła wierszyk, 1b wykonała ogromny plakat, a klasa 1c opowiedziała o sobie.

Kolejnym punktem programu był udział uczniów w różnych konkurencjach o charakterze artystycznym, sportowym i wiedzy na temat naszego gimnazjum.

Uśmiechnięte buzie uczniów na zdjęciach (patrz galeria zdjęć) potwierdzają dobrą zabawę pierwszoklasistów.

Po rozgrywkach odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, podczas którego dyrektor szkoły Aleksandra Szyszka pasowała uczniów ołówkiem na gimnazjalistów. Końcowymi akcentami dnia pasowania było obejrzenie filmu Jesteście z nami, który został przygotowany przez uczniów klasy 3c pod okiem pani Grażyny Miętus oraz drobny słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.

Dzień pasowania został przygotowany przez panią Barbarę Daniel przy wsparciu samorządu szkolnego.

16.10.2015

Obchody Dnia Nauczyciela

14 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na nasze świętowanie złożyło się kilka bardzo pięknie przygotowanych programów. Na początku nauczyciele otrzymali szereg pomysłowych i bardzo ciepłych życzeń od uczniów klasy 1a, których do pierwszego występu w murach naszego gimnazjum przygotowała pani Joanna Usarek - Gorol. Koncert życzeń w wykonaniu uczniów klasy 1a wzbogacony został o pieśni w wykonaniu chóru, nad którym pieczę sprawowała pani Stanisława Zawadzka.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Aleksandra Szyszka, dziękując wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w wykonywaną pracę. Nauczycielom najbardziej wyróżniającym się roku szkolnym 2014/2015 pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora.

Kolejnym punktem tego miłego dnia był występ artystyczny nauczycieli, którzy przedstawili zabawną scenkę z życia szkoły. Gromkimi brawami nagradzaliśmy panią Jolantę Skibę - Lidecką, panią Małgorzatę Drzewiecką, panią Joannę Śliwińską oraz pana Zygmunta Piórkowskiego. Ich występ pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Po występie nauczycieli głos należał do Samorządu Szkolnego, którego przedstawiciele przyznali każdemu nauczycielowi Oskara w wybranej kategorii. Kategorie były niezwykle pomysłowe i oddawały  charakter nauczyciela.

Na koniec uroczystości do wspólnej zabawy - konkursu zaprosili nauczycieli przedstawiciele Rady Rodziców. Konkurs z nagrodami przygotowany specjalnie na ten wyjątkowy dzień był zabawny, pokazał doskonałą znajomość każdego nauczyciela. Wszyscy nauczyciele byli pod ogromnym wrażeniem pracowitości Rodziców, ich kreatywności i zapału.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom zaangażowanym w przygotowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole składamy serdeczne podziękowania.  Zdjęcia

10.10.2015

Dzień Seniora

Serdecznie zapraszamy wszystkich zinteresowanych na cykliczną imprezę organizowaną przez Szkolne Koło Wolontariatu zwaną Dniem Seniora. Impreza odbędzie się 7 listopada w godz. 10.00 - 12.00 - zaproszenie
10.10.2015

Biegamy z Sercem

937 zawodników, w tym  reprezentacja naszego gimnazjum złożona z uczennic i uczniów oraz  pani Sylwii Libardi-Kłyś, uczestniczyło w akcji charytatywnej Trzecie Biegamy z Sercem, która odbyła się 26 września na terenie centrum handlowego Europa Centralna w Gliwicach.

Głównym celem zawodów było wspólne uczestniczenie w akcji charytatywnej, wynik nie był rzeczą najbardziej istotną. Tym bardziej cieszy postawa naszych reprezentantów, którzy wykazali się wspaniała kondycją i wolą walki. Wszyscy wspólnie kibicowali młodszym i starszym zawodnikom i dobrze się bawili. W przyszłym roku na pewno znów  tam będziemy!

10.10.2015

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

W piątek 2 X 2015 r obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień  bez Przemocy więcej

08.10.2015

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców odbędzie się we wtorek 13 października o godz. 16.30. Zebranie ma formę konsultacji.
01.10.2015

EkoTurniej o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w VII edycji konkursu EkoTurniej o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice 2015/2016, który odbędzie się 28 października br. na terenie Gimnazjum nr 10. Szczegóły w załączniku
01.10.2015

Ogólnopolska konferencja ekologiczna

Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 na Ogólnopolskiej Konferencji Niska Emisja - problem dla współczesnych ludzi

Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 wraz z opiekunami p. Janiną Czempiel i p. Barbarą Olchawą został  zaproszony na Ogólnopolską Konferencję ?Niska Emisja ? problem dla współczesnych ludzi?, której organizatorem była PTH TECHNIKA sp. z o. o . z Gliwic. 5 paneli dyskusyjnych zgromadziło ponad 200 uczestników z całej Polski. Podczas jednego z nich EkoGim10 miał okazję zaprezentować swoje szczegółowe działania ekologiczne. Takie wyróżnienie odczytujemy jako duże poparcie ze stron instytucji ekologicznych, zachęcające do podejmowania dalszych wyzwań projektowych. Zdjęcia - galeria

28.09.2015

Marco Business School - projekt edukacyjny

Już od października w naszym gimnazjum, we współpracy z firmą Marco Sp. z o.o. z Gliwic, rozpoczyna się projekt edukacyjny pod nazwą Marco Business School. Będą to pozalekcyjne zajęcia z przedsiębiorczości, które będą się odbywać nie tylko na terenie szkoły, ale również w firmie Marco. W planach projektu jest także wspólna akcja społeczna, jak również udział w kolacji biznesowej podsumowującej efekty rocznej pracy. Zajęcia będą prowadzone z udziałem kadry profesjonalistów z zakresu organizacji i zarządzania z Marco. Szczegóły i zgłoszenia u pana Zygmunta Piórkowskiego. Zajęcia są planowane w czwartki od 13.40 do 15.15 Plakat - pobierz  List - pobierz
28.09.2015

XXIII ZLOT MŁODZIEŻY Toszek 2015

26 września 2015 r. uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w corocznym Zlocie Młodzieży w Toszku, zorganizowanym przez  Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej, dofinansowanym z budżetu Miasta Gliwice, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Gliwice.  Młodzież z gliwickich szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyła w grach i zabawach integracyjnych, takich jak: gry sportowe (piłka nożna, siatkówka, jazda rowerem przez tor przeszkód, biegi z przeszkodami) i  występy artystyczne (taniec, śpiew). Można też było rozgrzać się przy ognisku piekąc kiełbaski. Mimo zimna atmosfera na Zamku w Toszku była gorąca!     Zdjęcia - galeria                                        

23.09.2015

Osobliwości Świata Fizyki

22 września 2015 r. została zorganizowana szkolna wycieczka na Uniwersytet Śląski w  Katowicach. W kolejnej odsłonie Osobliwości Świata Fizyki mogliśmy poszukać niewidocznych tropów światła i dostrzec to, co jest niewidoczne dla naszych zmysłów. Przypominając sobie prawa Archimedesa, Pascala, Bernoulii'ego, poznaliśmy Cząsteczki na luzie oraz piękno nano i mikroświata, które przyroda wykorzystuje od milionów lat!  Zdjęcia - galeria

21.09.2015

Kalendarze dla uczniów klas pierwszych

16.09.2015 wszyscy uczniowie klas pierwszych dostali Kalendarze Europejskie na rok 2015/2016 przesłane nam bezpłatnie przez Europe Direct z siedzibą  na ul. Bojkowskiej 37.Więcej - pobierz
14.09.2015

Egzamin gimnazjalny 2016

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości". Szczegółowe informacje na temat dostosowania warunków i form egzaminu do różnych niepełnosprawności znajdują się na stronie internetowej Centralnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) (www.oke.jaworzno.pl) i na stronie naszego gimnazjum w zakładce Egzamin gimnazjalny 3 kl.

Opinia, o której mowa, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny." tj. 30.09.2015

Opinię, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, tj. 15.10.2015

09.09.2015

Narodowe Czytanie

5 września 2015 r. odbyła się kolejna edycja akcji ogłoszonej przez Kancelarię prezydenta RP. Tym razem w Narodowe Czytanie Lalki B. Prusa Gimnazjum nr 10 włączyło się w porozumieniu z Biblioforum.Więcej - pobierz

Zdjęcia - galeria

07.09.2015

Warsztaty Językowe w Londynie

Informujemy Rodziców o organizowanych warsztatach językowych w Londynie dla dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia. Szczegółowe informacje w załączniku i u pani Joanny Zadeberny.

Informujemy, że w związku z niewystarczającą ilością chętnych na wyjazd do Londynu zostaje on odwołany.

04.09.2015

SZTAFETA Z BIAŁO - CZERWONĄ

Nasze gimnazjum uczestniczyło 2 września w biegu zorganizowanym przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, zwanym sztafetą z biało - czerwoną. Bieg zorganizowany został z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zdjęcia - galeria


02.09.2015

Zebranie Rodziców

Informujemy, że 8 września o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców.
28.08.2015

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2015 r.

Ogłoszenie o stypendium Prezydenta Miasta - pobierz

Wniosek o stypendium Prezydenta Miasta- pobierz

 

28.08.2015

List Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak skierował do uczniów list okolicznościowy z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
List Rzecznika Praw Dziecka:http://brpd.gov.pl/sites/default/files/list_na_rozpoczecie_roku_szkolnego_20152016.pdf
28.08.2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Informujemy, że akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w następującym porządku:

klasy pierwsze - zapraszamy 1 września na godz. 8.15 do sali gimnastycznej

klasy drugie i trzecie - zapraszamy 1 września na godz. 9.30 do sali gimnastycznej.

Jednocześnia informujemy, że Msza św. z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się 2 września o godz. 8.00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Gliwicach.

27.07.2015

Działania profilaktyczne w walce z dopalaczami

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia związane z używaniem tzw. "dopalaczy", Kuratorium Oświaty w Katowicach przygotowało ulotki adresowane do młodzieży -  http://www.wsse.katowice.pl/container/Zal.2-ULOTKA-mlodziez-2014.12-03.pdf oraz rodziców - http://www.wsse.katowice.pl/container/Zal.1-ULOTKA-rodzice-2014.12.03.pdf . Dokładniejsze informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie www.kuratorium.katowice.pl w zakładce "STOP DOPALACZOM!". Gdzie szukać pomocy? - http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Komunikaty/2015/Dopalacze_naFB.PNG
08.07.2015

Moja szkoła bliżej Europy

Nasza szkoła realizuje projekt Moja szkoła bliżej Europy w ramach programu Zagraniczna mobliność kadry edukacji szkolnej. W projekcie tym bierze udział 9 nauczycieli szkoły. Pierwszy dzień poświęcony został na zwiedzanie Londynu - relacja.   zdjęcie1        zdjęcie2
30.06.2015

Praca sekretariatu w czasie wakacji

Informujemy, że w czasie wakacji sekretariat szkolny dla uczniów czynny będzie w następujących teminach:

od 29.06 do 10.07 i od 10.08 do 31.08 w godz. 9.00 - 12.00.

W terminie od 13.07 - 07.08.2015 sekretariat będzie nieczynny.

24.06.2015

EkoGim10 najlepszy w Polsce

Miło nam poinformować, że w ogólnopolskim konkursie ekologicznym Dobre Rady Na Elektroodpady - oddaj mnie w dobre ręce 2015, którego organizatorem była GRUPA AURAEKO z Warszawy, EkoGim10 zdobył bezapelacyjnie I miejsce. W nagrodę cały zespół został zaproszony na uroczystą Galę do Warszawy, podczas której otrzymał: telewizor LG dla szkoły i indywidualnie czytniki e-book, słodycze, koszulki, upominki, bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik. Finalnym punktem Gali była publiczna prezentacja sprawozdania konkursowego zespołu EkoGim10, która została nagrodzona wielkimi brawami przez uczestników imprezy, m.in. Naczelnika Wydziału Nadzoru Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Prezesa i pracowników GRUPY AURAEKO, Prezesa Maya Victory, przedstawicieli LG ELECTRONICS Mława, Kuratora Oświaty w Warszawie, jurorów, dziennikarzy z mediów branżowych i oczywiście zespołów szkolnych z całej Polski.
Skład zwycięskiego zespołu EkoGim10: Aleksandra Borowiecka 2a, Krzysztof Gibasiewicz 2a, Kinga Hesok 2c, Michała Krajczy 2a, Karol Szymacha 2a i opiekunowie - Janina Czempiel i Barbara Olchawa.
Szczegółowa relacja z Gali i zdjęcia na stronie:
 
Dodatkowo otrzymaliśmy, od organizatorów konkursu, 21 biletów wstępu do Centrum Nauki Kopernik, z których skorzystali aktywni ekolodzy ze Szkolnego Klubu Ekologicznego EkoGim10.
Dyplomy uczniowie i opiekunowie - pobierz
Zdjęcie - pobierz
24.06.2015

List Rzecznika Praw Dziecka

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji zakończenia roku szkolnego. List dostępny jest pod linkiem: www.brpd.gov.pl/listy-rpd/list-do-uczniow-z-okazji-zakonczenia-roku-szkolnego-20142015
22.06.2015

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Informujemy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w następującym porządku:

klasy trzecie - 26.06 godz. 9.00 na sali gilmnastycznej

klasa drugie i pierwsze - 26.06 godz. 10.30 na sali gimnastycznej.

Jednocześnie informujemy, że Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego odbędzie się w piątek 26 czerwca o godz. 8.00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Gliwicach.

22.06.2015

Gliwicka Młodzieżowa Liga Biegu na Orientację

Miło nam poinformować o kolejnych sukcesach naszych uczniów w zawodach sportowych.

Jakub Kanciała, Jakub Jamka, Sebastian Wojtal, Tomasz Piętka, Bartosz Twardoch, Jarosław Wilczek zdobyli 3. miejsce w kategorii gimnazjów dla drużyny chłopców w Gliwickiej Młodzieżowej Lidze Biegu na Orientację.

Justyna Kanciała, Ewa Jaworska, Karolina Tkaczyk, Julia Łyczba uzyskały 4.miejsce w kategorii gimnazjów dla drużyny dziewcząt w Gliwickiej Młodzieżowej Lidze Biegu na Orientację.

Do rywalizacji uczniów przygotowywała pani Sylwia Libardi - Kłyś. Wszystkim serdecznie gratulujemy   i życzymy kolejnych sukcesów.

20.06.2015

Spartakiada przedszkolaka

W dniach 10.06 - 15.06.2015 na stadionie Piasta-Gliwice odbyła się impreza sportowo-ekologiczna Spartakiada przedszkolaka zorganizowana przez GOM i Gliwicki Klub Sportowy "Piast", w której uczestniczyły dzieci z gliwickich przedszkoli. W imprezie jako wolontariusze brali udział uczniowie naszej szkoły, którzy asystowali przedszkolakom w rogrywkach sportowych. Opiekunami grup byli: p.Elżbieta Borowiecka, p.Dorota Ściślewska, p.Ewa Szczepańska, p.Zygmunt Piórkowski.Zdjęcia w galerii
20.06.2015

Dyplomy za osiągnięcia sportowe

Gratulujemy sukcesów naszym sportowcom, którzy pod kierunkiem pani Elżbiety Borowieckiej odnosili laury w różnych konkurencjach sportowych.

1. II miejsce w Zawodach powiatowych Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w badminotnie dziewcząt - dyplom

2. III miejsce w Zawodach powiatowych Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w drużynowych zawodach lekkoatletycznych chłopców - dyplom

3. III miejsce w Zawodach powiatowych Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w siatkówce chłopców - dyplom

20.06.2015

Podręczniki w roku szkolnym 2015/2016 w klasach pierwszych

W związku ze zmianami wprowadzanymi od roku szkolnego 2015/2016, dotyczącymi darmowych podręczników dla uczniów klas pierwszych gimnazjum publikujemy poniższe informacje:

1. Plakat informacyjny dla Rodziców - pobierz

2. List minister edukacji narodowej - pobierz

3. Informacja dotycząca harmonogramu reformy w kolejnych latach - pobierz

19.06.2015

Noc Muzeów

    Co roku muzea w wieczór majowy otwierają swoje podwoje, by przyjąć wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem swoich placówek. Postanowiliśmy skorzystać z oferty Muzeum w Gliwicach i wybraliśmy się 16.05.2015r. wieczorową porą do Radiostacji Gliwickiej. Nasza grupa składająca się z uczestników koła regionalnego i sympatyków pod opieką pani Joanny Usarek-Gorol wzięła udział w wydarzeniach zaplanowanych na ten dzień.

     Spotkanie zainaugurowała prelekcja pana Andrzeja Jarczewskiego, klucznika tego oddziału muzeum. Objaśniał on tłumnie zgromadzonym gliwiczanom i mieszkańcom okolic zasady działania radia w 1. połowie ubiegłego stulecia. Następnie obejrzeliśmy film Teresy Kudyby zatytułowany ?Uwaga, tu Gliwice? opowiadający o prowokacji gliwickiej. Młodzież uczestniczyła zatem w ciekawej lekcji historii. Obok inscenizacji odbywającej się w miejscu zdarzenia uczniowie podczas prezentacji wysłuchali takich autorytetów w dziedzinie historii jak Wojciech Roszkowski czy Norman Davies.

    Spacer po pięknie zagospodarowanym terenie rozpoczęliśmy od obserwacji astrologicznych. Korzystaliśmy ze sprzętu Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego im. Jana Śniadeckiego przy Zespole Szkół w Kamieńcu. Potem mogliśmy przyjrzeć się najwyższej w całości zbudowanej z drewna konstrukcji na świecie. Taki wieczór jak ten z pewnością pozwola uczniom poczuć związek ze swoją dzielnicą, miastem, regionem, ojczyzną.  Zdjęcia w galerii

19.06.2015

Półkolonie letnie

Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w półkoloniach letnich organizowanych w dniach od 17.08 - 28.08.2015 o zapoznanie się z kryteriami przyjęć - pobierz
17.06.2015

Sukcesy Szkolnego Klubu Ekologicznego EkoGim10

Miło nam poinformować, że Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 odniósł dwa kolejne sukcesy w ogólnopolskich, konkursowych projektach ekologicznych, zorganizowanych przez Europejską Platformę Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA w Warszawie, zajmując:
 •  II miejsce w konkursie pt. Drugie życie elektrośmieci; drużyna w składzie: Wiktoria Bartosiewicz, Jan Bielenin, Ewa Jaworska, Martyna Jorasz ? Rensz, Kiriłł Kobierski, Patryk Najsarek, Weronika Sęczkowska, Katarzyna Wojda, Sebastian Wojtal i Adrianna Wyciszkiewicz
 • II miejsce w konkursie pt. Drugie życie baterii; drużyna w składzie: Aleksandra Borowiecka, Magdalena Bugaj, Krzysztof Gibasiewicz, Kinga Hesok, Michał Krajczy, Jakub Krawczyk, Karol Szymacha, Karolina Osak, Julia Łyczba, Wiktoria Jakimów.
 
