Navigation

JESTEM, WIĘC MYŚLĘ KREATYWNIE

We wrześniu 2015 roku w naszej szkole rozpoczął się cykl zajęć rozwijających kreatywność Jestem, więc myślę kreatywnie. Proponowany program zawiera ćwiczenia uaktywniające i rozwijające kreatywność i twórcze podejście do problemów. Uczniowie uczą się generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podchodzenia do problemów, wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej, szukania nowych, różnorodnych rozwiązań. Ćwiczenia są zróżnicowane, charakteryzują się tym, że odrywają uczniów od szkolnej codzienności.

Powrót