Navigation

Wymagania

Wymagania do egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego i poprawkowego:

matematyka klasa 4 SP - pobierz 

matematyka klasa 7 SP - pobierz

matematyka klasa 8 SP - pobierz

matematyka klasa 2 - pobierz                             język polski klasa 2 - pobierz

matematyka klasa 3 - pobierz                             język polski klasa 3 - pobierz

fizyka klasa 1 - pobierz                                       język angielski klasa 1 - pobierz

fizyka klasa 2 - pobierz                                       język angielski klasa 2 - pobierz

fizyka klasa 3 - pobierz                                       język polski klasa 4 SP - pobierz

                                                                           język polski klasa 7 SP - pobierz

                                                                           język polski klasa 8 SP

                                                                           język angielski klasa 4 SP - pobierz

                                                                           język angielski klasa 5 SP - pobierz

                                                                           język angielski klasa 8 SP - pobierz

chemia klasa 7 SP - pobierz    

Chemia klasa 8 SP - pobierz                               język angielski klasa 3 - pobierz

chemia klasa 1   pobierz                                      język niemiecki klasa 7SP - pobierz

chemia klasa 2 - pobierz                                      język niemiecki klasa 2 - pobierz

chemia klasa 3 - pobierz                                      język niemiecki klasa 3 - pobierz

geografia klasa 1 - pobierz                                  historia klasa 1 - pobierz

geografia klasa 2 - pobierz                                  historia klasa 2 - pobierz

geografia klasa 3 - pobierz                                  historia klasa 3 - pobierz

biologia klasa 1-  pobierz                                     wos klasa 2 - pobierz

biologia klasa 2 - pobierz                                     wos klasa 3 - pobierz

biologia klasa 3 - pobierz                                   wychowanie fizyczne - pobierz

zajęcia techniczne - pobierz                               informatyka - pobierz

zajęcia artystyczne - pobierz                              muzyka - pobierz

plastyka - pobierz                                               edukacja dla bezpieczeństwa - pobierz

 

 

 

Powrót