Opiekę nad konkursami sprawowały p. Janina Czempiel i p. Barbara Olchawa.
Gratulujemy zwycięskim drużynom, ich opiekunkom i życzymy kolejnych sukcesów.
15.06.2015

Bezpieczne Wakacje 2015

Ruszyła ogólnopolska akcja Bezpieczne Wakacje 2015
Akcja adresowana jest do szkół oraz dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem.
Równolegle od 1 czerwca w ramach akcji prowadzony będzie - jak dotąd największy - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:

- "Moje Bezpieczne Wakacje 2015" - (Nie)znane atrakcje mojego regionu - pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej - Szczegóły na stronie: BezpieczneWakacje.pl (zakładka Konkurs).
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.bezpiecznewakacje.pl/
 
 
15.06.2015

Sukces w ogólnopolskim konkursie

Miło nam poinformować,że praca zespołu uczniowskiego w składzie Aleksandra Borowiecka, Jakub Kanciała i Kiriłł Kobierski została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie Finansoaktywni. Misja: Podatki. Do konkursu nadesłano ponad 260 prac konkursowych. Spośród wszystkich prac kapituła konkursu wybrała 16 najlepszych zespołów, wśród nich zespół z naszego Gimnazjum. Główną nagrodą jest wycieczka do Warszawy (podczas której nagrodzone zespoły odwiedzą m.in. Sejm RP i Telewizję Polską) oraz atrakcyjne zestawy upominkowe. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego podsumowania konkursu w Ministerstwie Finansów. Serdecznie gratulujemy!

Opiekun - Zygmunt Piórkowski. Zdjęcie    Dyplom

 

08.06.2015

Industriada 2015

Industriada 2015 - plakat - pobierz
08.06.2015

Konkurs wiedzy o USA

Miło nam poinformować, że uczennice klasy 3a: Martyna Jorasz - Rensz, Weronika Sęczkowska oraz Adrianna Wyciszkiewicz zajęły 3. miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o USA Globetrotter zorganizowanym przez Gimnazjum nr 5 w Gliwicach. Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania kulturą amerykańską. Uczennice do konkursu przygotowywały nasze nauczycielki języka angielskiego, pani Androna Cortez, pani Barbara Daniel praz pani Joanna Zadeberny. Laureatki konkursu oprócz dyplomów otrzymały nagrody - słowniki angielsko - niemieckie. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Dyplom
04.06.2015

Sukces sportowy

Miło nam poinformować, że drużyna chłopców naszego gimnazjum przygotowywana pod kierunkiem pani Anny Dobranowskiej zdobyła I miejsce w IV Memoriale im. Henryki Bukowskiej w Piłce Nożnej - dyplom.

Skład drużyny: Michał Fediak (zdobywca tytułu: Zawodnik Turnieju), Damian Nisor (zdobywca tytułu: Bramkarz Turnieju), Adam Prokop, Mateusz Herzyk, Rafał Głuch, Mateusz Dukała, Krzysztof Spyra.

04.06.2015

I Festiwal Podróżniczy

1 czerwca uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w powiatowym konkursie - I Międzyszkolnym Festiwalu Podróżniczym Carpe Diem organizowanym przez Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Miło nam poinformować, że Szymon Śliwiński, uczeń klasy 3a zajął II miejsce, a Patryk Najsarek, także uczeń klasy 3a zajął III miejsce w kategorii film z podróży. Uczniów do konkursu przygotowywali pan Stanisław Dumanowski oraz pani Grażyna Miętus. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
04.06.2015

Rajd Gimnazjalistów 2015

Drużyna naszej szkoły w składzie: Justyna Kanciała, Kuba Kanciała, Kuba Jamka. Bartosz Twardoch i Konrad Furgała zajęła 3 miejsce w Rajdzie Gimnazjalistów 2015 zorganizowanym przez Oddział Ziemi Gliwickiej  PTTK.  W czasie rajdu  uczniowie  rozpoznawali rośliny, rozwiązywali  zadania przygotowane przez organizatorów, wykazali się umiejętnością pracy z mapą oraz  znajomością zabytków  i historii  Gliwic.

Dyplom za zajęcie 3. miejsca - pobierz                                  Dyplom Pani S. Libardi - Kłyś - pobierz

Zdjęcie 1                Zdjęcie 2

04.06.2015

Podziękowania

Uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum zaangażowali się w wiele akcji charytatywnych. Stale otrzymujemy podziękowania za okazane wsparcie, m.in. za uczestnictwo i zaangażowanie się w akcję Świąteczne Kartki Dobroczynne Wielkanoc 2015 - pobierz oraz za przekazanie darów do schroniska dla zwierząt - pobierz
04.06.2015

Podziękowanie

Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał drugie już w tym roku podziękowanie od Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, zaangażowanym w zbiórkę plastikowych nakrętek dziękujemy w imieniu Andrzeja Ksawiera Kocięckiego (chłopca, któremu pomogliśmy) oraz jego rodziców.

Sprzedaż zebranych przez nas nakrętek umożliwi chłopcu skorzystanie z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.

 Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych

/ Martin Luther King

04.06.2015

Dzień Seniora

30.05.2015 r odbyło się w naszej szkole trzecie w tym roku spotkanie zorganizowane dla osób, których wiek emerytalny nie zniechęca do aktywnego uczestnictwa w życiu najbliższej okolicy- był to Teatralny Dzień Seniora. Zaproszeni mogli się wzruszyć, oglądając Balladynę w wykonaniu naszych uczniów, pośmiać, podziwiając grę aktorską uczniów we Współczesnym Kopciuszku oraz wysiłek nauczycieli w przedstawieniu Józio.

Oczywiście, jak zwykle był słodki poczęstunek i wspólnie spędzony czas przy muzyce i tańcu.  Chętni mogli za nieduże pieniądze zakupić wykonane przez uczniów osłonki na donice ( zdobyte pieniądze przeznaczamy na potrzeby naszych uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej).

W organizacji Dni Seniora pomaga nam zwykle nasz były uczeń, Bartek Gadawski. Młody człowiek poświęca swój czas wolny, ponieważ jest pasjonatem i bardzo lubi kontakt z wrażliwym odbiorcą. Bartek  gra i śpiewa znane i lubiane przeboje Disco Polo. Odwiedzający nas seniorzy chętnie bawią się przy jego muzyce.

Spotkanie przybrało charakter spotkania integracyjnego, międzypokoleniowego. Świetnie bawili się uczniowie, ich rodzice i babcie. Nasi goście są seniorami tylko metrykalnie. I to jest cudowne, gdyż podziwiamy osoby z werwą, pełne pasji, miłości do ludzi i życia.  Zdjęcia w galerii

 

DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ OBECNOŚĆ I ZAPRASZAMY W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM

04.06.2015

Wybory do Samorządu Szkolnego

W dniu 03.06.2015 odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. W wyborach brało udział 148 uczniów naszego gimnazjum. Wybory przebiegały sprawnie i bez żadnych zakłóceń. Zdjęcia - galeria

Opiekunem Samorządu Szkolnego został pan Jarosław Ostryński - 81 głosów

Przewodniczącą Samorządu Szkolnego została Natalia Moskal - 58 głosów

Wiceprzewodniczącą Samorządu Szkolnego została Ewa Jaworska - 44 głosy

Skarbnikiem Samorządu Szkolnego została Wiktoria Bartosiewicz - 19 głosów

 

W skład wolontariatu wchodzą:

Wiktoria Skrzypa - 15 głosów

Ewelina Filipek - 10 głosów

Aleksandra Borowiecka - ochotnik

02.06.2015

Wycieczka dydaktyczna

W maju klasa 2 a wzięła udział w wycieczce dydaktycznej do zakładu przetwarzania odpadów PTH Technika - Centrum Edukacji Ekologicznej Łabędź w Gliwicach. Zakład zajmuje się skupem, sprzedażą, przetwarzaniem i recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Podczas  tej niecodziennej lekcji ekologii uczniowie mogli zobaczyć, co dzieje się dalej ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, który nie nadaje się już do użytkowania. Pracownik zakładu zademonstrował na przykładzie komputera, jak rozdziela się sprzęt na podzespoły, z których w dalszej obróbce odzyskuje się metale, plastik, metale szlachetne. Dzięki takiej lekcji uczniowie przekonali się, że akcje ekologiczne podejmowane w szkole mają sens, ponieważ wszystkim zebranym przez nas elektrośmieciom daje się drugie życie. Zdjęcia - galeria

02.06.2015

Półkolonie letnie 2015

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat na BEZPŁATNE półkolonie organizowane przez Gimnazjum nr 10 przy ul. Lipowej 29 w Gliwicach, w dniach 17.08.2015r. ? 28.08.2015r., w godzinach od 8.00 do 16.00.

W programie:

 1. Zajęcia fotograficzno-filmowe
 2. Zajęcia z robotyki
 3. Warsztaty przyrodnicze Życie w kropli wody
 4. Konkursy i zabawy
 5. Paintaball laserowy
 6. Wyjścia do kina, muzeum i na kąpielisko
 7. Całodzienne wycieczka autokarowe

 Plakat - pobierz

Dokumenty do pobrania (karta zgłoszenia i deklaracja udziału w półkoloniach

Wypełnione karty należy składać w sekretariacie szkoły lub w bibliotece szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 15.00.

02.06.2015

Dzień Dziecka

W dniu 01.06.2015 obchodziliśmy Dzień Dziecka. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem pani Jolanty Skiby - Lideckiej wystąpili w przedstawieniu Kopciuszek, a nauczyciele przygotowali spektakl Józio,  w którym udział wzięli: Pani Joanna Śliwińska, Pani Małgorzata Drzewiecka, Pani Jolanta Skiba - Lidecka oraz Pan Zygmunt Piórkowski. Rada Rodziców zasponsorowała słodycze oraz napoje dla naszych uczniów, a na 5 i 6 lekcji odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka. Zdjęcia - galeria

28.05.2015

Zaproszenie Dzień Seniora

Dyrekcja Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach, Szkolny Klub Wolontariatu oraz uczniowie- aktorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych seniorów na Teatralny Dzień Seniora.

 Spotkanie to odbędzie się w świetlicy Gimnazjum nr 10 w Gliwicach dnia 30.05.2015 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.

 W czasie spotkania będą mogli Państwo podziwiać dwa przedstawienia w wykonaniu naszych uczniów Balladyna i Współczesny Kopciuszek  oraz jedno przedstawienie.... w wykonaniu nauczycieli .

 Przewidziany jest słodki poczęstunek przy muzyce.

24.05.2015

Dyplom PAH

Za włączenie się uczniów naszej szkoły na rzecz Kampanii Polskiej Akcji Humanitarnej otzymaliśmy podziękowania. Podziękowanie dla uczniów     Podziękowanie dla nauczycieli

Szkolnymi opiekunkami Koła Edukacji Globalnej i Humanitarnej są w bieżącym roku szkolnym panie: Izydora Antczak i Barbara Deja, którym serdecznie dziękujemy za kierowanie pracami uczniów.

24.05.2015

Sukces Szkolnego Klubu Ekologicznego EkoGim10

Miło nam poinformować, że zespół EkoGim10, pod opieką p. Janiny Czempiel i p. Barbary Olchawy, zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologiczny Nie dla Niskiej Emisji! czyli czy wiesz, czym oddychasz? Celem konkursu było motywowanie jego uczestników do aktywnej działalności ekologicznej polegającej na uświadamianiu społeczeństwu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów zurbanizowanych,  zagrożenia związanego ze zjawiskiem niskiej emisji, przyczynami powstawania i możliwościami przeciwdziałania temu zjawisku.

Głównym zadaniem konkursowym było przeprowadzenie kampanii promocyjnej w szkole i środowisku lokalnym na temat zjawiska niskiej emisji oraz ankiet wśród mieszkańców badających ich stan wiedzy na temat zjawiska niskiej emisji w mieście. Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom dziękujemy za włączenie się do działań konkursowych.
Za zajęcie II miejsca szkoła otrzymała sprzęt elektroniczny oraz pomoce dydaktyczne. Dyplom szkoła Dyplom opiekun  Dyplom opiekun

Fotorelacja - pobierz

Całemu zespołowi i ich opiekunkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

20.05.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gimnazjum nr 10 w Gliwicach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Remont pomieszczeń dydaktycznych, siłowni i sali sportowej w Gimnazjum Nr 10 w Gliwicach- pobierz

20.05.2015

Ekologiczny Festyn Rodzinny

W sobotę 16 maja odbył się na terenie naszej szkoły Ekologiczny Festyn Rodzinny, którego głównym organizatorem była Rada Rodziców działająca przy Gimnazjum nr 10 w Gliwicach. Podczas tego niecodziennego wydarzenia można było zobaczyć m.in. pokaz pierwszej pomocy, pokaz i prezentacje Pure Jatomi, Crossfit, Rywal, występ zespołu muzycznego z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, występ Justyny Dubaj, Bartka Gadawskiego i Ersata Kamińskiego, absolwentów naszej szkoły, występ taneczny Natalii Moskal,  występ zespołu romskiego, występ solistów z MDK. Uczestnicy festynu mogli wziąć udział w licznych konkursach: ekologicznych Wydziału Środowiska UM Gliwice, aukcjach, zawodach sportowych, pokazach chemicznych, wernisażach. Ponadto można było podziwiać prezentacje robotów GCE, zbadać włosy za pomocą mikrokamery, zapoznać się z ofertami edukacyjnymi szkół ponadgimnazjalnych. zdjęcia - galeria

I Rodzinny Festyn Ekologiczny za nami. Wszystkim, którzy pomogli nam w jego organizacji składam w imieniu pracowników, uczniów rodziców i własnym gorące podziękowania. Bez Państwa zaangażowania taka impreza nie byłaby możliwa.

Za pomoc w realizacji przedsięwzięcia gorąco dziękuję sponsorom i współorganizatorom:

 • Firmie CrossFit  Gliwice;
 •  Firmie EtnoBazara w Gliwicach;
 • Firmie transportowej Machoń sp z o. o.;
 • Klubowi Sportowego  Kodokan;
 • Klubowi Sportowego Rywal ;
 • Księdzu proboszczowi  Jackowi  Orszulakowi z Parafii  p. w. Chrystusa Króla;
 • Pani Dorocie Kopycińskiej, przedstawicielce firmy kosmetycznej AVON;
 • Panu  Januszowi  Szwajkoszowi, właścicielowi Baru Obiadowego;
 • Państwu Beacie i Andrzejowi Dominiak z Gliwickiego Centrum Tanecznego;
 • przedstawicielom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach;
 • przedstawicielom Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. M. Skłodowskiej ?Curie;
 • Przedstawicielom III Liceum Ogólnokształcącego;
 • Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
 • Sklepowi Mięsnemu SEZAMEK;
 • Śląskiemu Ogrodowi Botanicznemu w Mikołowie;
 • panu Dariuszowi Stankowi z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 • Zespołowi  Szkół Samochodowych;
 • Zespołowi Młodzieżowego Domu Kultury
 • Zespołowi Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego; 
 • Zespołowi Szkól Ekonomiczno-Technicznych;
 • Związkowi Zawodowemu Kontra w Gliwicach;

oraz wszystkim pracownikom, rodzicom, uczniom i wolontariuszom.

Bardzo dziękujemy także:

- za obsługę akustyczną imprezy pracownikom MDK;

- firmie Pure Jatomi z Gliwic;

- Romskiemu zespołowi muzycznemu pod kierunkiem Pana Lesiako;

- naszym absolwentom: Justynie Dubaj, Bartkowi Gadawskiemu i Ersatowi Kamińskiemu;

- rodzicom: Siergiejowi  Kobierskiemu, Danielowi  Gibasiewiczowi, Grzegorzowi  Filipkowi, Adamowi Motyce, Iwonie  Kochańskiej, Katarzynie  Zich-Gibasiewicz, Małgorzacie Wątrobie, Małgorzacie Ligas, Izabeli Cymbale, Annie Drążkiewicz, Joannie i Andrzejowi  Jaworskim, Dorocie Krajczy, Magdalenie Jamce

i wszystkim tym bezimiennym, którzy wspierali nas w organizacji imprezy.

Jeszcze raz serdeczne podziękowania.

Już dzisiaj zapraszam na przyszłoroczny II Ekologiczny Piknik Pod Lipami

Aleksandra Szyszka

 

13.05.2015

Koncertowy maj na placu Krakowskim

11.05.2015

Festyn Rodzinny

Informujemy, że w sobotę 16 maja na terenie naszego gimnazjum odbędzie się Ekologiczny Festyn Rodzinny organizowany przez Radę Rodziców naszej szkoły. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Zatorza do siedziby Gimnazjum nr 10 w Gliwicach przy ul. Lipowej 29 od godz. 12.30. W dniu tym nasza szkoła będzie otwarta także dla Rodziców uczniów szkół podstawowych, którym pomożemy przy rekrutacji do gimnazjum. Plakat - pobierz
05.05.2015

Zawody Powiatowe Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej

Miło nam poinformować, że 15 kwietnia drużyna naszej szkoły w składzie: Sebastian Wojtal, Jakub Kanciała, Jakub Jamka, Tomasz Piętka zajęła 3. miejsce w Zawodach Powiatowych Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w orientacji sportowej chłopców. Opiekunem drużyny była pani Sylwia Libardi - Kłyś. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych laurów! Dyplom
04.05.2015

Dzień Otwarty

29 kwietnia gościliśmy w ramach Dnia Otwartego uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Gliwicach oraz Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Pawła II wraz z wychowawcami. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z ekologii, wzięli udział w  pokazie doświadczeń fizycznych i chemicznych, zapoznali się z charakterem zajęć w ramach programu Comenius. Partnerskie projekty szkół, a także uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W czasie wizyty młodzież gimnazjalna zaprezentowała swoim młodszym kolegom i koleżankom efekty swojej pracy w ramach projektów edukacyjnych z zakresu chemii, fizyki, edukacji regionalnej, filmowej, teatralnej, kreatywnego myślenia, ekologii i zajęć z robotyki. Na zakończenie spotkania młodzież obejrzała przedstawienie przygotowane podczas zajęć z innowacji teatralnej pod kierunkiem pani Małgorzaty Drzewieckiej.

Wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie spotkania serdecznie dziękujemy. Zdjęcia - galeria

Zdjęcia gra terenowa koła regionalnego - galeria

04.05.2015

Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 30 kwietnia uczniowie naszego gimnazjum spotkali się w świetlicy szkolnej, aby uczcić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Akademię przygotowali uczniowie klasy 2a i 2b: Aleksandra Borowiecka, Jakub Krawczyk, Jakub Kanciała, Michał Krajczy, Robert Peca, Ewa Marzec i Milena Matusz pod kierunkiem pani Jolanty Lideckiej. O piękną dekorację zadbała pani Joanna Polewik.

