Navigation

Wzór na przyrodę

W dniu 8 czerwca uczniowie kółka przyrodniczego  projektu Wzór na Przyrodę uczestniczyli w pikniku naukowo-kulturalnym w Parku Naukowo Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Mieli możliwość zwiedzenia budynków centrum naukowego, w tym budynku pasywnego i zapoznać się z tematyką energii odnawialnej. Ponadto odwiedzili różne stoiska naukowego i rozrywkowe, testowali swoją wytrzymałość w stymulatorze bezpiecznej jazdy samochodem, słuchali koncertów i dobrze się bawili. Zdjęcia

W trakcie zajęć WIP w maju uczniowie prowadzili obserwacje i nasłuchiwania ptaków, rozpoznawali zioła w ogródku szkolnym i sadzili warzywa, uczyli się również zasad segregacji śmieci i rozwiązywali quizy ekologiczne. ZdjęciaWzór na przyrodę - sprawozdanie z dotychczasowych zajęć

Od 12 lutego 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne w ramach projektu Wzór na przyrodę. Więcej - pobierz

Zdjęcia - galeria

W trakcie zajęć Kółka Przyrodniczego (projekt Wzór na Przyrodę), młodzież prowadzi różne obserwacje biologiczno-chemiczno-fizyczne, realizuje doświadczenia i poznaje praktyczne zastosowanie wiedzy przyrodniczej. Uczniowie sadzili kwiaty i zioła jednoroczne, przygotowywali domki dla owadów, produkowali naturalne mydła, sole do kąpieli i peelingi. Bawili się również w Mikrobiologów, przygotowując pożywki, posiewając bakterie, a następnie barwiąc wyizolowane drobnoustroje i wykonując preparaty mikroskopowe. Zdjęcia

 

W marcu uczniowie projektu Erasmus oraz Kółka przyrodniczego (Wzór na przyrodę)  brali udział w zajęciach prowadzonych przez dr Sylwię Lewicką, dotyczących źródeł energii odnawialnej. W trakcie zajęć wysłuchali wykładu o odnawialnych źródłach i konstruowali elektrownię wiatrową oraz łazik napędzany ogniwem fotowoltaicznym. Zdjęcia


Wzór na przyrodę - rozpoczynamy zajęcia w nowym projekcie

Od 12 lutego 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach rozpocznie się realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach projektu Wzór na przyrodę.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjentami Projektu są: Uczniowie i Uczennice klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 15 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach, uczniowie i uczennice II i III klas gimnazjalnych oraz nauczyciele szkoły i nauczyciele zatrudnieni do realizacji zadań projektowych.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2018  do 31.12.2019.

Celem Projektu jest poprawa efektów kształcenia  w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych  i języków obcych poprzez organizację:

*        zajęć wyrównawczych (Wsparcie i Pomoc) z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i z j. angielskiego dla uczniów mających trudności w nauce,

*        kół zainteresowań (Koła Praktyka-Wiedza-Nauka: matematyczne, języka angielskiego i przyrodnicze)

*        specjalistycznych zajęć wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce, oraz uczniów zdolnych.

W ramach projektu przewidziano także indywidualne konsultacje oraz warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i warsztaty na temat technik efektywnego uczenia się.

Zajęcia szkolne wzbogacone zostaną wycieczkami edukacyjnymi m. in. do Ogrodu Doświadczeń Stanisława Lema w Krakowie, do Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, lekcjami w terenie w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie oraz pokazami doświadczeń fizyczno-chemicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach Osobliwości Świata Fizyki.

Zakończył się etap składania deklaracji chętnych do udziału w projekcie. Trwają prace nad stworzeniem harmonogramu zajęć.

Zapytanie ofertowe nr WNP /2/2018 dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych - pobierz

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu - pobierz

Realizacja zajęć rozpoczyna się 12 lutego 2018 r.

Informacja dla Rodziców na temat projektu - pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz

Oferta na stanowisko koordynatora projektu - pobierz

Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie - pobierz

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie - pobierz

Karta zgłoszenia ucznia do projektu - pobierz

Powrót