Navigation

Erasmus+

 

PROJEKT ESWER  Erasmus +

2016-2019

European Students Work on Energy Revolution

Informacje - link

W dniach 21-22 marca 2019 r. w ramach projektu ESWER Erasmus+ naszą szkołę odwiedziła grupa 13 uczennic z Hiszpanii wraz z nauczycielkami.  Grupa naszych uczniów uczestniczących w tym projekcie pokazała  hiszpańskim uczniom szkołę i miasto.  Obydwie grupy uczestniczyły w warsztatach dotyczących paliw kopalnych oraz odwiedziły sztolnię Królowa Luiza w Zabrzu.   Na drugi dzień obydwie grupy wzięły udział w integracyjno-turystycznej wycieczce do Wrocławia. Tam uczniowie i uczennice poznawali zabytki tego pięknego miasta oraz odwiedzili Hydropolis. Tam z kolei dowiedzieli się o sile i znaczeniu wody w przyrodzie oraz jej roli jako źródła energii odnawialnej. 

W maju grupa naszych uczniów wyjedzie do Hiszpanii, aby ponownie spotkać się z grupą hiszpańską, odwiedzić ich szkołę i pracować nad zagadnieniami energii odnawialnej.

Wiztya w Mores

W grudniu 2018r. grupa 8 uczniów ZSP12 pod opieką pani Androny Cortez i pani Elżbiety Borowieckiej  wyjechała z wizytą szkolną do zaprzyjaźnionej szkoły GREM w Moers. 

W czasie wyjazdu uczniowie poznawali kraj, kulturę i szkołę swoich rówieśników z Niemiec oraz pracowali wspólnie nad zagadnieniami projektowymi. Do obu grup ? polskiej i niemieckiej należą uczniowie, którzy dołączyli do projektu w drugim i trzecim roku jego trwania i nie znali się jeszcze.  Miłe było to, że uczniowie niemieccy, którzy brali udział w projekcie w pierwszym roku i skończyli szkołę, przyszli się spotkać z polską grupą.  Widać, że nawiązane w trakcie projektu przyjaźnie są trwałe.  Polscy uczniowie przez 4 dni goszczeni byli przez rodziny niemieckie.  Pozwoliło to polskiej grupie poznać zwykłe codzienne życie ich niemieckich kolegów i koleżanek. Nasi uczniowie posługiwali się w codziennych sytuacjach językiem angielskim i niemieckim, którego również uczą się w szkole. Nawiązywali międzynarodowe przyjaźnie, próbowali potraw tradycyjnej kuchni niemieckiej.  Nabrali też większej pewności siebie wynikającej z umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach. Członkiem polskiej grupy od bieżącego roku szkolnego jest uczennica z Ukrainy i dzięki projektowi poznaje życie w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Dla obu grup młodzieży ta wizyta była ważna ze względu na częste problemy w stosunkach polsko-niemieckich, które dało się zauważyć.  W czasie wizyty zdarzyły się wypowiedzi nacjonalistyczne wśród młodzieży zarówno polskiej, jak i niemieckiej i dopiero rozmowy z opiekunami i wytłumaczenie innego sposobu postrzegania w Niemczech i w Polsce kontekstu historycznego i związanych z tym problemów pozwoliło uczniom zrozumieć granice żartów. 

W czasie wizyty uczniowie i nauczyciele odwiedzili szkołę w Moers. Zobaczyli warunki, w jakich uczą się ich niemieccy rówieśnicy, mieli możliwość obserwowania lekcji, porównania programów nauczania w obydwu krajach oraz uczestniczyli w warsztatach na temat energii solarnej i jej wykorzystania. Odbywały się również wspólne zajęcia sportowe. W trakcie warsztatów polscy uczniowie uczyli się praktycznego wykorzystania energii solarnej. Nauczyciele zwrócili uwagę na to, że na dachu budynku goszczącej nas szkoły zamontowane są panele solarne wykorzystywane do pokrycia części własnych potrzeb energetycznych. Wspólnie montowali też modele działające dzięki energii solarnej.  Zajęcia bardzo się podobały, ponieważ w interaktywny sposób uczyły o energiach odnawialnych. 