Gimnazjaliści docenili pracę swoich kolegów i koleżanek, z zainteresowaniem i powagą wzięli udział w tej nietypowej powtórce z historii. Zdjęcia - galeria

04.05.2015

Zebranie Rodziców

Informujemy, że 12 maja (wtorek) o godz. 16.30 w salach lekcyjnych odbędzie się zebranie Rodziców. Podczas spotkania zapoznają się Państwo z postępami swoich dzieci w nauce oraz z harmonogramem Festynu Szkolnego, który zaplanowany jest na 16 maja (sobota).Wychowawcy klas przekażą informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniu ucznia na koniec roku szkolnego.
04.05.2015

Wyróżnienie dla Ady Wyciszkiewicz

Miło nam poinformować, że Adrianna Wyciszkiewicz, uczennica klasy 3a zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Moja gwiazdka dla Mikołaja moją gwiazdką miłości. Pracę Ady do konkursu zgłosiła pani Joanna Polewik. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Praca Ady - zobacz

Dyplom

30.04.2015

Wykłady Popularne z fizyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

20 kwietnia uczniowie klasy 2a i 3a skorzystali z zaproszenia wystosowanego przez Wydział Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i uczestniczyli w jednym z wykładów z cyklu Wykładów Popularnych z Fizyki. Tym razem była mowa o siłach. Dla klas trzecich była to okazja do powtórki wiadomości z tego działu przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Profesorowie prócz wykładów przygotowali także pokazy doświadczeń, w których nasi uczniowie chętnie uczestniczyli. Zdjęcia - galeria

27.04.2015

Dzień Otwarty

Informujemy, że w środę, tj. 29 kwietnia, odbędzie się w naszej szkole Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych. Swoją wizytę zapowiedzieli już uczniowie z SP7 oraz SP18. Zapraszamy i czekamy! Dokładny harmonogram spotkania znajduje się w zakładce Zapowiedź wydarzeń.
27.04.2015

EkoRajd

W piątek, 24 kwietnia, odbył się już po raz piąty EkoRajd o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice, którego organizatorami byli: Urząd Miasta Gliwice, Gimnazjum nr 10 im. I.J. Paderewskiego, Stowarzyszenie EkoGim10 i Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Sprawozdanie z EkoRajdu - pobierz

Zdjęcia - w galerii

21.04.2015

Rowerowa Gra Miejska

18 kwietnia 2015 r. odbyła się Rowerowa Gra Miejska Gliwice 2015, zorganizowana przez Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy przy PTTK oraz Urząd Miasta w Gliwicach. Celem Gry było poznanie gliwickich dzielnic z rowerowej perspektywy ze szczególnym uwzględnieniem nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych, powstałych w ostatnich latach na terenie powiatu. Więcej - pobierz     Zdjęcia - galeria

Dyplom


20.04.2015

List Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych list. List dostępny jest pod linkiem: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-rzecznika-praw-dziecka
18.04.2015

Egzamin gimnazjalny 2015

Przypominamy, że egzamin gimnazjalny w części humanistycznej dla uczniów klas trzecich odbędzie się we wtorek, 21.04.2015 r. w części matematyczno - przyrodniczej w środę 22.04., a w części języka obcego w czwartek 23.04. Wszyscy uczniowie klas trzecich proszeni są o obowiązkowe przyjście do szkoły w tych dniach na godz. 8.30. 

Wszystkim trzecioklasistom życzymy powodzenia!

Dla uczniów klas pierwszych i drugich dni egzaminu gimnazjalnego są wolne od zajęć dydaktycznych.

18.04.2015

MOJA SZKOŁA BLIŻEJ EUROPY

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Moja szkoła bliżej Europy w ramach programu Zagraniczna mobliność kadry edukacji szkolnej. W projekcie tym bierze udział 9 nauczycieli naszej szkoły, autorem wniosku jest pani Androna Cortez, a koordynatorem pani Joanna Zadeberny. Więcej - pobierz
18.04.2015

IX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów

Na terenie naszego województwa powstało w ostanim czasie kolejne ciekawe miejsce związane z historią naszego regionu. W Radzionkowie nieopodal Piekar Śląskich  otwarto Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.  Zdjęcia - galeria

Od zwiedzenia tego miejsca dnia 3.03.2015r. rozpoczęło się IX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów. Udział w nim wzięła p. Joanna Usarek-Gorol będąca opiekunem koła regionalnego w naszej placówce. Wraz z innymi nauczycielami wysłuchała relacji świadków tamtych czasów, obejrzała wystawę, jechała repliką wagonu bydlęcego, którym transportowano Ślązaków w głąb ZSRR. Więcej - pobierz

18.04.2015

Warsztaty BIENEKreatywnie

W środę  18.03.2015 roku koło regionalne wraz z panią Joanną Usarek- Gorol uczestniczyło w warsztatach BIENEKreatywnie zorganizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zajęcia dotyczyły postaci gliwiczanina w związku z ogłoszeniem roku 2015 rokiem Horsta Bienka. W tym roku przypada 85 rocznica urodzin pisarza i 25 rocznica jego śmierci. Więcej - pobierz

Zdjęcia - galeria

17.04.2015

Targi Edukacyjne 2015

10 kwietnia w hali Górne Wały odbyły się Targi Edukacyjne Education Fair 2015. W trakcie Gliwickich Targów Edukacyjnych odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą  gliwickich szkół średnich i gimnazjów.

Uroczyste rozpoczęcie Targów odbyło się o godz. 9.00, podczas którego oficjalnie zostały opublikowane wyniki konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych MAM PRAWO DO OCHRONY SWOICH DANYCH OSOBOWYCH. Konkurs  Mam prawo do ochrony swoich danych osobowych był elementem programu edukacyjnego Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do nauczycieli i uczniów.

Przedmiotem konkursu było przeprowadzenie badań dotyczących społecznej świadomości o prawie do prywatności i ochronie danych osobowych oraz przedstawienie ich wyników w formie elektronicznej. Uczniowie naszego gimnazjum pod kierunkiem pana Zygmunta Piórkowskiego wzięli udział w tym konkursie i zdobyli II miejsce. Podczas Targów odebrali nagrody i dyplomy. Całemu zespołowi w składzie: Weronika Sęczkowska, Adrianna Wyciszkiewicz, Aleksandra Borowiecka, Jakub Krawczyk, Martyna Jorasz - Rensz, Michał Śliwiński oraz panu Zygmuntowi Piórkowskiemu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Podczas Targów młodzież naszego gimnazjum promowała naszą szkołę, rozmawiając z  dziennikarzami oraz rozdając gościom ulotki o szkole.

Pragniemy również poinformować, że pomysłodawczynią na organizację naszego stanowiska podczas Targów była pani Joanna Śliwińska, której gratulujemy ciekawego i kreatywnego konceptu. Zachęcamy do zobaczenia zdjęć w galerii

13.04.2015

Przykłady Dobrych Praktyk

Miło nam poinformować, że projekt Comenius. Partnerskie Projekty Szkół realizowany przez nasze gimnazjum w latach 2012 - 2014 został wyróżniony przez pracowników Narodowej Agencji i otrzymał status przykładów dobrej praktyki. Innowacyjność, realizacja celów zaplanowanych na etapie wnioskowania o dofinansowanie, zapewnienie trwałości efektów projektu, wpływ na uczniów, nauczycieli, społeczność lokalną to kryteria, według których nasz projekt został oceniony, i to oceniony bardzo wysoko.

Przypominamy, że pracami młodzieży kierowali następujący nauczyciele: Aleksandra Szyszka, Androna Cortez, Joanna Śliwińska, Stanisław Dumanowski. Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy sukcesu - dołączenia do elitarnego grona najlepszych projektów realizowanych w latach 2012 - 2014.

Dyplom koordynatora - link

Dyplom Przyłady Dobrych Praktyk - link

13.04.2015

Rowerowa Gra Miejska

Już 18 kwietnia (sobota) odbędzie się III edycja Rowerowej Gry Miejskiej Gliwice'2015, którą współorganizuje Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10. Zapraszamy do licznego udziału w imprezie. Start: Rynek godz. 9.00 Zakończenie: Plac Krakowski godz. 13.00. Plakat - pobierz

Regulamin - pobierz

13.04.2015

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach

Dyrekcja Gimnazjum nr 10 w Gliwicach ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na terenie Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  SIWZ - pobierz

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ - pobierz

Przedmiar - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Załącznik nr 4 - pobierz

Załącznik nr 6 - pobierz

Załącznik nr 10 - pobierz

Załącznik nr 12 - pobierz

Załącznik nr 13 - pobierz

Załącznik nr 14 - pobierz

Załącznik nr 15 - pobierz

09.04.2015

Zebranie Rodziców - konsultacje

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców odbędzie się we wtorek, tj. 14 kwietnia o godz. 16.30 w salach lekcyjnych. Zebranie to ma postać konsultacji.
23.03.2015

Mamy Laureata!

Z radością informujemy, że Kiriłł Kobierski, uczeń klasy 2a, został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Opiekę merytoryczną podczas przygotowania do konkursu sprawowała nad Kiriłłem pani Helena Majecka. Obojgu serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów.
23.03.2015

DZIEŃ WIOSNY

W piątek 20 marca z okazji rozpoczynającej się wiosny odbyły się w naszej szkole trzy zaplanowane imprezy. Pierwsza to przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy 2a i 2b pt. "Romcio i Julcia" w reżyserii pani Jolanty Skiby - Lideckiej, następnie uczniowie należący do Szkolnego Klubu Edukacji Globalnej zaprezentowali pod kierunkiem pani Barbary Dei pokaz filmu, którego tematyka dotyczyła Światowego Dnia Wody i problemów ludzi, którzy mają do wody ograniczony dostęp. Na zakończenie Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 pod kierunkiem pani Janiny Czempiel oraz pani Barbary Olchawy przeprowadził rozstrzygnięcie konkursu Przywitaj wiosnę ekologicznie. Zwyciężczynią konkursu została Kinga Hesok z klasy 2c. Zdjęcia - w galerii

11.03.2015

Targi Edukacyjne 2015

Gliwicki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Miastem Gliwice organizuje Gliwickie Targi Edukacyjne - Education Fair 2015 skierowane do rodziców, uczniów i uczennic wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Gliwickie Targi Edukacyjne odbędą się 10 kwietnia 2015 r. (piątek) w godzinach od 9.30 do 17.00 w Hali Sportowej Górne Wały .

W trakcie Targów odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą  oraz obejrzeć  stoiska wystawiennicze gliwickich szkół i placówek oświatowych i porozmawiać w punktach konsultacyjnych.

Uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i gimnazjów odwiedzą Targi w zorganizowanych grupach. Rodziców i pozostałych uczniów zainteresowanych ofertą gliwickiej oświaty, zapraszamy do odwiedzin stoisk po uroczystości otwarcia Targów, która jest planowana na godz. 9.00.

10.03.2015

Informacja dla Rady Rodziców

Szanowni Państwo, ze względu na bierzmowanie uczniów klas III, zmieniamy termin zebrania Rady Rodziców. Zapraszamy w dniu 13 marca na godzinę 17.00 do biblioteki szkolnej gimnazjum. Za zmianę terminu bardzo Państwa przepraszamy.
05.03.2015

Zebranie Rodziców - konsultacje

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców odbędzie się 17 marca (wtorek) o godz. 16.30 w salach lekcyjnych. Zebranie ma formę konsultacji.
26.02.2015

Schronisko dziękuje

Opiekunowie Schroniska dla zwierząt w Gliwicach przesłali dla naszego gimnazjum podziękowanie za pomoc okazaną ich podopiecznym. Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy. Szkolnym koordynatorem akcji była pani Michaela Szczęsna. Dyplom
26.02.2015

EkoWalentynki 2015

Z powodzeniem zakończyliśmy ogólnopolską akcję ?Kocham recykling - EkoWalentynki 2015?, której pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem był podróżnik i ekolog Dominik Dobrowolski a partnerami: firma Remondis Electrorecycling i Europejska Platforma Recyklingu.
W ramach akcji, uczniowie Szkolnego Klubu Ekologicznego EkoGim10, zaraz po feriach, w dniach 16 - 20 luty, zamieniali zużyte baterie na lizaki wg przelicznika: 7 zużytych baterii = 1 lizak (czerwone serce). Aktywnie do akcji włączyli się uczniowie naszej szkoły i uczniowie z Gimnazjum w Sośnicowicach. Razem zebraliśmy 50 kg zużytych baterii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na "EkoWalentynki 2016". Zdjęcia - galeria
22.02.2015

Dobre rady na elektroodpady - oddaj mnie w dobre ręce

Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 przystapił do realizacji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Dobre rady na elektroodpady - oddaj mnie w dobre ręce organizowanego przez AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. Celem konkursu jest podniesienie wiedzy uczestników, czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie, oraz wzrost świadomości ekologicznej poprzez działania zmniejszające negatywny wpływ ZSEE i zużytych baterii na środowisko.

Zadaniem konkursowym jest kampania ekologiczna na terenie szkoły i w środowisku lokalnym oraz zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki ZSEE i zużytych baterii. Prosimy wszystkich o czynne włączenie się w zbiórkę. Zużyty sprzęt oraz baterie można oddać w szkole codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 ? 18.00.

zdjęcia - galeria

16.02.2015

Konkursy EkoGim10

Członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego EkoGim10 biorą udział w kilku ogólnopolskich projektach konkursowych.
Znamy już wyniki, na półmetku, niektórych z nich:
1. Drugie życie baterii - I etap - I miejsce.
2. Drugie życie elektrośmeci - I etap - VII miejsce.
3. Komputery za tonery - I etap - VI miejsce.
4. Nie dla Niskiej Emisji - I etap - III miejsce.
By w finale, czyli w II etapie, uzyskać najwyższe lokaty i atrakcyjne nagrody, należy wykazać się jak największym poziomem zbiórki zużytych baterii, elektrośmieci, tonerów i ankiet. Apelujemy do całej społeczności szkolnej RUN - rodzice - uczniowie - nauczyciel, o przyłączenie się do zbiórki w/w materiałów wtórnych - można je dostarczać do szkoły w każdy dzień roboczy w godz. 7 - 18. Ankiety są dostępne u opiekunek EkoGim10 - Janiny Czempiel i Barbary Olchawy.
13.02.2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego

Miło nam poinformować, że Kiriłł Kobierski, uczeń klasy 2a zakwalifikował się do ostatniego już, trzeciego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Gratulujemy Kiriłłowi sukcesu i trzymamy kciuki w kolejnym etapie. Opiekę merytoryczną nad Kiriłłem sprawuje pani Helena Majecka.
30.01.2015

Moja Gwiazdka dla Mikołaja czyli Moja gwiazdka miłości

Dwie uczennice naszego gimnazjum Sandra Dobrzyńska z klasy 3a oraz Adrianna Wyciszkiewicz z klasy 3a wzięły udział w II Edycji Międzynarodowego Konkursu Moja Gwiazdka dla Mikołaja czyli Moja gwiazdka miłości. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 lutego 2015 roku. Trzymamy kciuki!

Sandra i Adrianna są uczennicami pani Joanny Polewik. Praca Ady   Praca Sandry

30.01.2015

Stypendium Szkolne Prezydenta Miasta za I semestr 2014/2015

Szkolna Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie Szkolnego Stypendium Prezydenta Miasta za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i przydzieliła 3 uczniom stypendium szkolne:
 • Aleksandra Borowiecka uczennica klasy 2a za bardzo wysokie wyniki w nauce
 • Kiriłł Kobierski uczeń klasy 2a za sukcesy naukowe i sportowe
 • Mateusz Barchański uczeń klasy 3a za sukcesy sportowe                                                            Wszystkim nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
29.01.2015

EkoGim10 uczy tańczyć

Przez ostatni tydzień, Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10, zapraszał uczniów do wspólnej zabawy i proponował naukę tańca - BELGIJKA - dziękujemy wszystkim uczestnikom.
Tym nietypowym sposobem na spędzenie przerwy lekcyjnej zainteresowało się lokalne radio CCM i dziennikarka, Pani Kalina Romankiewicz, odwiedziła naszą szkołę - relacja radiowa 29.01.2015 r. o godz. 16.  Zdjęcia - galeria
26.01.2015

EkoSenior50+

24 stycznia w godz. od 10.00 do 12.00 w szkolnej świetlicy odbyła się z inicjatywy opiekunek Szkolnego Klubu Ekologicznego EkoGim10, pani Janiny Czempiel oraz pani Barbary Olchawy, cykliczna impreza - EkoSenior. Szczegółowa relacja - pobierz             zdjęcia - galeria
20.01.2015

EkoWalentynki 2015

Nasza szkoła jest lokalnym przedstawicielem ogólnopolskiej akcji Kocham recykling - EkoWalentynki 2015. Każdy, kto dostarczy 7 zużytych baterii w dniach 16 - 20.02.2015 do Gimnazjum 10, otrzyma słodkiego, czerwonego lizaka. Szczegóły akcji w załączniku.
15.01.2015

Sukcesy w konkursie pt. "ZNANY ANGLIK"

Sześcioro uczniów z klas 2b, 2d i 3a brało udział w Międzygimnazjalnym Konkursie Języka Angielskiego pt. ZNANY ANGLIK, zorganizowanym przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.

Miło nam poinformować, że uczennica Sandra Dobrzyńska z klasy 3a za wykonanie pracy konkursowej - albumu Księżna Diana zajęła II miejsce, a uczeń Kamil Ciupka z klasy 2b otrzymał wyróżnienie za plakat Kapitan Edward Smith.

 Serdecznie gratulujemy uczniom i opiekunowi pani Barbarze Daniel osiągniętych sukcesów i życzymy kolejnych laurów!

11.01.2015

Zaproszenie na EkoSenior50+

Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 oraz Szkolny Klub Wolontariatu zapraszają na imprezę ekologiczną EkoSenior50+.

Impreza odbędzie się 24 stycznia w godz. 10.00 - 12.00 w siedzibie szkoły, ul. Lipowa 29. Zaproszenie - szczegóły - pobierz

08.01.2015

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców podsumowujące klasyfikację za I semestr nauki w bieżącym roku szkolnym odbędzie się we wtorek 20 stycznia o godz. 16.30 w salach lekcyjnych.
08.01.2015

Międzyszkolny Turniej Młodych Talentów

Miło nam poinformować, że dwie uczennice naszego gimnazjum zdobyły zaszczytne miejsca w wojewódzkim konkursie - Międzyszkolnym Turnieju Młodych Talentów  zorganizowanym przez GCE w Gliwicach.  Anna Słodczyk z klasy 1c zdobyła II miejsce w konkurencji poetyckiej, a Natalia Moskal z klasy 2d zdobyła wyróżnienie w konkurencji tańca. Dziewczynom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Zdjęcia i dyplomy - galeria


23.12.2014

Życznia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Pani Dyrektor składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim sympatykom szkoły - treść życzeń - pobierz
22.12.2014

Orszak Trzech Króli

We wtorek 06.01.2015r. już w czterech miastach : Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu i  po raz pierwszy  w Pyskowicach, będzie miało miejsce wydarzenie zwane Orszakiem Trzech Króli. Więcej informacji na plakacie - pobierz

22.12.2014

Przedstawienie

19 grudnia w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia, na które zostali zaproszeni wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza część, przygotowana pod kierunkiem pana Jarosława Ostryńskiego, wprowadziła widzów w duchową, religijną atmosferę zbliżających się świąt. Obejrzeliśmy krótki film pt."Ktoś więcej", a w tematykę filmu wprowadził nas Jakub Krawczyk z klasy 2a. Druga część spotkania to przedstawienie pt. "Opowieść wigilijna"w wykonaniu uczniów klasy 3b przygotowane pod kierunkiem pani Grażyny Miętus. Dekoracje wykonała pani Joanna Polewik. Zdjęcia - galeria
19.12.2014

Spotkanie z piłkarzami Piasta Gliwice

Dawid Janczyk, Krzysztof Hałgas i Gerard Badia 11 grudnia odwiedzili 33 uczniów          Gimnazjum nr 10 w Gliwicach. Wspomniana grupa wzięła udział w wewnątrzszkolnym quizie nt. wiedzy o Piaście Gliwice.
 

