Navigation

Projekty edukacyjne

Baza tematów szkolnych projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 - pobierz

 

Za sprawą rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania z 20 sierpnia 2010 r. wszyscy uczniowie gimnazjum muszą wziąć udział w zespołowym projekcie edukacyjnym.

Informacja o udziale w projekcie gimnazjalnym oraz temat projektu pojawi się na świadectwie ukończenia gimnazjum już w roku szkolnym 2010/2011.

Co to jest projekt edukacyjny?

Zespołowe, planowe działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

Projekt jest samodzielnym rozwiązywaniem przez uczniów praktycznych problemów podczas wykonywania zadania, którego efektem końcowym jest jakiś produkt.

Nauczyciel organizuje zajęcia wprowadzające uczniów w zagadnienia związane z zaplanowanym projektem i zajęcia podsumowujące zebrane przez uczniów doświadczenia. Jednak w czasie samodzielnej pracy uczniów cały czas monitoruje, udziela konsultacji i ocenia ich pracę na poszczególnych etapach.

Projekty edukacyjne można realizować również w ramach projektów unijnych

Baza tematów szkolnych projektów edukacyjnych - rok 2012/2013 - pobierz

Baza tematów szkolnych projektów edukacujnych - rok 2013/2014 - pobierz

Regulamin projektów edukacyjnych 2013

MEN projekt edukacyjny


 

Powrót