Navigation

Ogrody Siedliskowe

Ogrody Siedliskowe - lokalne centra edukacji ekologicznej. Koordynatorem projektu na terenie naszego gimnazjum jest pani Barbara Deja. Koordynatorzy projektu - pobierz

Nasz Ogród siedliskowy ? nagrodzony!!!

21 marca,  przy okazji obchodów Pierwszego Dnia Wiosny odbyło się wręczenie podziękowań i upominków dla Gimnazjum nr 10 w Gliwicach, które wzięło udział w projekcie "Ogrody siedliskowe ? lokalne centra edukacji przyrodniczej", dofinansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przygotowany przez panie Aleksandrę Szyszkę, Barbarę Olchawę i Barbarę Deję przyszkolny ogród siedliskowy został wyłoniony jako zwycięzca w dwóch kategoriach ? najlepiej funkcjonujący pod względem przyrodniczym i edukacyjnym oraz najprężniej działający. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Relacja ze strony Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

http://www.obmikolow.robia.pl/index.php?id=337&id_skr=2237

 

Rok szkolny 2015/2016

Jesień to czas wzmożonych prac w ogrodzie. Liście drzew przebarwiają się na złoty kolor, co jest zapowiedzią zbliżającej się nieuchronnie zimy. Jednak w naszym przyszkolnym ogrodzie rozpoczynają się intensywne prace, które pozwolą stopniowo zmieniać jego charakter.

Już we wrześniu Fundacja Banku WBK przyznała naszej szkole grant w wysokości 10 000 zł na przebudowę ogrodu od strony ulicy Lipowej, w niewielki skwer o charakterze lasu grądowego. Będzie on pełnił funkcje zarówno rekreacyjną jak i edukacyjną. Autorką niniejszego projektu jest Barbara Deja, która również miała okazję osobistego odbioru grantu na gali w Warszawie.

Jesień jest więc doskonałym okresem na rozpoczęcie niniejszych prac. Przygotowane zostanie tu m.in. podłoże do prowadzenia nasadzeń roślin, zamieszczone zostaną budki lęgowe ptaków czy domki dla owadów.

Liczymy, że nasz ogród na wiosnę po prostu rozkwitnie!  Galeria

Zdjęcia z budowy ogrodu rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 - galeria

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zdjęcia- galeria

Cele projektu:

  • Umożliwienie dzieciom i młodzieży łatwego dostępu do miejsc o wysokich walorach zarówno edukacyjnych, jak i przyrodniczych
  • Praktyczne zaznajomienie uczniów z nowymi, zwłaszcza czynnymi formami ochrony przyrody
  • Możliwość zaplanowania długofalowych obserwacji       i eksperymentów ekologicznych
  • Stworzenie okazji do wzmacniania w uczniach postawy pro środowiskowej, poprzez czynny udział w opiece nad przyszkolnymi ogrodami siedliskowymi, planowanie ich rozwoju oraz prowadzenie na ich terenie badań
  • Ochrona przed antropopresją miejsc przyrodniczo cennych znajdujących się w okolicy szkół

Ogrody Siedliskowe - lokalne centra edukacji przyrodniczej - jak się zaczęło?

            W czerwcu 2013 r. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie zaprosił do współpracy w projekcie Ogrody Siedliskowe - lokalne centra edukacji ekologicznej, dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich , 5 szkół, w tym nasze gimnazjum. Na początku  zespół w składzie: Aleksandra Szyszka, Joanna Śliwińska i Barbara Olchawa uczestniczył w szkoleniach wyjazdowych, w celu nabycia kompetencji i umiejętności pozwalających na stworzenie projektu takiego ogrodu, rozpoczęcie budowy i kontynuowanie prac w przyszłości. Tematyka zajęć była następująca: Etyka środowiskowa, Podstawowe zasady i metody inwentaryzacji przyrodniczej, Siedliska i zbiorowiska roślinne - klasyfikacja, rozpoznawanie, funkcjonowanie, zagrożenia oraz metody ochrony, Utworzenie stowarzyszenia - szansą na skuteczne działanie. Oprócz zajęć stacjonarnych odbywały się także zajęcia terenowe, gdzie przeprowadzono inwentaryzację fragmentu lasu, zapoznano z siedliskami: las grądowy, czyżnia, łąka rajgrasowa, uczono metod pozyskiwania nasion. Odbywały się także zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem roślin.

Po powrocie, wyposażeni w odpowiednią wiedzę i doświadczenie, podjęliśmy decyzję o założeniu Ogrodów Siedliskowych. Zdjęcia - galeria

Co to jest Ogród Siedliskowy i opis zbiorowisk - pobierz     Zdjęcia zbiorowisk - galeria

Wiosna w ogrodzie 13.04.2015 Zdjęcia - galeria

Mimo że w kalendarzu wiosna zagościła już na dobre, to za oknem i w powietrzu zima wciąż jeszcze się nam przypomina przez chłodne wiatry i przelotne opady. Klasa Ia korzystając jednak z pierwszych słonecznych chwil, postanowiła maksymalnie wykorzystać czas spędzany w szkole i uporządkować herbarium.

Uczniowie wraz z panią Barbarą Deją przygotowali świeże podłoże, zasadzili nowe rośliny oraz oczyścili i utwardzili ścieżkę. Dzięki ich wysiłkom teren wokół szkoły zyskał wyjątkowo atrakcyjny i barwny element.

Zachęcamy wszystkich do kreatywnego spędzania wolnego czasu w ogrodach czy parkach i wypatrywania oznak wiosny!

Projekt naukowy 1 - pobierz

Projekt naukowy 2 - pobierz

 

Zajęcia w Ogrodzie Ziół - Herbarium

W czasie innowacji Czym skorupka za młodu nasiąknie... klasa 2a odwiedziła przyszkolne herbarium. W czasie zajęć uczniowie rozpoznawali  liczne gatunki ziół i kwiatów znajdujące się w ogrodzie. W identyfikacji pomagały im wszystkie zmysły oraz... telefony do przyjaciela (Babci)!Celem zajęć było rozpoznanie powszechnie stosowanych ziół  oraz wskazanie sposobów ich wykorzystania. Zdjęcia - galeria

Rowerowa Gra Miejska w Ogrodzie Siedliskowym

18 kwietnia 2015 r. odbyła się Rowerowa Gra Miejska,  organizowana przez  Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy w Gliwicach. Zespoły liczące od 2 do 5 osób otrzymały na starcie mapę zadaniową i ruszyły w trasę, poznając gliwickie dzielnice z rowerowej perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gliwicach. Jedna z baz została przygotowana przez EkoGim10 na terenie naszej szkoły. Na zawodników czekali członkowie EkoGim10 z zadaniami teoretycznymi ( wiedza o ZSEE) oraz praktycznymi (rozpoznawanie gatunków ziół w przyszkolnym  Ogrodzie Siedliskowym). Zadanie z identyfikacją pospolitych roślin okazało się nie lada wyzwaniem. O ile rozpoznanie mięty okazało się łatwe dla wszystkich zawodników, to już lawenda przysporzyła większych problemów. Ostatecznie wszyscy goście zwiedzili nasze Herbarium i wyruszyli w dalszą trasę. Wszystkim gratulujemy! Zdjęcia - galeria

Powrót