Spotkanie z piłkarzami Niebiesko-czerwonych zostało podzielone na dwie części. W pierwszej uczniowie ucięli sobie pogawędkę z zawodnikami, a w drugiej doszło do sportowej rywalizacji. Najpierw fani Piasta podzielili się na zespoły, a każdy z nich został zasilony przez jednego z reprezentantów klubu z Okrzei.

Następnie to piłkarze utworzyli zespół, a naprzeciwko nich stanęli najlepsi zawodnicy Gimnajzum nr 10. Zwyciężył tercet Janczyk-Hałgas-Badia 4-3. Nie zabrakło też nagród dla zwycięzców quizu.

Na koniec jeden z uczniów zadał pytanie nauczycielce: "Czy Gerard Badia rozumie wszystko po polsku", na co bez zastanowienia odpowiedział piłkarz: "Oczywiście, że rozumiem wszystko!". To jeszcze bardziej rozluźniło atmosferę, sprawiając, że spotkanie było bardzo udane. Zdjęcia - galeria

17.12.2014

Angielskie życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie klas 2b, 2d i 3a składają życzenia na Kartkach Świątecznych wykonanych na Kółku Języka Angielskiego. Życzenia- pobierz

 

Nauczyciel prowadzący Kółko Języka Angielskiego, pani Barbara Daniel, zaprasza zainteresowanych uczniów na zajęcia w Nowym Roku, na których nauka języka angielskiego połączona jest z nowoczesnymi Technologiami Informacyjno - Komunikacyjnymi.

17.12.2014

Urząd Statystyczny w Katowicach w naszej szkole

16 grudnia 2014 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach odwiedzili naszą szkołę, aby przeprowadzić lekcje ekologii Ochrona środowiska w województwie śląskim. Głównym celem przeprowadzonych zajęć było zapoznanie młodzieży z aktualnymi danymi z zakresu ochrony środowiska oraz sposobami ich wykorzystania. Panie przedstawiły cele badań z zakresu ochrony środowiska naturalnego, formy zbierania danych i aktualne informacje statystyczne dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz ilości emitowanych zanieczyszczeń w województwie śląskim oraz w Gliwicach. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z kl. 2a, 2c , 3a oraz członkowie EkoGim10. Zaproszenie przedstawicieli Urzędu Statystycznego na pogadankę ekologiczną dla naszych uczniów jest powiązane z udziałem naszej szkoły w ogólnopolskim projekcie ekologicznym Nie dla niskiej emisji, czyli czy wiesz czym oddychasz, w którym głównym celem jest  motywowanie uczestników projektu do aktywnej działalności ekologicznej polegającej na uświadamianiu społeczeństwu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gliwic,  zagrożenia związanego ze zjawiskiem niskiej emisji, przyczynami powstawania i możliwościami przeciwdziałania.  Zdjęcia - galeria

Przypominamy, że w ogólnopolskim projekcie Nie dla niskiej emisji biorą udział uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani B. Olchawy i pani J. Czempiel.

17.12.2014

Konkurs poezji romskiej

13 grudnia w świetlicy naszego gimnazjum odbył się Konkurs recytatorski poezji romskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Romów w Gliwicach. Do konkursu przystąpili m.in. uczniowie naszej szkoły. Wszystkich uczestników konkursu nagrodzono. Zdjęcia - galeria
15.12.2014

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego

12 grudnia z inicjatywy pani Barbary Dei oraz pani Anny Dobranowskiej grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w wycieczce do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych, prowadzonych przez pana Łukasza Fuglewicza. Wycieczkę rozpoczęło ognisko, przy którym każdy mógł rozgrzać się i posilić przed długim jesiennym spacerem po lesie. 

W czasie zajęć uczniowie poznawali gatunki drzew na podstawie ich pokroju i kory, określali znaczenie ekologiczne poszczególnych roślin oraz ekosystemów, a także wysłuchali wielu ciekawych informacji o geologii i historii tego miejsca. Zdjęcia- galeria

12.12.2014

Weź byka za rogi

Miło nam poinformować, że uczeń klasy 3a, Szymon Śliwiński otrzymał wyróżnienie w II Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla Uczniów z Dysleksją Weź byka za rogi. Konkurs zorganizowany został przez ZSO Nr4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach. Szymonowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Dyplom Szymona - pobierz    Dyplom dla nauczyciela - pobierz
12.12.2014

Przerwa świąteczno-noworoczna

Przypominamy, że w tym roku przerwa świąteczno - noworoczna trwa od 22 grudnia (poniedziałek) do 4 stycznia. Jednocześnie informujemy, że szkoła w okresie przerwy (22.12-24.12 oraz 29.12 - 31.12 oraz 02.01) będzie otwarta, a dla chętnych uczniów prowadzone będą zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.
09.12.2014

Mikołajkowy Festiwal Robotów

6 grudnia w naszym gimnazjum odbył się Mikołajkowy Festiwal Robotów, którego współorganizatorami byli Rada Osiedla Zatorze i GCE. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród najmłodszych. Zdjęcia -galeria
09.12.2014

Mikołaj 2014

Takiego Mikołaja jeszcze w naszej szkole nie było. Dominującym rekwizytem tego dnia była czerwona czapeczka na głowie uczniów. Wieloosobowy orszak, czyli Mikołaj, jego pomocnik, aniołki, diabły i EkoGim10, zawitał do każdej klasy, dotarł również do wszystkich pracowników szkoły. Mikołaj miał co rozdawać, bo pełny worek słodkości zapewniła mu Rada Rodziców i Dyrekcja szkoły. Dziękujemy Samorządowi Szkolnemu i EkoGim10 oraz całej społeczności szkolnej, czyli RUN - rodzice, uczniowie i nauczyciele, że zaangażowali się w organizację Mikołaja 2014. zdjęcia - galeria

Kolejna niespodzianką w tym dniu było przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 2a pod kierunkiem pani Jolatny Skiby-Lideckiej. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, a aktorzy dostarczyli nam niezapomnianych wrażeń. Zapraszamy do galerii
08.12.2014

Zabawa Mikołajkowa

6 grudnia w naszej szkole odbyła się zabawa mikołajkowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Romów w Gliwicach. Fundusze pozyskane zostały z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Imprezę przygotowano dla dzieci uczęszczających na zającia świetlicy integracyjnej "Pod lipami". Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali paczki mikołajkowe.

Zdjęcia w galerii

04.12.2014

Pomagamy Ukrainie

Nasza szkoła wspiera polskie szkoły na Ukrainie. W październiku wysłaliśmy duży karton z przyborami szkolnymi a w listopadzie trzy kartony książek, w tym głównie podręczniki. Za zaangażowanie w niesienie pomocy uczniom i nauczycielom w sąsiednim kraju, cała społeczność szkolna RUN - rodzice, uczniowie i nauczyciele, otrzymała podziękowanie od Fundacji Wolność i Demokracja w Warszawie.

Podziękowanie

03.12.2014

Mikołajkowy Festiwal Robotów

02.12.2014

Wyróżnienie w konkursie artystycznym

Drugiego grudnia uczniowie naszej szkoły w składzie: Natalia Kuleta, Ania Mazurek i Daniel Kleinert z klasy 3b pod opieką pani Joanny Polewik wzięli udział w miejskim konkursie: "Ręcznie malowana bombka" organizowanym przez Gimnazjum nr 19 w Gliwicach. Natalia Kuleta otrzymała w tym konkursie wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy całej trójce i ich opiekunce wielu sukcesów. Zdjęcia - galeria
02.12.2014

Zebranie Rodziców

We wtorek, 9 grudnia, o godz. 16.30 odbędzie się w naszej szkole zebranie Rodziców, informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem uczniów za I semestr nauki.
01.12.2014

Szkolenie TIK

Dnia 29.11.2014 w godzinach 8.30 do 12.00, w naszej szkole odbyło się szkolenie nt. TIK, czyli nowych Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych dla uczniów i nauczycieli. Uczestniczyły w nim nauczycielki, panie: Androna Cortez, Jolanta Skiba-Lidecka, Michaela Szczęsna, Elżbieta Borowiecka, Joanna Usarek-Gorol szkolone przez panie Barbarę Daniel oraz Joannę Zadeberny. Nieocenioną pomocą w przekazywaniu swoich umiejętności nabytych wcześniej służyły uczennice z klas:

2b  Milena Matusz i Sandra Giers

3b  Natalia Kuleta i Anna Mazurek

Aplikacjami, którymi się zajmowaliśmy były:

QUIZLET  narzędzie do nauki i testowania słownictwa - Barbara Daniel z uczennicami

GLOGSTER  narzędzie do tworzenia interaktywnych, multimedialnych plakatów - Joanna Zadeberny z uczennicami

KAHOOT  narzędzie do tworzenia interaktywnych quizów - Joanna Zadeberny z uczennicami

LEARNINGAPPS  narzędzie do tworzenia różnorodnych ćwiczeń interaktywnych na potrzeby różnych przedmiotów jako jedno z wielu, których można się nauczyć uczestnicząc w darmowych kursach internetowych na platformie eTwinning - Joanna Zadeberny

COLARMIX  narzędzie do drukowania, kolorowania i "ożywiania" kolorowanek zaprezentowane przez Miłosza Zadeberny (lat 7)

01.12.2014

Andrzejki w naszej szkole

W piątkowy wieczór, 28 listopada, w naszej szkole odbyły się dwie imprezy:

1. Dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Szkolny - opiekun: Michaela Szczęsna. Wejściówką na imprezę była makulatura, zużyte baterie lub plastikowe nakrętki. Opiekę DJ zapewnili Tomek Piętka kl. 1c i Przemysław Michałek - gość z ZSCB w Gliwicach. Uczestnikami dyskoteki było 70 uczniów naszej szkoły, a nad bezpieczeństwem czuwali nauczyciele - Elżbieta Borowiecka, Irena Cicha, Barbara Deja i aż 5 rodziców z Rady Rodziców - Panie: Dorota Krajczy, Katarzyna Zich-Gibasiewicz, Magdalena Jamka, Izabela Cymbała i Pan Adam Motyka.

2. Rozgrywki gry komputerowej Wielka zbiórka elektrośmieci i zużytych baterii

Organizatorem rozgrywek był Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10, wejściówką - nick i hasło dostępu do gry. Uczestnikami rywalizacji byli członkowie EkoGim10, a opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Janina Czempiel i Barbara Olchawa.

Bardzo udane imprezy były przykładem wzmocnienia aktywnej współpracy pomiędzy RUN - rodzice, uczniowie, nauczyciele - w zakresie organizacji życia szkoły, a to jest główny cel ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze pt.: Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, który obecnie realizuje nasza szkoła.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy. Zdjęcia - galeria

01.12.2014

Wycieczka dydaktyczna do Muzeum Geologii Złóż

22 października 2014 r. uczniowie klasy 2a wraz z opiekunami: p. Anną Bałecką, p. Janiną Czempiel i p. Barbarą Olchawą,  udali się na wycieczkę dydaktyczną na Politechnikę Śląską w Gliwicach. Celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego na Wydziale Górnictwa i Geologii oraz XXXI Studenckiej Giełdy Minerałów, Skał i Skamieniałości, która odbywa się cyklicznie, towarzysząc obchodom Barbórki na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Podczas imprezy odbył się także wykład, połączony z pokazem, nieoficjalnego mistrza świata w poławianiu bursztynu, p. Sylwestra Malucha pt.  O złocie Bałtyku. Wycieczka zrealizowana została w ramach zajęć z innowacji pedagogicznej Czym skorupka za młodu nasiąknie ..., realizowanej przez kl.2a.

Zdjęcia - galeria

28.11.2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego

Z radością informujemy, że uczeń klasy 2a, Kiriłł Kobierski zakwalifikował się do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przemiotowego z Języka Rosyjskiego. Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzmy kolejnych. Opiekę merytoryczną nad Kiriłłem sprawuje pani Helena Majecka.
24.11.2014

Technologie informacyjne w naszej szkole

29 listopada o godz. 8.30 w sali komputerowej odbędzie się szkolenie dla chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie doskonalenia korzystania z komputerów, tabletów, smartphonów i Internetu w nauce. Wszystkich chętnych zapraszają nauczycielki języka angielskiego, pani Barbara Daniel i pani Joanna Zadeberny.
19.11.2014

EkoGim10

18 listopada Klub Ekologiczny EkoGim10 zorganizował szkolny EkoApel, którego celem była promocja ekologicznego styl życia.
Uczniowie przedstawili bogatą ofertę działań ekologicznych, skierowanych do całej społeczności szkolnej - rodziców, uczniów i nauczycieli (RUN).
Każdy, któremu nie jest obojętny stan naszego środowiska naturalnego może przyłączyć się do realizacji ogólnopolskich projektów ekologicznych:
1. Drugie życie elektrośmieci  edycja VI
2. Drugie życie baterii - edycja I
Organizatorami tych dwóch projektów ekologicznych jest Europejska Platforma Recyklingu w Warszawie
oraz:
3. Nie dla Niskiej Emisji, czyli czy wiesz, czym oddychasz?  edycja I
4. Elektrośmieci oddajesz, pieniądze dostajesz  edycja III
5. Komputery za tonery  edycja XVI.

Organizatorami tych trzech projektów jest Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe TECHNIKA w Gliwicach

następnie:

6. Zbieram makulaturę  organizator  Firma STENA Recyklig Poland w Warszawie.

Opiekunami EkoGim10 są Janina Czempiel i Barbara Olchawa.  Zdjęcia z EkoApelu - galeria

13.11.2014

Mistrzostwa Gliwic Modeli Halowych

11 listopada 2014r. odbyły się Mistrzostwa Gliwic Modeli Halowych w klasie : F1N/S i F1N/K.

Nasze gimnazjum z klubu modelarskiego ORLIKI zajęło:

 I miejsce zespołowo, a drużynowo II miejsce.
Uczniowie osiągnęli także sukcesy indywidualne - więcej - pobierz. Wszystkim uczestnikom zawodów i ich opiekunce, pani Izydorze Antczak, serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Dyplomy - galeria

13.11.2014

Konkurs artystyczny

Informujemy, że dwie uczennice naszego gimnazjum: Magdalena Bugaj z klasy 2c oraz Magdalena Kisło, także z klasy 2c biorą udział w konkursie Bajka i legenda świata w życie nam się wplata.

Prosimy o głosowanie na prace dziewczyn na stronie

http://www.egminy.eu/wystawy,filtr/category/12.html

 

12.11.2014

Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 96. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Akademię dla każdej grupy wiekowej przygotowali uczniowie z klasy 2d, 1c, 3b pod kierunkiem pani Grażyny Miętus oraz pani Joanny Polewik.  Zdjęcia - galeria
12.11.2014

Konkurs wiedzy o Patronie szkoły

10 listopada tuż po uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Ignacym Janie Paderewskim przeznaczony dla uczniów klas pierwszych. Szczegółowe sprawozdanie - pobierz   Zdjęcia - galeria
10.11.2014

Romski Dzień Zaduszny

8 listopada odbył się na terenie naszego gimnazjum Romski Dzień Zaduszny w ramach organizowanych cyklicznie Dni Seniora. Na spotanie przygotowano wystawę ukazującą codzienne życie Romów, projekcję filmu o zagładzie Romów, recytacje romskiej poezji, wystawę prac uczniów na temat romskich tradycji żegnania zmarłych.
Podczas spotkania wysłuchaliśmy koncertu światowej sławy barda - Roma Sinti Josefa Jochimczyka Mersztaina. Wystąpiło także ze swoim repertuarem trio muzyczne w repertuarze romskim (akordeon, skrzypce, wokal) oraz duet muzyczny (akordeon, skrzypce). Zdjęcia - galeria
10.11.2014

Zebranie Rodziców

Informujemy, że najbliższe zebranie Rodziców odbędzie się we wtorek 18 listopada o godz. 16.30 w salach lekcyjnych.
07.11.2014

Szkolny Dzień bez Wulgaryzmów

Dzień 05.11.2014 r. tradycją lat ubiegłych obchodzony był jako Szkolny Dzień bez Wulgaryzmów.

Wychowawcy przeprowadzili w klasach godziny wychowawcze poświęcone problematyce czystości mowy ojczystej.

Wiele klas opracowało swój własny kodeks ?walki? z wulgaryzmami, które goszczą w wypowiedziach uczniów.

Korytarz został przyozdobiony kolorowymi kartkami, na których zapisane zostały angielskie przysłowia i sentencje sławnych ludzi nawiązujące do kultury języka, podkreślające zależność między inteligencją, kulturą osobistą a umiejętnością budowania ciekawej, przyjemnej dla ucha  wypowiedzi.

Pojawiły się również zaczerpnięte z INTERNETU dowcipne, przesycone ironią zdania będące kulturalnym zamiennikiem wypowiedzi wulgarnych. Zdjęcia

03.11.2014

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada w świetlicy szkolnej odbędzie się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz konkurs wiedzy o Patronie szkoły, Ignacym Janie Paderewskim.

Akademia odbędzie się w następującym porządku:

 • klasy trzecie na drugiej godzinie lekcyjnej
 • klasy drugie na trzeciej godzinie lekcyjnej
 • klasy pierwsze na czwartej godzinie lekcyjnej

Konkurs wiedzy o Ignacym Janie Paderewskim odbędzie się na piątej godzinie lekcyjnej w świetlicy po akademii z okazji 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości i przewidziany jest dla uczniów klas pierwszych.

Na uroczystą akademię o godz. 10.45 oraz konkurs wiedzy o I. J. Paderewskim serdecznie zapraszamy przedstawicieli Rady Osiedla Zatorze oraz Rady Rodziców.

List Prezydenta RP - pobierz

03.11.2014

Miejski konkurs ekologiczny Segregujesz - odzyskujesz

30 października, w gliwickim Ratuszu, odbyło się podsumowanie kolejnej, X edycji konkursu ekologicznego pt. Segregujesz - odzyskujesz, którego organizatorem był Urząd Miasta Gliwice.
 