 Nauczyciele dyskutowali i porównywali różne podejście do nauki języków obcych, systemy edukacyjne istniejące w obu krajach, wyposażenie szkoły oraz zwykłe aspekty codziennej pracy nauczyciela w każdym kraju.  Dla nauczycieli, szczególnie tych, którzy nie uczą języków obcych, ważne było używanie w tych rozmowach języka angielskiego, komunikatywność oraz swoboda wypowiedzi.  W czasie tych spotkań ustalono temat nowego projektu, w którym obie szkoły planują wziąć udział. Zaplanowano plan projektu i podział zadań oraz rozpoczęto poszukiwanie nowej szkoły, która zechce uczestniczyć w projekcie.  Wizyta nie odnosiła się tylko do części naukowej i edukacyjnej, ale jej termin został tak wybrany, by polska grupa mogła poznać tradycje kulturowe Niemiec związane ze świętami Bożego Narodzenia.  Uczniowie i nauczyciele odwiedzili jarmarki świąteczne i próbowali świątecznego jedzenia. Poznali także historię Moers i Düsseldorfu.  Odbyła się wspólna integracyjna wycieczka do Düsseldorfu, w trakcie której grupa poznała historyczną część miasta, odwiedziła muzeum K21 ? modernistyczne muzeum sztuki nowoczesnej ze słynną pajęczą siecią Tomása Saraceno oraz podziwiała panoramę miasta.  Druga część pobytu została przeznaczona na poznanie innych historycznie ważnych miast tego landu jak Aachen (Akwizgran) i Kolonia.  W Akwizgranie uczniowie poznawali znaczenie miasta od czasów rzymskich (wykopaliska) poprzez średniowiecze i znaczenie miasta dla całej Europy jako stolicy Karola Wielkiego - króla Franków i świętego cesarza rzymskiego.  Zwiedzali katedrę i uczyli się o jej znaczeniu nie tylko dla Niemiec, ale i dla całej Europy. Odwiedzili ?centrum Karola Wielkiego? ? była to dla nich żywa lekcja historii. Uczniowie dowiedzieli się o późniejszym znaczeniu miasta jako ośrodka uzdrowiskowego z leczniczymi wodami (Elisenbrunnen).  Grupa zwiedziła też starówkę i historyczny Ratusz. Aby lepiej uzmysłowić sobie położenie geograficzne tych okolic, uczniowie odwiedzili miejsce trójstyku granic ? Niemiec, Holandii i Belgii, w pobliżu miasta Vaals (praktyczna lekcja geografii). W Kolonii  uczniowie i nauczyciele zwiedzili starówkę oraz jarmarki świąteczne z tradycyjnym wystrojem i rękodziełem. Uczestniczyli też w historycznej lekcji o katedrze kolońskiej, którą następnie zwiedzali i poznawali od strony architektonicznej.  W czasie całej wyprawy uczniowie samodzielnie fotografowali i filmowali odwiedzanie miejsca, a w chwili obecnej zamują się montażem filmu z tego wyjazdu. Będzie on pokazany w czasie Dni Otwartych szkoły.  W Kolonii grupa odwiedziła też muzeum czekolady. Tam poznali historię jej odkrycia i powstania od owoców kakaowca. Poznali też warunki upraw i znaczenie ekonomiczne czekolady oraz samą technikę jej wytwarzania.

 Na podstawie zdobytej wiedzy powstały dwie prezentacje multimedialne ? jedna dotyczy hodowli kakaowców i ich znaczenia ekonomicznego, a druga dotyczy technologicznego procesu wytwarzania czekolady.  Obydwie prezentacje mogą stanowić uzupełnienie i uatrakcyjnienie lekcji przedmiotowych.  Opracowywanie zebranych w trakcie wizyty materiałów wymaga od uczniów wykorzystania i rozwijania umiejętności ICT, umiejętności językowych zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim.  W czasie całej wizyty uczniowie ćwiczyli używanie języka angielskiego, a czasami niemieckiego w codziennych sytuacjach, rozszerzali swoją znajomość słownictwa codziennego i naukowego związanego z tematyką projektu.  Przezwyciężali barierę językową, zwłaszcza ci uczniowie, dla których to był pierwszy zagraniczny wyjazd i pierwszy kontakt z rodziną goszczącą.  Dla naszej ukraińskiej uczennicy był to kontakt nie tylko z inną kulturą, ale też okazja na lepszą integrację z polską młodzieżą.  W czasie całej podróży duży nacisk był położony na rozwój takich umiejętności jak punktualność, odpowiedzialność, ale też i współpraca w grupie, tolerancja wobec innych (zarówno na poziomie grupy jak i tolerancja i zrozumienie innych kultur).   Wraz ze zmianą systemu edukacyjnego w Polsce mamy obecnie w naszej szkole dużo młodszych uczniów.  Zarówno oni, jak i ich rodzice oglądają  prezentacje i gazetki przygotowane przez grupę wyjazdową i już w chwili obecnej są zainteresowani udziałem w kolejnych projektach. 

Szkoła jest postrzegana jako bardziej nowoczesna, europejska i posiadająca atrakcyjną ofertę zajęć a jednocześnie otwarta i tolerancyjna na inne kultury.  Zwiększa się liczba uczniów emigracji ukraińskiej zainteresowanych naszą szkołą. 

