Navigation

Spielend Deutsch lernen

Innowacja z języka niemieckiego jestuzupełnieniem i utrwaleniem pracy na lekcjach obowiązkowych. Jej założeniem jest wykorzystanie gier i konkursów dla kształcenia wszystkich umiejętności: czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Innowacja realizowana jest przez panią Jolantę Skibę - Lidecką w latach 2014 - 2017.

Cele innowacji

  •  Wykorzystanie pozytywnego nastawienia uczniów do nauki poprzez zabawę
  • Zdobywanie umiejętności pracy w grupie
  • Budowanie poczucia własnej wartości
  • Rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie zasad gry i samodzielną pracę nad grami dydaktycznymi
  • Ćwiczenie umiejętności opanowania języka wszystkimi zmysłami
  • Stworzenie nowych relacji między nauczycielem a uczniem (uczeń staje się równoprawnym z nauczycielem zawodnikiem w grze)                               Zdjęcia - galeria
Powrót