Nasz szkoła zdobyła podwójne zwycięstwo:
 Grand Prix  I miejsce w kategorii: największa ilość zebranych zużytych baterii (1 088 kg)  nagroda 600 zł
 I miejsce w kategorii: największa ilość zebranych zużytych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia (4,25 kg)  nagroda 1 000 zł
 
Gratulacje, dyplomy i nagrody dla szkoły i Dyrektora Aleksandry Szyszki od Prezydenta Miasta Gliwice i Naczelnika Wydziału Środowiska UM Gliwice odebrała Janina Czempiel.
O promocji działań ekologicznych w naszej szkole można było usłyszeć na antenie radia CCM dnia 31.10.2014 r.
Uzyskane nagrody pieniężne są przeznaczone na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum 10, a realizację zadania wykonuje Urząd Miasta Gliwice.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej: uczniom, rodzicom, pracownikom  oraz placówkom oświatowym w Gliwicach za przyłączenie się do zbiórki zużytych baterii w ubiegłym roku szkolnym i zapraszamy do kontynuacji działań w 2014/2015.  Zdjęcie  Artykuł w MSI - pobierz
 
03.11.2014

WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW ZE STWIERDZONĄ DYSLEKSJĄ

W dniu 28.10. 2014 r piętnastu ochotników (uczniów ze stwierdzoną dysleksją) wzięło udział w szkolnym konkursie ortograficznym.

Konkurs był podzielony na trzy części:

- pisanie ze słuchu, czyli tzw. dyktando,

- znajomość zasad ortograficznych,

- czytanie ze zrozumieniem treści.

 

Jak się okazało konkurs był trudny. Po zsumowaniu wyników wszystkich trzech części wyłoniliśmy zwycięzców.

I miejsce ? Szymon Śliwiński III a

II miejsce ? Peca Robert II a

III miejsce ? Kanciała Jakub II a

                    Hombek Mikołaj III a

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za podjęty wysiłek i życzymy dalszej owocnej pracy w doskonaleniu swych umiejętności.

Konkurs ortograficzny dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją przeprowadziła pani Joanna Śliwińska.

29.10.2014

VI edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

W DNIACH 20 - 25 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU ODBYŁA SIĘ SZÓSTA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY. JAK CO ROKU NASZA SZKOŁA PODJĘŁA WIELE INICJATYW, KTÓRYCH CELEM BYŁO PRZYBLIŻENIE UCZNIOM TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z ORIENTACJĄ ZAWODOWĄ. ORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY W NASZYM GIMNAZJUM BYŁ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY PANI DOROTA ŚCIŚLEWSKA. TEGOROCZNE HASŁO OTK BRZMIAŁO -JAK ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RYNKIEM PRACY? ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ, JAK NASI UCZNIOWIE OBCHODZILI ŚWIĘTO PORADNICTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO. Relacja      Zdjęcia - galeria

Miło nam poinformować, że fotorelacja z OTK 2014 organizowanego w tym roku w naszej szkole znalazła się na ogólnopolskiej stronie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod linkiem:

http://www.tydzienkariery.pl/aktualnosci/19,Fotorelacja_z_Gliwic_OTK_2014.html

26.10.2014

VI Edycja Konkursu BUK Konstanta Gliwice

Miło nam poinformować, że w konkursie na Najbardziej Bezpieczną Szkołę organizowanym przez BUK Konstanta Gliwice nasze gimnazjum zdobyło I miejsce. Dyplom
26.10.2014

I Półmaraton Gliwicki

Uczniowie naszej szkoły przez dwa dni brali udział w imprezach związanych z I Półmaratonem Gliwickim. W sobotę 18 października osiem zawodniczek reprezentujących naszą szkołę uczestniczyło w biegu na 900m. Najlepszy rezultat uzyskała Ewelina Mielczarek z klasy 1b, zajmując trzecie miejsce. W niedzielę od świtu 20 wolontariuszy pomagało organizatorom, zabezpieczając trasę biegu, w którym wystartowało około 1500 osób. Wszystkim uczniom naszej szkoły, bioroącym udział w imprezie dziękujemy za zaangażowanie.  Zdjęcia w galerii

Podziękowanie za wolontariat przy Półmaratonie  - pobierz

26.10.2014

Eko Rajd Rowerowy

W dniu 15.10.2014 odbył się XIII EKO RAJD ROWEROWY pod patronatem Zygmunta Frankiewicza. Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Zdjęcia - galeria
26.10.2014

Noc Naukowców na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

W sobotę, 18 października, uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami p. Izydorą Antczak, p. Janiną Czempiel, p. Anną Bałecką i p. Barbarą Olchawą wybrali się na kolejną edycję Nocy Naukowców na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Na początek udaliśmy się na Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, aby zobaczyć, jak w warunkach domowych można zmierzyć prędkość i energię wystrzelonego śrutu. Następnie szukaliśmy odpowiedzi dlaczego czapka ?grzeje?, dlaczego metal ?ziębi? oraz jak zobaczyć swoje odbicie nie tylko w lustrze. Na te i inne pytania uzyskaliśmy odpowiedzi w trakcie pokazu doświadczeń z wykorzystaniem techniki termowizyjnej. Kolejnym naszym celem była Biblioteka Główna, gdzie zademonstrowano nam cały proces digitalizacji zbiorów- od skanowania, poprzez obróbkę graficzną, po publikowanie zbiorów. Zobaczyliśmy, jak działają supernowoczesne skanery biblioteczne do tworzenia cyfrowej wersji dokumentów. Na koniec udaliśmy się na Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, gdzie w czasie pokazów ?Zdumiewająca woda, czyli zabawa mechaniką płynów?, dowiedzieliśmy się wiele na temat właściwości wody. Były także warsztaty z konkursami, gdzie kilkoro uczniów otrzymało nagrody książkowe. Zdjęcia w galerii

20.10.2014

Dzień Edukacji Narodowej

14 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program uroczystości był bardzo bogaty. Złożyły się na niego: występy uczniów klasy 1c, 2c oraz 2a pod kierunkiem pani Androny Cortez, przedstawienie przygotowane przez nauczycieli (galeria), część oskarowa przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Michaeli Szczęsnej, konkursy z nagrodami dla nauczycieli przgotowane przez Radę Rodziców oraz przemówienie Pani Dyrektor. Wszystkie punkty uroczystości były niezwykle emocjonujące.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie akademii serdecznie dziękujemy.

DEN to także czas, kiedy wyróżnia się w sposób szczególny pracę nauczycieli najbardziej zaangażowanych w pracę dydaktyczno-wychowawczą. Miło nam poinformować, że pani Janina Czempiel za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty uzyskała Nagrodę Prezydenta Miasta I Stopnia zdjęcie, a nauczyciele: pani Izydora Antczak, pani Anna Bałecka, pani Elżbieta Borowiecka, pani Irena Cicha, pani Androna Cortez, pani Barbara Deja, pani Anna Dobranowska, pani Ewa Głuc, pani Sylwia Libardi-Kłyś, pani Barbara Olchawa, pan Zygmunt Piórkowski, pani Jolanta Skiba-Lidecka, pani Michaela Szczęsna, pani Dorota Ściślewska, pani Joanna Śliwińska otrzymali Nagrodę Dyrektora. Wszystkim wyróżnionym nauczycielom składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów w pracy z uczniami. Artykuł   Artykuł2

20.10.2014

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W DNIACH 20 - 25 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU ODBĘDZIE SIĘ SZÓSTA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY. JAK CO ROKU NASZA SZKOŁA PODEJMUJE WIELE INICJATYW, KTÓRYCH CELEM JEST PRZYBLIŻENIE UCZNIOM TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z ORIENTACJĄ ZAWODOWĄ. TEGOROCZNE HASŁO OTK BRZMI JAK ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RYNKIEM PRACY?

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA OBCHODY ŚWIĘTA PORADNICTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO. Program - pobierz

17.10.2014

Warsztaty w ramach projektu ?Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu?

16 października odbyły się warsztaty w ramach projektu ?Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu?. Odbiorcami warsztatów było 30 uczniów naszej szkoły z klas trzecich.  Celem warsztatów było  wyposażenie uczniów w praktyczną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a także wykształcenie u odbiorców-uczniów właściwych i obywatelskich postaw wobec prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości. Na warsztatach uczniowie poznawali zagadnienia związane m.in. z ochroną prywatności w Internecie i zagrożeniami płynącymi z tej strony. Każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych.Inicjatorem spotkania był pan Zygmunt Piórkowski.

16.10.2014

EkoTurniej dla gimnazjalistów

Miło nam poinformować, że drużyna naszej szkoły w składzie:
1. Aleksandra Borowiecka kl.2a
2. Kiriłł Kobierski kl. 2a
3. Mateusz Barchański kl. 3a
4. Sebastian Wojtal kl. 3a
zdobyła II miejsce w VI EkoTurnieju o Puchar Prezydenta Miasta i otrzymała puchar, dyplom, medale i nagrody rzeczowe.
Turniej odbył się 10.10.2014 r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach. Zawodników do turnieju przygotowała Janina Czempiel. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
15.10.2014

Zebranie Rodziców - konsultacje

Uprzejmie informujemy, że 21.10.2014 r. (wtorek) odbędzie się w naszej szkole zebranie Rodziców w formie konsultacji. Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy na godz. 16.30 do sal lekcyjnych.
15.10.2014

Dzień Seniora 8 listopada

Dyrekcja Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach oraz Prezes Stowarzyszenia Romów w Gliwicach serdecznie zapraszają gliwickich seniorów na Romski Dzień Zaduszny, w ramach organizowanych cyklicznie przez szkołę Dni Seniora. Spotkanie odbędzie się w świetlicy Gimnazjum nr 10 w Gliwicach przy ul. Lipowej 29 dnia 8 listopada 2014 r. w godzinach od 10.00 do 12.00. Więcej - pobierz
14.10.2014

I Ogólnopolski Festiwal Latawcowy

Miło nam poinformować, że uczniowie naszego gimnazjum z zespołu Orliki zdobyli I miejsce zespołowo w I Ogólnopolskim Festiwalu Latawcowym. Uczniów do zawodów przygotowywała pani Izydora Antczak. Wszystki zawodnikom i ich trenerce serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Sprawozdanie z zawodów - pobierz  dyplom   Puchar

13.10.2014

Pożegnanie śp. Barbary Gawlik

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Pani Barbary Gawlik

długoletniego Nauczyciela i Dyrektora

naszej szkoły.

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w środę, tj. 15 października br.

o godz. 12.00

w kościele p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach,

a pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Lipowym po Mszy św.

 

Śp. Barbara Gawlik była dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 40, a później Gimnazjum Nr10 w latach 1991-2007 i na zawsze pozostanie w sercach i pamięci swoich pracowników i wychowanków za wyjątkową zdolność empatii, szacunku wobec drugiego człowieka i budowania ciepłych relacji międzyludzkich.

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"

(Wisława Szymborska)

Basiu, będziemy pamiętać

11.10.2014

Święto Drzewa

Corocznie 10 października obchodzimy w Polsce Święto Drzewa, którego głównym inicjatorem jest Klub Gaja. W tym roku obchody tego święta w naszej szkole przybrały wyjątkowo intensywny charakter. Uczniowie klasy II A oraz II D postanowili aktywnie włączyć się w akcję i wraz z panią Barbarą Deją posadzili na terenie placu szkolnego 15 nowych drzew - głogów jednoszynowych oraz 6 krzewów (dereni białych oraz jadalnych). Akcja sadzenia drzew była połączona z rozbudową przyszkolnego Ogrodu Siedliskowego.

Mamy nadzieję, że nowe drzewka będą cieszyć nas wszystkich barwnymi kwiatami już najbliższą wiosną! Zdjęcia - galeria

10.10.2014

EkoTurniej

Już po szósty odbył się EkoTurniej o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice, którego organizatorami byli: Urząd Miasta Gliwice, Gimnazjum nr 10 im. I.J. Paderewskiego, Stowarzyszenie EkoGim10 i Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Sprawozdanie z EkoTurnieju - pobierz    Zdjęcia - galeria
10.10.2014

Warsztaty dla uczniów klas drugich

9 października odbyły się warsztaty dla uczniów klas drugich organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Fundacja VIRIBUS UNITIS. Warsztaty były na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, jako narzędzia inwestowania w człowieka i rozwijania jego potencjału. Uczniowie dowiedzieli się, według jakich zasad wydawane są pieniądze z unijnego budżetu oraz kto może je otrzymać. Warsztaty odbyły się z inicjatywy pana Zygmunta Piórkowskiego.

06.10.2014

Biegamy z sercem

4 października piętnastu reprezentantów naszej szkoły uczestniczyło w biegu charytatywnym Drugie biegamy z sercem w CH Europa Centralna. Wszyscy nasi zawodnicy wykazali się wspaniała kondycją i dobrze się bawili . Najlepsze rezultaty osiągnęli : w biegu na 600m Artur Sobieszczuk, zajmując 1 miejsce, a w biegu na 800m Tomek Piętka, który (mimo upadku) uplasował się na 3 pozycji.
W imieniu organizatorów i zawodników zachęcam wszystkich do sportowej rywalizacji połączonej z akcją charytatywną- wtedy bardziej niż wynik liczy się cel.
Opiekunem uczniów i uczestnikiem zawodów była pani Sylwia Libardi - Kłyś. Zdjęcia - galeria

Podziękowanie

03.10.2014

Koło regionalne podczas XII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Członkowie koła regionalnego 20 września 2014 roku wzięli udział w wyprawie zorganizowanej z okazji XII edycji Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Z racji ograniczonej liczby miejsc w autokarze i ogromnego zainteresowania imprezą wśród gliwiczan naszą szkołę reprezentować mogło dwóch uczniów.

Michał Bindas z kl. 3b i Emilian Motyka z kl. 3c pod opieką p. Joanny Usarek-Gorol zwiedzali podczas dwunastogodzinnej wycieczki zamki, pałace i dwory powiatów gliwickiego i tarnogórskiego. Bogaty harmonogram obejmował zabytkowe obiekty
i historyczne miejsca zlokalizowanew miejscowościach: Pławniowice, Rudziniec, Rudno, Sośnicowice, Kozłów, Toszek, Pniów, Bycina, Łabędy.

Relację z GDDK uczniowie wraz z opiekunem prezentują na gazetce ściennej na korytarzu pierwszego piętra przy sali 108. Zachęcamy do zapoznania się z pięknymi, często zapomnianymi zabytkami naszej śląskiej ziemi. Relacja fotograficzna w galerii.

30.09.2014

Pasowanie na gimnazjalistę

  30 września 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania pierwszoklasistów.

Uczniowie klas pierwszych musieli przejść chrzest bojowy, czyli wykazać się:

- pozytywnym myśleniem o szkole - wymyślić jak najwięcej haseł promujących nasze gimnazjum,

- zręcznością - zjeść pączka bez użycia rąk,

- odpornością - wypić sok z cytryny, a potem promiennie się uśmiechnąć,

- wiedzą o szkole i jej pracownikach - quiz o szkole,

- umiejętnościami artystycznymi - narysować piękny portret wychowawcy.

  Wszystkie klasy pierwsze bawiły się świetnie i doskonale dały sobie radę z trudnymi konkurencjami.

   Po uroczystym ślubowaniu kończącym pasowanie zostali pełnoprawnymi uczniami Gimnazjum nr 10.

 Uroczystość pasowania przygotowali uczniowie klas III wraz z wychowawcami. Zdjęcia - galeria

29.09.2014

Podziękowanie od Pana Kapitana Henryka Kustry

W dniu 27 maja młodzież naszego Gimnazjum pod opieką pana Zygmunta Piórkowskiego pożegnała, przed odlotem do Australii, kapitana Henryka Franka Kustrę. Pan kapitan przybył do Gliwic bezpośrednio z uroczystości 70 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino, gdzie był gościem Rządu RP. Tydzień wcześniej młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu z panem Kustrą, na którym były prezentowane pamiątki i zdjęcia z przebytego szlaku zesłańca a potem żołnierza gen. Andersa. Pan kapitan Henryk Kustra przesłał wzruszające podziękowanie dla młodzieży naszej szkoły, pana Zygmunta Piórkowskiego i Pani dyrektor. Serdecznie zachęcamy do lektury listu Pana Kapitana - czytaj
29.09.2014

Zlot Młodzieży w Toszku

W sobotę 20 września 70 reprezentantów naszej szkoły, w większości uczniów klas pierwszych, uczestniczyło w XXII Zlocie Młodzieży "Toszek 2014" zorganizowanym przez Oddział Ziemi Gliwickiej PTTK.
Uczniowie wzięli udział w rozgrywkach sportowych, wielu z nich zaprezentowało swój talent wokalny i umiejętność tańca. Mimo początkowo niesprzyjającej aury, impreza była udana i na długo pozostanie w naszej pamięci. Zdjęcia
29.09.2014

Górnictwo na fali

25 września 2014 r. uczniowie klasy 3a pod opieką pani Barbary Olchawy oraz pani Anny Bałeckiej wzięli udział w projekcie edukacyjnym Górnictwo na fali, zorganizowanym i prowadzonym przez Kopalnię Guido w Zabrzu oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu ?Ścieżki Kopernika".

W trakcie jednodniowych warsztatów uczniowie mieli okazję poznać kopalnię na poziomie 320 m, a przede wszystkim dowiedzieć się wszystkiego o falach mechanicznych i elektromagnetycznych, co stanowiło twórcze rozwinięcie treści zajęć szkolnych. Specjaliści ITI EMAG przygotowali stanowiska badawcze pozwalające młodzieży zapoznać się z technologiami stosowanymi m. in. we współczesnym górnictwie. Uczniowie poznali zasadę działania anemometru, aparatury sejsmicznej, systemu wsparcia logistyki transportu podziemnego, popiołomierza.  Zdjęcia - galeria

26.09.2014

Sportowa wizyta na Jasnej

25 września odwiedziliśmy nowo otwarty ośrodek sportowy Jasna. Miłą niespodzianką było to, że przyjechały po nas busy i zawiozły nas na miejsce. Tam czekały na nas kolejne atrakcje. Zostaliśmy podzieleni na grupy i zaprowadzono nas na zajęcia. Pokazano nam podstawy tenisa. Nauczyliśmy się prawidłowo trzymać rakietę i odbijać piłki. Ćwiczyliśmy na nowoczesnej siłowni. Mieliśmy okazję skorzystać ze ścianki wspinaczkowej. Niektórzy przełamali swój strach i z pomocą instruktorów weszli na samą górę! Poznaliśmy najprostsze techniki judo. Chętni mogli wypróbować nowo poznane chwyty i rzuty na specjalnych matach.
Wszystkim bardzo podobała się wycieczka, pomimo zmęczenia i zakwasów następnego dnia. Czekamy na kolejny tego typu wypad!
22.09.2014

Osobliwości Świata Fizyki

Jak co roku we wrześniu,  uczniowie naszej szkoły, udali się na wycieczkę do Katowic do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, na pokaz doświadczeń fizycznych organizowanych w ramach Osobliwości Świata Fizyki. W czasie trzech odrębnych pokazów mogliśmy obejrzeć szereg ciekawych i fascynujących pokazów z dziedziny fizyki. Eksperymenty wykonywane w czasie pokazów łatwo wprowadziły nas w świat rezonansów i ich zastosowań. W czasie pokazów zaprezentowane zostały także atrakcyjne doświadczenia pomagające zrozumieć, czym jest dźwięk i jakie są jego własności. "W teatrze wysokich napięć" włosy stawały ochotnikom dęba nie tylko z przerażenia. A wszyscy mogli dowiedzieć się, jak uniknąć porażenia piorunem w czasie burzy. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała i z niecierpliwością czekamy na kolejną! Organizatorem wycieczki była pani Barbara Olchawa. Zdjęcia - galeria

16.09.2014

VI EkoTurniej o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych na Ekoturniej o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice.
Szczegóły w załączniku - pobierz
15.09.2014

Narodowe Czytanie

6 września 2014 przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zwanej Narodowe Czytanie.               

