Navigation

Prawo szkolne

Obowiązek informacyjny - ZSP12 - pobierz

STATUT SP_15 - pobierz

Statut PM_7-pobierz

WSO obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018 - pobierz

Statut Gimnazjum nr 10 - pobierz

Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2017_2018 - pobierz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - pobierz

Szkolny Program Adaptacyjny - pobierz

Oblicz swoją średnią (średnia ważona) - pobierz


 

Podanie o kontynuację nauki za granicą - pobierz

Podanie o przyznanie nauczania domowego

Podstawy prawne - innowacje i eksperymenty pedagogiczne

Procedura - integracja

Pomoc PP - podanie

Pomoc PP - zasady rozliczania frekwencji

Procedura dopuszczenia Programów nauczania

procedura - spóźnienia - pobierz

Regulamin dyżurów - pobierz

Regulamin imprez szkolnych - pobierz

 

Regulamin stypendiów naukowych i sportowych - pobierz

Regulamin WDN

Uczeń zdolny - procedura

Uczeń nierealizujący obowiązku szkolnego - pobierz

 

Zakupy poniżej 14 tys. euro

Zasady nagradzania i karania uczniów - pobierz

Zasady postępowania - alkohol, narkotyki, używki - pobierz

Zasady postępowania w przypadku ucznia systematycznie unikającego nauki

 

Zwolnienie z wdżr. - pobierz

 

Powrót