Navigation

Szkoła Współpracy

Nasza szkoła od roku szkolnego 2013/2014 uczestniczy w Programie Szkoła Współpracy

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach: szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych do uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. otoczenia szkoły pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III  Wysoka jakość systemu oświaty.


plakat - pobierz

Oficjalna strona www projektu "Szkoła Współpracy": http://www.szkolawspolpracy.pl/

Zadania w Gimnazjum nr 10 w ramach projektu - pobierz

Powrót