W szkolnej świetlicy czytaliśmy fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza. Na spotkanie przyszło blisko 40 uczniów naszego gimnazjum. W miłej atmosferze uczniowie czytali i słuchali fragmentów PotopuOgniem i mieczem oraz Pana Wołodyjowskiego, a także oglądali fragmenty ekranizacji powyższych powieści. Po zakończonej prezentacji chętni uczniowie mogli poprosić o opieczętowanie ich egzemplarzy książek. Pieczęć nadesłana przez Kancelarię Prezydenta stanowi pamiątkę akcji Narodowe Czytanie.

Uczennicą, która zachwyciła swym czytaniem wszystkich zebranych była Kinga Hesok z klasy 2c. Kindze gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Zdjęcia - galeria

15.09.2014

Wyróżnienie w konkursie Nasz czas

W ubiegłym roku szkolnym w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w kilku konkursach. Jednym z nich był konkurs Nasz czas. Spośród trójki naszych uczniów, biorących udział w konkursie, uczennica klasy II a- Ewelina Kocharyan otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy Ewelinie kreatywności i talentu. Opieką nad uczniami sprawowała pani pedagog, Joanna Śliwińska.

Dyplom Eweliny  Dyplom Szymona Dyplom Kasi

 

06.09.2014

Zebranie Rodziców

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy wtorek, tj. 9 września odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Rodziców. Zapraszamy na godz. 16.30 na salę gimnastyczną, a później wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych.
02.09.2014

Narodowe Czytanie

Informujemy wszystkich uczniów naszego gimnazjum, że w bieżącym roku odbędzie się trzecia edycja ogólnopolskiej akcji publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich Narodowe Czytanie, zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.

Tegoroczna edycja zaplanowana została na pierwszą sobotę września, czyli
6 września 2014 r. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w akcji, a czytać będziemy fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza. Czekamy na Was w sobotę 6 września o godz. 10.00 w świetlicy szkolnej.

Szczegółowe informacje na temat akcji dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl

02.09.2014

Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego po klasie 3

Informujemy, że w zakładce Egzamin gimnazjalny 3 kl. znajdują się wiadomości na temat terminów egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich, komunikat na temat dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego w roku 2015, ogólne informacje na temat egzaminu. Rodziców uczniów klas trzecich oraz samych trzecioklasistów zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.
28.08.2014

List Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak skierował do uczniów list okolicznościowy, z którego treścią można się zapoznać, klikając w poniższy link: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/list_2014_08_26.pdf
26.08.2014

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Wszystkich Uczniów naszej szkoły i ich Rodziców zapraszamy 1 września na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Akademia odbędzie się w następującym porządku:

 • klasy pierwsze godz. 8.30 na sali gimnastycznej
 • klasy drugie i trzecie godz. 10.00 na sali gimnastycznej

Ponadto informujemy, że Msza Św. z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla uczniów naszej szkoły odbędzie się 2 września (wtorek) o godz. 8.00 w kościele pw. Chrystusa Króla.

31.05.2014

Ponowne spotkanie z bohaterem spod Monte Casino

W dniu 27 maja młodzież naszego Gimnazjum pod opieką pana Zygmunta Piórkowskiego pożegnała, przed odlotem do Australii, kapitana Henryka Franka Kustrę. Pan kapitan przybył do Gliwic bezpośrednio z uroczystości 70 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino, gdzie był gościem Rządu RP. Tydzień wcześniej uczestniczyliśmy w spotkaniu z panem Kustrą, na którym były prezentowane pamiątki i zdjęcia z przebytego szlaku zesłańca a potem żołnierza gen. Andersa. Na spotkanie zaprosiła nas pani Maria Kuśnierz, V-ce Przewodnicząca Rady Osiedla Zatorze. Zdjęcia w galerii

31.05.2014

Półkolonie

W DNIACH 30.06.2014 - 11.07.2014 W NASZEJ SZKOLE ORGANIZOWANE BĘDĄ PÓŁKOLONIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ORAZ CHĘTNYCH UCZNIÓW KLAS V-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW CZEKA WIELE ATRAKCJI. RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW PROSIMY O ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (deklaracja udziału oraz karta zgłoszenia do pobrania) W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. Półkolonie - prezentacja

31.05.2014

List Rzecznika Praw Dziecka

Szanowni Państwo,

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu: www.brpd.gov.pl/wystapienia/list_2014_05_28.pdf
28.05.2014

CH Forum Plakat

26.05.2014

Plakat

23.05.2014

Podziękowanie

Dyrekcja Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przekazała List gratulacyjny za udział naszych uczniów w obchodach XXI Tygodnia Ziemi. Wszystkim nauczycielom i uczniom, biorącym udział w licznych konkursach w ramach Tygodnia Ziemi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Treść podziękowań - pobierz

23.05.2014

Młodzi głosują

Po raz kolejny młodzież naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskim projekcie Młodzi głosują, który towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym. Tym razem w ramach akcji Młodzi głosują, 20 maja 2014 r., uczniowie ze Szkolnego Klubu Europejskiego przygotowali i przeprowadzili młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Więcej - pobierz  Zdjęcia w galerii

Szkolnym koordynatorem projektu Młodzi głosują był pan Zygmunt Piórkowski.

23.05.2014

Lekcja historii

W środę 21 maja, młodzież z naszego gimnazjum pod opieką pana Zygmunta Piórkowskiego wzięła udział w spotkaniu z kombatantem spod Monte Casino, panem Henrykiem Kustrą. Spotkanie odbyło się w GCE, a jego organizatorem była Rada Osiedla Zatorze. Usłyszeliśmy niezwykle ciekawą opowieść o czasach II wojny światowej i osobistych przeżyciach pana Henryka, który przez ponad godzinę mówił do zasłuchanej młodzieży. Poznaliśmy nie tylko wspomnienia spod Monte Casino, ale także tułaczkę pana Henryka po deportacji ze Lwowa na Sybir w 1939 roku. Była to wspaniała, często dramatyczna, ale opowiedziana z humorem, lekcja historii. Galeria

21.05.2014

Europejski Tydzień Sportu

W dniach od 17 do 23 maja w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu odbywają się na terenie naszego gimnazjum rozgrywki Małego Mundialu. Gimnazjum nr 10 wystawiło dwie reprezentacje, zespół I w drodze losowania reprezentuje Hiszpanię, zespół II - Ghanę.

19 maja Hiszpania awansowała z grupy B, wygrywając z Holandią, Australią i uzyskując remis z Chile. 20 maja Ghana awansowała z grupy G, przegrywając z USA i wygrywając z Niemcami i Portugalią.    21 maja odbyły się mecze o wejście do ćwierćfinału. Hiszpania zagrała z Chorwacją (Gimnazjum nr 4), Ghana zagrała z Algierią (Gimnazjum nr 1). W klasyfikacji końcowej Hiszpania wywalczyła III miejsce. skład zespołu: Damian Nisor, Romario Korona, Mateusz Pytlarz, Michal Fiedler, Jacek Faryj, Michał Glinka, Mateusz Herzyk. II zespół - Ghana - reprezentowany był przez: Damiana Brolla, Marka Natonka, Szymona Wiśniewskiego, Michała Fediaka, Fabiana Cioka, Kacpra Romańskiego, Patryka Brzostka, Mateusza Grzenczyka, Krzysztofa Spyrę. Obu drużynom dziękujemy za zaangażowanie i ducha walki, a zespołowi Hiszpanii gratulujemy zajęcia III miejsca w rywalizacji. Opiekunce zespołów, pani Annie Dobranowskiej i uczniom życzymy kolejnych sukcesów. Zdjęcia z Gali

20.05.2014

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei odbędą się w godz. 14.00 - 20.00 liczne sportowe atrakcje, w tym konkursy o tematyce sportowej. Gwiazdą wieczoru będzie Honorata "Honey" Skarbek. Organizatorem spotkania jest Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

 

13.05.2014

Wyniki Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych OLIMPUS sesja wiosenna 2014

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły uzyskali tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Olimpus sesja wiosenna 2014.

Tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskiego uzyskali:

1. Weronika Sęczkowska (kl.2a) dyplom

2. Dawid Szwala (kl.1d) dyplom

3. Sawana Siwak (kl.3a) dyplom

Tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Polskiego uzyskały:

1. Karolina Drozd (kl. 3a) dyplom

2. Karolina Rykert (kl.3a) dyplom

3. Katarzyna Domagała (kl.3a) dyplom

Wszystkim laureatom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

11.05.2014

Zebranie Rodziców

Informujemy, że w najbliższy wtorek, tj. 13 maja o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem za rok szkolny 2013/2014 uczniów Gimnazjum nr 10 w Gliwicach.
08.05.2014

Wycieczka edukacyjna do Mikołowa

6 maja 2014 roku grupa uczniów naszej szkoły, pod opieką Barbary Dei oraz Ireny Cichej, wzięła udział w wycieczce do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez edukatorkę, Justynę Płachetka,  z wykorzystaniem nowoczesnych mikroskopów i binokularów. Uczestnicy zajęć poznawali budowę anatomiczną roślin, obserwowali różne tkanki oraz uczyli się prawidłowych zasad mikroskopowania.

W kolejnej części przeprowadzona została gra terenowa. Uczniowie podzieleni na grupy i wyposażeni w mapki, poszukiwali ukrytych na terenie Ogrodu Botanicznego zadań, przy okazji podziwiając piękno utworzonych tam kolekcji roślin. Po odnalezieniu wszystkich punktów i podsumowaniu wyników wyłoniona została zwycięska grupa, którą uhonorowano "słodką nagrodą". zdjęcia - galeria

02.05.2014

Dzień Otwarty dla szóstoklasistów

30 kwietnia gościliśmy w murach naszej szkoły uczniów klas szóstych SP7, SP18 i SP36. Dla młodszych kolegów gimnazjaliści pod opieką nauczycieli przygotowali liczne atrakcje. Na świetlicy po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną Gimnazjum nr 10 w Gliwicach odbył się pokaz doświadczeń fizycznych pod kierunkiem pani Barbary Olchawy, pokaz eksperymentów chemicznych pod kierunkiem pani Anny Bałeckiej, a w sali 214 pod kierunkiem pani Izydory Antczak. Na sali gimnastycznej gimnazjaliści realizujący zajęcia w ramach innowacji teatralnej przygotowali przedstawienie pod kierunkiem pani Małgorzaty Drzewieckiej. Następnie część uczniów uczestniczyła w zajęciach w ramach projektu Comenius. Partnerskie Projekty Szkół oraz w pokazie filmów powstałych w ramach innowacji filmowej.

Zapraszamy do galerii.

02.05.2014

Koło Regionalne

W bieżącym roku szkolnym koło regionalne przy Gimnazjum nr 10 podjęło szereg działań, by uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę o regionie, jego historii, tradycji, mieszkańcach. Oto krótkie relacje z udziału w poszczególnych wydarzeniach oraz zdjęcia:

 1. Wernisaż wystawy Naturalista, czyli Wilhelm von Blandowski w Australii. Informacje - pobierz zdjęcia - galeria
 2. XI Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Informacje - pobierz zdjęcia - galeria
 3. Rejs po Kanale Gliwickim. Informacje - pobierz  zdjęcia - galeria
 4. IV Sesja historyczna Shalom. Informacje - pobierz
 5. Wizyta na cmentarzu żydowskim. Informacje - pobierz
 6. Projekt "Wilhlem von Blandowski w albumie i na wystawie". Informacje - pobierz zdjęcia - galeria
02.05.2014

Święto Szkoły

29 kwietnia obchodziliśmy Święto Szkoły. Na imprezę składały się: Szkolny Dzień Sportu, rozgrywki sportowe dla uczniów szkół podstawowych, Eko Rajd szkół podstawowych i gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice oraz Uroczyste Otwarcie Nowych Obiektów Sportowych przy Gimnazjum nr 10. Uroczyste przecięcie wstęgi zostało dokonane przez proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Gliwicach księdza Jacka Orszulaka, Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice - Adama Neumanna oraz przez panią dyrektor Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Aleksandrę Szyszkę. Sprawozdanie z obchodów Święta Szkoły - pobierz       zdjęcia - galeria

30.04.2014

List Prezydenta RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski skierował do nauczycieli i uczniów list z okazji majowych świąt narodowych. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią
29.04.2014

Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 28 kwietnia 2014 r. odbyła się w naszym gimnazjum akademia upamiętniająca 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przedstawiciele klasy 2b w przystępnej formie krótkiej scenki historycznej                                 przybliżyli widzom jedno z najważniejszych w XVIII- wiecznej Polsce wydarzeń, uświadamiając równocześnie rangę uchwalonej i podpisanej w 1791 roku Konstytucji. Przedstawienie adresowane było do młodzieży z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Akademia została przygotowana przez panią Małgorzatę Drzewiecką. Nieocenioną autorką scenografii jest pani Beata Borycka.

Uczniowie wystąpili w strojach z epoki wypożyczonych dzięki współpracy z Teatrem Nowym w Zabrzu (tu szczególne podziękowania dla pani  Anny Dobranowskiej). Zdjęcia w galerii

23.04.2014

Zawody powiatowe Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w orientacji sportowej

W przeprowadzonych  16 kwietnia w Lasku Żorek zawodach powiatowych Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w orientacji sportowej drużyna chłopców w składzie: Jakub Dukowski, Bartosz Pawlik, Jakub Kanciała i Denis Powietrzyński zajęła  3 miejsce, a drużyna dziewcząt w składzie: Emilia Florek, Julia Adamiak, Patrycja Kochańska i Ewelina Kocharyan zajęła- 2 miejsce.

Indywidualnie Emilia Florek zajęła 3 miejsce, a Kuba Dukowski 4 miejsce. Uczniów do zawodów przygotowywała pani Sylwia Libardi - Kłyś. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

23.04.2014

Dzień Otwarty dla Rodziców

Dzień Otwartych Drzwi dla Rodziców uczniów szkół podstawowych miał miejsce 12 kwietnia w godz. od 14.00 do 18.00. Podczas spotkania rodzice mieli możliwość obejrzenia zajęć uczniowskich odbywających w ramach innowacji pedagogicznych, zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły, propozycjami na przyszły rok szkolny oraz bezpośredniej rozmowy z nauczycielami i uczniami. Zdjęcia ze spotkania w galerii
23.04.2014

Targi Edukacyjne

11 kwietnia w Hali Sportowej przy ul. Górne Wały odbyły się Targi Edukacyjne. Zdjęcia z naszej obecności podczas tego wydarzenia zamieszczone są w galerii
23.04.2014

NOWE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gimnazjum Nr 10 w Gliwicach im. I. J. Paderewskiego , ul. Lipowa 29 zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę na modernizację części sal lekcyjnych na terenie Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach, ul. Lipowa 29  - pobierz
17.04.2014

Sportowy sukces

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces w turnieju piłki nożnej chłopców o Puchar Dyrektora GCE - II miejsce oraz w Sportowej Lidze Międzyszkolnej w piłce nożnej, gdzie zajęli I miejsce. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Dyplom - II miejsce   Dyplom - I miejsce
14.04.2014

Ogłoszenie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na remont podłóg w Gimnazjum Nr 10 w Gliwicach - pobierz
05.04.2014

Konkurs Informatyczno - Językowy

MIŁA NOWINA !!! Szymon Śliwiński, uczeń z klasy 2a, zajął I miejsce w Konkursie Informatyczno-Językowym zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych w Gliwicach. Celem konkursu było wykonanie prezentacji multimedialnej w języku obcym na temat: ANGLIA - KRAJ, KTÓRY WARTO ZWIEDZIĆ.

Nad przebiegiem pracy ucznia czuwała pani Barbara Daniel. Szymonowi i pani Barbarze Daniel serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.  Dyplom

05.04.2014

Drzwi Otwarte Szkoły

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 10 w Gliwicach zapraszają na Drzwi Otwarte Szkoły. Spotkanie odbędzie się w sobotę 12 kwietnia w godzinach od 14.00 do 18.00.

W programie:

1. Kiermasz palm, stroików i ozdób świątecznych.

2. Spotkanie z Seniorami.

3. Pokaz zajęć pozalekcyjnych.

4. Przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły.

5. Przedstawienie zasad elektronicznego naboru uczniów do szkół gimnazjalnych i pomoc przy elektronicznej rekrutacji.

6. Występy, wystawy i wiele innych atrakcji.

02.04.2014

Zebranie Rodziców

Informujemy, że 8 kwietnia (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców. Zachęcamy do licznego udziału w spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami.
02.04.2014

Rekrutacja

Szanowni Państwo! Informujemy, że w zakładce Rekrutacja pojawiły się szczegółowe informacje na temat zaplanowanych klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
28.03.2014

Noc Młodych Pasjonatów

Ze względu na niewystarczające zainteresowanie młodzieży odwołujemy planowaną imprezę o nazwie Noc Młodych Pasjonatów.
28.03.2014

Konkurs fotograficzny

27 marca w Gimnazjum nr 11 w Gliwicach ogłoszono wyniki Miejskiego konkursu fotograficznego Mój przyjaciel - kot. Naszą szkołę reprezentowały: Karolina Drozd (3a), Katarzyna Domagała (3a), Karolina Szewczyk (1d), Natalia Moskal (1d) oraz Ewelina Kukier (1d). I miejsce otrzymała fotografia autorstwa Karoliny Drozd, której serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach fotograficznych.
28.03.2014

Sukcesy sportowe

W dniach 5.03.2014 i 6.03  odbyły się Mistrzostwa Gliwic szkół gimnazjalnych w badmintonie  dziewcząt i chłopców. Reprezentacja dziewcząt pod kierunkiem pani Elżbiety Borowieckiej w składzie: Fiedler Nicola 3A i Ola Bajorek 1D zdobyła II m. Indywidualnie Nicola Fiedler zajęła  miejsce III , Ola  Bajorek miejsce VII. Reprezentacja chłopców w składzie: Faryj Jacek 3C i Dominik Trafiał 1B zdobyła miejsce IV. Indywidualnie Jacek IX miejsce, Dominik V miejsce. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  Dyplom Nicola    Dyplom szkoła

 

28.03.2014

Finał Fakty i mity - starożytna Grecja

25 marca 2014 r. nasze Gimnazjum gościło finalistów XX  międzypowiatowego konkursu "Fakty i mity - starożytna Grecja" 2014. Udział w finale jest znaczącym osiągnięciem, gdyż znaleźli się w nim uczniowie klas pierwszych wyłonieni podczas etapów szkolnego i międzyszkolnego. Do etapu międzyszkolnego przystąpiło 49 uczniów z Gliwic, Pyskowic, Knurowa, Rudzińca, Żernicy, Brynku, Katowic, Bytomia i Zabrza.
Zadaniem finalistów było wykazanie się swoją wiedzą, podczas quizu z historii i mitologii starożytnej Grecji. W dwudziestych, jubileuszowych zmaganiach z historią i mitologią grecką najlepiej poradzili sobie: Wojciech Pudło z Gimnazjum nr 3 w Knurowie ? I miejsce, Wojciech Rachfalski z Gimnazjum Katolickiego w Zabrzu ? II miejsce, oraz Tomasz Makowski z Miejskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej w Knurowie ? III miejsce. W finale FiM-u udział wzięli również: Magdalena Wydra (G3, Knurów), Filip Hoinkis (G. Katolickie, Zabrze), Paulina Wietrzycka (G6, Gliwice), Łukasz Nowicki (G3, Gliwice), Maria Gałązka (MOPP, Knurów), Urszula Gołkowska (Brynek) i Agata Lewandowska (G4, Gliwice).