Uczestnicy projektu:

Uczniowie:                                                                                       Opiekunowie:

Kinga Hnat 3b                                                                                  Androna Cortez

Katarzyna Kępka 3b                                                                      Elżbieta Borowiecka

Michał Kucharski 3a

Yuliia Makar  8a

Angelika Piazza  3b

Aleksandra Prokopowicz  3a

Patrycja Szwaja 3b Wiktoria Jańczak 3b

Wizyta w Hiszpanii

W dniach od 18 do 26 marca 2018r, grupa 7 uczestników projektu ESWER pod opieką dwóch nauczycieli wzięła udział w wizycie szkolnej w S.I.S Navarcles, Hiszpania.  Wizyta pozwoliła na  poznanie się uczniów z dwóch szkół partnerskich, biorących udział w projekcie, wspólne zajęcia integracyjne, wycieczki, zajęcia warsztatowe oraz poznanie kultury hiszpańskiej przez uczniów polskich.  Podróż do Hiszpanii uczestnicy odbyli samolotem, a na miejscu podróżowali autobusem, pociągiem i metrem.  Podróżom tym towarzyszyło dużo emocji.  Tylko dwoje z młodocianych uczestników podróżowało już samolotem.  Pozostali uczyli się jak należy zachować się na lotnisku, jak przebiega kontrola bezpieczeństwa, co można zabrać w bagażu; no i sam lot był ogromnym przeżyciem.  Nie bez znaczenia była też nauka punktualności.  Ten wyjazd był też ważny dla rodziców -  niektórzy z nich mieli poważne obawy czy samolot jest bezpiecznym środkiem transportu.  Na obawy rodziców wpływ miała też sytuacja polityczna w Katalonii walczącej o odłączenie się od Hiszpanii i związane z tym demonstracje i niepokoje.  

Na miejscu polscy uczniowie nocowali u rodzin hiszpańskich i mieli możliwość obserwowania codziennego życia hiszpańskich rodzin.  Zależy nam w projekcie nad zmniejszeniem zjawiska ksenofobii, które często można zauważyć w środowisku w jakim działa nasza szkoła.  Również, część uczniów słabo zna  język angielski, nie nocowało nigdy w obcym domu i było to dla nich traumatyczne przeżycie.  Na początku były łzy i niechęć do wszystkiego co obce, strach i brak zaufania do własnych możliwości komunikacyjnych.  Na szczęście, po dwóch dniach uczniowie zaprzyjaźnili się ze swoimi hiszpańskimi kolegami, zaczęli się otwierać na innych ludzi i inną kulturę.  Pod koniec wyjazdu wyrażali już zadowolenie z pobytu i dalszą chęć udziału w projekcie. Zdjęcia 

 

24 kwietnia uczniowie projektu Erasmus+ brali udział w zajęciach zorganizowanych przez Katedrę Mikrobiologii Wydziały Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Uczniowie mieli okazję poczuć się jak prawdziwi naukowcy, weryfikując problem badawczy: "Czy w jogurcie naturalnym występują bakterie?"
W trakcie zajęć uczniowie przygotowali preparaty z jogurtu i przeprowadzili barwienie grama. Poznali, czym się różnią bakterie gram-dodatnie od gram-ujemnych oraz oglądali wybarwione mikroorganizmy pod mikroskopem. Zwiedzili również laboratoria badawcze Katedry Mikrobiologii. Zdjęcia
 
 

W marcu uczniowie projektu Erasmus oraz Kółka przyrodniczego (Wzór na przyrodę)  brali udział w zajęciach prowadzonych przez dr Sylwię Lewicką, dotyczących źródeł energii odnawialnej. W trakcie zajęć wysłuchali wykładu o odnawialnych źródłach i konstruowali elektrownię wiatrową oraz łazik napędzany ogniwem fotowoltaicznym. Zdjęcia

Uczniowie projektu Erasmus+ prowadzili promocję projektu w trakcie Dni Otwartych Szkoły -informowali o celach projektu, rozdawali ulotki i zachęcali do udziału w projekcie. Zdjęcia

Projekt unijny ESWER Erasmus+

Projekt ESWER jest skierowany na poznanie przez uczniów możliwości wykorzystania energii odnawialnych.  Szkoła hiszpańska  zajmuje się energią pochodzącą z wody i dlatego tematem przewodnim wyjazdu była energia wodna.  W czasie tego pobytu cała grupa polsko-hiszpańska wzięła udział w wycieczce na tamę na rzece Llobregat oraz do źródeł tej rzeki wysoko w Pirenejach.  Wycieczka była ciekawa dla wszystkich uczestników.  W noc poprzedzającą wycieczkę spadł śnieg, co było wielkim wydarzeniem dla uczniów hiszpańskich, a polskim uczniom  w sposób praktyczny uświadomiło różnice klimatyczne panujące w obu krajach.  Uczniowie zobaczyli też, jak wyglądają Pireneje nie tylko na mapie i dobrze zapamiętali, gdzie się te góry znajdują w Europie.  Samo zwiedzanie tamy, oprócz pięknych widoków, było ciekawe.  Zwiedzaliśmy kanały znajdujące się wewnątrz tamy, dowiedzieliśmy się, jak przebiega i do czego jest potrzebny nadzór techniczny nad tamą oraz jak powstanie tamy wpływa na życie ludzi tego rejonu oraz jakie ilości wody zużywa przemysł (np. Ile litrów wody potrzeba do  wyprodukowania 1 kg mięsa, mąki).  Tego typu lekcje zostają uczniom w pamięci lepiej niż suche fakty z tabelki w książce.

