Navigation

Dokumenty 2018/2019

Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (w formie zajęć dydaktyczno -wyrównawczych lub specjalistycznych) - pobierz

Wniosek o Stypendium Prezydenta Miasta za I semestr nauki - pobierz

Wniosek o Stypendium Prezydenta Miasta na koniec roku szkolnego - pobierz

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGOZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE - pobierz

Pomoc zdrowotna - procedura - pobierz

Średnia ważona - pobierz tabelkę

Zadania pedagoga szkolnego - pobierz

Program Wychowawczo - Profilaktyczny_2017_2018 - pobierz

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NA TEMAT REALIZACJI ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO - pobierz

Kalendarz imprez szkolnych - pobierz

Plan ewaluacji wewnętrznej - pobierz

Plan nadzoru pedagogicznego - pobierz

Plan pracy szkoły 2017-2018 - pobierz

Polityka Bezpieczeństwa w ZSP12 - pobierz

Regulamin WDN - pobierz

Regulamin wyjść i wycieczek nowy 2018_2019 - pobierz

Karta obiegowa ucznia - pobierz

Lekcje i przerwy - pobierz


 

 

Powrót