 Dziękujemy wszystkim za udział w zmaganiach. Zwycięzcom i Finalistom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia - galeria

27.03.2014

Zdrowie w plecaku

Z przyjemnością informujemy, że uczennice naszego gimnazjum   Aleksandra Borowiecka (kl. I a) oraz Paulina Segrodnik (kl. I c), zdobyły główne nagrody w konkursie Zdrowie w plecaku organizowanym wśród gliwickich szkół. W zadaniu konkursowym dziewczyny musiały zaplanować kilkudniową wycieczkę dla grupy swoich rówieśników. Opiekę merytoryczną nad Pauliną (dyplom), która zajęła w rywalizacji I miejsce oraz Olą, która uplasowała się na III miejscu (dyplom) sprawowała pani Barbara Deja. Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! zdjęcie

 

26.03.2014

Roz(g)rywki Matematyczne

Dnia 25 marca  2014 r. w Gimnazjum Nr 10 im I. J. Paderewskiego w Gliwicach odbył się XII Wojewódzki Konkurs Matematyczny ROZ(G)RYWKI MATEMATYCZNE. Uczestnikami konkursu w tym roku byli uczniowie szkół podstawowych. Gościły u nas drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach, Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach, Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach , Szkoły Podstawowej nr 20 w Gliwicach, Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach, Szkoły Podstawowej nr 39 w Gliwicach, Szkoły Podstawowej nr 41 w Gliwicach. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna złożona z uczniów klas szóstych.

Konkurs zorganizowały i prowadziły p. Barbara Olchawa i p. Janina Czempiel - nauczycielki matematyki w Gimnazjum Nr 10. Sprawozdanie - pobierz   zdjęcia - galeria

24.03.2014

Sprawozdanie z wycieczki do Niemiec

W dniach 13-17.02.2014 r. w ramach projektu Comenius uczniowie naszego gimnazjum wraz z panią Androną Cortez i panią Barbarą Deją wzięli udział w wycieczce do Niemiec. Uczniowie współpracują m.in. z Gimnazium Rheinkamp w Moers. Więcej - pobierz    zdjęcia - galeria

20.03.2014

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego

Miło nam poinformować, że uczeń naszego gimnazjum Kiriłł Kobierski z klasy 1a został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Kiriłłowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
20.03.2014

Targi Edukacyjne

Gliwicki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Miastem Gliwice organizuje Gliwickie Targi Edukacyjne - Education Fair 2014 skierowane do rodziców, uczniów i uczennic wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Gliwickie Targi Edukacyjne odbędą się 11 kwietnia 2014 r.(piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w Hali Sportowej Górne Wały przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, wejście z ulicy Zygmunta Starego.

W trakcie Targów odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą  oraz obejrzeć  stoiska wystawiennicze gliwickich szkół i placówek oświatowych i porozmawiać w punktach konsultacyjnych.

Uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i gimnazjów odwiedzą Targi w zorganizowanych grupach. Rodziców i pozostałych uczniów zainteresowanych ofertą gliwickiej oświaty, zapraszamy do odwiedzin stoisk po uroczystości otwarcia Targów, która jest planowana na godz. 9.00.

19.03.2014

Koncert charytatywny

24 marca o godz. 17.30 w kinie Roma w Zabrzu przy ul. Padlewskiego 4 odbędzie się koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla młodego małżeństwa Wandy i Bolesława Gawluków, którym całkowicie spalił się dom. Podczas koncertu wystąpią Wojciech Habela, zespół Tyligentne Batiary z Bytomia, a swoim koncertem zaproszą na sentymentalny spacer po Lwowie. Szczegóły na plakacie.
12.03.2014

Rekrutacja do gimnazjum

Otwierane klasy w gimnazjum - pobierz

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja

12.03.2014

Konkurs "Fakty i mity-starożytna Grecja"- wyniki II etapu konkursu

11 marca odbył się II etap międzypowiatowego konkursu "Fakty i mity - starożytna Grecja" 2013/2014. Do konkursu przystąpiło 49 uczniów z Gliwic, Pyskowic, Knurowa, Rudzińca, Żernicy, Brynku, Katowic, Bytomia i Zabrza. Aby odstać się do finału należało rozwiązać trudny test z historii i mitologii greckiej. Do zdobycia było 50 punktów.

Dziękujemy wszystkim za udział w zmaganiach. Finał odbędzie się w naszym Gimnazjum 25 marca o godzinie 13.00. Finalistom serdecznie gratulujemy. Organizatorem i autorem pytań jest pan Zygmunt Piórkowski, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Linki:

Lista finalistów 2014 - pobierz

Lista uczestników - rejon Gliwice pobierz

Lista uczestników - rejon Zabrze pobierz

Test 2014 pobierz

03.03.2014

Świetlica Integracyjna "Pod lipami"

Z dniem 3 marca 2014 r. świetlica integracyjna "Pod lipami" wznawia swoją działalność. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy od godz. 15.30 do godz. 17.30 w salach 214 i 104. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
03.03.2014

Zebranie Rodziców

We wtorek 11 marca o godz. 16.30 odbędzie się w formie konsultacji zebranie Rodziców uczniów naszej szkoły. W tym dniu do dyspozycji Rodziców będą nie tylko wychowawcy klas, ale także wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie.
03.03.2014

Szkolny Klub Europejski w Muzeum

W sobotę 1 marca grupa młodzieży ze Szkolnego Klubu Europejskiego (i nie tylko) pod opieką pana Zygmunta Piórkowskiego oraz pani Janiny Czempiel wybrała się do  Muzeum - Zamek Piastowski w Gliwicach, na wystawę pt. Rynek - centrum średniowiecznego i nowożytnego  miasta, prezentującą wyniki prac wykopaliskowych prowadzonych na gliwickiej starówce w roku 2010.  Na wystawie można było zobaczyć unikalne zabytki,  ryciny  i mapy. Wystawa przybliża obraz przemian, jakim od XIII wieku, aż po współczesność, podlegało miejsce skupiające w sobie najważniejsze funkcje społeczne, administracyjne i gospodarcze miasta. Była to ciekaw lekcja historii ukazująca europejski charakter naszego miasta. Zdjęcia w galerii

03.03.2014

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

Dzień 1 marca w 2011 roku został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w komuniści strzałem w tył głowy zamordowali żołnierzy, którzy nie pogodzili się z zajęciem Polski przez Armię Czerwoną  i włączeniem połowy jej terytorium do ZSRR. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla niezłomnej, patriotycznej postawy żołnierzy i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Na uczniów naszej szkoły, którzy napiszą własnoręcznie pracę o objętości jednej strony A4, na temat Dlaczego pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych?, czekają oceny celujące z zaangażowania z historii. Szczegóły u pana Zygmunta Piórkowskiego.

03.03.2014

Konkurs na komiks - rozstrzygnięty

Miło nam poinformować, że uczennica pana Zygmunta Piórkowskiego z klasy 1a, Aleksandra Borowiecka zdobyła I miejsce wśród szkół gimnazjalnych w konkursie, który zorganizowany został w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Twoje dane  - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Oli i jej nauczycielowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.  Dyplom Oli

Dyplom2             Dyplom3                       Więcej informacji - pobierz

26.02.2014

VI Gliwickie Konfrontacje Muzyczne

18 lutego 2014 r. w sali widowiskowej MDK w Gliwicach, filia Bojków, odbyły się VI Gliwickie Konfrontacje Muzyczne. W imprezie wzięło udział 10 zespołów oraz 12 solistów z gliwickich szkół. Miło nam poinformować, że uczeń naszego gimnazjum, Dawid Bydłowski z klasy 3a zdobył III miejsce w kategorii: soliści. Dawida do występu przygotowywała pani Beata Borycka. Dawidowi i pani Beacie serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Dyplom
24.02.2014

Konkurs "Fakty i mity-starożytna Grecja"

Gimnazjum nr 10 ma zaszczyt zaprosić uczniów klas pierwszych gimnazjum do wzięcia udziału w XX konkursie historyczno - mitologicznym Fakty i mity - starożytna Grecja.

Konkurs ten jest adresowany do miłośników kultury antycznej. Ma on już swoją tradycję i odbywa się od 1995r. Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania kulturą śródziemnomorską, a przede wszystkim starożytnej Grecji. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2014 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączniku.

13.02.2014

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego - etap rejonowy

Miło nam poinformować, że uczeń klasy 1a Kiriłł Kobierski zakwalifikował się do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Ostatni etap konkursu - etap wojewódzki odbędzie się 14 marca i wtedy Kiriłł będzie starać się o tytuł laureata. Trzymamy kciuki!

Opiekę merytoryczną nad Kiriłłem sprawuje pani Helena Majecka.

12.02.2014

Wyniki Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych OLIMPUS sesja zimowa 2014

Miło nam poinformować, że w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przemiotowej OLIMPUS sesja zimowa 2014 dwoje uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł laureata.  Pierwszym jest Marcin Nastała (3a), który został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady z Historii, a drugi tytuł laureata należy do Weroniki Sęczkowskiej (2a) za doskonały wynik w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego. Marcinowi i Weronice oraz ich nauczycielom, pani Małgorzacie Drzewieckiej oraz Barbarze Daniel, serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Pozostałym uczestnikom olimpiady bardzo dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.
11.02.2014

Apel szkolny

11 lutego odbył się apel szkolny,  podczas którego Pani Dyrektor Aleksandra Szyszka podsumowała wyniki uczniów osiągnięte w I semestrze, a najlepsi z nich otrzymali stypendium szkolne ufundowane przez Prezydenta Miasta Gliwice. Na apelu zaprezentował się Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10, który zaprosił wszystkich do ogólnopolskiej akcji EkoWalentynki. Natomiast Samorząd Szkolny zaprosił uczniów na dyskotekę szkolną (20 lutego) oraz poinformował o uruchomieniu poczty walentynkowej. zdjęcia - galeria
11.02.2014

Stypendium Szkolne Prezydenta Miasta za I semestr 2013/2014

Szkolna Komisja Stypendialna w składzie:
Janina Czempiel- przewodnicząca
Elżbieta Borowiecka - członek
Joanna Śliwińska - członek
rozpatrzyła 9 wniosków o przyznanie Szkolnego Stypendium Prezydenta Miasta za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i przydzieliła 4 uczniom stypendium szkolne o łącznej wartości 750 zł:
1. Karolina Drozd kl. 3a
2. Katarzyna Domagała kl. 3a
3. Aleksandra Borowiecka kl. 1a
4. Kiriłł Kobierski kl. 1a
Wszystkim nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  zdjęcia
10.02.2014

EkoWalentynki

Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10 zaprasza wszystkich uczniów i pracowników szkoły do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji ?Kocham recykling?, w ramach której mieszkańcy aż 70 miast z całej Polski będą zamieniać stare i zużyte baterie na lizaki ? czerwone serca.
Nasz szkoła będzie prowadziła akcję 14 lutegow godz. 10 - 15 w sali 203.Każdy, kto dostarczy 10 zużytych baterii otrzyma lizaka - szczegóły na plakacie -  plakat
07.02.2014

Dzień Seniora

W sobotę, 8 lutego w godz. od 10.00 do 12.00 odbędzie się w naszej szkole Dzień Seniora, na który serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Seniorów. W programie przewidziano występ artystyczny młodzieży, która przedstawi Jasełka przygotowane pod opieką pani Małgorzaty Drzewieckiej. Spotkania Seniorów wpisane są już w tradycję naszej szkoły, a zainicjowała je pani Joanna Śliwińska.
17.01.2014

Zmiana planu

Przypominamy, że po feriach, tj. od 3 lutego w naszej szkole będzie obowiązywał nowy plan lekcji. Tymczasem życzymy bezpiecznych i udanych ferii.
15.01.2014

Hej, kolęda, kolęda!

14 stycznia z inicjatywy naszego gimnazjum przy wsparciu parafii p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach oraz Rady Osiedla Zatorze odbył się konkurs kolęd i pastorałek. Do konkursu zgłosiło się prawie 200 uczestników z województwa śląskiego. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 3a, Dawid Bydłowski. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. Więcej informacji - pobierz

Wyniki solistów - pobierz             Wyniki zespołów - pobierz                        Galeria

13.01.2014

Biegamy z sercem

Uczniowie naszej szkoły wraz z Panią Sylwią Libardi-Kłyś uczestniczyli 11 stycznia w Biegu Orkiestrowym zorganizowanym przez fundację Biegamy z sercem w CH Europa Centralna.Trasa biegu liczyła 1,5 km, a nasi reprezentanci startowali w kategorii "Rodzinnej". Bieg odbywał się bez pomiaru czasu, liczyła się dobra zabawa, wskazane też było przebranie. Najważniejszy był cel biegu-połowa opłaty startowej zastała przekazana na WOŚP. Zdjęcia w galerii
13.01.2014

Gimnazjum nr 10 w prasie lokalnej

O działalności naszej szkoły można było ostatnio przeczytać na łamach "Nowin Gliwickich" 8.01.2013 r. oraz na łamach Biuletynu Rady Osiedla Zatorze. Zachęcamy do lektury.
08.01.2014

Hej, kolęda, kolęda!

We wtorek 14 stycznia o godz. 12.00 w kościele p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach przy ul. Okrzei odbędzie się wojewódzki konkurs "Hej, kolęda, kolęda!". Będzie to już VII edycja tego konkursu. Organizatorami rywalizacji, do której zgłosiło się ponad 200 uczniów ze szkół z województwa śląskiego, są: Gimnazjum Nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach (ul. Lipowa 29), Rzymskokatolicka Parafia p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach oraz Rada Osiedla Zatorze. Przygotowaniami do konkursu kierują pani dyrektor Aleksandra Szyszka oraz pani Beata Borycka.
08.01.2014

Zebranie Rodziców

Uprzejmie informujemy, że we wtorek 14 stycznia odbędzie się zebranie Rodziców. Na spotkanie podsumowujące pracę w I semestrze zapraszamy na godzinę 16.30 do sal lekcyjnych.
08.01.2014

"Świetlica pod lipami"

Uczniowie naszej szkoły, podopieczni Świetlicy pod lipami pod kierunkiem psychologa szkolnego, pani Doroty Ściślewskiej, wykonali kartki świąteczne. Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na cele charytatywne. Uczniom szczególnie zaangażowanym w prace pragniemy serdecznie podziękować. Na zdjęciach można zobaczyć oryginalne kartki wykonane przez naszych uczniów- galeria
07.01.2014

Współpraca z Radą Osiedla Zatorze

Nasze gimnazjum bardzo chętnie podejmuje propozycje wypływające z Rady Osiedla Zatorze. Jedną z nich był udział uczniów naszej szkoły pod opieką pani Grażyny Miętus w spotkaniu z młodzieżą przybyłą z Doliny i Kałusza na Ukrainie. Spotkanie miało miejsce 16 listopada 2013 r. w kościele p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach. Młodzież przybyła do Polski z programem artystycznym z okazji 11 Listopada i przedstawiła program o tematyce patriotycznej. Uczniowie naszej szkoły z klasy 2a i 2b udokumentowali występ swoich rówieśników przybyłych zza wschodniej granicy, nakręcili materiał filmowy, przeprowadzili wywiad, przekazali o sobie informacje w celu nawiązania kontaktu. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć - galeria, a także do obejrzenia filmu.

05.01.2014

Półkolonie 2014

W dniach od 25 stycznia do 31 stycznia 2014 r. szkoła organizuje dla chętnych uczniów półkolonie. W ramach zajęć przewidziano: gry i zabawy sportowe, wyjście na basen, lodowisko i do kina oraz wiele innych atrakcji. Zajęcia są bezpłatne, a wszystkie koszty pokrywa Urząd Miejski w Gliwicach. Jeżeli są Państwo zainteresowani, bardzo prosimy o wypełnienie Karty uczestnikadeklaracji udziału dziecka. W przypadku liczby chętnych przewyższającą ilość miejsc, zostanie powołana komisja rekrutacyjna.

30.12.2013

Warsztaty teatralne

  Uczniowie klasy Ic biorący udział w innowacji ?Lubię teatr? uczestniczą także w zajęciach Szkoły Teatru. Jest to edukacyjny projekt Teatru Rozrywki w Chorzowie.

  W czasie kolejnych spotkań odsłaniane są przed uczestnikami tajniki scenicznego języka, teatr pokazywany jest jako sztuka zespołowa, jako miejsce spotkań i dialogu.

  Lekcje teatralne stanowią nowe, niekonwencjonalne źródło wiedzy, pobudzają wyobraźnię i kreatywność, inspirują do własnych poszukiwań twórczych.

Co daje Szkoła Teatru?

- aktywność uczniów,

- możliwość wykonania zadania aktorskiego na scenie,

- poznawanie poszczególnych składników dzieła teatralnego,

- działanie zespołowe,

- poszerzanie wiedzy,

- rozwijanie zainteresowań,

- spotkanie z wybitnymi twórcami.

  Zajęcia Szkoły Teatru prowadzone są w taki sposób, że uczestnicy nie nudzą się ani przez chwilę, a po zakończeniu pytają, kiedy odbędą się następne. Zdjęcia w galerii

30.12.2013

Jasełka

Na początku grudnia grupa teatralna z naszej szkoły pod opieką pani Małgorzaty Drzewieckiej uczestniczyła w Międzyszkolnym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych, który odbył się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. Przygotowaliśmy przedstawienie pt. "Wigilijna ulica".

Pokazuje ono współczesnych ludzi i ich stosunek do Świąt Bożego Narodzenia. Całość, oczywiście, "okraszona" jest kolędami.

  W oczach jurorów przeglądu na wyróżnienie zasłużył jeden z aktorów - Adam Prokop z klasy IIb. Nagrodę odbierze w czasie uroczystej Gali, 3.01.2014 r. Całemu zespołowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jasełka przedstawione zostały całej szkolnej społeczności 20 grudnia. Zdjęcia w galerii.