Uczniowie zwiedzili też muzeum gazu i wzięli udział w warsztatach. Uczniowie pracowali w grupach mieszanych polsko-hiszpańskich i  wykonywali doświadczenia, poznając właściwości gazu, wpływ temperatury i ciśnienia na gaz, zapisywali swoje obserwacje.  Cały czas używali języka angielskiego, poznawali nowe słownictwo oraz uczyli się pracy w grupie i przedstawiania wyników swojej pracy na forum publicznym.  Uczestnikom zajęcia bardzo się podobały i stwierdzili, że taka forma nauki sprawia, że trudne przedmioty jak fizyka i chemia stają się łatwiejsze do zrozumienia.  Polscy uczniowie odwiedzili szkołę hiszpańską, gdzie zostali bardzo ładnie przyjęci przez hiszpańskich kolegów, którzy przygotowali dla nich poczęstunek z tradycyjnych potraw katalońskich i opowiadali, jak wygląda typowy dzień szkolny oraz oprowadzili po swojej szkole.  Opiekunowie spotkali się z nauczycielami hiszpańskimi, porównywali warunki pracy, wymagania, organizację roku szkolnego, egzaminów, dyskutowali na temat problemów, jakie napotykają w swojej pracy.

Aby poznać miejsca ważne kulturowo dla katalończyków, udaliśmy się na wspólną wycieczkę do masywu górskiego Monserrat, gdzie znajduje się średniowieczny klasztor i miejsce kultu Maryjnego.  Uczniowie zwiedzili klasztor oraz byli na krótkiej wycieczce górskiej. Od swoich hiszpańskich kolegów uczyli się o skałach, z jakich zbudowany jest ten masyw i co wpływa na nietypowe ukształtowanie terenu, tak różne od gór, które znają w Polsce.  Po południu obie grupy udały się na wspólny posiłek do Manressy (większego miasta w niedużej odległości od Navarcles).  Tam uczniowie podzieleni na międzynarodowe grupy poznawali miasto i jego zabytki i przygotowywali krótką prezentację z poznanych miejsc.  Również godziny posiłków i samo jedzenie były czymś nowym dla naszych uczniów i uczyło ich, że nie wszędzie panują te same zwyczaje.  W kolejnym dniu uczniowie brali udział w lekcjach sportowych w szkole hiszpańskiej, a następnie prezentowali informacje zebrane w Manressie.  Publiczne wystąpienie zwłaszcza w obcym języku było dla nich na początku bardzo stresujące, ale było też doświadczeniem, które później wykorzystają w szkole, przedstawiając zebraną wiedzę innym. Na kolejne 3 dni grupa udała się do Barcelony.  W Barcelonie koncentrowaliśmy się na poznaniu życia i twórczości Gaudiego, o którym uczniowie wcześniej nie słyszeli.  Odwiedziliśmy zaprojektowane przez niego budowle ? kościół Sagrada Familia, dom La Pedrrera, oraz Park Guell.  Używaliśmy komunikacji miejskiej ? pociąg, autobus, metro.  Szczególnie metro było czymś zupełnie nowym dla uczniów, choć dla niektórych była to też pierwsza podróż pociągiem.  Uczniowie korzystali z map ulic, metra oraz GPS, aby znaleźć najdogodniejszą drogę do różnych miejsc w Barcelonie.  Byliśmy nad morzem, oglądaliśmy kolumnę Krzysztofa Columba oraz port.  Była to praktyczna lekcja geografii i historii. Zwiedzaliśmy średniowieczną dzielnicę Bari Gotic i porównywaliśmy gotycką zabudowę w Polsce i Hiszpanii.  Ponieważ nasz wyjazd obejmował również Niedzielę Palmową, uczniowie porównywali zwyczaje panujące w ten dzień w obu krajach.  Bardzo im się podobały palmy zrobione z liści palmowych.  Dłuższy pobyt służył też kształceniu umiejętności pracy w zespole, współdziałania, odpowiedzialności za siebie i innych oraz rozwijał chęć pomocy innym.  Po wyjeździe grupa przygotuje prezentacje i opowie o swoich doświadczeniach społeczności szkolnej i lokalnej.

Powrót