Navigation

Rekrutacja

Informacja dla Rodziców szóstoklasistów, kandydatów ubiegających się do I klasy gimnazjum 2016 

Rekrutacja do gimnazjów: LOGOWANIE

Harmonogram rekrutacji do gimnazjum - pobierz

 5 maja 2016 r. (czwartek), od godz. 10.00 - uruchomienie publicznej strony dla rodziców/kandydatów w zakresie informatora o gimnazjach,

 6 maja 2016 r. (piątek), od godz. 8.00 - rozpoczęcie rekrutacji do gimnazjów.

Oferta edukacyjna Gimnazjum nr 10 - pobierz

Regulamin rekrutacji do gimnazjum - pobierz

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy gimnazjum - pobierz


 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) organy prowadzące gimnazja zostały zobowiązane do określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej ogólnodostępnej publicznego gimnazjum, które mają obowiązywać począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

 

W związku z powyższym Rada Miasta Gliwice podjęła Uchwałę nr XII/308/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12140.pdf

Kryteria rekrutacyjne określone w ww. Uchwale dotyczą kandydatów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum, które nie jest ich gimnazjum obwodowym.

Ww. kryteria zostaną umieszczone w zakładce Edukacja na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie BIP

Rekrutację do oddziałów dwujęzycznych, sportowych określa:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

Powrót