Navigation

ICT in ELT

ICT in ELT - Information and Communication Technologies In English Language Teaching - Technologie informacyjno - komunikacyjne w nauczaniu języka angielskiego.

Nauka języka obcego nie musi być nudna, szczególnie w XXI wieku. Do żmudnych czynności, np. nauki słówek i idiomów, można zaprząc nowoczesne technologie.
Nasza innowacja proponuje uczniom naukę języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Uczniowie wybierający tę innowację będą mieli dodatkowo 2 godziny zajęć nauki języka angielskiego tygodniowo, ujętych w planie lekcji (łącznie w pierwszej klasie 5, a w następnych latach 6 godzin).
Będą uczyć się języka w małych grupach, wykorzystując wiele aplikacji internetowych. Nauka z użyciem tabletów, smartphone'ów, komputerów i tablicy interaktywnej jest przez uczniów przyjmowana entuzjastycznie. Mamy nadzieję, że ten entuzjazm przełoży się na stopień opanowania języka.
Uczniowie, uczestniczący w innowacji, będą również brali udział w projektach międzynarodowych, realizowanych na platformie eTwinning, propagujących zawieranie przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów za pomocą Internetu.

Adres bloga klasy 1b, realizującej innowację z języka angielskiego pod kierunkiem pani Joanny Zadeberny: ictineltgim10gliwice.tumblr.com

Powrót