20.12.2013

MTMT2013

16 grudnia w GCE odbyła się Gala Finałowa wojewódzkiego konkursu o nazwie Międzyszkolny Turniej Młodych Talentów. W konkursie wzięło udział 119 uczestników z 24 szkół województwa śląskiego, którzy próbowali swoich sił w kategorii AKTORSKIEJ (konkurencja żywego słowa, małych form teatralnych, tańca, piosenki) oraz w konkurencji AUTORSKIEJ (konkurencja małych form literackich - opowiadanie, wiersz, konkurencja plastyczna, fotograficzna). Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni podczas tego konkursu. Aleksandra Borowiecka z klasy 1a otrzymała wyróżnienie za opowiadanie, Dawid Bydłowski z klasy 3a zdobył wyróżnienie w kategorii AKTORSKIEJ za wykonanie piosenki piosenki, a Natalia Moskal z klasy 1d zdobyła II miejsce za taniec. Zapraszamy do galerii - zdjęcia   dyplomy

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

14.12.2013

Certyfikat "Promotor Ekologii"

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została wyróżniona w Narodowym Konkursie Ekologicznym Przyjaźni Środowisku i otrzymała Certyfikat Promotor Ekologii.

11 grudnia 2013r. w Warszawie, w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, odbyła się uroczysta Gala Laureatów i Wyróżnionych w XIV edycji NKE Przyjaźni Środowisku, której prestiż podkreśla Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego.

Galę uświetniła obecność przedstawicieli Rady Ministrów oraz polskiej ekologii, m.in.: byłego Ministra Środowiska  Macieja Nowickiego, znanej podróżniczki i dziennikarki z programu Pieprz i Wanilia Elżbiety Dzikowskiej. Przesłanie do uczestników i organizatorów Gali skierował Prezydent RP. List w Jego imieniu odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

Gimnazjum nr 10, reprezentowane przez dyrektora szkoły - Aleksandrę Szyszkę oraz nauczycielkę matematyki - Janinę Czempiel, znalazło się w wąskim gronie wyróżnionych w konkursowej grupie ponad 300 przedsiębiorstw, gmin i placówek edukacyjnych z całego kraju.

Wszystkim nauczycielom zaangażowanym w realizację konkursu, a szczególnie pani Janinie Czempiel serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcsów. Certyfikat

Statuetka Promotor Ekologii     zdjęcia - galeria

11.12.2013

"Weź byka za rogi"

Miło nam poinformować, że uczeń naszego gimnazjum Szymon Śliwiński z klasy 2a otrzymał wyróżnienie w I Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla Uczniów z Dysleksją "Weź byka za rogi". Organizatorem rywalizacji było Gimnazjum Nr 7w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich. Szymonowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
08.12.2013

Do sztuki jeden krok!!!

Zespół Szkół Ogólnokształcący nr 1 przy ul. Kozielskiej 1a był organizatorem III edycji miejskiego konkursu z dziedziny literatury dla uczniów gimnazjum Do sztuki jeden krok!!!
Do konkursu przystąli uczniowie z 8 gliwickich gimnazjów Gimnazjum Dwujęzycznego, G1, G3, G5, G8, G9, G10 i G17. W sumie w rywalizacji wzięło udział 32 uczniów, 16 drużyn. Uczennice naszego gimnazjum w składzie: Sawana Siwak, Karolina Rykert po zaciekłej rywalizacji zdobyły 4. miejsce, a drugi zespół w składzie: Katarzyna Domagała i Karolina Drozd 6. miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zdjęcia - galeria

08.12.2013

Międzyszkolny Turniej Młodych Talentów

Górnośląskie Centrum Edukacyjne przy ul Okrzei 20 było po raz szósty organizatorem Wojewódzkiego Mędzyszkolnego Turnieju Młodych Talentów. I etap rywalizacji odbył się 3 grudnia. Zaprezentowali się podczas niego w kategorii AKTORSKIEJ uczniowie naszej szkoły. W konkurencji taniec wystąpiła Natalia Moskal z kl. 1d, natomiast w konkurencji piosenka zaprezentowali się Krzysztof Kobylarz z klasy 2b oraz Dawid Bydłowski z klasy 3a. Uczniowie naszego gimnazjum - Aleksandra Borowiecka z klasy 1a oraz Jakub Dukowski z klasy 3a -  wzięli też udział w kategorii AUTORSKIEJ w konkurencji małych form literackich i zaprezentowali swoje opowiadania. Wyniki tego konkursu, do którego przystąpili uczniowie z  22 szkół z województwa śląskiego, będą znane 16 grudnia. Wtedy też odbędzie się Gala Finałowa, podczas której wystąpią laureaci. Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy podium.

zdjęcia z etapu I - galeria

05.12.2013

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Uprzejmie prosimy Rodziców i uczniów o zapoznanie się z komunikatem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat niekorzystnych warunków atmosferycznych w województwie śląskim.

plik w pfd           w docx. Pobierz


01.12.2013

Konkurs ortograficzny "Weź byka za rogi"

W 27 LISTOPADA UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY WZIĘLI UDZIAŁ W PIERWSZYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM DLA UCZNIÓW ZE STWIERDZONĄ DYSLEKSJĄ "WEŹ BYKA ZA ROGI" ORGANIZOWANYM W ZSO NR 4 W GLIWICACH. ORGANIZATOREM ZE STRONY NASZEGO GIMNAZJUM ORAZ OPIEKUNEM GRUPY UCZNIÓW BYŁA PSYCHOLOG SZKOLNY p. DOROTA ŚCIŚLEWSKA

01.12.2013

Gliwicki Laur Nauki

29 listopada w Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO odbyła się uroczystość pod nazwą Gliwicki Laur Nauki, na który zostali zaproszeni laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013, laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów wiedzowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice wyróżnionych uczniów. Wśród grona zaproszonych uczniów była absolwentka naszego gimnazjum Marta Miętus, która otrzymała gratulacje z rąk Prezydenta Miasta Gliwice Pana Zygmunta Frankiewicza. Obecnie Marta jest uczennicą V LO w Gliwicach. Wyróżnienie otrzymała także druga absolwentka naszego gimnazjum, w chwili obecnej uczennica III klasy II LO w Gliwicach - Bogna Halska- Pionka. Obu dziewczynom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i wielu sukcesów.  Zdjęcia - galeria     dyplom
01.12.2013

Zebranie informacyjne

10 grudnia o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Rodziców. W dniu tym podane zostaną zagrożenia oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem za I semestr w roku szkolnym 2013/2014. Podczas zebrania w holu parteru będzie miał miejsce kiermasz świąteczny, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup paczek dla ubogich rodzin.
01.12.2013

Kiermasz świąteczny

W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, 10 grudnia (wtorek) odbędzie się Kiermasz Świąteczny. W sprzedaży znajdą się kartki świąteczne i stroiki ręcznie zrobione przez uczniów naszej szkoły. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup paczek świątecznych dla ubogich rodzin.
Bliższych informacji udziela pani Joanna Śliwińska.
01.12.2013

Sukces w konkursie "Karuzela z językami"

20 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie lingwistycznym organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące ETE w Gliwicach. Podczas rywalizacji była sprawdzana wiedza i umiejętności uczniów z trzech języków: języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Drużyna w składzie: Julia Adamiak i Sawana Siwak z klasy 3a zajęła trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dyplom       Informacje - pobierz

28.11.2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego

Miło nam poinformować, że uczeń klasy 1a - Kiriłł Kobierski - zakwalifikował się do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Etap rejonowy Konkursu odbędzie się 5 lutego 2014 r.
28.11.2013

Wyróżnienia w konkursach artystycznych

23 listopada w Wielowsi odbył się VI Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej, w którym uczniowie naszej szkoły - Dawid Bydłowski (3a) i Krzysztof Kobylarz (2b) zajęli wyróżnienia. Wyróżnienie otrzymali za występ w kategorii: solista. Uczniów do konkursu przygotowywała pani Beata Borycka. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
28.11.2013

Segregujesz - Odzyskujesz

Dnia 21.11.2013 r. w RATUSZU MIEJSKIM, odbyła się uroczysta gala, podczas której został rozstrzygnięty miejski konkurs ekologiczny SEGREGUJESZ - ODZYSKUJESZ. Za zdobycie III miejsca, w kategorii poziom zbiórki zużytych baterii, dyplom z rąk Prezydenta Miasta otrzymały Pani Dyrektor Aleksandra Szyszka i Pani Janina Czempiel, a szkole przekazano nagrodę finansową w kwocie 350 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
Dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i dostarczenie zużytych baterii do Gimnazjum nr 10.
Jednocześnie przypominamy, że w szkole nadal zbieramy: elektrośmieci, płytki CD/DVD, zużyte baterie, telefony komórkowe, tonery, kartridże, nakrętki plastikowe i makulaturę.
22.11.2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie

Z radością informujemy, że uczennica naszego gimnazjum, Karolina Drozd z klasy 3a, zakwalifikowała się do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie. Etap rejonowy tego Konkursu odbędzie się 15 stycznia 2014r. Do konkursu przygotowywał Karolinę pan Zygmunt Piórkowski. Obojgu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
20.11.2013

Mistrzostwa Gliwic Modeli Halowych

11 listopada młodzież z Klubu Modelarskiego Orliki, działającego przy naszym gimnazjum, wzięła udział w Mistrzostwach Gliwic Modeli Halowych i drużynowo zajęła I miejsce. Uczniów do zawodów przygotowywała pani Izydora Antczak. Uczniom i ich opiekunce serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Szczegółowe informacje z indywidulanymi wynikami uczniów - pobierz  zdjęcia - galeria

07.11.2013

Zebranie Rodziców

12 listopada o godz. 16.30 odbędzie się śródsemestralne zebranie Rodziców. Podczas zebrania do Państwa dyspozycji będą wszyscy nauczyciele. Zachęcamy do licznego udziału.
07.11.2013

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie

Gimnazjum Nr 10 w Gliwicach

mają zaszczyt zaprosić

Rodziców uczniów Gimnazjum Nr 10

na akademię z okazji

95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie szkoły przy ul. Lipowej 29

12 listopada o godz. 13.40 na sali gimnastycznej.

 

28.10.2013

EkoTurniej Szkół Gimnazjalnych

25 października do rywalizacji ekologiczno - sportowej pod nazwą EkoTurniej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice przystąpiło 12 gimnazjów. Młodzież rywalizowała ze sobą w następujących kategoriach: indywidualny test wiedzy ekologicznej, turniej sportowy, zbiórka zużytych baterii, grand prix. Zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 3 w Gliwicach, II miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 9, trzecie miejsce należy do zespołu Gimnazjum Dwujęzycznego. Szczegółowe sprawozdanie - pobierz, zdjęcia - galeria

 

22.10.2013

Skrócone lekcje w piątek

Informujemy, że w najbliższy piątek, tj. 25 października, w związku z Eko Turniejem organizowanym w naszej szkole, wszystkie lekcje zostaną skrócone. Podajemy godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych lekcji:

1. 8.00 - 8.35

2. 8.40 - 9.15

3. 9.25 - 10.00

4. 10.05 - 10.40

5. 10.50 - 11.25

6.11.30 - 12.05 przerwa obiadowa

7. 12.20 - 12.55

14.10.2013

Eko Rajd Kolarski

09.10.2013r. wzięliśmy udział w XII EKO RAJDZIE KOLARSKIM GLIWICE 2013, pod patronatem Zygmunta FRANKIEWICZA - Prezydenta Miasta Gliwice Pożegnanie lata.

Wspaniała pogoda sprawiła, że na starcie stanęło 18 uczestników. Rajd ruszył punktualnie o godz. 9.30 z placu sprzed szkoły. Trasa wiodła ścieżką rowerową ul. Tarnogórską (Graniczną i Olszewskiego) do skrzyżowania Toszecka/Gajowa  ok.5 km

Wszyscy pokonali trudy rajdu i z uśmiechem dotarli na metę. A tam czekały na uczestników pączki, ciepła herbata, grochówka oraz  konkursy z nagrodami. W  wyścigu terenowym Ola Borowiecka z klasy 1A zajęła I miejsce. Oli serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w rywalizacji. Zapraszamy do galerii

14.10.2013

Dzień Edukacji Narodowej

W poniedziałek 14 października o godz. 9.00 odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zachęcamy do zapoznania się z relacją (pobierz) oraz zapraszamy do galerii.
12.10.2013

Ruszaj Po euro

10 października grupa młodzieży naszego gimnazjum pod kierunkiem pana Zygmunta Piórkowskiego i pani Elżbiety Borowieckiej wzięła udział w rywalizacji w ramach projektu edukacyjnego Ruszaj Po euro, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Zawody obejmowały konkurs z wiedzy o funduszach unijnych (wiedzą tą wykazali się: Katarzyna Domagała, Karolina Drozd oraz Marcin Nastała z klasy 3a) oraz rozgrywki sportowe (zawody w badmintona: Nicola Fiedler oraz Dominik Trafiał, piłka siatkowa:Jacek Faryj, Krzysztof Ziąber, Aleksandra Bajorek, Mateusz Barchański, Rafał Stańczyk, Kamila Kowzan, Justyna Gaczoł, Edyta Wlach, Wiktoria Litaszenko). Nasze gimnazjum zdobyło I miejsce. Całemu zespołowi i opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zachęcamy do zapoznania się z relacją tej imprezy: http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1381488169

zdjęcia - galeria            

Dyplom1                        Dyplom - nagroda pieniężna                  artykuł GW 15.10.13

07.10.2013

Latawcowe Mistrzostwa Gliwic

Miło nam poinformować, że zespół uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Izydory Antczak zdobył I miejsce w Latawcowych Mistrzostwach Gliwic. Zawody zoranizowane zostały przez Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych, z którym nasza szkoła współpracuje od wielu lat. Wszystkim uczniom - zawodnikom (indywidualne sukcesy w sprawozdaniu) oraz pani Izydorze Antczak serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dyplom

Sprawozdanie - pobierz

07.10.2013

Bieg Jesieni w Zabrzu

21 września uczniowie naszej szkoły startowali w Biegu Jesieni w Zabrzu.

Najlepszy wynik uzyskała Kinga Kamińska (zdjęcie), która zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji dziewcząt. Serdecznie gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów. Uczniów do zawodów przygotowywała pani Sylwia Libardi - Kłyś.  Dyplom

06.10.2013

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października o godzinie 9.00 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły oraz Rodziców. Po akademii uczniowie wszystkich klas będą mieli spotkanie z wychowawcą klasy.
06.10.2013

Konsultacje dla Rodziców

Przypominamy, że w najbliższy wtorek o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców w formie konsultacji. Wszystkich rodziców zapraszamy.
29.09.2013

Wycieczka uczniów klas pierwszych

26 września uczniowie klas pierwszych udali się na wycieczkę intergacyjno - przedmiotową do Mikołowa, do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej. Pierwszoklasiści wraz ze swoimi wychowawcami zwiedzili Ogród Botaniczny, pojechali do kamieniołomu, brali udział w grze terenowej oraz integrowali się podczas wspólnej zabawy przy ognisku. Wycieczkę zorganizowały panie Barbara Deja oraz Ewa Głuc. Zdjęcia w galerii
29.09.2013

Wybory do Samorządu Szkolnego

24 września odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Szkolnego. Uczniowie wybierali przedstawicieli do Samorządu Szkolnego oraz opiekuna samorządu. Opiekunem Samorządu Szkolnego została pani Michaela Dębska, natomiast przewodniczącą Samorządu Szkolnego - Julia Adamiak z klasay 3a, I zastępcą - Weronika Sęczkowska z klasy 2a, II zastępcą - Martyna Jorasz - Rensz z klasy 2a. Sprawozdanie - pobierz, zdjęcia - galeria
29.09.2013

Dzień Seniora

W najbliższą sobotę, tj. 5 października, w godz. 10.00 - 12.00 odbędzie się w naszej szkole Dzień Seniora. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do świetlicy szkolnej. Gwarantujemy dobrą zabawę i spędzenie czasu w miłej, serdecznej atmosferze. Organizatorem spotkania jest pani Joanna Śliwińska.
28.09.2013

Podziękowanie

Cała społecznośc szkolna otrzymała podziękowanie za zaangażowanie w akcję "Zakrętki dla Krystianka". Wszystkim uczniom biorącym udział w tej akcji serdecznie gratulujemy. Podziękowanie - pobierz
24.09.2013

Osobliwości świata fizyki

23 września młodzież naszego gimnazjum wyjechała na wycieczkę przedmiotową na Uniwersytet Śląski w Katowicach. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, realizujący innowacje przedmiotowe z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, uczestniczyli w pokazach doświadczeń fizycznych. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego spotkania - pobierz zdjęcia - galeria

 

23.09.2013

XXI Zlot Młodzieży w Toszku

21 września odbył się w Toszku XXI Zlot Młodzieży. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas pierwszych i drugiej "b" pod opieką pani Elżbiety Borowieckiej, pani Janiny Czempiel, pani Izydory Antczak, pani Androny Cortez i pani Grażyny Miętus. Dla uczestników spotkania Organizatorzy przygotowali szereg konkurencji sportowych. W jednej z nich - zawody w dwa ognie - dziewczęta z naszej szkoły zdobyły II miejsce (dyplom). Dziewczynom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze strony internetowej PTTK Gliwice - link

Organizatorem imprezy był Oddział PTTK Gliwice, a spotkanie było adresowane do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gliwic. Zapraszamy do galerii

18.09.2013

Egzamin gimnazjalny 2014

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości. Szczegółowe informacje na temat dostosowania warunków i form egzaminu do różnych niepełnosprawności znajdują się na stronie internetowej Centralnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) (www.oke.jaworzno.pl).

Opinia, o której mowa, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

Opinię, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

20.08.2013

Stypendium Prezydenta Miasta dla uzdolnionych uczniów

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2013 r.

 ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA DLA UCZNIÓW

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz artystycznych zamieszkali na terenie miasta Gliwice.

 Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:

 •  dyrektor lub nauczyciel szkoły,
 • rodzic lub opiekun prawny,
 • pełnoletni uczeń.

Ustalono termin składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów od 1 września do 30 września br.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pokój 245).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć naukowych lub artystycznych, które zostały szczegółowo określone w uchwale nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach  z dnia 11 lipca 2013 r. http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf

Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:

-      w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pok. 245),

-      w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

-      na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce "Edukacja".

Wzór wniosku - pobierz

20.08.2013

Stypendium szkolne 2013/2014

Od dnia 5 sierpnia dostępne są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2013/2014. Wnioskodawcy mogą pobrać wnioski na terenie szkoły, w Wydziale Edukacji, w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku "INFORMACJA" oraz ze strony internetowej Urzędu Miejskiego (um.gliwce.eu w zakładce Wirtualne Biuro Obsługi/Formularze do pobrania/Wydział Edukacji).
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego - od 19 sierpnia do 16 września- W Wydziale Edukacji UM. Druk WNIOSKU znajduje się na stronie:

http://bip.gliwice.eu/pub/boi/ED_3_2.pdf
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku

Powrót