Navigation

Koło Edukacji Globalnej i Humanitarnej

Rok szkolny 2015/2016
Prowadzący: Barbara Deja

W roku szkolnym 2015/2016 bierzemy udział w kampanii "Niosę Pomoc", która umożliwia polskim szkołom włączenie się w działania Polskiej Akcji Humanitarnej, dzięki którym dzieci i dorośli - ofiary konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych - mogą odzyskać godne warunki życia.

Celem Kampanii jest:
 •  kształtowanie wśród uczniów i uczennic postaw: otwartości, odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz innych;
 • przekazanie rzetelnej wiedzy o krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi oraz o udzielaniu im skutecznej pomocy;
 • włączenie uczniów i uczennic w Niesienie Pomocy i wspieranie ofiar kryzysów humanitarnych.
Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w planowane działania i niesienia pomocy potrzebującym na całym świecie.

Dowiedz się więcej na: http://www.pah.org.pl/kampanieedukacyjne
 
 

25 kwietnia mija rok od tragicznego trzęsienia ziemi w Nepalu. Jego skutki odczuwalne są do dziś. Wiele osób wciąż oczekuje naszej pomocy i z trudem pokonuje kolejne przeciwności losu. Ponadto ponad 1 milion dzieci nie może kontynuować nauki w bezpiecznych warunkach.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w Akcję Edukacja, w której przypominamy, że każde dziecko ma prawo do nauki.

Tegoroczna edycja akcji ma wyjątkowy charakter. Polska Akcja Humanitarna postanowiła zaangażować się w pomoc w dystrykcie Dhading, gdzie odbudowujemy 5 szkół podstawowych. Dadzą one możliwość wznowienia nauki około 200 uczniom i uczennicom. Włączając się w nasz projekt polskie szkoły pomogą nam wyposażyć nowe placówki między innymi w przybory szkolne, pomoce edukacyjne, a także meble takie jak ławki, krzesła, tablice. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy sprawić, że uczniowie i uczennice tych szkół będą mogli w pełni korzystać z prawa do edukacji!

Szkolne zbiórki pieniędzy zorganizowane przed świętami bożonarodzeniowymi oraz wielkanocnymi w czasie kiermaszu świątecznego, sprzedaży ciastek i palm pozwoliły nam zebrać na pomoc dla Nepalu 250 złotych, które przekazane zostaną Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękujemy wszystkim za włączenie się w tę akcję!
Rok szkolny 2014/2015
Prowadzący: Barbara Deja, Izydora Antczak
 

Czym jest edukacja globalna?

 

Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez ?współzależność? rozumiemy natomiast wzajemne powiązania i przenikanie się systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych oraz technologicznych.

 

Aktualne wyzwania edukacji globalnej to:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
 • poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa,
 • ochrona praw człowieka,
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i Południa.                                                 Informacje ogólne  - pobierz

 

Zdjęcia - galeria

 

Cele i etapy działania na lata 2009 - 2012

 
Szkoła Globalna to program z globalnej edukacji rozwojowej, w której biorą udział prawie wszystkie klasy naszego gimnazjum.

Program ma rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie tematyką globalną
Szkoła Globalna pomaga dostrzec, jak niewielkie zmiany w codziennym funkcjonowaniu szkół mogą mieć pozytywny wpływ na życie w krajach biedniejszych.

Kraje uczestniczące w programie: Austria, Czechy, Malta, Polska, Słowacja, Wielka Brytania oraz partner z Południa - Tajlandia.

Koordynatorem akcji na terenie naszego gimnazjum jest Marta Jędryka-Plesińska.
Działania w ramach programu angażują uczniów w proces uczenia się poprzez pracę opartą na trzech krokach:
 • Nauka.
 • Badanie
 • Akcja.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, w trakcie wdrażania programu uczniowie pogłębią wiedzę na temat zagadnień globalnych:

 
które to, przedstawione będą uczniom w sposób niekonwencjonalny i nowatorski.
W środę, 16 września w ramach Europejskiego tygodnia zrównoważonego transportu i Dnia bez samochodu uczniowie naszego gimnazjumz klasy Ie, IIIc i IIIa wraz ze swoimi opiekunami(M.Jędryka-Plesińska, L.Szafranek i J.Zadeberny) oraz przedstawicielem Urzędu Miejskiego zorganizowali happening, mający na celu zachęcić kierowców do korzystania z ekologicznych środków transportu. Akcja jest jednym z kilku elementów projektu "Szkołą Globalna", który realizujemy od 2008 roku.
 

Relacja z naszej szkoły na stronie PAH

Rok szkolny 2010/2011

W ramach międzynarodowego projektu Polskiej Akcji Humanitarnej "Szkoła globalna działa lokalnie", uczniowie naszej szkoły 21 października mieli niepowtarzalną okazję spotkać się i porozmawiać z Tadesse Meskela- przedstawicielem spółdzielni producentów najlepszej na świecie kawy z Oromii w Etiopii...           Więcej informacji

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 2011         zdjęcia Więcej informacji

Tydzień Edukacji Globalnej  więcej zdjęcia

Ogólnopolska Konferencja Szkół Globalnych w Polsce           więcej zdjęcia

Dzień Św. Walentego  więcej

Dzień Kobiet 2012  więcej

Spotkanie z piłkarzami Piasta  więcej

Mecz Piast Gliwice - Warta Poznań   więcej              zdjęcia     

   Gliwickie obchody Światowego Dnia Wody


Rok szkolny 2012/2013

16 października aktywiści Szkolnego Klubu Edukacji Globalnej i Humanitarnej zorganizowali Kampanię wspierającą Światowy Dzień Żywności rozpowszechnianą przez Polską Akcję Humanitarną. Każdy uczeń naszej szkoły i każdy pracownik mógł skosztować pysznych koreczków z twarożkiem, do których dołączona była informacja czym jest prawo do żywności.

zdjęcia1                         zdjęcia2                              zdjęcia3


Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole

Listopad 2012

Jak co roku w naszej szkole obchodzony jest Tydzień Edukacji Globalnej. Rozpoczynając Kampanię Wodną w Gliwicach, uczniowie Koła Edukacji Globalnej i Humanitarnej, pod przewodnictwem Julii Adamiak z klasy 2a przygotowali "niespodziankę" dla naszych uczniów, z którą każdy z nich będzie mógł się zapoznać ... korzystając z toalety. Właśnie w tych miejscach w naszej szkole zawisły postery informacyjne o prawie do dostępu do czystej wody i konsekwencjach jej braku. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat praw człowieka, sprawiedliwego handlu i zmian klimatycznych, jeśli chcecie przyłączyć się do naszych akcji-zapraszamy na spotkania KEGiH, którego opiekunem jest pani Marta Jedryka-Plesińska. Plakat1,   plakat 2

Światowy Dzień Wody - pobierz    kolaż

Dobre praktyki - publikacja  - pobierz

Powrót